zondag, november 02, 2014

Aartsengel Michael via Ronna Herman - Je Nieuwe Goddelijke Blauwdruk Downloaden - November 2014Aartsengel Michael
"Je Nieuwe Goddelijke Blauwdruk Downloaden"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-11-2014 (November 2014)

Geliefde meesters, vergeet nooit, jullie meest nabije en dierbaarste vriend zouden jullie zelf moeten zijn - jullie eigen Ziel-bewustzijn. Binnenin jullie Heilige Hartcentrum zullen jullie wijsheid, mededogen, geduld, en het meest belangrijke van alles, onbegrensde Heilige Liefde vinden. Vanaf het begin van de creatieve ervaring in/naar de dichtheid, werden alle menselijke levensvormen onderworpen aan een doorgaande, onophoudelijke reeks van openbaringen. Een nieuwsgierige, onderzoekende geest was een ingebouwd, intrinsiek facet van de menselijke natuur. De Aarde wordt, wederom, voorbereid op een nieuwe, hogere evolutionaire soort van de mensheid. Jullie allemaal, als Sterrenzaad en werelddienaren, zijn gecodeerd met Geheugen Zaad Atomen die jullie een brandend verlangen geven om deel te nemen aan de manifestatie van deze ongelooflijke droom van de toekomst. Jullie persoonlijke doel is om een zelf-bestuurde, Ziel-geïnspireerde entiteit te worden te midden van de chaos en onrust van de huidige, derde/vierde dimensionale werkelijkheid van vandaag de dag.
Een nieuw Goddelijke Plan gevuld met geavanceerde creatieve ideeën voorbij de wildste dromen van zelfs de meest briljante, geavanceerde geesten van vandaag wordt omlaag gestraald via de krachtige Stralen van Godbewustzijn op de Aarde en op de mensheid vanuit de Grote Centrale Zon van dit Sub-Universum. Een geavanceerde Ziel, die het smalle pad van Ascentie betreedt, moet leren hoe de drie belangrijke God Stralen van het komende Tijdperk te absorberen en te integreren, DE SPIRITUELE DRIE-EENHEID, bestaande uit: DE GODDELIJKE WIL * LIEFDE/INTUÏTIE * INTELLINGENTE, DOELGERICHTE ACTIE.
Waarom niet verhuizen in/naar het centrum van de spiraal van het ascenderende bewustzijn, in/naar het oog van de dualiteit en polariteit, waar alles rustig en vreedzaam is gevuld met een zuivere kosmische levenskracht substantie, de Adamantine Deeltjes, die er slechts op wachten om gekneed te worden in/naar jullie visie van de toekomst? Dit waarachtige moment, als jullie in/naar jullie Heilige Hartcentrum verhuizen, kunnen jullie de diepgaande Liefde en het mededogen van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper ervaren. Accepteer alsjeblieft deze onveranderlijke waarheid: jij bent een dierbare zoon/dochter op een belangrijke missie, en niets dat je kunt zeggen of doen kan die Liefde verminderen. Het is tijd om de brein doorgangen van jullie geest naar de hogere frequentiecodes van jullie OverZiel/Hogere Zelf te openen.
Teveel van jullie dragen nog steeds grote lasten van het verleden. Vergissingen die jullie gemaakt hebben in dit leven, en ook veel door voormalige conditionering en begraven herinneringen van pijnlijke gebeurtenissen of acties van al jullie voormalige levens. Het vasthouden aan deze herinneringen van het dragen van de lasten van ongelijkheid dient jullie niet langer meer. Het is voor jullie tijd om ons toe te staan om jullie te helpen de pijnlijke herinneringen te genezen die opgeslagen liggen binnenin jullie fysieke voertuig en auragebied - net zoals wij de vervormingen opruimen van de derde/vierde dimensionale, collectieve bewustzijn geloofspatronen - daardoor deze dimensies terugbrengend in/naar hun oorspronkelijke ontworpen spectrum van de dualiteit. Angst is een primitieve vecht of vlucht emotie, wat de uitbreiding van het besef van jullie bewustzijn zal hinderen. Het is tijd om de basis, instinctieve componenten van jullie lagere menselijke natuur op te ruimen en opnieuw te programmeren.


Het is belangrijk dat jullie begrijpen - hoewel jullie niet langer jullie vroegere fouten of de gedachten en daden die jullie uit het evenwicht gooiden herinneren - totdat deze negatieve gedachtevormen erkend en getransmuteerd zijn, dat deze energieën nog steeds aanwezig zijn binnenin jullie cellulaire structuur erop wachtend om gerectificeerd en teruggekeerd te worden naar harmonie binnenin. Door jullie bewuste besef en door jullie wil uit te lijnen met de Wil van jullie Hogere Zelf en onze Moeder/Vader God, kolkt alles dat niet in harmonie is met de frequenties van de hogere vierde/vijfde dimensies binnenin omhoog om genezen en teruggekeerd te worden naar de boventonen van vreedzame co-existentie, vreugde en liefdevolle intentie. Dit is de bron van aldus veel van de innerlijke onrust, uitdagingen en tests die jullie, de Zelfbewuste zoekers van het Licht, ervaren.
We hebben steeds maar weer opnieuw benadrukt, dat één van de grootste uitdagingen, nochtans één van de meest belangrijke taken om volbracht te worden om op de spiraal van ascentie te stappen, is om een geconcentreerd punt van besef te handhaven binnenin jullie Zonne Krachtcentrum. Door dat aldus te doen, zullen jullie een open doorgang handhaven in/naar het Heilige Hart - daardoor het Schepper Licht toestaand om vrijelijk te stromen naar en uit jullie vandaan. Dit, op diens beurt, helpt jullie om jullie unieke prachtige, harmonieuze Ziel Lied te verbeteren en te perfectioneren.
Tijdens deze wonderbaarlijke, doch beproevende, tijden, wordt aan jullie een grootse kans gegeven om in te tappen op de kosmische bibliotheek, welke de mysteriën van dit Sub-Universum vasthoudt. Jullie, het Sterrenzaad, worden geleidelijk uitgerust om in te tappen op deze heilige tempels/Piramides van Licht waar de Universele Wetten en Wijsheid van de Tijdperken opgeslagen zijn. Door dat aldus te doen, zullen jullie leren dat jullie iedere hoogte kunnen bereizen, ieder obstakel kunnen overwinnen, en jullie pad van ascentie zal met zekerheid geopenbaard worden. Jullie hebben nooit jullie goddelijkheid of jullie goddelijke intelligentie verloren. Het werd slechts veilig bewaard, in afwachting van de tijd wanneer jullie, wederom, zouden ontwaken om jullie geboorterecht als een Goddelijk Kind van onze Moeder/Vader God te claimen.
Geliefden, wij vragen jullie om je op jezelf te focussen aldus jullie onmiskenbare voertuigen worden voor de verfijnde frequenties van het Licht. Jullie hebben de bekwaamheid om een buis voor de Adamantine Deeltjes van het Schepper Licht te worden, wat jullie fysieke voertuig zal doordringen en uit zal stromen in/naar de wereld van de vorm. Echter, jullie moeten de kracht van het heilige Vuur van binnenuit jullie fysieke voertuig bevrijden, het Kundalini Vuur dat opgeslagen ligt binnenin jullie Wortel Chakra, ondertussen een nieuwe voorraad voort trekkend via de grote zesdimensionale Steden van het licht. De ademhaling is de geleider van deze onontbeerlijke Levenskracht energie. Jullie moeten leren om het volmaakte ritme van de heilige Ademhaling te gebruiken en te perfectioneren. De Oneindigheidsademhaling is een onontbeerlijk component van het transformatieproces. Gedurende de voorbije jaren, hebben wij meer belangrijke elementen toegevoegd aan de geavanceerde technieken welke jullie moeten incorporeren om het Zelfmeesterschap te ontwikkelen en te claimen - jullie zijn onontbeerlijke informatie aan het integreren en delen het dan met diegenen op het Pad achter jullie.
Wij vragen jullie om de Violette Vlam te visualiseren omhoog stralend van onder jullie voeten en jullie volledig omhullend in deze onontbeerlijke energie van transmutatie, wat het proces van het transformeren van alle onzuivere substantie binnenin en rondom jullie heen zal versnellen, alsook jullie bescherming geven voor externe, negatieve invloeden. Terwijl jullie evolueren in/naar een spiritueel/menselijk Wezen, zullen jullie capabel worden van meer diepgaande gedachten en ingewikkelde concepten. Jullie zullen ook een grotere capaciteit ontwikkelen voor diepere, meer intense Liefde.
Wanneer je de vibrerende formule van overvloed geïntegreerd hebt, en het geaccepteerd hebt als jouw waarheid, wordt het een deel van jouw Energetische Handtekening. Daarna, zullen deze frequentiepatronen van overvloed voort stralen, vanuit de voor- en achterportalen van jouw Zonne Krachtcentrum in een Oneindigheidsteken, daardoor een constante stroom van overvloed in alle goede dingen creërend. Denk eraan, met het oog op het manifesteren van jouw spirituele visie, moet je definiëren wat je wenst te creëren, en het dan duidelijk visualiseren. Allereerst, als een bewuste mede-schepper, zou jij je moeten focussen op het manifesteren van een verfijnde, geëvolueerde staat van Zijn, en een harmonieuze kwaliteit van leven. Daarom, zou je moeten streven naar een overvloed van Liefde, vreugde, vrede, creativiteit, goede gezondheid, overeenkomende bevredigende relaties, en ga zo maar verder. Ernaar streven om de kwaliteiten, attributen en deugden van God Bewustzijn te incorporeren zal succes verzekeren bij het creëren van alle materiële objecten die je nodig bent om in comfort te leven. Je bent aan het leren om één te worden met de oneindige stroom van overvloed, terwijl je de vele niveaus en dimensies van de Schepping bereist. Eén van de meest belangrijke concepten die je moet accepteren als jouw waarheid is een kristal helder besef dat jij de schepper van de werkelijkheid bent waarin je nu en in de toekomst zult leven.
Velen van jullie vragen wat jullie missie is in dit leven en, wij vertellen jullie, dat jullie Ziel diens grootste wens is dat jullie de vele facetten van jullie zelf opnieuw opeisen, en terugkeren naar het zijn van de wonderbaarlijke meester van cocreatie die jullie waren toen jullie voor het eerst belichaamden in de materiële gebieden. Het ascentieproces is een doorgaande reis, geen bestemming. Maak iedere dag de inspanning om de hoogste keuzes te maken - blijf in het moment, want dat is de enige tijd waarin jij je God-kracht kunt verkrijgen - niet focussend op het verleden en niet projecterend in/naar de toekomst, maar jullie hoogste potentieel zoekend in elk en ieder moment. Zie de uitdagingen in je leven als kansen terwijl je leert om de oudere zelfbeperkende manieren los te laten. Er zijn onvervreemdbare waarheden die je binnenin zou moeten inprenten totdat zij een intrinsiek deel van je menselijke natuur worden.
Dit is een balancerend leven voor jou, de Sterrenzaad, waardoor je ernaar streeft om alle facetten van je Wezen in harmonie te brengen. Diep binnenin, ben jij je bewust van hoe belangrijk het voor jou is om jouw vrouwelijke natuur in ere te houden en te integreren, de vriendelijke intuïtieve, creatieve en binnenwaarts gefocuste energieën, alsook jouw mannelijke attributen ontwikkelend en gebruikend. Streef ernaar om sterk te zijn, doch zachtaardig, buitenwaarts gefocust als je intapt op de schatkamer van wijsheid binnenin. Je Goddelijke natuur zal in kracht en bewuste expressie groeien terwijl je leert om de wijsheid van jouw Heilige Geest voort te trekken, en OverLicht met het mededogen van jouw Heilige Hart. Je moet leren om bondig/beknopt, constructief en overtuigd van jezelf te spreken. Weet dat als je gecentreerd en gefocust blijft binnenin jouw Heilige Hart, het Universum op een positieve manier moet reageren, en jouw succes verzekerd zal zijn.
Als je afgestemd raakt op de intuïtie van je Hogere Zelf, zal je beginnen het God Licht binnenin jouw Heilige Hart te voelen pulseren, en je zult beginnen om je op de Vonk van de Schepping binnenin het Heilige Hart Centrum van ieder persoon die je ontmoet te focussen. Het mag dim zijn in vele dierbare Zielen, maar het brand nog steeds binnenin of zij zouden niet in leven zijn. Wanneer je dat dus doet, zal je er automatisch naar streven om geen-oordeel uit te oefenen, en je zult beginnen de positieve natuur binnenin iedereen te zien.
Wij vragen jou om het onderscheidingsvermogen te gebruiken voordat je de leringen van wie dan ook als jouw waarheid aanneemt. Raak niet opgehangen aan de theorie of aan ingewikkelde informatie. Neem alleen dat wat diep binnenin resoneert - dat wat liefdevol is, verlichtend en jouw besef uitbreidt. Er zijn vele halve waarheden in de leringen die nu voor de mensheid naar voren worden gebracht. Denk eraan, jij bent degene die vrijheid, overvloed en bekrachtiging in jouw leven moet creëren. Niemand anders kan dat voor jou doen. Onderscheidingsvermogen is een onontbeerlijk attribuut voor diegenen op het pad van ascentie en verlichting. Wat het ook is dat je kiest als jouw waarheid, moet je integreren en toepassen in je leven door gefocuste intentie en actie. ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN/HART-GECENTREERDE INTENTIE/OPZETTELIJKE ACTIE resulteren in positieve manifestatie. Ongeacht wat voor stationering, omstandigheid, of niveau van besef je aannam voor deze incarnatie, diep binnenin jouw Ziel-zelf was een brandend verlangen om de meervoudige-niveau facetten van jouw Wezenlijkheid te integreren. Echter, zij moeten eerst genezen en geharmoniseerd worden zodat zij gevuld mogen zijn met het verheven Licht van de hogere rijken. Als jij jouw Hogere Zelf toestaat om jou te overLichten en te gidsen, zullen steeds meer geïnspireerde gedachten naar je toekomen. Er zijn vele manieren om Spirit toe te staan om door jou heen te manifesteren; laat het gewoon op natuurlijke wijze gebeuren, dierbaren. Wat zorgt ervoor dat jouw hart glimlacht en jou een diep gevoel van bevrediging brengt? Hoe wens je te dienen? Er zijn vele manieren, en je hebt vele talenten (meer dan je zult her/erkennen); echter, de keuze is altijd aan jou.
De machtige krachten van het Engelachtige Koninkrijk, alsook een groot aantal van wonderbaarlijke wezens van het Licht, zijn hier om jullie door deze tijden van evolutie en grote verandering met gemak en gratie heen te helpen. Echter, jullie moeten om onze hulp vragen, want wij kunnen niet achteloos voorbijgaan aan jullie vrije wil. Het is tijd om je rechtmatige plaats als een Meester van het Licht opnieuw op te eisen, en denk eraan, als je de kennis van Spirit integreert en waarheid verlicht, is het wezenlijk belangrijk dat je voort gaat en jouw wijsheid deelt.
Weet dat de uitdagingen en kansen die voor je liggen beloningen zullen zijn voorbij alles dat jullie je voor kunnen stellen, en ben aldus niet bang om uit jullie comfortzone vandaan te stappen terwijl jullie naar de sterren reiken. Accepteer jullie mantel van stralend Licht, want jullie hebben het verdiend. Volg jullie eigen pad en ben niet bang anders te zijn dan diegenen rondom jullie heen.
Wij zullen jullie verlaten met een paar verlichtende gedachten om jullie te helpen gefocust te blijven op het hogere mentale vlak van besef, met een overdekking van liefdevolle intentie. Jullie doel is om Hart-gecentreerd en Ziel-gefocust te worden:
  • De hogere geest gebruikt de zintuigen van al jouw veelvoudige lichaamsbewustzijnen in diens denkende/analyserende proces.
  • Kennis, talent en een hoog intelligentie quotiënt creëren geen genie. Het neemt concentratie, moed, doorzettingsvermogen en een doorgaande stimulans, samen met integriteit, om in te tappen op jouw spirituele genie potentieel. Vind en streef jouw wens na voor uitstekendheid, en streef ernaar om jouw passie tot het allerbeste van jouw vermogen te leven.
  • Terugkeren naar het smalle pad van ascentie in bewustzijn is het begin van het transcenderen van tegengestelden waar er geen goed of slecht, juist of verkeerd is, alleen harmonieuze persoonlijke keuzes binnenin het geaccepteerde spectrum van de dualiteit. Als een bekrachtigde, functionerende Zelfmeester, zal je alleen de hoogste en beste keuze maken ten gunste van IEDEREEN.
  • ANGST, HAAT EN OORDEEL VERDELEN. LIEFDE TRANSFORMEERT EN VERENIGD. Je moet leren om uit te stijgen boven de alledaagse stressvolle situatie zodat je momenten van disharmonie mag transformeren in/naar uren van sereniteit.
Doe een beroep op ons en wij zullen jullie op iedere mogelijke manier gidsen en helpen. Ben onbevreesd en standvastig, mijn dappere strijders. Weet dat Ik altijd bij jullie ben, en dat er diepgaand van jullie gehouden wordt.
 IK BEN Aartsengel Michael 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

2 opmerkingen: