donderdag, november 06, 2014

Aartsengel Gabriel - 11:11 Toegangspoort naar Jullie Kristallijne Lichtlichaam - 3 November 2014 / Shanta Gabriel


Aartsengel Gabriel
11:11 Toegangspoort naar Jullie Kristallijne Lichtlichaam
3 November 2014 / Shanta Gabriel
Dierbaren,
Vanaf het begin van de tijd zijn er duidelijke momenten geweest wanneer de Portalen van Ontwaking zich openden voor individuen om te avanceren. De 11:11 Toegangspoort is een collectieve, hoog-vibrerende portaalopening om de evolutie van het bewustzijn op de Aarde in deze tijd te helpen. De 2014 Lichtfrequenties stellen deze 11:11 Toegangspoort in staat zich voor jullie te openen om in/naar jullie nieuwe Kristallijne Lichtlichaam te stappen.
Door deze kosmische toegangspoort heen stappen staat jullie toe om in/naar jullie originele blauwdruk te verhuizen, dat van het Kristallijne Lichtlichaam, in eenheid met Alles Dat Is. Wij zullen suggesties en visualisaties aanbieden zodat jullie verbeeldingskracht jullie kan helpen om een prachtig scenario te creëren om dit met Lichtgevulde ritueel te bekrachtigen. Jullie werden binnenin gecodeerd voor dit moment van ontwaking. Het is een volgende stap in de evolutie van het bewustzijn, eentje met grote kracht en ondersteuning. De Aartsengelen staan bij de toegangspoort om jullie in kracht en dapperheid vast te houden. Diegenen die naar deze tijd van goedgunstigheid aangetrokken worden, kunnen voor zichzelf gebruik maken van deze kans om hoog te vliegen, aanzienlijk bekrachtigd door de Engelachtige Rijken. Deze bewuste toegewijde actie welke in harmonie is met het Goddelijke Licht zal de evolutie van het bewustzijn nu binnenin jullie eigen leven en op de planeet versnellen.  
Sinds de digitale klokken in wijdverspreid gebruik gekomen zijn, is het beeld van 11:11 meer vertrouwd geraakt. De representatie achter het symbool is minder breed bekend. 11 is lang het nummer van de Engelachtige Rijken geweest, hulp aanbiedend aan diegenen op de Aarde. Wanneer de 11en samen gezien worden, wordt de 11:11 een toegangspoort welke een opening symboliseert tussen Hemel en Aarde.
De meest belangrijke betekenis van de 11:11 is diens beschikbaarheid als een portaal naar het hogere bewustzijn, een moment in de tijd waar de Engelen van het Licht je aangeboden gebeden en goede intenties kunnen nemen om hun manifestatie op de Aarde te helpen. Wanneer de 11:11 zich ook maar presenteert, handelt het als een dagelijkse geheugensteun om die ene minuut te nemen en je dromen in jouw hart te houden, de beschikbare ondersteuning van de Engelachtige Rijken te erkennen, en de moed te hebben om jouw bereidheid te affirmeren om in/naar nieuwe dimensies van Liefde te verhuizen. Wanneer je deze intentie bekrachtigd kan je zelfs verbeelden dat daar Aartsengelen rechtop en majesteitelijk aan beide zijden van een toegangspoort staan jou uitnodigend in/naar de vervulling van je gebeden en de geschenken van je Ziel. Met jouw opzettelijke gebed, kan je door het portaal heen in/naar je meest Goddelijke Zelf stappen en in/naar het leven dat jij van zins bent. Iedere 11:11 biedt een wonderbaarlijk moment van ascenderende bevrijding uit oude patronen vandaan.


Filteren en Verwarring
Het is een tijd van filteren en verwarring. Nieuwe gewaarwordingen van werkelijkheid filteren door de energiecentrums binnenin jullie lichaam. Verwarring doet zich voor als deze nieuwe gewaarwordingen de codering raken in het verbeeldende systeem van jullie DNA op manieren die jullie naar verandering sturen, zoals de metamorfose van de rups naar een prachtige vlinder.
Het Universum zal zich door niets laten stoppen om jullie aandacht te krijgen en jullie aan te moedigen om jullie Zielsbestemming te vervullen. Verwarring is ongemakkelijk in diens uiteenlopende demonstraties, en maakt dat jij je zeer geagiteerd voelt. Maar weet dat al zulke katalysatoren ontworpen zijn door je Ziel om jou in/naar een nieuw niveau van evolutie te brengen. Omdat de ondersteuning van de Engelachtige Rijken aldus beschikbaar is, biedt dit portaal te zijner tijd een meer gratievolle overgang aan jou aan, aldus je duidelijker de wereld kunt zien die je kiest om op de Aarde te creëren en diens evolutie te helpen.
De 11:11 Toegangspoort biedt een Vijfdimensionale Verschuiving aan welke een harmonieuze stroom van Goddelijke Liefde in/naar jouw wezen toestaat. Dit kan de amygdala in de temporale kwab van je brein beïnvloeden op manieren die dit vlucht of vecht centrum kalmeren en het aanleiding geven om de dimensies van je originele blauwdruk te hervatten. Gedurende vele jaren werd dit angstcentrum overdreven gestimuleerd door de pressie, de overtuigingen en de elektronica van dit tijdperk.
De Intentie van de 11:11 Bekrachtiging
Terwijl ieder persoon door de 11:11 Toegangspoort heen stapt, kan het een uitbreiding in gewaarwording/inzicht creëren, alsof de sluiers uiteen gegaan zijn zodat nieuwe duidelijkheid voor jou daagt. Deze toename in overzichtelijkheid stimuleert een gevoel van bevrijding en de vrijheid van de spirituele expressie binnenin je wezen. De geschenken van je Ziel komen naar de voorgrond van jouw besef en zullen voor jou beschikbaar zijn om in je nieuwe leven te gebruiken. Wanneer je eraan denkt om gebeden voor de Aarde bij te voegen zullen zij ook de Engelachtige bekrachtiging ontvangen vanaf dit moment in de tijd en zal van groot voordeel zijn.
De beloningen van deze tijd omvatten toegang tot de verheven staten die voorbij de Toegangspoort bestaan. De Aartsengelen staan present en houden de krachten van het Licht als Pilaren bij de poort vast. Er is een activering van Goddelijke Liefde welke zij aanbieden die jij kunt opeisen en het zal je hart met Wijsheid bekrachtigen.
De grotere intentie voor deze 11:11 bekrachtiging is altijd geweest om de Hemel naar de Aarde te brengen. Dit betekent de Goddelijke Energie aarden in de dieptes van het Aardse raster zodat de planetaire evolutie zal zegevieren. Als miljoenen van ontwaakte mensen toegang verkrijgen tot het Goddelijke Licht als zij door de Toegangspoort lopen, is Eenheidsbewustzijn de resulterende kracht welke de harten van de gehele mensheid doordringt. Twijfel nooit aan het wonder van de Spontane evolutie als een creatieve mogelijkheid voor de vijfdimensionale verschuiving op deze planeet. Het is zeer gepast om in deze tijd om wonderen te vragen. 
Eenheid met het Zelf
De 11:11 Toegangspoort opent de weg naar de Goddelijke Vereniging binnenin jezelf. De Aartsengelen staan gereed om je in/naar de nieuwe creatieve kracht van verheven besef te verwelkomen. De vreesaanjagende gedachten omscholen en begeleiden die jouw dagen mogen plagen zijn slechts een gebed verwijderd. Elk gebed verhoogd jouw trillingsfrequenties en zou het gebed kunnen zijn dat de kritieke massa voor de Spontane Evolutie binnenin jouw leven en op de planeet loslaat. Verbeeld je dat jouw gebed het keerpunt is - de sleutel die past op de deuropening naar jouw Kristallijne Lichtlichaam.
Goddelijke Aanwezigheid en de Aartsengelen van het Licht:
Terwijl ik me voorbereid om door dit 11:11 portaal van de tijd gegidst te worden, vraag ik dat het Licht van de Goddelijke Liefde iedere disharmonie binnenin mijn energiegebied opruimt. Ik laat bereidwillig de lasten van oude overtuigingen los aldus ik rechtop mag staan en vrijelijk door de toegangspoorten mag gaan naar het Eenheidsbewustzijn en in/naar mijn nieuwe Kristallijne Lichtlichaam.
Binnenin de ruimtelijkheid van mijn opgeruimde energiegebied vraag ik dat het gevuld wordt met de kracht van Goddelijke Liefde, Harmonie en Vrede. Ik vraag om de kracht en de moed om dit Goddelijke Licht te ontvangen en uit te stralen en de aanwezigheid van Liefde en het Genezende Licht te aarden in de Aarde om diens evolutie te helpen.
Ik sluit me aan bij de Engelachtige strijdkrachten en de miljoenen van diegenen die in het Licht van God werken, terwijl wij door de 11:11 Toegangspoort geleid worden. Ik weet dat als één opgetild is, allen opgetild zijn. Ik sta nieuwe patronen van verheven Lichtfrequenties toe om zich te verbinden met mijn menselijke structuur in de voltooiing van mijn kristallijne Lichtlichaam ~ Vereniging binnenin mijn wezen met de Goddelijkheid.
Ik dans door de met Lichtgevulde Toegangspoorten, jullie begeleiding voelend en wetend dat liefdevol besef voor nieuwe mogelijkheden in mijn leven in ieder moment, met iedere hartslag verstrekt worden. Ik ontwaak in Uw Licht en omhels nu de geschenken die aan mij aangeboden worden door mijn Ziel met de allerhoogste dankbaarheid. U geeft mij de Goddelijke Verbinding naar een groter leven en ik ontvang dit dankbaar. Ik ben vereerd om dit Licht in de Aarde te verankeren terwijl de aanwezigheid van de Natuur in afwachting is van mijn besef.
Houd me met Liefde vast en begeleid mij terwijl ik door deze Toegangspoort heen stap in/naar de hogere dimensies waar mijn Kristallijne Lichtlichaam structuur op mij wacht. Dat ik Uw Goddelijke Liefde mag gebruiken om meer Leven, Vrede en Vreugde door mijn wezen heen te brengen en een zegen mag zijn voor de Aarde.
Voor dit en al Uw zegeningen, zeg ik Dank U Wel. Dank U Wel. Dank U Wel.
Zo zij het, Het zij zo. Amen.
De nieuwe niveaus van bewustzijn die beschikbaar zijn voorbij deze Toegangspoort kunnen alle aspecten van je wezen beïnvloeden. Aan jullie wordt een ondersteunend en bevrijdend pad aangeboden door deze verheven Portalen heen in/naar nieuw territorium voor de groei van jullie Ziel op de Aarde. De 11:11 Toegangspoort is een allerhoogst moment van de tijd, niettemin zal het Goddelijke Licht doorgaan te groeien de evolutie binnenin jullie veroorzakend als een geschenk van een Tijdloze Werkelijkheid welke in harmonie is met Al het Leven.
En zo zij het.
Shanta Gabriel voor Archangel Gabriel

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: November 3, 2014
TheGabrielMessages.com

2 opmerkingen:

 1. De laatste zin van deze alinea (net voor "Eenheid met het Zelf") is vergeten in de vertaling. Ik kwam er toevallig bij uit, toen ik de diepere betekenis van deze tekst wilde doorgronden door de oorspronkelijke Engelstalige te raadplegen.
  "The greater intention for this 11:11 empowerment has always been to bring Heaven to Earth. This means grounding Divine Energy into the depths of the earth grid so that planetary evolution will prevail. As millions of awakened people access the Divine Light as they step through the Gateways, Unity consciousness is the resulting force pervading the hearts of all humanity. Never doubt the miracle of Spontaneous Evolution as a creative possibility for the fifth dimensional shift on this planet. Asking for miracles at this time is very appropriate."
  Dus vertaald: "Twijfel nooit aan het mirakel van Spontane Evolutie als een creatieve mogelijkheid voor de vijfde-dimensionele verschuiving op deze planeet. Om mirakels vragen in deze tijd is zeer gepast."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je scherpzinnigheid Paulus. Op de één of andere manier was dit gedeelte bij mij weggepoetst... Geen idee hoe dat zo gekomen is. Ik heb er een iets andere vertaling voor dan jij, maar het komt op hetzelfde neer. Het is nu aangepast...

   Verwijderen