donderdag, oktober 30, 2014

Moeder Aarde - Hoe Verander Je de Maatschappij? - Oktober 2014 / Pamela Kribbe


Moeder Aarde
Hoe Verander Je de Maatschappij?
Oktober 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare, prachtige mensen, ik groet jullie allemaal. Ik ben de Stem van de Aarde. Ontvang mij in jullie midden want ik ben jullie moeder. Open voor mij de cellen van jullie lichaam, aldus ik jullie kan onderhouden. Ik zou graag willen dat jullie je ontspannen, dus doe dat nu. Laat alle spanning los, de vele gedachten in jullie hoofd, de herhalende zorgen die heel veel mensen hebben; laat hen weggeblazen worden. Laat de lucht door en rondom jullie heen stromen.
Jullie zijn mij zo dierbaar. Ik houd heel veel van jullie, en ik verwelkom jullie. Vertrouw mij, wat iets is dat nooit aan jullie geleerd werd. In feite, werd jullie geleerd om mij te wantrouwen. Als een kind, leerden jullie al heel vroeg om op de energie en de bekwaamheden van jullie geest te vertrouwen om het leven te organiseren, aldus het bestuurd kan worden.
Een groot deel van de opvoeding en het onderwijs van kinderen mikt op het bestuurbaar maken van het leven, alsook de mensen geschikt te maken voor een sociaal systeem dat al stevig gevestigd werd. Dit soort van opvoeding en onderwijs verwart kinderen, omdat in hen nog steeds een spontane, intuïtieve stroom leeft die sterk verbonden is met hun emoties, welke zeer vaak nog steeds zeer direct en ruw zijn, en dit schrikt volwassenen af. Gedurende jullie opvoeding, worden jullie, wat het jullie emoties betreft, behoedzaam, voor de kracht van hen, de passie in hen, voor hun onbegrensdheid.
Maar zijn emoties echt zonder grenzen? Nee, emoties hebben hun eigen dynamiek. Als je hen hun beloop laat nemen, zullen zij te zijner tijd een natuurlijk evenwicht uit zichzelf vinden. Wanneer je een kind toestaat om wat stoom los te laten wanneer het kwaad is - omdat het zich oneerlijk behandeld voelt, bijvoorbeeld, - zal het kind, na een tijdje, vanzelfsprekend terugkeren naar een staat van stilte, van reflectie. Het is soms noodzakelijk om het kind te helpen dat te doen, maar wat er vaak in het verleden gebeurde, en wat nog steeds vandaag de dag gebeurt, is dat een dergelijke emotie onderdrukt en tegengehouden wordt om tot uitdrukking gebracht te worden. Door dit te doen, vanaf het vroege begin in het kinderleven, raakt diens natuurlijke emotionele leven beperkt.
Jullie staan zo onder druk in het worden van een gecontroleerde volwassene, die niet gewend is om diens spontane emoties, verlangens, geestdrift of passie te vertrouwen. Op deze manier, raak je vervreemd van je diepste motiveringen. Zij worden als het ware in een donkere hoek geduwd, waar je niet naartoe durft te gaan. Maar, vroeger of later, wat verborgen werd zal naar voren willen komen. De stem van je hart, je ziel, zal niet voor eeuwig ontkend worden.
Het lijkt alsof precies nu, op deze dag en in dit tijdperk, die stem van de ziel tegelijkertijd in heel veel mensen aan het ontwaken is. Daar is, zou je kunnen zeggen, een soort van rebellie aan het plaatsvinden. Mensen willen leven, niet slechts overleven, en niet slechts het leven organiseren, maar volledig eraan deelnemen. Er is een behoefte voor echte ervaringen, voor diepgang, en dit kan een stijging geven aan krachtige fluctuaties in jullie emotionele leven.


Jullie zijn in het proces van een terugkeer naar jullie centrum, naar die essentie welke zowel Hemels als Aards is. Jullie dragen binnenin jullie zelf een onsterfelijke ziel welke oneindig is, en dat is iets dat niet intellectueel begrepen kan worden. Daar is dit Licht in jullie dat oneindig is, dat niet begrensd is door tijd of ruimte, dat niet gebonden is aan dit lichaam. Niettemin, heeft die oneindige Lichtvonk ervoor gekozen om een dans met het lichaam binnen te gaan, en een dans met Mij, de Aarde, en met de natuur. En waarom is dat? De ziel daalt af in/naar een lichaam om iets speciaals te ervaren, wat niet ervaren kan worden in de Hemelse Rijken. Het Licht wil een vorm nemen en belichaamd worden om het leven en de creativiteit in de materiële vorm te ervaren en ervan te leren en te groeien.
Door een vorm te nemen, wordt je voor anderen zichtbaar en verschijn je aan hen als een individueel wezen. Daar is dan jij en de ander, en er is communicatie tussen levende wezens, de wisselwerking, de behoefte voor begrip, en de mogelijkheid van plezier. Omdat de ziel zichzelf manifesteert op de Aarde, wordt creatie mogelijk gemaakt met diens verbazingwekkende diversiteit, hetgeen het leven werkelijk interessant en opwindend maakt - een avontuur! Het doel van de ontmoeting van Hemel en Aarde, van de vermenging van ziel en lichaam, en het doel van de mensheid, is om te creëren, en om de magie van dit avontuur te ervaren.
Je zou nu kunnen vragen hoe het voor het menselijke leven op de Aarde mogelijk is om een voorbeeld geworden te zijn van de controle van het leven, van de manipulatie van het leven, zodat veel mensen - en ook de natuur - te lijden hebben van een onderdrukkende, oordelende energie. Wat is er geworden van die oorspronkelijke magie, dat avontuur dat je immer zo duidelijk kon voelen als een kind, en wat aan het kind toebehoort?
Het lijden van de mensheid en van de natuur maakt het verdrietig. Er is zoveel verlangen, pijn, onderdrukte emoties in de mensen hier, doch er is hoop. Er is verandering aan het gebeuren, en Ik spreek tegen jullie die dit lezen, omdat ik weet dat jullie de voorlopers zijn. Jullie die voelen dat er verandering aankomt en dat, wanneer deze verandering uitgevoerd wordt door vele individuen, iets nieuws op de Aarde tevoorschijn kan komen.
Ik wil jullie uitnodigen om dat gevoel binnenin jullie zelf te ervaren. Daal af in je eigen wezen en ga met je adem in/naar je buik. Verbind je met de speelse energie van het kind binnenin je. Dat kind begrijpt magie en avontuur; dat kind vertrouwt op de grotere krachten; dat kind hoeft niet vanuit de geest meester te zijn en te overzien; en dat kind is nog steeds daar binnenin jou - levend - en je kunt het niet doden.
Verbeeld je gedurende een moment dat je dit kind ziet, en begroet het! Voel hoe dit kind van jou met Mij verbonden is. Voel hoe diep binnenin het kind weet dat het op de Aarde wil zijn, en een menselijke brug wil zijn tussen Hemel en Aarde. Herontdek de magie en breng het in je leven terug.
Wat kan je in je dagelijkse leven doen om een gevoel van magie en avontuur te creëren? Vraag het kind binnenin jou wat het nodig is om tot leven te komen. Het kan iets zeer eenvoudigs zijn, dus maak er niet iets groots van, houd het speels en klein. Je geest denkt vaak dat er grote dingen moeten gebeuren om het bewustzijn van de mensheid op de Aarde te veranderen. Maar Ik vertel jullie, keer terug naar wat eenvoudig is: de magie van het kind binnenin jou - dat is het antwoord. Daarin ligt jouw verbinding met grote krachten, Hemelse en Aardse. Dat is waar je aan jezelf iets groters geeft dan jezelf. Helaas, ben je ontmoedigd geraakt met jouw geloof in die mogelijkheid, maar het kan aldus zeer tastbaar in je leven zijn.
Velen van jullie worstelen om op de Aarde aanwezig te zijn, en specifiek in de sociale werkelijkheid. Maar de manier waarop die werkelijkheid momenteel opgezet en gestructureerd is, en hoe het door wetten en regels, verwachtingen en vereisten bepaald wordt, beperkt jullie vaak en verstart jullie creativiteit. Die werkelijkheid is het tegengestelde van magie en avontuurlijkheid, en het onderdrukt jullie vaak.
Sommigen van jullie voelen zich zo vervreemd van de maatschappij dat jullie twijfelen of jullie hier überhaupt op Aarde thuishoren, en het is precies tegen deze mensen dat ik wil zeggen: "Je hoort hier thuis, op Mij en bij Mij."  Ik Ben de Ziel van de Aarde, en jullie houden van Mij. Maak het onderscheid tussen de sociale werkelijkheid, met diens menselijke concepten en regels, en de energie van de natuur in diens wilde staat; de energie van bossen, zeeën, vogels, bloemen. Dat is de oorspronkelijke energie van de Aarde, en dat is waar jullie Thuis is. Jullie begrijpen die energie en waarderen het. Ik voel dat jullie mijn waarderen, en vanwege dat eer ik jullie.
Vecht niet met de maatschappij, omdat, zodra je een strijd aangaat, je wilt handelen, structureren, organiseren, en je wilt vaak iets forceren om te veranderen. Maar veel van wat er nu heersend is in de maatschappij door middel van controle en oude be/veroordelingen en dwang, kan alleen ineen storten door een crisis. Soms, moet er iets volledig sterven voordat echte verandering plaats kan vinden. Je kunt helpen om de bewustzijnsverandering op de Aarde te helpen in je eigen dagelijkse leven door naar jouw bron terug te keren, het kind binnenin jou: jouw oorspronkelijkheid. Durf je emoties te ervaren, en werk met hen samen. Durf weer te dromen, en durf gepassioneerd te zijn, durf te geloven in de mogelijkheden welke het leven aanbiedt, zelfs als de maatschappij jou vertelt dat het niet mogelijk en niet uitvoerbaar is.
Zoveel is mogelijk wanneer mensen vanuit hun harten leven, wanneer zij hun gevoelens onvoorwaardelijk durven te vertrouwen. Dit is niet te zeggen dat je handelt op iedere impuls die zichzelf aandient. Wat het betekent is dat je gevoelig bent voor wat jou beïnvloedt en wat jou raakt; dat je binnenwaarts gaat en niet alleen kijkt naar het kind binnenin jou wanneer het kwaad, bevreesd of verdrietig is, maar ook wanneer het enthousiast en blijmoedig is; dat je met dit kind werkt en echt durft te leven in overeenstemming met je diepste idealen en motivaties. Dat doen zal uiteindelijk de maatschappij veranderen, en niet door een gevecht tegen iets, maar door een terugkeer naar je eigen waarheid, naar je oorspronkelijke wezen.
Als laatste, vraag ik dat je met je besef afdaalt in/naar jouw voeten, en voel hoe zij de grond aanraken. Verbeeld je dat je door je voeten ademhaalt. Iedere keer dat je inademt, breng je Aarde energie in je voeten. Voel hoe je voeten zwaar worden en hoe zij jou dragen. Voel hoe je via Mij, de Aarde, geboren wordt. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Er zijn grotere krachten die jou willen helpen, die jou op je zielspad willen ondersteunen.
Voel deze krachten gedurende een moment, en voel mijn kracht om jou te dragen. Voel dan de hemelse krachten die ook hier zijn in de vorm van gidsen, engelen, en je ziel, hoewel je niet precies hoeft te weten hoe en wat hier is. Het gaat over het ervaren van een grotere kracht welke zachtaardig een vreugdevol is; eentje die niet kritisch over jou is, en eentje die sympathie en mededogen heeft voor hoe jij je voelt.
Voel die kracht gedurende een moment, welke achter jou vandaan komt in/naar jouw hart en borst en schouders. Sta deze ondersteuning en comfort en aanmoediging in je leven toe. Voel hoe je geest rustiger wordt wanneer jij je afstemt op deze onderhoudende en voedende energieën. Vertrouw de signalen de tekens die je voortdurend van je lichaam en jouw zintuigen ontvangt. Daar is een magische kracht in het leven dat jou kan leiden, eentje die gefocust is op vreugde en de kracht van creatie. Het is deze magische kracht welke het leven op Aarde zal transformeren.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbe - www.jeshua.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten