zondag, november 02, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 1 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 1 November 2014
Alles Wat Je Doet
 Iedere Zet Die Je Maakt
Doe Je Voor Liefde
Blossom: Daar zijn we weer! Hallo jongens! Een paar vragen als ‘openingszet’, als dat mag? Het zijn gewone vragen van lezers, om eerlijk te zijn, eigenlijk … twee!
Federatie van Licht: Ook een heel hartelijk en vrolijk welkom voor jou, Blossom. We staan klaar om hierop in te gaan.
Bedankt. Nou … wat gebeurt er als we aan het eind van het bordspel komen? Zal onze energie wederom integreren met het Een-zijn?
Dit is … zoals de meeste zijn … een vraag die men zou willen inslikken voor je hem stelt … omdat het zo’n complexe vraag is. Maar we zullen ons best doen om aan de intentie te voldoen.
Dank je wel.
Het Spel waarmee jullie bezig zijn ‘hoort bij' de Aardse dichtheid. Als je niet in die dichtheid zit … VOELT ‘het leven’ heel anders. Men … mogen we wel zeggen … is bevrijd van de ketenen waarmee Men aan het bord vastzit.
Dus we zitten alleen in Het Spel tijdens ons ‘leven’ op Aarde?
Ja.
Wanneer we overgaan … wat ‘op Aarde’ doet ons weer terug willen komen?
De keuzes uit vrije wil die Men elders niet op een dergelijke wijze kan ervaren. De Aarde is de MASTER OPLEIDING voor de individuele groei van een ziel. Daarom willen zo velen zo graag aan Het Spel meedoen. Echter, de ‘geheugenstoornis’ … steeds weer … bij de terugkeer naar de Aarde laat Het Spel veel ingewikkelder lijken dan het in feite is.
Kunnen jullie daarover … meer zeggen?
Het ‘zelf-voorzienend’ zijn op/in jullie dichtheid … maakt zo’n groei van de ziel mogelijk. Als een individueel aspect van het Hogere deel van jullie.
Is het Hogere deel van mij … het Hogere deel van MIJ? Of is dit het Hogere deel van ons allemaal … Het Een-zijn?

We moeten hier ‘beide’ zeggen. Omdat er bepaalde stappen moeten worden gezet naar het HOOGSTE VAN ALLES … en een sectie van die stappen een Hoger deel van het individuele zelf is.
Dus, als we overgaan … versmelten we en worden we niet automatisch deel met/van het Een-zijn?
Dit hangt af van het Liefdesniveau waarnaar de ziel streefde. Iemand die een erg Hoog niveau heeft WEET gewoon hoe dat bereikt kan worden … maar het hangt ook af van Iemands basisplan voor Ascentie. Andere keuzes leiden tot andere wegen voor de ziel. Sommigen willen een hobbelige weg, omdat het hun groei ten goede komt. Evengoed hebben zij geen herinnering aan de ‘waaroms en waartoe’s’ op het moment dat zij dit leren.
Dus, individueel … is het gewoon zo dat wij graag de ENE willen verhogen door al die dingen te leren die onszelf beter maken? Is het zo dat wij, door de Hoogste trilling van ons individuele zelf te worden … Het ENE, wanneer wij weer versmelten met Het Geheel, beter hebben gemaakt? O chips! Het is weer zo’n dag!
DE ENE is HELEMAAL LIEFDE.
JULLIE … ZIJN HELEMAAL LIEFDE.
Jullie werden geschapen als individu om ALS LIEFDE/ALS GOD te ervaren … wat alles kan zijn. Zwart of wit, licht of donker … gelukkig of verdrietig, enz. Jullie kunnen … zoals jullie weten … niet WETEN wat iets is, als er geen tegenovergestelde was, waardoor beide zich van elkaar onderscheiden.
Maar als alles … De ENE … HELEMAAL LIEFDE is … hoe kunnen we het dan, als individu, verhogen?
Alles heeft ruimte voor uitbreiding.
ALLES IS EINDELOOS.
NIETS KAN STILSTAAN.
ALLES IS ENERGIE.
ENERGIE KAN NIET BEWEGINGLOOS ZIJN.
HET BEWEEGT ALTIJD.
Verder?
Er is geen verder … Er is gewoon beweging.
Oké, ik probeer het te blijven volgen. Dus, als we overgaan, zeggen jullie, zitten we niet langer meer in Het Spel. Wanneer we reïncarneren … moeten we dan weer van voren af aan beginnen?
Nee. Afhankelijk van waar Iemands ziel zich bevindt en … afhankelijk van het doel van de ziel, zal men de volgende keer dat men op het bord staat … worden gezet op een kruispunt die Iemand heel goed helpt om door te gaan.
Verlaat men Het Spel voor men het beëindigd heeft?
O ja … heel veel keren.
Zeggen jullie dan dat we terugfloepen op de plek waar we het verlaten hebben?
Sommigen. Dat hangt af van wat ze nodig hebben. Het helpt misschien om op te merken dat je over dit spel denkt alsof er spelregels voor zijn. Kun je je nog herinneren dat wij zeiden … ‘Er zijn geen instructies?’
JULLIE ontwerpen Het Spel al doende … met al zijn kronkels en zijpaden. Wanneer jullie nieuwe gedachten tegenkomen … groeit Het Spel.
Jullie zitten IN Het Spel …
Toch zijn jullie VAN Het Spel …
JULLIE ZIJN HET SPEL. 
Is het niet zo dat jullie in jullie wereld … ‘spellen’ spelen, net als kinderen, voor je plezier?
De vragen en gedachten die velen van jullie hebben, brengen ‘wat er is’ naar een ‘wat er niet is’ -staat.
KOP OP.
Jullie kozen ervoor om hier te zijn … en om VAN LIEFDE TE ZIJN … om te zien hoeveel plezier jullie kunnen hebben.
JULLIE KIEZEN ERVOOR om plezier te hebben … of JULLIE KIEZEN ERVOOR om je rot te voelen.
Ongeacht wat iemands omstandigheden zijn?
Ja. Als waarnemer … kan Men zeggen … ‘Welnu, als ik ervoor kies om deze zet te doen en ik kies dan voor die andere zet … brengt me dat naar die positie. Echter, als ik ervoor kies om dit te doen in plaats van dat … zal me dat daar brengen’. Een strategie is gewenst wanneer men ERVOOR KIEST om het spel in eigen hand te hebben.
Maar de ermee gepaard gaande GEVOELENS maken het anders dan een gewoon spel. Ik weet dat jullie zeggen om afstand te houden … echter de GEVOELENS bepalen ons leven van alledag.
Natuurlijk. Als jullie er niet diep in meegaan … zijn jullie zó dankbaar dat jullie die GEVOELENS hebben. Wanneer jullie niet van de Aarde zijn … kunnen jullie begrijpen waarom die GEVOELENS nodig zijn. Ze zijn één van jullie nuttigste hulpmiddelen om op het bord vooruit te gaan. Ze zijn jullie gidsLicht. Zonder die GEVOELENS … zouden jullie nooit weten of jullie omhoog of omlaag reizen.
Jullie GEVOELENS zijn voor jullie van onschatbare waarde.
Toch zouden zelfs jullie zwaarste GEVOELENS wellicht Lichter gedragen kunnen worden.
Om te begrijpen dat jullie in een illusie leven … is geen gemakkelijk concept.
Geen suiker Sherlock!! Vooral wanneer je er middenin zit. JULLIE kunnen de dingen heel anders bekijken … omdat jullie er niet in zitten.
En om die reden willen we jullie helpen om de dingen vanuit ons standpunt te bekijken. Jullie helpen om ‘het makkelijker op te vatten’ … door jullie ‘vingerwijzingen’ te geven.
Wanneer Men WEET hoe je Het Spel moet spelen … wanneer men het grotere plaatje begrijpt en de reden daarvoor … dan kan Men zoveel sneller vooruit gaan op het bord.
Maar hoe kun je weten hoe je het moet spelen … als WIJ het ontwerpen terwijl we voortgaan?
Omdat dat is ZOALS je het speelt.
Oké … dus wat IS het grotere plaatje EN ook, de reden daarvoor?
Het grotere plaatje is het ALLES bekijken vanuit het TOTAALOVERZICHT.
Het grotere plaatje is de omvangrijkheid van ALLES dat is. Het is een altijd veranderend Tapijt van Waarheden.
Wow! Ik moet jullie nu afstoppen … omdat ik weet dat jullie graag willen dat ik een boek ga schrijven met exact die titel … Tapijt van Waarheden. Ik ben er nog niet mee begonnen … omdat ik geen idee heb waarover het gaat! Misschien gaat het over het grotere plaatje! Interessant dat jullie precies die woorden gebruiken … sorry dat ik jullie onderbrak. Ga door … En de redenen daarvoor?
Dat LIEFDE zichzelf ontdekt … IN/BINNENIN … ALS/IN ALLES
ALLES WAT JE DOET … IEDERE ZET DIE JE MAAKT … DOE JE VOOR LIEFDE.
Dat klinkt als een zin uit een lied!
Jullie nemen jullie beslissingen … jullie VOELEN jullie GEVOELENS … jullie spelen jullie rol op dit toneel …
UIT NAAM VAN DE LIEFDE.
Dat raakte een snaar … ‘ALLES WAT JE DOET … DOE JE VOOR LIEFDE’ … Dat ‘VOOR’-deel interesseert me.
Dus in zekere zin … doe je Alles wat je doet … VOOR JEZELF … Omdat JIJ LIEFDE BENT.
Maar, in dezelfde zin … in EXACT DEZELFDE ZIN … doe je het … VOOR IEDEREEN … ALLES … WANT ALLES IS LIEFDE.
Er ontbreekt iets … ik voel dat er iets ontbreekt … wat te maken heeft met ‘het doen VOOR LIEFDE’.
Als je het niet VOOR LIEFDE doet … dan ontbreekt er inderdaad iets. Wat je je realiseert … is dat we niet hebben gezegd … (omdat woorden niet ‘op de juiste knopjes kunnen drukken’) … dat je alles wat je DOET/BENT DOET en BENT … VOOR … ‘OMWILLE’ van LIEFDE.
In mijn hart snap ik het … maar jullie hebben gelijk. Dat kunnen we niet in woorden uitdrukken. Voor mij is het een soort GEVOEL van HIER ZIJN en DOEN WAT IK MAAR DOE … VOOR … Arggh!! … Wat frustrerend! Het is VOOR LIEFDE … maar misschien zou ik moeten zeggen … ‘in naam van’ LIEFDE’. Maar dat is ook niet goed. IK BEN MIJZELF, HET SPEL ZO GOED ALS IK KAN SPELEND … OMDAT IK  zo vreselijk veel VAN LIEFDE HOU … en ik wil het doen VOOR … HAAR/HEM/HEN/HET/ ALLEN/ALLES!
Wij WETEN wat je bedoelt.
Ik weet niet zeker of iemand anders dat kan.
Toch zullen ze dat … velen zullen dat. Want het betekent in VOELEN zoveel … voorbij de woorden.
Op dit moment … in dit leven … heeft iederEen om precies die reden gekozen om hier te zijn …
OM JULLIE ROL TE SPELEN … IN LIEFDE.
OM DIENSTBAAR TE ZIJN … AAN LIEFDE.
OMDAT JULLIE DAT WILLEN.
OMDAT JULLIE ZOVEEL VAN LIEFDE HOUDEN.
Wat ook betekent … dat JULLIE ZOVEEL VAN ‘JEZELF’ HOUDEN … en als jullie jezelf ondermijnen of jezelf onwaardig VOELT … ZIJN JULLIE NIET DIENSTBAAR AAN LIEFDE …
EN JULLIE WILDEN MEEDOEN MET DIT SPEL ZODAT JULLIE DIENSTBAAR KONDEN ZIJN.
OM TE ‘SNAPPEN’ WIE JE BENT.
Wanneer jullie ‘Snappen’ wie je bent … is Het Spel heel erg leuk … Het is ‘kinderspel’ zoals jullie zouden zeggen.
WEES LIEFDE … OMWILLE VAN LIEFDE.
Maar natuurlijk … doet het er niet toe!
Duh! En we zwommen net zo lekker met de stroom mee.
Wanneer jullie niet meer in de dodelijke spiraal van de Aarde zitten … wanneer jullie je eigen verwachtingen hebben overtroffen … door Het Spel te hebben uitgespeeld … dan zullen jullie ‘dat Snappen’.
Ik had heel wat vragen om aan jullie te stellen … maar als altijd … werden we afgeleid. Zo gaat het gewoon. Ik genoot van iedere minuut … en dank jullie … dank mijzelf … en dank LIEFDE.
DANK AAN ALLES DAT IS … VOOR ALLES DAT IS.

De Federatie Van Licht spreekt over LIEFDE. http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

Geen opmerkingen:

Een reactie posten