zaterdag, november 29, 2014

Aartsengel Michael - "Tweede Fase Hart Chakra Ascentie" - 28 November 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael
"Tweede Fase Hart Chakra Ascentie"
28 November 2014 / Natalie Glasson
Voel jij je hartchakra transformeren? Voel jij jouw capaciteit om lief te hebben en geliefd te zijn verbeteren? Ervaar je dat het lijden van je verleden wederom naar boven komt via jouw hartchakra om ervaren en losgelaten te worden?
Dit is een zeer heilige tijd op de Aarde en de innerlijke gebieden, specifiek terwijl jullie van 2014 in/naar 2015 verhuizen, en de hartchakra van de Schepper, welke de diepste zuiverste kern van Liefde is is aan het uitbreiden, grotere volumes van Liefde in/naar de trillingen van allen pompend. Alles wat zich binnenin de Schepper voordoet doet zich voor binnenin iedere ziel op de innerlijke gebieden en de Aarde. Voor sommigen is het oncomfortabel dat de zuiverste kern van Liefde binnenin hun hartchakra en ziel aan het uitbreiden is, en met hun volledige wezen vermengt en samenvoegt. Dit veroorzaakt een diepe genezingsactivering. De zuivere trilling van Liefde kan soms aanvoelen als een indringer, en veroorzaakt binnenin de wezens van velen chaos, onevenwichtigheid en een zuivering van de energieën, gedachten, emoties en het bewustzijn. Als je kiest om bewust of onbewust de stijgende zuivere trillingen van Liefde binnenin je wezen te weerstaan, dan, natuurlijk, begint er een strijd. En toch als je in staat bent om je zicht in te stellen op de goddelijke waarheid binnenin je wezen, daardoor alles vanuit dat perspectief bekijkend, dan zal de zuivere Liefde als een bonus, een wonder en een genezing aanvoelen. Een diepe uitbreiding van de hartchakra zal ervaren worden, jullie capaciteit ontwikkelend om te zijn en Liefde tot uitdrukking te brengen alsook de wereld rondom jullie heen te erkennen als Liefde.
Dit is meer dan eenvoudig een grotere golf van Liefde die naar jullie toe gestuurd wordt om jullie trillingen en ascentie te verbeteren. Het is verwant aan een diepe ontwaking binnenin jullie wezen van waarheid. Voor iedere ziel op de Aarde zal de ontwaking van Liefde een unieke en uiteenlopende invloed op diens wezen en werkelijkheid hebben. De waarheid wakker gemaakt binnenin zielen en hartchakra's zal ook uiteenlopend zijn, gevuld met magie en een diepere essentie van jullie ziel.
Als je aan het zoeken geweest bent naar jouw ware zelf, jouw essentie of jou doel, dan zal de activering binnenin jouw wezen in deze tijd alles zijn dat je nastreeft. Diens trilling en energie is van waarheid, geboren vanuit Liefde, het is precies wat jullie ziel gelooft dat jullie op dit moment van jullie ascentie nodig zijn. Er is een kans van grotere vervulling; de enormiteit van deze vervulling hangt af van jouw capaciteit om te accepteren en van de uitbreiding van jouw perspectief. De waarheid geboren vanuit Liefde geactiveerd vanuit je ziel zal voor jou als een geleidelijke energie naar voren komen, en trilling en bewustzijn activeren een geleidelijk proces van belichaming voorafgaand aan diens complete manifestatie in jouw werkelijkheid. De activering mag ook aan jou vragen om de onnodige energieën binnenin je wezen of werkelijkheid los te laten om jouw trilling aan te moedigen op te stijgen en ruimte te maken voor de nieuwe energieën welke meer uitgelijnd zijn met jouw ziel.

Het is een zeer wonderbaarlijke/prachtige tijd en het is het tweede niveau van de hartchakra activering en uitbreiding in het Nieuwe Tijdperk van Liefde. De eerste activering gebeurde direct voorafgaand of net na de overgang van iedereen verhuizend in/naar 2012-2013. Sommige mensen op de Aarde ervoeren een uitbreiding van hun liefde terwijl anderen een teleurstelling ervoeren in de werkelijkheid recht voor hen. Dit was in waarheid een activering van de zuivere kern Liefde van de Schepper binnenin iedereen, een verbetering van liefde veroorzakend of een diepe zuivering van de oude energieën, gewoontes en overtuigingen om ruimte voor Liefde te maken. Nu, bijna twee jaren later, doet hetzelfde zich weer voor; een diepe verbetering van Liefde en een diepe zuivering van alles dat Liefde tegenwerkt. Sinds het einde van 2012 en voordat jullie verhuisden op een golf van energie welke onophoudelijk evolueert in energetische trillingen, bedoelend dat de snelheid van jullie energietrilling onophoudelijk aan het versnellen is, zijn de trillingen van Liefde die jullie ervaren en zullen ervaren in deze tijd veel meer verhoogd. En toch als je voortdurend in de energie bestaat herken je niet de grotere pracht en prestatie van jouw bekwaamheid om geëvolueerde trillingen van Liefde te accepteren.
Je mag de opruiming van de hartchakra herkennen welke zich op een grote schaal voordoet in deze tijd van ascentie. Wanneer de hartchakra schoon is, kunnen de energieën van de ziel en de Schepper met grotere vrijheid en zuiverheid naar alle aspecten van je wezen en werkelijkheid stromen. Het is hetzelfde voor de hartchakra van Moeder Aarde welke ook door een krachtig zuiverings- en loslatingsproces heengaat in deze tijd. Moeder Aarde focust veel van Haar energieën op Haar hartchakra, zij nodigt alle aspecten, energieën, situaties en manifestaties op de Aarde uit die niet langer nodig, vereist of uitgelijnd zijn met de trilling van Liefde om naar Haar hartchakra getrokken te worden om ontbonden te worden in de zuivere trilling van Liefde uitbreidend vanuit Haar eigen hartchakra, wat verschuldigd is aan de activering van de Schepper. Moeder Aarde roept ook voort alle contracten, geloften en beloften die in het verleden gemaakt werden en welke niet langer uitlijnen met het Tijdperk van Liefde, om naar de oppervlakte van haar hartchakra getrokken te worden om in Liefde gebaad, getransformeerd en liefdevol losgelaten te worden. De hartchakra is het thuis van contracten, geloften en beloften aangezien dergelijke expressies in de hartchakra gecreëerd en vastgehouden worden. Of deze contracten, geloften of beloften nu wel of niet voor jou of door jou in jouw huidige levensspannen of vroegere levensspannen gecreëerd werden of door het bewustzijn van de mensheid gecreëerd werden voor de Aarde, het is nu tijd voor hen om opgeruimd te worden en om de verdere stroom van Liefde door, vanuit en in/naar de hartchakra toe te staan.
Velen van jullie die meer recentelijk pijn, lijden, loslating of een proces van genezing ervaren hebben binnenin of verbonden met de hartchakra, mag dit uit naam van iedereen tot stand gebracht hebben. Vele zielen op de Aarde hebben energieën van Moeder Aarde haar hartchakra op zich genomen terwijl Zij zich focuste op het opruimen van de energieën binnenin, rondom en verbonden met de hartchakra, om te handelen als een voertuig van genezing en zuivering. Deze wezens erkennen hun verbinding met alle aspecten van de Schepper en dus op een zielniveau accepteren zij de taak van bepaalde energieën door hun fysieke manifestatie te laten lopen om energieën op een groter, wereldwijd en universeel niveau op te ruimen. Wanneer een ziel de taak accepteert om energieën door diens wezen heen te laten lopen om een massale genezing te helpen, wordt de energie geprojecteerd in/naar hun wezen en ervaren als een persoonlijke en passende situatie voor hun werkelijkheid. Het mag zich manifesteren als een voltooiend energiepatroon met iemand, een verlies, een genezend besef welke die persoon diens inzicht verandert. Wat het ook is dat zich voor moet doen in die persoon diens werkelijkheid om vrijheid, uitbreiding van Liefde en genezing te creëren, de energie genezende taak door de ziel op zich genomen zal aanmoedigen wat er plaats moet vinden in de werkelijkheid van die persoon om te manifesteren, aldus is de energie genezen en losgelaten op een massaal niveau en het individu oogst ook de beloningen. Jullie zijn allemaal Geascendeerde Meesters, jullie allemaal evolueren via het ascentieproces uit eigen naam en nochtans meer belangrijk uit naam en het ondersteunen van anderen.
Liefde is de sleutel; Liefde is de focus, het leven ervarend ondertussen jezelf herinnerend aan Liefde, alles ervarend wat genezen moet worden binnenin je wezen terwijl jij jezelf aan Liefde herinnert. Je hoeft niet onophoudelijk op een liefdevolle manier te handelen om Liefde te zijn en toch, als je weet dat je Liefde bent en onophoudelijk deze wetenschap vasthoudt, zal het dienovereenkomstig door jou heen manifesteren.
De zuivere kernliefde van de Schepper is geactiveerd en er zijn energieën welke losgelaten moeten worden om jezelf toe te staan compleet Liefde te omhelzen en het volledig te ervaren. Het is mijn advies aan jullie om alles dat jullie voor jullie zelf bereidwillig los willen laten, waartoe jullie in staat zijn, wat jullie willen en waartoe jullie gereed zijn om los te laten, zoals gedachten, emoties, perspectieven, gewoontes, mensen, situaties, herhalende patronen, gebrek, weerstand enzovoorts op te schrijven. Creëer een lijst welke getiteld is, "Alles waartoe ik bereid ben om los te laten om de zuivere Liefde-activering van de Schepper uitbreidend binnenin mijn wezen te accepteren en te ervaren." Schrijf dan alles op waartoe je bereid bent om los te laten. Wanneer jij je overgeeft aan de Schepper, aangezien het creëren van een dergelijke lijst een proces van overgave aan de Schepper is, verkondig jij je bereidheid om de diepere Liefde van de Schepper binnenin jouw wezen te ervaren. Dit zal betekenen dat veel van dat wat er op jou lijst geplaatst is losgelaten zal worden zonder dat jij het beseft, jou aldus toestaand om met een groter gemak door dit proces van reinigingen en genezing heen te gaan via de uitgebreidheid van Liefde. Het is alleen wanneer je onwillig bent om los te laten, te erkennen of te accepteren wat je los moet laten, dat moeilijkheden, pijn en onevenwichtigheid naar boven komen, diepe leringen veroorzakend welke vaak niet nodig zijn om ervaren te worden. Het is alleen dat wanneer jij je vasthoudt aan dat wat jouw wezen en werkelijkheid moet verlaten dat je grotere uitdagingen voor jezelf creëert en een pad van ascentie creëert welke te steil en rotsachtig schijnt te zijn.
Het accepteren van Liefde gaat niet altijd over loslaten van wat er niet langer meer nodig is en nochtans staat het toe voor een grotere ervaring van Liefde. Hoe meer je een verbintenis aangaat met de liefde binnenin jouw wezen, hoe meer je zult ontdekken dat alles wat niet langer meer nodig is wegvalt zonder jou nood of behoefte voor erkenning.
De tweede fase van de hartchakra ascentie in het Nieuwe Tijdperk van Liefde is nu begonnen en zal doorgaan gedurende zolang als het nodig en passend is voor jullie wezen. In waarheid zal het doorgaan tot aan de derde fase van de hartchakra ascentie welke één maand vanaf nu zou kunnen zijn of wederom twee jaren vanaf nu. Wij gaan allemaal door een ascentieproces heen welke niet langer beperkt is door streefdatums of doelstellingen geassocieerd met de tijd. De Aarde, jullie en alles is eenvoudigweg vrijelijk aan het evolueren; ieder moment van de ascentie is nu nieuw en wordt niet langer gedicteerd. Hoelang je wenst te blijven in de tweede fase van de hartchakra ascentie is jouw keuze. Niet de keuze van je geest, verlangens of behoeften, de keuze van je ziel en de toewijding van jou persoonlijk voor de waarheid van jouw wezen. Dus wijd jezelf toe in plaats van jezelf te pushen, houd van jezelf in plaats van gefrustreerd te zijn met jezelf en niveau van groei. Laat alles in uitlijning met de Schepper ontvouwen.
"Ik sta de opruiming en de vervulling van mijn hartchakra toe te ontvouwen in uitlijning met de Schepper."
Een focus op het opruimen van je hartchakra in deze tijd is ook gunstig. Ik, Aartsengel Michael, beveilig de hartchakra van Moeder Aarde door deze fenomenale periode van opruiming en vervulling op een hartchakra niveau heen. Ik beveilig ook de hartchakra's van iedereen. Doe alsjeblieft een beroep op mijn energieën om te helpen bij de opruiming van je hartchakra.
"Aartsengel Michael, Ik eer uw aanwezigheid, Liefde en bescherming welke mij nu ondersteunen. Ik ben nu gereed om op te ruimen, te reinigen en mijn hartchakra te zuiveren, passend uitgelijnd met de wil van mijn ziel en de Schepper. Dat alle contracten, geloften en beloften verbonden aan of vastgehouden binnenin mijn hartchakra welke niet langer meer nodig zijn gemakkelijk genezen en losgelaten mogen worden. Laat alle energieën, gewoontes, inzichten, emoties, pijn en lijden vastgehouden binnenin of verbonden aan mijn hartchakra welke niet langer nodig zijn of een weerstaand tegen Liefde creëren genezen en losgelaten worden. Met iedere dag omhels ik de zuivere kernliefde uitbreidend vanuit de Schepper binnenin mijn ziel en hartchakra, de zuivere Liefde nu erkennend als mijn waarheid in mijn werkelijkheid. Dank u wel."
Met diepe hart gevoelde Liefde,
Aartsengel Michael
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten