zondag, oktober 05, 2014

Openstellen Voor Verandering - 4 Oktober 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
" Openstellen Voor Verandering"
4 Oktober 2014 / Jamye Price
Verandering is een symptoom van keuze. Het is een consequentie van bekrachtiging. Verandering is het effect van jouw oorzaak. Je wordt veranderd door het Leven, want de Tijd stopt niet. Het Leven wordt door jou veranderd, want jij maakt deel uit van het leven. De onderlinge verweven draden van het bewustzijn zijn een machine van creativiteit welke zichzelf ondersteunt.
Keuze dan, is jouw communicatie met de grootsheid van het leven dat ontvangen wordt en waarop gereageerd wordt. Je ziet deze machine niet, want diens enorme omvang is voorbij het spectrum van jouw gewaarwording; echter het effect van de volledigheid van het Leven is voor jou zichtbaar door oorzaak. Echter, je moet kiezen om het gehele verhaal te zien. De moed om binnenin de schaduwen van het zelf te kijken verlicht jouw wijsheid in een werveling van neuraal begrip. Je wordt de stabiliteit van het neutron die de creatie toestaat om met groter gemak te vormen. Het leven zelf is zo neutraal dat het onvoorwaardelijk in de zuiverste betekenis is. Er is geen oordeel of goed of fout, slechts het doorgaande Leven. Want binnenin die neutraliteit is er zo een compleet weten van Liefde, de bindende kracht van het Leven; dat het Leven vrijelijk hetzelfde geeft aan stabiliteit en instabiliteit. Het leidt allemaal naar de uitgebreidheid van Liefde. Uiteindelijk. De tijd stopt niet, het is diens aard.
Je maakt deel uit van de machine van het Leven, hoewel een vorm ervan die condities heeft. De conditionering van de Tijd is dat het niet ophoudt te stromen in deze dimensionale expressie. De conditionering van je fysieke lichaam is dat het fysieke chemicaliën nodig heeft - specifiek diegenen die net zo onzichtbaar voor jou zijn als zuurstof, voor jouw vitaliteit. De conditionering van het emotionele lichaam is dat het stroming nodig heeft voor jouw gezonde wisselwerking. De conditionering van de menselijke ervaring is dat het een evenwicht van de dualiteit nodig heeft; zelf en alle anderen, innerlijk en uiterlijk, goed en fout. Dit evenwicht, de neutraliteit om het allemaal in ere te houden, leidt naar jouw uitbreiding, jouw groei, jouw verheffing in/naar een nieuw niveau van verbinding en wisselwerking.
 
Terwijl je meer onvoorwaardelijk met jouw verandering wordt, zal je het Leven gemakkelijker vinden, je zult het "zijn" gemakkelijker vinden. Dit is niet te zeggen dat alles dat je zult ervaren gemakkelijk zal zijn, het is een reflectie van jouw bekrachtiging om voort te gaan met de stroom van het Leven, de onophoudelijke beweging van de evolutie. Als jij je voor Verandering Openstelt, stabiliseer je jouw eigen ervaring van het Leven. Ben goed met wat is, want het is de Liefdevolle reactie van het Leven op jouw zoektocht naar de schoonheid van Waarheid. Kijk binnenin het zelf en vind de Waarheid van jouw schoonheid, het Leven zal antwoorden met de reflectie van de schoonheid van alle anderen. Geniet van het proces van het Leven, want het is de motor van de reactie en de voortzetting die jou het effect van Liefde zal laten zien als je het veroorzaakt. Houd van het zelf, en het zal in/naar het Leven rondom je heen reflecteren. Anderen zullen leren door waarneming, het is de schoonheid van een Vrije Geest, de bekwaamheid om voor zelf onderscheid te maken en te kiezen. Geef dat geschenk aan jezelf en Leef. Het is de ware Verandering.
Terwijl wij zitten om Openstellen voor Verandering voort te stralen, zijn wij stoutmoedig genoeg om voor het Zelf te kiezen terwijl wij de win/win oplossing bekijken dat het potentieel van het Leven koesterend/voedend is totdat wij gereed zijn. We raken bekrachtigd genoeg om te kiezen om verandering in deze wereld te veroorzaken, zelfs te midden van uitdagingen/beproevingen. We houden onvoorwaardelijk van de uitdagingen/beproevingen, want zij zijn de ervaringen van de vormende vooruitgang. Wij zijn vredig met de stroom van de Tijd, diens openbaring toestaand om nieuwe oplossingen aan te bieden die voorheen onbekend waren. Wij zijn de dragers van het Licht, de creatieve hoop die de mensheid draagt wanneer chaos hun moed consumeert. Wij zijn de Waarheid van Kracht/Macht; Liefde nooit verloren, alleen wachtend op de schatzoeker om het binnenin te vinden.
Explodeer het voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2014 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten