zaterdag, oktober 04, 2014

Welkom bij de Oktober Bijeenkomst Rondom de Vijver - Zondag 5 Oktober 2014


Aisha North en de Constant Companions
Welkom bij de Oktober Bijeenkomst Rondom de Vijver
Zondag 5 Oktober 2014 

Lieve familie van het Licht!
Wederom lijken de energieën aanzienlijk geïntensiveerd te zijn gedurende de laatste paar dagen, net op tijd voor onze maandelijkse Bijeenkomst Rondom de Vijver. Want morgen om 21:00 Oslo tijd hebben wij de kans om als een collectief bijeen te komen voor een volgende bijeenkomst van onze krachtige groepmeditaties, en dit is wat de CC's erover te zeggen hebben:
"Nu heeft alles zich ongeveer naar zo een graad versneld, dat wij aannemen dat velen van jullie zich voelen alsof jullie het vuur na aan de schenen gelegd is om het allemaal bij te kunnen houden, en zelfs aldus meer van de voortzetting van de tijd. Want nu, zullen jullie allemaal de verschuivingen op zo een grote schaal voelen, dat de tijd zelf een groot deel van deze veranderingen samen zal stellen. Hoe het ook zijn mag, de tijd is wederom een volgende cirkel rond gerold, en jullie zijn wederom in een tijdsgewricht in jullie levens die jullie aangewezen hebben voor een volgende van deze samenkomsten die dienen om jullie allemaal aldus op vele verschillende manieren te dienen, terwijl tezelfdertijd, deze gebeurtenissen ertoe dienen om dit gehele proces van transformatie aldus zelfs meer te stutten. En terwijl jullie geconfronteerd worden met een volgende van deze gemeenschappelijke samenkomsten die jullie gedurende een behoorlijke tijd nu opgezet hebben, worden jullie ook geconfronteerd met een volgende kans om dit proces zelfs meer te versnellen, en zo ook het concept en inderdaad het feitelijke uit de tijd vandaan rollen. Want als jullie gaan zitten om je te verbinden, zullen jullie wederom een volgende set van cilinders aansteken, zo je wilt, in deze immense machine van verandering, een machine welke door het Licht van brandstof voorzien wordt, maar welke volledig in staat gesteld is door jullie bereidheid om te dienen als het allerbelangrijkste mechanisme dat het echte kernpunt is waar deze volledige operatie letterlijk omheen cirkelt. Want zonder jullie, zou alles inderdaad tot een stilstand komen, in ieder betekenis van het woord, en nu, terwijl jullie het wederom op jullie genomen hebben om een volgend niveau van deze gehele operatie in actie te brengen, kunnen wij alleen onze welverdiende lof toevoegen aan deze gehele menigte van verlichte zielen
Want jullie bekwaamheid om dit proces te versnellen door wat jullie toestaan om door jullie fysieke voertuig getransporteerd te worden werd naar zo een graad verhoogd, dat jullie wederom een volgende belangrijke reeks van gebeurtenissen aan zullen trappen slechts door jullie bereidheid om enige tijd te nemen om jullie collectieve focus op dit proces te plaatsen. En dus, zullen wij wederom onze diepste dankbaarheid uitbreiden naar elk en iedereen van jullie voor het binnenbrengen van zoveel meer brandstof naar dit stralende vuur door jullie waarachtige aanwezigheid op deze kusten, en door jullie eigen beslissing om letterlijk één te worden met dit proces van verandering. Want wederom, was het aan elk en iedereen van jullie om jullie betrokkenheid deze keer te kiezen, en de keuze die jullie maakten voordat jullie zelfs in het bestaan kwamen in deze huidige fysieke belichaming was om een klinkend ja te geven aan de Gehele Schepping toen aan jullie over jullie bereidheid gevraagd werd om binnen te komen en de  aanmakers van het vuur te zijn dat wij jullie vroegen om te zijn. Want het vuur dat in het ware centrum van jullie wezen brandend geweest is, uit het zicht vandaan gedurende zo een lange tijd, is er nu eindelijk mee begonnen om helder te branden, en als jullie wederom samenkomen om deze verborgen hulpmiddelen van jullie op een zeer nieuwe manier in te zetten, zullen jullie ervoor zorgen dat dat innerlijke vuur houvast krijgt in aldus velen meer overal rondom deze planeet.

Want jullie geven het voorbeeld voor iedereen die de innerlijke drang heeft om diens eigen weg uit de schaduwen vandaan te vinden waar zij gedurende aldus vele levensspannen in vertoefd hebben, en nu, terwijl de schaduwen langer schijnen te worden en de dagen doorgaan korter te worden op grote uitgestrektheden van jullie planeet, zal dat innerlijke vuur van jullie aldus een welkom zicht zijn. Dus wij zeggen weer weet dat jullie dus belangrijk zijn in dit gehele proces, en het Licht dat jullie niet alleen helpen om te dragen, maar ook er dermate zorg voor dragen om aldus genereus te verspreiden begint ermee om op plaatsen houvast te krijgen waar tot nu toe naar gekeken werd als zijnde bijna ondoordringbaar. Maar dankzij jullie, neemt de cirkel rondom jullie vuur immer toe, en na deze aankomende collectieve sessie van verlichte cocreatie, zal dat Licht doorgaan om zelfs helderder in het ware hart van de mensheid te stralen, en in het hart van jullie planeet.
Want denk eraan, jullie nemen geen deel aan een geïsoleerd evenement, want wat jullie doen is aldus innig gelinkt aan de voortgang van gelijkaardige evenementen die plaatsvinden op deze planeet, en iedere enkelvoudige van hen dient ertoe om alle anderen te versterken in een ingewikkelde gelinkte lijn van vuren die onophoudelijk in kracht en betekenis groeien, zoals brandende bakens die het signaal geven vanaf iedere enkelvoudige bergtop op deze planeet. En het signaal dat zij uitsturen is hetzelfde: de tijd is gekomen om op te staan en de frisse lucht van de vrijheid in te ademen, de tijd is gekomen om weg te treden van het oude juk van weleer en om onbevreesd voorwaarts te lopen, van brandstof voorzien door de kennis welke het Licht, dat jullie aan de horizon zien schitteren, eenvoudig het eerste signaal is van wat eraan zit te komen. Zij zijn slechts de eersten die door het oppervlak heen breken vanuit die alles-omvattende brandende ketel van Licht die eindelijk onder jullie eigen voeten ontbloot werd.
Want jullie hebben geholpen om de innerlijke vuren in vrijheid te stellen, niet slechts binnenin jullie, maar ook binnenin jullie planeet, en nu, zullen steeds meer scheuren beginnen tevoorschijn te komen in die oude korst die geprobeerd heeft om het allemaal gedurende eonen ondergedompeld te houden. Maar nu, zal het niet langer meer ingedamd zijn, niet binnenin jullie noch binnenin jullie eigen planeet, en gezamenlijk zullen jullie allemaal beginnen op zo een manier te branden, dat het niet alleen maar de hoop aansteekt maar ook de passie in zoveel anderen en weldra zullen ook zij helder aan jullie zijde branden. Dus wederom zeggen wij uit naam van de Gehele Schepping, dank je wel voor het toestaan van jullie innerlijke vuur om houvast te nemen, en dank je wel voor het toestaan dat dat innerlijke vuur naar de oppervlakte komt. Want door slechts dat te doen, helpen jullie om jullie volledige planeet in vrijheid te stellen, en jullie helpen om de vuren opnieuw aan te steken in iedere enkelvoudige ziel die deze planeet met jullie bewoont. En gezamenlijk zullen jullie ervoor zorgen dat dit gebeurt door de eenvoudige handeling van het je verbinden zoals jullie deze Zondag en iedere enkelvoudige dag erna doen. Want de vuren die aangestoken zullen worden deze ronde zullen nooit uitgaan, zij zullen eenvoudig doorgaan immer groter en immer helderder te groeien."
Dank je wel aan elk en iedereen van jullie voor het toevoegen van jullie "brandstof" aan dit vuur! Ik kijk er zo naar uit om jullie allemaal erop los te zien branden Zondag wanneer wij wederom samenkomen om zelfs meer Licht en meer Liefde aan deze planeet toe te voegen J
Met Liefde, Licht en Dankbaarheid van mij, Aisha
***
Hier zijn enige voorbeelden van locale tijden die corresponderen met 21:00 Oslo tijd:
Amsterdam, Brussel, Parijs 21:00
London: 20:00

Helsinki: 22:00
Sao Paulo: 04:00 PM
New York: 03:00 PM
El Paso: 01:00 PM
Los Angeles: 12:00 PM
Singapore: 03:00 AM Maandag
Tokyo: 04:00 AM Maandag
Sydney: 05:00 AM Maandag
Je kunt jouw locale tijd hier vinden: http://www.thetimezoneconverter.com/
Zoals altijd, kunnen jullie dit doen wanneer het ook is dat je voelt dat dit het beste voor jou is. Alles dat je hoeft te doen, is te gaan zitten en je te verbinden met deze energie met een intentie van deel uit te maken van deze Bijeenkomst.  
Deze Bijeenkomsten vinden plaats op de eerste zondag van iedere maand.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten