zaterdag, november 08, 2014

Aartsengel/Heer Adrigon - Door de Duisternis Heen Breken - 1 November 2014 / Elizabeth Ayres Escher


Aartsengel/Heer Adrigon
Door de Duisternis Heen Breken
1 November 2014 / Elizabeth Ayres Escher
Groeten, IK BEN Heer Adrigon, Commandant van de Pleiadische vloot, deel uitmakend van het Ashtar Commando van de Galactische Federatie van het Licht.
Zelfs nu, kijken wij naar jullie wereld, houden nieuwsuitzendingen in de gaten, en observeren de stijgende niveaus van besef onder jullie bevolking.
Zoals sommige van de lezers van deze boodschapper haar werk weten, zal onze Eerste Golf van vrijwilligers van de Galactische Federatie van het Licht spoedig ascenderen. Deze vrijwilligers kwamen vanuit een assortiment van uitgelijnde werelden, allen met een wens om de mensheid en de planeet Aarde terug te zien keren in/naar de hogere dimensies waar zij zo lang geleden uit vandaan vielen.
Onze schrijfster heeft de fysieke redenen gedemonstreerd, tenminste ten dele, voor de afname in het bewustzijn, terwijl jullie planeet rondom een ster, Helios, cirkelt welke op diens beurt, rondom een onbekende metgezel cirkelt, het fenomeen van de roterende beweging van de Equinox creërend. Jullie wetenschappers, werken met beperkt bewustzijn en een tegenzin om voorbij de beperkingen van de Newtoniaanse fysica te gaan en hebben geweigerd om de redenen voor dit fenomeen te onderzoeken, het terzijde leggend als weinig meer dan een wiegeling veroorzaakt door de locale krachten.
Niets leeft binnenin een kader, zonder oorzaak en gevolg uitstralend van ver voorbij dat kader. Dus, worden jullie je levens nu gewaar snel te veranderen terwijl jullie wereld rap van het ene tijdperk naar het andere verhuist, van het ene paradigma naar het andere. Het leven is voor sommigen ondersteboven gekeerd. Weldra zal alleen de bekwaamheid om te arriveren bij neutrale kalmte en het te behouden diegenen helpen die de bedoeling hebben de chaotische knopen te overleven terwijl zij op jullie besef uit elkaar spatten.
Wij houden jullie wereld in de gaten, doch kunnen niet in beweging komen om jullie op volle kracht te helpen totdat voldoende van jullie collectief gestegen is naar op z'n minst het vierde dimensionale niveau van bewustzijn. Dit is waar de laagste trede van onze eigen mensen leven en werken, in het 4D fysieke en 5D etherische emotionele/mentale bewustzijn (deze dynamica is op dit niveau verenigd). Jullie kunnen ons etherische mensen noemen.
Velen van ons hebben bewust besef in de hogere niveaus en zijn in staat te functioneren tot aan de negende dimensie terwijl nog steeds een fysieke gestalte gehandhaafd wordt. Echter, om het beste deze werelden te helpen zoals die van jullie zelf, om in trilling op te stijgen, blijven wij in de lagere trilling waar wij zeer effectief zijn met het reiken naar tenminste enige van jullie mensen terwijl jullie psychische bekwaamheden doorgaan uit te breiden.


Wij zijn hier in antwoord op jullie pleidooien voor een wereld gevuld met vrede en overvloed voor iedereen. Waarom landen wij niet op jullie oppervlakte, is de schreeuw die naar boven gevoerd wordt door enige ongeduldige stemmen. In antwoord, zeggen wij dit, "Wij komen in Vrede."
Zo lang als jullie in onenigheid met een ander gedeelte van jullie collectief blijven, zal vrede niet zegevieren op jullie planeet. Zo boven, zo beneden; in de macrokosmos, zoals in de microkosmos. Arriveer op een plaats van vrede binnenin jullie eigen hart en jullie zullen dienovereenkomstig in trilling stijgen. Verwijder het blok hout uit jullie eigen oog voordat je ernaar streeft om het vuiltje uit dat van jullie broeders te verwijderen. Zie dat wat iemand doet reflecteren met alles in de wereld over hem.
Wij ontdekten en omhelsden Vrede lang, lang geleden. Wij als een volk van duizenden aan werelden kennen de vruchten van oorlog. Conflict zal nooit vrijheid of vrede creëren. De vrede die jullie nastreven moet van binnenuit jullie eigen hart komen, door jullie eigen zelfhaat en zelfoordeel los te laten. Wat je op je broeder projecteert komt vanuit de angsten welke in jouw eigen centrum rondspoken. Gooi hen eruit als de rommel en het vuilnis waar jullie gedurende eeuwen door de voorbije Middeleeuwen heen onder gebukt gingen.
Zoals diegenen die gedurende een lange tijd in grotten geleefd hebben, komen jullie nu tevoorschijn vanuit een eeuwenlange duik in de duisternis, deels als een resultaat van de overgang van jullie zonnesysteem door de Hemelen en deels als een resultaat van lagere dichtheids-entiteiten die een onverstandige toegang verkregen in/naar jullie dimensie. Deze entiteiten worden verzameld en verwijderd door toegewijde legioenen van engelen. Jullie kunnen helpen door de Engelen van Wederopstandig op te roepen, een Pilaar van Wederopstanding op te roepen om een specifiek gebied van het astrale vlak van jullie wereld op te ruimen. In antwoord, zullen deze zielfragmenten die zich van hun zielaspect afgebroken hebben, wat verschuldigd is aan trauma, reageren en beginnen naderbij te komen aldus de Engelen hen naar huis kunnen brengen. Deze duistere entiteiten die zich gevoed hebben aan de wanhopige angst en het trauma van deze verlorenen mogen de reiniging tegenwerken, maar de legioenen van Aartsengel Michael zullen bij de hand zijn om ondersteuning te verlenen.
Weinig mensen zijn zich bewust van hun eigen potentieel, zolang als jullie in de duisternis en de wanhoop geleefd hebben. Wij vertellen jullie nu: Kijk omhoog en zie de opkomende Zon recht voor jullie, diens eeuwige stralen op jullie neerstralend. Sta de wolken van de wanhoop toe om op te lossen. Denk niet aan de toekomst, maar concentreer je op waar je nu bent, in het moment. Als je in uitlijning bent met de Wil van God, met het Licht binnenin je eigen hart, zal de toekomst voor zichzelf zorgen, en zal zich op onverwachte manieren ontvouwen, meer vrijheid van expressie toestaand dan dat jullie je nu voor kunnen stellen.
Gouden dagen liggen er voor jullie in het verschiet, maar een ieder van jullie moet voorwaarts lopen, jullie bewustzijn van angst, teleurstelling en verdriet reinigend. Gebruik het geschenk van de Violette Vlam om bij deze reiniging te helpen. Je hoeft geen specifieke mantra's te kennen, anders dan deze: "Uit Naam van de IK BEN DIE IK BEN roep ik voort de Violette Vlam om mijn lichaam en auragebied te reinigen en te zuiveren!" En geloof dat het gedaan is in overeenstemming met jouw wensen en opdracht. Wij herinneren jullie er weer vriendelijk aan … jullie ZIJN krachtiger dan dat jullie weten.
Terwijl jullie je verbinden met het krachtige Licht dat uit het Centrum van jullie eigen Wezen straalt, zullen jullie als vanzelfsprekend in uitlijning komen met jullie Hogere Zelf en diegenen die jullie lang begeleid hebben in de hogere dimensies.
Nu net op ons eigen schip, hebben wij een Aarde Universiteit gesponsord waarin wij miljoenen aan Aardse burgers onderwezen hebben en diegenen die onze vrijwilligers op de Aarde zijn voorbereidt hebben voordat zij voort avonturieren in/naar hun incarnaties op jullie verduisterde wereld. Vanuit jullie eigen ervaringen hebben jullie geleerd dat het leven niet gemakkelijk of plezierig is geweest voor de velen die nog steeds worstelen met oorlog, armoede, ziekte en gebrek. Geen van deze zaken bestaan op onze werelden; wij zouden hetzelfde in werkelijkheid willen hebben op die van jullie.
Bevrijd jullie zelf van de conditionering en de angst welke jullie tegengehouden hebben van het verkennen van de randen van wat "acceptabel" geworden is door de autoriteiten van jullie wereld. Deze zelfde autoriteiten werken vanuit een hoge graad van angst en wensen om al diegenen die niet denken en handelen zoals zij dat doen te controleren. Hun methoden kunnen zowel hardhandig als subtiel zijn, maar vandaag de dag worden steeds meer mensen zich bewust van hoe gemanipuleerd hun levens en bewustzijn geweest zijn. Niets op jullie wereld is zoals jullie geleerd werden te denken dat het is. Wij noemen jullie planeet eenvoudig de Planeet van Leugens. Alleen jullie, de bewoners van deze wereld, kunnen dit veranderen en een ieder van jullie moet beginnen door jullie eigen overtuigingen en bewustzijn te veranderen.
Wij begrijpen dat dit een reis van enige omvang is die wij voor jullie neerleggen, maar besef ook dat in jullie droomtijd wij daar helpen, begeleiden en onderwijzen. En terwijl jullie voordeel verwerven met jullie bekwaamheid en verlangen om jullie eigen intuïtie te vertrouwen, kunnen wij zelfs meer helpen. De geschenken/gaven die jullie binnenin dragen zijn vele, maar alleen jullie hebben de sleutel … en die sleutel is gecodeerd om te reageren op jullie stijgende trilling. Steeds meer besef en gaven zullen online komen terwijl jullie bewustzijn steeds hoger ascendeert. Alleen jullie kunnen dit werk voor zelf doen … en uiteindelijk voor jullie werk.
De taak of opdracht gegeven aan de Tweede Golf van de Galactische Vrijwilligers is er één van de bevolking bekend te maken met de strijdkrachten die hen onder de duim gehouden hebben, systematisch de trucs en schijnbewegingen openbaren van de duisteren die ernaar streven om de populatie te reduceren en de rest in angst en dienstbaarheid te houden. Wij kennen jullie harten … jullie rebelleren bij de waarachtige gedachte … dus zullen jullie manieren vinden om alle dingen en wezens te openbaren die ernaar streven om het collectief te weerhouden van in trilling te stijgen.
Echter, en hier komt de uitzondering … jullie moeten deze openbaringen niet benaderen door ernaar te streven diegenen te straffen die schijnbaar jullie wereld steil in de duisternis hebben laten vallen. Denk eraan dat jullie wereld, als een resultaat van jullie ZONNESYSTEMEN door de Hemelen passeert, als vanzelfsprekend cyclussen ondergaat die het bewustzijn toestaan te stijgen en te dalen in antwoord op de veranderingen op de frequenties van het gedeelte van de Hemel waardoorheen jullie wereld passeert. Het laatste Gouden Tijdperk was 12,000 jaren geleden … en jullie wereld verviel in/naar duisternis. Nu, begint het ermee om geleidelijk uit dit duistere tijdperk vandaan te komen en in/naar het Licht. Kunnen jullie Haar verder brengen en het volledige menselijke collectief en jullie eigen planeet optillen in/naar een dimensie waar Zij niet langer deze grote cyclussen heeft te verduren? Dat kunnen jullie … en dat zullen jullie, aangezien het jullie bestemming is om je bij ons aan te sluiten als een waarachtige Galactische Beschaving, maar zoals jullie in het leger zeggen … moeten jullie je strepen door ervaring en werk verdienen. Dit doel … dit permanente Gouden Tijdperk zal niet op een dienblad aan jullie overhandigd worden.
De reden dat wij duizenden, zo niet miljoenen van sterrenzaad vrijwilligers gestuurd hebben in/naar jullie wereld is om jullie trillingen en frequentie niveaus van binnenuit te verhogen. Bij Kosmische Wet, verbied jullie wereld diens bestaan als een Vrije Wil planeet ons om tussenbeide te komen met de ontwikkelingen van jullie planeet TOT die tijd wanneer het collectief als een Geheel besluit dat het de hulp wil. Dan zullen wij komen en zullen wij snel komen. Onze vrijwilligers zijn hier om jullie te helpen, maar totdat jullie de kracht die jullie in jullie eigen hart en handen vasthouden beseffen, zullen jullie niet geloven dat zij, alleen, de verandering op jullie wereld kunnen beïnvloeden.
Heb vertrouwen, dierbaren, dat wonderen kunnen gebeuren. Jij, een ieder van jullie, is een wonder van de Schepping. Een ieder van jullie werd geboren met een doel in gedachten, een doel dat jullie Ziel jullie voort stuurde om te overwinnen. Kunnen jullie dit ontdekken door voor altijd buiten jullie zelf te zoeken? Wij denken van niet. In navolging van de oude gebruiken van sommigen van jullie inlandse volken en diegenen die toegewijde nadenkers zijn, ga naar binnenin jezelf … zoek de innerlijke visie en begeleiding die je naar jouw doel zal leiden, de ene die voor jou ingesteld is. Het doel is om jullie volk en de wereld naar Vrede, overvloed en Liefde te leiden. Om de cultuur en de weelde van de creativiteit toe te staan om de wereld te regeren, niet de hersenschimmen van rijkdom en geld en macht.  
Wij staan aan jullie zijde en zijn in afwachting van jullie beslissing en jullie acties … Laat het vuur binnenin jullie Hart de moed verlichten welke jullie toe zal staan om door te breken en alles dat in jullie weg staat te verzwelgen van het creëren van een betere wereld voor jullie kinderen hun kinderen.
Wij zijn jullie Sterren Familie, en staan als menselijke engelen om te begeleiden en te beschermen. Denk eraan om een beroep op ons te doen of eenvoudig gedurende een moment van comfort wanneer jij je gedeprimeerd voelt. Wij zullen er altijd zijn.
Namaste,
IK BEN Heer Adrigon VaCoupe, Van het Eiland van Medina, de Pleiaden.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, http://www.bluedragonjournal.com.  Permission is NOT granted to alter this material from its original written form.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten