woensdag, oktober 29, 2014

Sandra Walter - De Liefde Voelen: Versnelde Tijdlijn Verschuiving - 28 Oktober 2014


Sandra Walter
De Liefde Voelen: Versnelde Tijdlijn Verschuiving
28 Oktober 2014
Zegeningen Geliefden,
De verschuiving naar een versnelde Ascentie tijdlijn heeft zich voorgedaan. Diepe dankbaarheid naar iedereen die vorige week tijdens de Toegangspoort Trigger eraan deelnam; ons werk, uit naam van de hoogste interesses van alle betrokkenen, heeft ons opgetild naar een meer uitgebreide, versnelde Ascentie tijdlijn. De niveaus van Liefde, Gechristend Licht, en het vijfdimensionale bewustzijn zijn behoorlijk diepgaand.
IK BEN zeker dat de meesten van jullie het keerpunt opgemerkt hebben - de tijdlijn sprong - tijdens de X-Zonnevlam van de 24ste. Het was plotseling, sterk, en waarneembaar terwijl de tube torus uitlijning tussen de tijdlijnen gebeurde. Voeg het toe aan de vele magische momenten van deze reis terwijl het onverklaarbare alledaags wordt; mijn Hogere Niveaus zeiden, "Ga naar buiten, stel je open voor de ZON, en veranker dit." Een paar minuten later, was er een X-vlam die aanvoelde als zuiver Bron Bewustzijn. De volgende dag, volgde een volgend duwtje om naar buiten te gaan en de voltooiing waar te nemen: Een gigantische regenboog verscheen boven Shasta toen de Trigger passage onze intentie verankerde. Succes!
Een Enorme Grote Regenboog boven Shasta toen de Toegangspoort Trigger voltooide (Shasta is achter de wolken) Voel het!
Er zijn veel dingen wat betreft deze reis die ik niet te dichtbij kan onderzoeken. Eén van hen is het ontvangen van deze toegangspoort vensters wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voor zullen doen. Aan het begin van de maand, ontvingen we datums voor een kosmische trigger die verondersteld werd om een planetaire tijdlijn te beïnvloeden. Op magische wijze, begon de grootste zonnevlek in 20 jaren tevoorschijn te komen voorbij de rand van de ZON. Als bewijs nog steeds nodig is voor wie dan ook dat onze Goddelijke Teams inderdaad op een Galactisch niveau zijn, laat dit dienen als een klein bewijs dat wij en onze Hogere Teams inderdaad VERENIGD zijn.

Tijdlijn versnelling
Wij verschoven collectief naar een hogere Gechristende Ascentie tijdlijn. Tijdlijnen werken zoals paden van mogelijkheden; deze zijn mogelijke uitkomsten welke afhankelijk zijn van de collectieve keuzes, planetaire factoren, Galactische factoren, en zij werken samen met de boventonen en infrastructuur van de Universele intentie. Want een planetaire verschuiving in bewustzijn, omvat de evolutie van de wezens daarop, tijdlijnen zijn ontworpen om de hoogste uitkomsten te ondersteunen welke afhankelijk zijn van het collectieve niveau van bewustzijn. Sommige beslissingen zijn vooraf gepland (de Verschuiving zelf) en kunnen niet vermeden worden. Terwijl de Verschuiving voorwaarts gaat, reageren de tijdlijnen op de evolutie van het collectieve bewustzijn. Als wij in niveau omhoog gaan, nemen wij deel aan hoe dit zich ontvouwt. Je kunt zien waarom wij gezegd hebben, "Manifestatie vereist spirituele volwassenheid en verantwoordelijkheid."
Terwijl de algehele creatie van een dimensionale verschuiving bepaalde gebeurtenissen en bepaalde niveaus van Licht vereist om bereikt te worden, is er enige wiebel-ruimte voor de vrije wil keuzes (vertragingen) van het collectief. Echter, als de intentie op een Universeel niveau is om een verbintenis aan te gaan met een dimensionale verschuiving, zoals wij hier hebben, moeten bepaalde dingen daarvoor gebeuren om tot ontvouwing te komen.
Als het MENSelijke collectief ontwaakt en zich begint te verbinden met de Verschuiving in bewustzijn, is het mogelijk om het proces van Ascentie te versnellen. Nu dat wij een goede hoeveelheid van ontwaakte en Ascenderende mensen hebben die volledig in dienstverlening aan het Nieuwe Licht deelnemen, is een vibratie binnenin dat collectief in staat om het verleden te neutraliseren en de Verschuiving te versnellen. Dit gaat niet over het controleren van de populatie, of het manipuleren van andere mensen hun reizen. Omdat wij in de hoogste interesse van alle betrokkenen werken, is een vibratie naar deze planeet teruggekeerd welke de Mensheid bekrachtigd om volledig in/naar hun vaardigheden als Scheppers te stappen.
Een trouw-aan-de-Bron Schepperwezen domineert niet of wenst niet om anderen op een negatieve manier te controleren. Een ware Schepper bezit de hoogste intentie van Liefde, Licht, Goddelijkheid, Harmonie, Vrede en Balans. Wij brengen niveaus van Licht naar deze planeet rechtstreeks door ons eigen bewustzijn, werkend als een collectieve strijdmacht, en activeren hogere mogelijkheden ten behoeve van iedereen.
Je mag opgemerkt hebben dat de X en M vlammen tijdens de Toegangspoort geen gepaard gaande CME's hadden. Het Licht dat door de ZON verstrekt werd bevatte informatie - licht coderingen gericht op de versnellingen van onze intentie, in plaats van de magnetosfeer. Onze opdrachten voor balans en harmonie door onze zuivere intentie werden gereflecteerd in de aflevering hiervan, deze tijdlijn-verschuivende energetica.
Invloeden van een Tijdlijn Verschuiving
We hebben als een collectief vele enorme grote/belangrijke tijdlijn verschuivingen gehad door de Verschuiving in bewustzijn heen. Belangrijke gebeurtenissen of triggerpunten verstrekken de hogere ervaring voor diegenen met een uitbreidend bewustzijn. Het is verbazingwekkend om naar onze aan het werk zijnde verenigde vaardigheden te kijken. We hebben overvloedig veel oefening gehad in de laatste decennia's met de groep intentie; nu krijgen we een voorproefje van hoe krachtig het is om te focussen met zuivere Bron intentie in dit Nieuwe Licht.  
De bijeffecten van deze recente Verschuiving zijn prachtig. Verwacht een dramatisch dunner worden van de sluiers, diepe persoonlijke openbaringen, en een sterkere wisselwerking met je hoogste aspecten. Het gemak en de gratie die beloofd werden, werden verstrekt. Geniet ervan, zwem in de 5D stroom ervan. Dit prachtige Licht verstrekt een ervaring van verhoogde goddelijkheid, zuiverheid en een hoger gevoel van belichaming. Verwacht je vaardigheden je hoogste bewustzijn te reflecteren; blijf uitbreiden, er is zoveel beschikbaar dat gloednieuw is voor onze ervaring. Eer het en integreer de nieuwheid in je levensstroom. De dagen van het hogere rijk/lagere rijk afscheiding zijn bezig te ontbinden.
Je Hogere Zelf Ondersteunen
Deze tijdlijn voorziet in ondersteuning voor het volledig in/naar de Vijfde dimensionale ervaring te stromen. Meesterschap is de aanwending van wat je leert als het ware Zelf ontsluierd is. Bezit je Ware Zelf en houd het gepast in ere. Deze consistente activeringen van het nieuwere zelf, echtere zelf, zullen versnellen. Het integreren wat je over jezelf ontdekt, omvat het laten vallen van gewoontes, overtuigingen, patronen welke het oude zelf ondersteunen. Het is belangrijk dat de Hoge-trilling stam nieuwe manieren van zijn creëert, moment na moment, om volledig deze versnelling te ondersteunen. Hoe dat ook maar op jou van toepassing is, verbind je er alsjeblieft mee. Neem de tijd om de nieuwe creaties opnieuw te evalueren en onderneem actie op wat deze hogere staat van bewustzijn dient.
Mijn persoonlijke reis
Ik heb een prachtige kans in november om hier in Shasta in een stille privé-ruimte te zijn. Ik grijp dit geschenk om een gloednieuwe versie van de Ascentie Cursus te filmen. Het zal flink wat werk nemen om te creëren wat gepresenteerd is voor de nieuwe expressie. IK BEN opgetogen over een nieuw niveau van dienstverlening, en ik kijk ook uit naar enige offline tijd om te genieten van de Nieuwe niveaus van Licht die beschikbaar zijn.
Bezit het Nieuwe Licht
Onze volgende golf van versterkte energieën doet zich voor van 4-11 november. Ondertussen, geniet van deze transcendentale staten van openbaringen, gelukzaligheid en harmonie. Ga door de intentie vast te houden van de hoogste ervaring voor alle betrokkenen; het versterkt de collectieve ervaring van het Nieuwe Licht.
Jullie activiteiten gaan niet onopgemerkt voorbij, Geliefden. Weet dat deze hogere aspecten van jullie - de Galactische, de Engelachtige, de Meesters - zich vermengen met jullie bewustzijn in dit nu moment. Houd deze waarheid in je hart en versterk het door je daden, gedachten, acties. Ga door met het begaan van willekeurige handelingen van Licht. Wij houden van jullie, wij zegenen jullie, wij danken jullie!
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten