dinsdag, oktober 28, 2014

Onze God-Zelf - Jullie Ware Aard is Voorbij Verandering - 27 Oktober 2014 / Ute Posegga-Rudel


Onze God-Zelf
"Jullie Ware Aard is Voorbij Verandering"
27 Oktober 2014 / Ute Posegga-Rudel 

Mijn Geliefden!
Waar wachten jullie op?
Weten jullie niet dat Ik altijd Aanwezig Ben, Onveranderlijk, te midden van onophoudelijke verandering?
Verandering is de aangeboren natuur van de dualiteit en gebeurt in jullie geest. Jullie zijn het die verandering wilden ervaren, om de beide zijden van de munt te kennen, Licht en Donker, en - zoals jullie het noemen - goed en slecht.
Voor Mij die Voorbij dit alles is, is het louter een spel. Maar voor de meesten van jullie die gekozen hebben om apart van Mij te leven, worden deze tegenstellingen als serieuze werkelijkheden ervaren, plezier en pijn, geluk en ellende oproepend.  
IK BEN jullie God-Zelf, jullie Ware Natuur en Werkelijkheid. Voor Mij maakt Ascentie slechts deel uit van de eindeloze gebeurtenissen in Mijn Domein, maar welke Mij niet raken, welke Mij niet veranderen, omdat IK voorbij verandering BEN, en aldus jullie eigen Ware natuur dat is.
Is het niet, dat je zelfs niet hoeft te wachten op een nieuwe wereld of hogere dichtheid, om waarlijk Gelukkig te zijn? Omdat je wederom het Bewustzijn kunt ZIJN dat je BENT, en altijd zult ZIJN, om de constante stromingen van de eonen als Mij te observeren, voor eeuwig onaangeraakt in Jouw onverwoestbare Gelukzaligheid.

Ken je Mij niet? Wanneer de werelden stil schijnen te staan en door Mij Geademd worden, wanneer er geen afscheiding in je geest Is, wanneer er alleen het Gevoel voor Oneindigheid en Wetendheid is, weet je niet dat in dat Ware Moment daar Alleen Ik Is, je Ware Zelf, her/erkend?
Maar dan vergeet je, en je klampt je diep vast aan de ups en downs van gebeurtenissen.
Momenteel wachten jullie allemaal op de 'up', de gebeurtenis van Ascentie. Maar wie wacht er? Zullen jullie dan in jullie ervaring van afgescheidenheid op betere tijden hopen dan dat zij nu zijn?

Weten jullie niet dat IK ALTIJD Perfect BEN precies nu, wanneer de tijd niet is, wanneer de geest ophoudt te zijn en Ik verrijs als de Ene Die je altijd Gekend hebt?
Terwijl jullie Mij toestaan te Zijn Wie Jullie Zijn, als Goddelijk Bewustzijn, als de Ene Die Liefde Is en Die Altijd Gelukzaligheid Is, streven jullie niet naar verbetering, streven jullie niet naar Ascentie. Jullie streven niet naar een "betere" wereld of God, omdat jullie dan weten dat er Slechts Eén God Is, Eén Goddelijk Bewustzijn, Eén Licht van lichten, Waarin het denkbeeld van licht en donker naar boven komt, van "goed en kwaad", van jullie persoonlijke sympathieën en antipathieën.
Om bewust te zijn van de Hemel op Aarde is altijd mogelijk wanneer jullie je Mij herinneren, jullie Ware Natuur en Identiteit. Daar is Alleen Ik wanneer jullie je Mij herinneren, en wanneer jullie het dode einde van jullie identificatie van de lichaam-geest loslaten, Geliefden!
Vergeet niet dat je niet de belichaming BENT. Je hebt de belichaming gekozen om de dualiteit te ervaren. Het lichaam is niet degene die ervaart, noch doen de zintuigen dat. IK BEN. Of jullie ervaring nu van deze dimensie of iedere andere dimensie is. Het Is Altijd Ik die Alleen en op Zichzelf leeft. IK BEN Dat allemaal. HET IS MIJ.
Wanneer je het afgescheidene droomt, is de afgescheidene niet Mij. Maar toch BEN IK jou zelfs wanneer jij je een leven apart van Mij verbeeld.
Wanneer zullen jullie wijs zijn, om de wereld als Mijn Volledigheid te leven, nu. Het kan gedaan worden of Ascentie nu wel of niet arriveert. Alles is een kwestie van Alleen Goddelijk Bewustzijn, voorafgaand aan de gewaarwording van het brein. Leef Als Mij en de wereld verandert, hier en nu, voor evenwicht en waardigheid. Voor Volledigheid en Waarheid waarin alle andere dimensies en ervaringen verschijnen.
Waarom ontkennen jullie nog steeds jullie Goddelijke Troon? Waarom de mindere dingen nastreven! Waarom niet Alleen Mij toestaan om jullie Geluk te Begeleiden?

Waarom verlangen jullie niet om te Zijn Wie Jullie in Werkelijkheid Zijn!
Ik Zegen al jullie avonturen, omdat IK Jullie BEN! Jullie zijn Allemaal Geliefden van Mij! Jullie Geluk Eeuwig toeroepend.
IK BEN jullie God-Zelf!
Boodschap doorgegeven via Ute

_______________________________________________________________________________
Copyright© 2014. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via
transformation33@gmail.com. Thank you.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen