zaterdag, november 15, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 14 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
14 November 2014
Geloof Je dat Wij met de Raad Bespreken waar Wij over Praten … Blossom?
Blossom: Goedemorgen! Maar meteen van start … Er kwamen bij lezers een paar vragen op naar aanleiding van vorige week, die ik graag aan de orde zou willen stellen als dat goed is?
Federatie van Licht: Als we dat kunnen willen we graag helpen met onze kennis. Leg alsjeblieft de vragen aan ons voor.
Welnu, de eerste betreft het gegeven dat onze planeet de enige zou zijn die zich niet bewust is van leven op andere planeten, zoals jullie vorige week zeiden. De vragensteller drukte zich erg goed uit, toen hij zei, ik citeer …
Stel je onze planeet voor als een enkele zandkorrel op wiens oppervlak wij, menselijke microben, wonen. Laten we zeggen dat die zandkorrel ligt op jouw favoriete strand aan de Sunshine coast. Wij zijn ons niet bewust van de andere microben en onze eeuwigdurende relatie met hen op alle andere zandkorrels op dat strand. Bovendien zijn we ons niet bewust van alle andere zandkorrels op alle andere stranden van Australië. En ook zijn we ons niet bewust van die andere zandkorrels op de stranden van alle andere landen van de hele wereld. Wij zijn de enige zandkorrel op de hele planeet waar wij onbewust dit spel aan het spelen zijn! Hoe waarschijnlijk is dat?
En inderdaad … hoe waarschijnlijk IS dat? Het lijkt nogal vreemd dat wij de enigen zijn die zich niet bewust is van leven elders.
Ten eerste zijn jullie niet ALLEMAAL onbewust. Er zijn er nu meer dan je je misschien kunt voorstellen, die WETEN dat er elders leven is. In het ‘tijdvak’ waar jullie nu mee te maken hebben … worden jullie ‘voor de gek gehouden’ door degenen, wier verlangen het is om iedere communicatie met ons te dwarsbomen. Jullie regeringen zeggen dat ze miljoenen van jullie betaalmiddelen uitgeven aan het zoeken naar ‘bewijs’ van leven elders, terwijl ze ondertussen … oog in oog staan met deze Wezens … en al vele keren overeenkomsten met deze ‘buitenaardsen’ gesloten hebben, die ze vervolgens weigeren na te komen.
Oké, we zullen hierop terugkomen. Is het dus zo dat andere planeten direct contact hebben met degenen die niet van hun wereld zijn? Bedoelen jullie dat als jullie zeggen dat wij de enige planeet zijn die ‘jullie’ komst afwachten?

Men WEET op alle andere planeten dat het ‘LEVEN’ elders doorgaat. Dat wordt logisch bevonden. Het is algemene KENNIS. Het is niet zo dat ALLE planeten bezoekers accepteren … maar hun bestaan wordt niet betwijfeld.
Veel planeten ‘delen’ de verbinding met elkaars gedachten … en hebben daardoor ‘vriendschappelijke betrekkingen’ op het …. zoals jullie zouden zeggen … ‘fysieke’ … en ‘telepathische’ communicatieniveau. Andere prefereren om ‘op zichzelf te zijn’.
We weten dat de andere vraag die je wilde gaan stellen, over de regeringen ging … en we VOELEN dat we dat kunnen combineren.
Wat handig! Jullie konden dus mijn gedachten lezen? Ja, voor de duidelijkheid … de andere vraag was …
Waarom krijgen de regeringen, of de elite, of wie het ook is die ‘de procedure tegenhoudt’, zoveel macht over de gebeurtenissen, waarvan wij allemaal hopen dat die liever vroeger dan later zullen plaatsvinden? Zij maken tenslotte minder dan 1% van ons uit (om een populaire uitspraak te gebruiken) en zijn blijkbaar, met behulp van onderbewuste, zowel als openlijke middelen, in staat om onze vrije wil naar believen te onderdrukken. Gegeven die kleine aantallen die in regeringen zitten, zou hun tegenwerking van de verwachte gebeurtenissen toch maar weinig gewicht in de schaal moeten leggen?
Op andere planeten … bestaat niet die geheimzinnigheid, die jullie wereld laat zien. Dat wil niet zeggen dat ALLE planeten ‘LIEFHEBBEND’ en ‘GEVEND’ zijn. Velen willen liever op zichzelf zijn en hebben ervoor GEKOZEN dat te doen en afgescheiden te blijven. Zoals we eerder bespraken … zijn er miljarden scenario’s voor de miljarden levensvormen. Het houdt nooit op en hiermee … zeker binnen deze context … bedoelen we ‘schepping’.
Zie je, Blossom … met alle respect, velen zijn zich niet bewust van veel … van wat er ‘in jullie wereld’ gebeurt, dat inderdaad voor IEDEREEN ons bestaan zou BEWIJZEN, maar voor betrokkenen … en dan hebben we het hier niet over regeringen … staat hun leven op het spel … wanneer zij de ‘algemeen bekende’ kennis die zij over ‘buitenaardsen’ hebben, zouden delen.
De meesten van jullie weten dat de ‘elite’ … zoals jullie hen graag noemen … in directe communicatie is … maar weigert om die algemeen bekend te maken. Hun smoes is … dat jullie wereld in chaos zou vervallen, als zij daadwerkelijk beelden zouden tonen van wat er WERKELIJK gaande is. Dit is natuurlijk niet de WARE reden … want ‘zij’ WETEN … dat, wanneer de erkenning van ‘andere soorten’ die van andere planeten komen, wordt geaccepteerd, ‘hun’ macht … ‘hun’ heerschappij over is.
Maar, zoals in de gestelde vraag … waarom laten ‘wij’ ons dat welgevallen? Waarom kunnen die ‘weinigen’ die ons domineren ermee wegkomen? Wij zijn al met zoveel die weten dat dit gaande is … maar VOELEN ons machteloos. Waarom WORDT HEN toegestaan met hun gruweldaden door te gaan? ZIJ ruïneren onze planeet. ZIJ vernietigen het en, eerlijk gezegd, als er niet spoedig ‘iets’ tussenbeide komt … als zij op deze manier doorgaan … gaan we allemaal ten onder! Dat kunnen ‘jullie’ toch wel inschatten? Wanneer ALLE mensen dit WETEN … zal iedereen des te blijer zijn dat er hulp ‘van buitenaf’ komt die deze ‘controleurs’ van hun stoep knikkert. We snappen gewoon niet waarom er niets wordt gedaan dat deze kwestie zou helpen beëindigen.
Wederom … een gecompliceerde zaak. Jullie ‘controleurs’ willen niet dat wij er zijn. Klaar als een klontje. Zij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit beleid blijft zoals het is. Inclusief het uitroeien van het grootste deel van jullie planeet.
Wat is, wat jullie zeiden dat zij bereid waren te doen als jullie de plannen van 14 oktober 2008 zouden hebben uitgevoerd.
Zij waren bereid dat te doen. Ze hadden niets te verliezen … omdat zij alles verloren zouden hebben.
Maar, wat ik steeds weer herhaal … JULLIE … met jullie ongekende intelligentie … MOETEN toch een aantal ideeën achter de hand hebben … voor hoe je dit kunt omzeilen?
Ja, ZIJ kunnen heel goed ‘plannen’ tot vernietiging hebben gehad, wanneer jullie zouden zijn verschenen. Of jullie doen overkomen als ‘De slechteriken, die zijn gekomen om ons te verslaan en op te eten’! Jullie moeten evenwel in staat zijn om met iets te komen om de bal aan het rollen te krijgen? Heeft het soms te maken met het gegeven dat jullie ‘niet in staat zijn’ om tussenbeide te komen?
Dat hangt af van de behoeften, wanneer je de malaise in ogenschouw neemt … waarin jullie wereld is vervallen. Toch, ja wij lezen jou, Blossom. We hebben gezegd dat jullie wereld … de andere kant van de medaille … veel meer een Verlichtere, Helderder verblijfplaats wordt.
Wat dan, zeggen jullie raden over degenen die dergelijke wreedheden begaan en van de meesten van ons af willen? Wat is ‘hun’ GEVOEL bij het idee om maar eens op de thee te komen en dit schorem los te schudden uit deze misère?
Zeg ons eens, Blossom … vanuit je hart … geloof je WAARLIJK dat de zaken waarover we met jou praten … met onze raden besproken worden? … Echt?
Slik! Wel, ik zou het graag geloven … want wat is anders het nut van het doorgaan met deze discussies met jullie, als ik niet geloof dat het WAAR is wat jullie zeggen? Daar worstel ik soms mee … met mijn positie, bedoel ik. Want als het Waar IS … dan Verhip … voel ik me zeer vereerd … maar tegelijkertijd … ik ben het maar, Blossom Goodchild … zo goed als ik kan door het leven op deze planeet gaand … net als ieder ander. Dus mijn antwoord op jullie vraag … Ik weet niet of ik het geloof of niet! 
In dat geval, moeten we jou zeggen, dat je jouw positie enorm onderschat. We moeten jou zeggen … dat JIJ dit zorgvuldig moet overwegen. Want als je er echt over twijfelt of wat wij zeggen ‘niet helemaal is wat het is’, dan is er geen reden om met deze discussies door te gaan.  
Jemig … jullie zetten me hier wel voor het blok! Maar ik WEET dat jullie vanuit Liefde komen en ik WEET dat wat jullie zeggen waar is. Het is alleen moeilijk te accepteren dat ‘ik’ … goeie ouwe ‘ik’ … zoals ik zei … deze … (hoe zeg je dat?) … positie? … verantwoordelijkheid (nee, ik hou niet van dat woord)? heeft. Ik bedoel, echt? Zitten jullie in de Hoge Raad en zegt dan iemand ‘Volgend punt op de agenda … Blossom Goodchilds gedachten omtrent ‘De Grote Show’ … Ze wil het nu’. Ik bedoel echt??
Blossom … we benadrukken nogmaals … als dit niet zo zou zijn … en we hebben gezegd dat het wel zo is … waarom zou je dan nog doorgaan met onze gesprekken?
Nou ja, voor mij is het allemaal een soort luchthartige scherts. Zo werk ik met jullie. Het zou anders zijn als ik werkelijk werd opgepakt en jullie in het gezicht kon zien en dat we ons samen door de hete brij heen werkten en definitieve beslissingen zouden nemen … en mag ik het zeggen … datums!!!
Waarom zou dat anders zijn? Doen we nou niet precies dat … alleen zonder het fysieke?
Precies wat ik wil zeggen! Het is allemaal ‘hoofd tot hoofd’ gedoe! Jullie mogen me elk moment opstralen!
Dan vragen we je weer … Geloof je dat wij met de Raad bespreken waar wij over praten?
 De wijze waarop dit doorkomt … maken dat ik me hierover anders voel. Ik kan de ernst van jullie vraag voelen en hoe belangrijk het is. O Heer … en nu ben ik plotseling aan het huilen … tranen met tuiten … een soort van Ontwaking … een ‘Dagen’. Het gaat me ineens dagen, en nu echt. Ik veronderstel dat dit al lag te borrelen, is ’t niet? Vanwege al de vragen die ik me in mezelf stelde, zoals waarom doe ik dit, enz. … EN of het echt ECHT is … EN of dit echt iets verandert … of dat het mensen slechts in de war brengt. Ik HOU VAN jullie lessen … ik kom echter soms niet in het ‘patroon van praten’ en dan dooft het weer uit. Soms is het praten met jullie iets dat ‘ik doe’. Het gebeurt gewoon en voelt heel gemakkelijk … wat ik, veronderstel ik, al te gemakkelijk accepteer. Hier moet ik echt over nadenken … omdat … ach ik weet niet … gewoon omdat!! Wat denken jullie?
We wilden geen tranen veroorzaken. We wensten echter heel erg dat jij er acht op zou slaan en deze gesprekken zou erkennen op een meer ‘dienstbare’ manier.
Dienstbaar?
We bedoelen … het was nodig dat jij jouw positie ging ‘SNAPPEN’ … in de zin dat jouw ziel zich haar overeenkomst ging HERINNEREN. En voor jouw menselijkheid om haar ‘twijfels’ over WIE JE BENT los te laten.
Ik denk dat dat het probleem is … ik bedoel niet het ‘waarom ik?’ van het martelaarschap.  Maar echt, het is zo enorm groot … ik bedoel … ‘waarom ik?’ Ik ben zo … ‘gewoon’.
De spijker is net op de kop geslagen.
Maar, ik kan dan ook zeggen … dat er miljoenen ‘gewone’ mensen zijn.
En er meldden zich ook miljoenen gewone mensen vrijwillig aan … en jij voldeed het meest aan het profiel.
Nou … dit was een echte eye-opener/hartopener. En ik VOEL op een of andere wijze … hoewel er niets veranderd is en wij onze relatie zullen voortzetten zoals het altijd was … dat er een hoop veranderd zal zijn. Ik kan de verandering in mijn hart VOELEN.
Dit was nodig … zodat wij verder kunnen.
Welnu … zal ik de ketel opzetten … en misschien zelfs een rol biscuit kopen?
Wij danken je dat je deze positie wilde AANVAARDEN. Je wist het voor je kwam … je zou niet altijd over rustig water varen.
Dat WEET ik NU ook! Ik dank JULLIE. Onverwacht materiaal om te overdenken … maar, ik geef het toe … jullie vasthoudendheid was nodig wilde ik verder kunnen gaan … en verdergaan zal ik.
Onze Liefde voor iedereen … in vertrouwen in jullie zelf dat jullie de missie van je hart zullen vervullen.
In Liefde en dank. Het is nu tijd … 11.11 … Daar geniet ik van! (Ik zal het stellen van dit soort vragen in mijn volgende gesprek voortzetten.)
Deze channeling bleek een nogal persoonlijke te worden. Ik wilde het echter delen, omdat het voor mij belangrijk voelde dat mensen mijn relatie met de Federatie konden testen en begrijpen. Ik heb op mijn blog een uitleg van mijn positie gepost en waarom precies dit gesprek met ‘hen’ vandaag plaatsvond. Ik voelde dat dit heel erg nodig was. Veel dank. http://blossomgoodchild.blogspot.com/
 

De Federatie Van Licht spreekt over LIEFDE. http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss
Een oproep op 14 februari. Altijd goed om te doen, wanneer je je ertoe geroepen VOELT. Alles helpt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten