maandag, oktober 27, 2014

Welkom naar de Nieuwe Wereld, Welkom naar de Nieuwe Vijver - 26 Oktober 2014 / Aisha North


Welkom naar de Nieuwe Wereld, Welkom naar de Nieuwe Vijver
26 Oktober 2014 / Aisha North
Geliefde familie van het Licht!
Louter woorden zijn niet voldoende om de gigantische transformatie over te brengen welke plaatsgevonden heeft gedurende deze laatste week, zowel op een persoonlijk als op een collectief niveau, want ik denk dat het voorbij alles en wie van ons dan ook is om de vocabulaire te hebben om het te beschrijven. Mijn dankbaarheid gaat uit naar Philip, Sue, Ingrid, Murray, Heather, Ildiko, Claudia en alle andere verbazingwekkende mensen die ik tijdens mijn reis naar Kreta ontmoette. Zonder jullie, zou dit niet zijn, en dus bedank ik jullie allemaal uit de grond van mijn hart voor dit mogelijk gemaakt te hebben.
Slechts de regelrechte vreugde om in staat te zijn om zovelen van de prachtige stralende zielen van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten die ik heb leren kennen en waarvan ik ben gaan houden door deze Vijver, was genoeg om mijn hart te laten zingen. Want toen, was ik eindelijk in staat om mezelf werkelijk toe te staan om eindelijk te weten dat WIJ echt zijn, dat DIT echt is. Maar terwijl de week begon te ontvouwen en wij door een opeenvolging van meditaties en ceremonieën heen gingen, die allen boven en voorbij de meest krachtige meditaties en ceremonieën waren waar ik ooit aan deelgenomen heb, begon ik te beseffen dat wij daar bijeengekomen waren om werk van zo een omvang te doen, dat het deze wereld voor altijd zou veranderen.
Op 14 Oktober, de week voordat ik naar Kreta vertrok, ontving ik een boodschap van "The Constant Companions". Maar deze keer, werd mij verteld het niet onmiddellijk te publiceren zoals ik normaal gesproken geïnstrueerd wordt om te doen, maar om er een kopie van uit te printen en het met me mee te nemen op mijn reis. Ik wist dat ik nauwkeurig begeleid zou worden als tot wanneer en waar ik het moest meedelen, en de tijd om dat aldus te doen kwam afgelopen dinsdag. Een groep van ons had net een onvoorstelbare krachtige ceremonie volbracht in een oude plaats genaamd Aptera, en naderhand kwamen we allemaal met anderen bij elkaar die naar het 'Orizon Center' gekomen waren om deel van een bijeenkomst uit te maken waar mijn zuster en ik voor het eerst publiekelijk spraken over het werk dat wij doen. Deze boodschap was niet slechts voor de mensen in die zaal, maar voor iedereen, en dus, hier is het:
"Aisha: Ik ben hier, hebben jullie een boodschap voor ons aangaande deze aanstaande trip? CC's: Dat hebben wij zeker, lieve dame, en wij zij inderdaad verrukt dat je de tijd nam om op deze manier naar ons uit te reiken.
Want zie, er zijn overvloedig veel aan ingewikkelde in elkaar grijpende details die in/naar het bestaan komen vanwege deze reis, en niet slechts voor jou, maar ook voor iedereen die verbonden is met deze inspanning, hetgeen inderdaad een groot aantal is. Sommigen zullen daar bij jou in persoon zijn, terwijl anderen hun energieën op een dusdanige manier met jullie mee zullen laten reizen, dat het letterlijk aan zal voelen alsof zij daar ook aanwezig zijn.

Laat het ons uitleggen. Zoals je er al bewust van geworden bent, is de kleine trip geen klein plezierreisje welke eenvoudig ondernomen wordt voor recreatieve doeleinden, verre van dat. Eerder, is het een belangrijke pin in deze hele verbazingwekkende constructie waar jullie het zo druk mee gehad hebben samen te stellen gedurende de laatste drie jaren, en als zodanig, staan jullie nu echt op een kruispunt. Want wat jullie tot dusverre bereikt hebben is niets vergeleken met wat er uit deze samenkomst tevoorschijn zal komen, dat zelfs als het klein in omvang mag lijken te zijn, tenminste bekeken vanuit een locaal perspectief, het inderdaad een belangrijke heroïsche verrichting is welke de hele regio en daaraan voorbij zal dienen. Want het is niet bij toeval dat jullie vergezeld zullen worden door personen die letterlijk aan de tegenoverliggende zijde van jullie globe wonen/leven, noch is het bij toeval dat mensen naar andere verafgelegen plaatsen gestuurd werden die samenvallen met jullie inspanningen in Kreta. En het is niet bij toeval dat anderen een sterke oproep gevoeld hebben om deel te nemen, maar sindsdien teruggehouden werden van het feitelijk naar dezelfde plek te reizen zoals de rest van jullie.
Want zie, dit is voor alle intenties en doelen een echte collectieve inspanning, eentje die een veelvoud aan mensen omvat, letterlijk over de gehele globe heen verspreid, en het is ook eentje die voordeel zal halen uit een zelfs grotere schare van mensen, en ook zij zijn over de gehele globe heen verspreid. Want waar jullie aan deel zullen nemen, zal ertoe dienen om enige oude banden te verbreken die diep in de psyche van de mensheid lopen, en als jullie je intentie instellen om op een manier samen te komen die ver voorbijgaat aan het feitelijke programma van de dag, zullen jullie ook acties in beweging zetten die op hun beurt de gehele mensheid zullen dienen. Ja, we weten dat deze woorden nogal grootsprakerig mogen schijnen te zijn, maar denk eraan wij spreken over dingen die weggehouden zullen worden van jullie starende ogen, maar niet van de onze. Want wij kunnen het volledige bereik van dit project zien, en het is veel, veel groter dan een kleine verspreiding van mensen die in een kleine zaal bijeen komen.
Want dit omvat wijd en zijd krachten, krachten die op slechts dit moment gewacht hebben om eindelijk in/naar de openheid te komen en zichzelf in al hun glorie te tonen. Want jullie allemaal zullen een gigantische hoeveelheid aan Licht loslaten dat veilig opgeslagen gehouden werd, wachtend op slechts dit moment om in/naar het bestaan te komen. Dus weet dat jullie acties nauwkeurig begeleid worden, en ongeacht hoe jullie deze gebeurtenissen gewaarworden als zij zich ontvouwen, weet dat jullie wederom alleen in staat zullen zijn om een kleine hoeveelheid ervan in te nemen op de manier van jullie menselijke receptoren. Maar wij weten ook dat voor velen van jullie, het aldus een overweldigende sensatie van eenheid en verbondenheid zal zijn, en dat jullie allemaal op de één of andere manier een klein voorproefje zullen krijgen van de ware omvang van de ervaring waarvoor jullie gekomen zijn om aan deel te nemen. En daarmee, kunnen wij alleen nogmaals zeggen dank je wel uit naam van de Gehele Schepping, want jullie zullen nauwkeurig begeleid worden, maar jullie zullen ook begroet worden als de ware strijders van het Licht dat jullie werkelijk zijn, oude legendes komen weer tot leven om te rectificeren wat vervalst werd, en dus, zeggen wij om jullie hoofden hoog te houden en jullie harten wijd open te laten gaan, en jullie zullen jullie deel aan eerbewijzen van ons allemaal ontvangen, en het zal inderdaad overvloedig zijn.
Dank je wel, dat zal voor nu alles zijn, wij vertrekken."
Terwijl de gebeurtenissen van de week ermee begonnen zich te ontvouwen, werd mij het beeld gegeven van een stap piramide om uit te leggen wat het was dat wij allemaal aan het doen waren:
Stap 1: De fundering leggen
Dit vond plaats op Zondag, tijdens Philip's SOL/IS workshop. Toen, deden wij een opeenvolging van 4 groepsessies die ons allemaal als individuen hielp om ons volledig met de Bron te verbinden, door "onze buizen te reinigen', en het Licht toe te staan vrijelijk te stromen. Tezelfdertijd, verbonden en activeerden wij de collectieve energieën die ons allemaal als een groep in staat stelden om de definitieve sleutels te ontvangen die de deuren zouden ontsluiten die geopend moesten worden aldus wij toegang konden hebben tot de Nieuwe Wereld. En dit, deden wij.
Stap 2: De banden met het oude verbreken
Dit vond plaats op Dinsdag, toen wij een ceremonie deden welke ons collectief ontkoppelde van de oude energieën en de Heilige Vrouwelijke en de Heilige Mannelijke energieën wederom deden herrijzen, en door dat, werd Het einde van de Oude Wereld gesignaleerd.
Stap 3: Voltooiing
Dit vond plaats op Donderdag, Toen wij een serie van ceremonieën bij De kerk van de Vijf Maagden deden waar wij verenigden wat gescheiden werd, door alle verloren zielen weer uit te nodigen naar huis te komen die het op zichzelf genomen hadden om de meest diepgaande duisternis te belichamen om ons allemaal te helpen om de ware Meesters van Liefde te worden. Wij deden dit door hen te vertellen dat zij - zoals ons - LIEFDE zijn, dat zij GELIEFD zijn en dat zij LIEFDEVOL zijn. De CC's verwezen hiernaar als "het Gouden Sluitstuk op de top van de Piramide op diens plaats zetten" en het signaleerde Het Begin van de Nieuwe Wereld.  
Om het allemaal af te sluiten, voerden wij een ceremonie uit bij de heilige bron in datzelfde gebied, en tijdens die ceremonie liet ik het water los dat mijn zuster en ik verzameld hadden uit de bronnen en meren in onze geliefde bergen, en plaatsten een stukje witte kwarts uit deze zelfde bergen in de bron om deze twee heilige plaatsen te verbinden. En nu, is het water daar geactiveerd en stuurt dezelfde informatie uit die ik hier meedeel, het een deel makend van de eindeloze cyclus van informatie dat uitreikt in/naar iedere hoek van deze globe.
En de boodschap dat dit water uitstuurt, is deze:
De Nieuwe Wereld is hier, wij hebben de deuren geopend en wij zijn vrij om naar buiten en in de warme, prachtige zonneschijn te stappen. Wij hebben onszelf een zuiver, blank canvas gegeven om daarop onze Nieuwe Wereld te creëren, en deze keer, is de reikwijdte van de briljante kleuren waaruit wij moeten kiezen werkelijk oneindig. Maar om deel uit te maken van dit Nieuwe, moeten JULLIE kiezen om er JA tegen te zeggen. Het is een keuze die een ieder van jullie moet maken, en het is een keuze die noch ik, noch De Constant Companions noch wie dan ook anders voor jullie kunnen maken.
Alles dat je hoeft te doen om deel uit te maken van deze Nieuwe Wereld, is om 100% van jezelf te houden, en om in je ware krachten te stappen en de Schepper Goden en Godinnen te worden die jullie werkelijk zijn. Het is niet een gemakkelijke keuze om te maken, want het zal alles aangaande jou veranderen. Want wanneer je hallo zegt tegen de Nieuwe Wereld, moet je ook vaarwel zeggen tegen de oude op iedere enkelvoudige manier, zelfs als het betekent weg te treden van mensen waar je van houdt. Want ons wordt niet toegestaan om bij de deur te blijven treuzelen, wachtend op hen om gereed te raken om zich bij ons aan te sluiten.
Want wij hebben ZOveel werk te doen, want wij zijn degenen die ieder enkelvoudig gedeelte van deze Nieuwe Wereld zullen creëren, en wij zullen allemaal druk gehouden worden door de taken te doen waar we hiervoor kwamen om uit te voeren. En nu, zullen deze taken ermee beginnen voor ons allen te manifesteren. Ik heb hier JA tegen gezegd, en aldus heeft mijn geliefde tweelingzuster dat ook gedaan. Zij is Afathon, de wegwijzer, en zij is schitterend. Zij is deze week aan mijn zijde naar buiten in het Licht getreden, en in de tijd die er in het verschiet ligt, zullen onze taken ons dwars over de globe heen brengen, zowel op een fysieke, digitale en energetische manier. We zullen als een team werken, maar ook gescheiden, en wij zullen ook ons werk met andere groepen groot en klein doen.
Velen van jullie zijn ook in jullie rollen als ware Goden en Godinnen gestapt, en tegen een ieder van jullie zeg ik: welkom thuis! Want deze Vijver is jullie thuis nu, een plaats voor ons allemaal om samen te komen zodat wij op onze beurt naar buiten de wereld in kunnen gaan om alles te DOEN en te ZIJN dat nodig is om deze nieuwe energieën te verankeren en het Nieuwe te manifesteren. En ik kan alleen zeggen, maak je gereed, want wij allemaal zullen zo druk gehouden worden dat wij weinig tijd zullen hebben om hier te komen om onze verhalen met elkaar te delen. De Eerste taak die aan ons als een groep gegeven werd zal deze aankomende Zondag plaatsvinden, 2 November, wanneer wij gevraagd zullen worden om samen te komen voor de allereerste Bijeenkomst rondom de Nieuwe Vijver.  
Mijn rol hier zal ook veranderen, want ik zal alleen de boodschappen posten welke ik geleid wordt om te delen, en ik weet dat zij niet zo frequent zullen komen als dat zij gedaan hebben. Ik zal ook niet deelnemen aan welke van de discussies dan ook die zich hier zouden kunnen ontvouwen, want ik wordt begeleid om terug te treden van dat gedeelte van mijn voormalige taak en mijn energie te focussen op het forceren van de diepe persoonlijke verbindingen die nodig zijn zodat ik mijn aandeel kan vervullen van deze schitterende collectieve inspanning.
En diegenen van jullie die nog niet gereed zijn om uit het oude vandaan te treden en volledig in/naar jullie eigen krachten, weet dat dit niet langer een plaats voor jullie is. Want dit zal niet langer een theater zijn voor dat gekwetste innerlijke kind om alle drama's waar het zich aan voedt uit te voeren. Als je door wilt gaan om dat te doen, zal je ofwel een andere plaats moeten vinden om dat te doen, of je zult eenvoudig je eigen ruimte daarvoor moeten creëren, want ik zal het hier niet langer meer verwelkomen.
Weet dat ongeacht wie je kiest om te zijn, ik van je houd en je reis in ere houdt, en weet dat het Licht hetzelfde doet. Maar weet dit ook: het Licht zal alles dat het kan doen om jou te helpen weg te treden van die oude, donkere kamer waar het gekwetste kind bovenal heerst en helpt jou om jezelf toe te staan om je ware krachten terug te claimen. Het zal dat doen door steeds harder en harder op je knoppen te drukken in de tijd die er in het verschiet ligt. Dus denk eraan, wanneer het Licht alle pijn opnieuw aansteekt en alle verdriet en alle angst dat je nog steeds met je meedraagt, het doet dat aldus vanuit een plaats van LIEFDE. En alles dat je hoeft te doen, is in de spiegel te kijken en te zeggen: "Ik Ben LIEFDE, Ik Ben GELIEFD, Ik Ben LIEFDEVOL, en dan, wanneer je gereed bent om die waarheid als die van jezelf te claimen en onvoorwaardelijk van jezelf te houden, zal je eindelijk gereed zijn om naar buiten de Nieuwe Wereld in te stappen, en ik zal de eerste zijn om jou te omhelzen en je thuis te verwelkomen.
In de niet al te verre toekomst, zal deze vijver stil worden. Niet omdat het diens krachten verloren heeft, maar omdat voldoende van ons die van ons zelf opgeëist hebben. Tot dan, zal ik doorgaan om druppels van Licht toe te voegen die via mij zullen komen om onze eigen grootsheid te helpen voeden. Voor nu, we hebben eindelijk op onze eigen krachten ingetapt, en dus hebben we niet langer dezelfde ondersteuning nodig om ons door deze overgang heen in stand te houden. Want nu, zijn wij eindelijk de ware strijders van het Licht geworden, wij zijn de oude legenden die weer tot leven kwamen om te rectificeren wat vervalst werd, dus laat ons gaan met onze hoofden hoog gehouden en onze harten wijd open.
Ik houd van jullie allemaal met alles dat Ik Ben - altijd, eeuwig.
Aisha

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten