woensdag, oktober 29, 2014

Mary Magdalene - De Essentie van Alle Genezing - Oktober 2014 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
"De Essentie van Alle Genezing"
Oktober 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare vrouwen en mannen, ik ben zeer nabij jullie, en jullie kunnen mij met jullie hart voelen. Ik werd Mary Magdalene genoemd in één van mijn levens op Aarde, en ik heb met droefenis en vreugde, met angst en met moed op de Aarde geleefd. Net zoals jullie, ben ik door iedere emotie heengegaan, ondertussen de reis door de menselijke ervaring heen makend.
Het is geen kenmerk van heiligheid om alle menselijke emoties te transcenderen. Het karakteristiek van een heilige is precies dat zij iedere groef/rimpel in een menselijk gezicht her/erkennen en begrijpen. Zij hebben zo een diep begrip van het menselijke pad op Aarde dat er geen ruimte voor oordeel is, alleen ruimte voor stilte, en een diep begrip van de andere persoon. Wanneer die andere persoon aldus diep begrepen wordt door een medemenselijk wezen, wordt hun last lichter. Een menselijk wezen die diepgaand op die manier kan zien, ziet de essentie van de andere persoon, die essentie van oneindige schoonheid en wijsheid.
Jullie zijn mensen die diep willen kijken, immer willend om steeds dieper naar de essentie, de Waarheid te graven, en dat is jullie grote kracht. Jullie zijn allemaal onderweg naar die ruimte waar ik naar refereerde, door eerst van jezelf te geven en dan door ruimte voor alle anderen toe te staan, omdat je niet langer hoeft te oordelen, om goed van kwaad, licht van duisternis te scheiden. Die ruimte waar ik over spreek is het Christus energiegebied. Allen die deze energie dragen kwamen om te getuigen voor deze ruimte, maar hoe doe je dat? Woorden zijn altijd onvoldoende, omdat, hoe omschrijf je die diepe, stille ruimte welke niet leeg maar vol van gevoel is? Woorden schieten te kort.
Ik voelde deze grote, stille ruimte in de aanwezigheid van Jeshua, en dat raakte me diep. Ik werd geopend door de energie van zijn aanwezigheid waar ik toen die ruimte binnen mezelf ontdekte en geleidelijk begon het te bewonen en me daar thuis te voelen. Vanwege dat, kon ik mij in toenemende mate verwijderen van de intense menselijke emoties die ook mij plaagden: de angst, het afgrijzen, de pijn, woedde, haat. Het is zo gemakkelijk om jezelf in deze emotionele stromingen binnenin te verliezen.
Het is jou taak als een menselijk wezen om deze ruimte binnenin jezelf te creëren. Iemand anders kan jou uitnodigen om dat aldus te doen door diens aanwezigheid en door een spiegel voor jou op te houden van hoe het kan zijn, hoe je kunt leven vanuit die ruimte binnenin jezelf. En dat is in essentie de taak, of het innerlijke doel, van een Lichtwerker: om vast te houden aan die ruimte wanneer zij in de aanwezigheid van anderen zijn, door allereerst aanwezig te zijn binnenin henzelf.

Laat ons dat gedurende een moment beoefenen. Voel je bewustzijn licht en zachtaardig worden, een klein beetje golvend of rimpelend, niet geforceerd, maar zeer open. Laat die zachtaardige stroom van jouw bewustzijn door jou heen circuleren. Eerst door je hoofd, waar het de scherpte van je gedachten weghaalt aldus zij zachtaardig en vriendelijk worden. Er komt vaak een scherpte naar boven naar jouw gedachten die voortkomen vanuit pijn dat je voelt, en van waaruit je denkt dat je moet reageren, om terug te bijten, om verdedigend te worden. Laat die behoefte los en sta die kalme, zachtaardige stroom van je ware bewustzijn toe binnen te komen. Laat het door je keel en schouders omlaag stromen, door je hart, je zonnevlecht, je onderbuik.
Je kunt aan een kabbelende stroom denken die vrij natuurlijk vrijelijk stroomt. Plaats een speciale nadruk op het gebied van je onderbuik en je bekken, en laat het "water" daar stromen, jou op een zachtaardige manier reinigend. Alles dat scherp is wordt weggespoeld door de stroom. Laat de energie in/naar jouw dijen gaan, je knieën, en je onderbenen. Zie hoe de stroom door je voeten heen stroomt, tussen al je tenen de grond in, en hoe jouw "wortelen" gevoed worden door de Aarde; gevoerd met kracht en voeding. Voel hoe de Aarde jou ondersteund, die grond onder je voeten, en dat je bij jezelf Thuiskomt.
Bespeur hoe breed je een aura rondom jezelf uit wilt breiden. Je energiegebied is een natuurlijke verlenging van je fysieke wezen. Tot waar reikt dat van jou; wat voelt aan als een goede grens? Voel je vrij om het wijder te maken, want je beïnvloedt er niemand negatief mee; in feite, geeft jouw ruimte ook ruimte aan een ander.
Voel je vrij om in jezelf tot rust te komen. Zink dieper in je onderbuik en laat je adem volgen. Voel hoe je in deze staat zachtaardig en kalm bent, vreedzaam met jezelf, doch tezelfdertijd heb je duidelijke grenzen, waar je een sterk gevoel van jezelf binnenin hebt. Jouw aura is veilig bij jou, dus laat het de ruimte bezetten die jou past, terwijl jij je tezelfdertijd binnenin kalm en open voelt.
Vanuit deze staat van bewustzijn, nodig ik je uit om te kijken naar hoe jij omgaat, of niet omgaat, met je mannelijke en vrouwelijke energieën in het alledaagse leven in de wereld. Ben je geneigd om hen afgescheiden van elkaar te gebruiken, of op een manier zodat zij elkaar niet voldoende ondersteunen.
De zachtaardige energie, die ik net beschreef, is je vrouwelijke zijde. Het is belangstellend aangaande anderen, en kan zich diep inleven en begrijpen. Maar vaak, wanneer je deze energie wilt gebruiken in verbinding met anderen, ga je buiten jezelf. Je springt uit je eigen aura, of energiegebied, vandaan en raakt verloren in dat van de andere persoon. Zie of je deze neiging in jezelf herkend, en voel wat er met jou gebeurt, energetisch, wanneer je dit doet. Je energie schiet naar boven en je verliest de vrede, het anker, in je fundering, je onderbuik.
Ik zal nu over de mannelijke energie spreken. Er zijn tijden wanneer het met anderen verbinden teveel voor je is, vereisend dat je buiten jezelf gaat en dat jij je fundering verlaat. Dat is niet voedend en iets is uit evenwicht. Op dat moment, moet jouw aura afgesloten worden en moet je bij jezelf Thuiskomen. Maar het lijkt alsof de enige optie voor jou is om je mannelijke energie te vestigen op een stevige, bijna harde manier, bijna als een bepantsering of een muur, om jouw energie tegen te houden van weg te lekken. En vanwege gehuisveste emoties binnenin jou, zoals ontevredenheid, kwaadheid, teleurstelling, zet je een verdedigingsmuur op, maar zie wat dat met jou doet, hoe het binnenin aanvoelt. Kijk ernaar hoe het door dit te doen jou beïnvloedt, maar kijk er kalm naar en met een bepaalde nieuwsgierigheid: "Wat doet dat met mij? Voelt het beklemmend of is het bevrijdend?" Helaas, gaat de natuur van een verdedigende reactie tegen jouw natuurlijk, kalme bron binnenin in.
Dit patroon gebeurt zeer vaak in jullie, en ik spreek specifiek over een groep van Lichtwerkers die geboren werden met een van nature hoge gevoeligheid en die gemakkelijk met andere personen meeleven. Vanuit hun rol als een pionier van het bewustzijn, neigen zij ernaar om teveel van zichzelf te geven in de hoop dat er een resonantie zal zijn, een her/erkenning, een afgestemd zijn op een ander. Wanneer deze verbinding niet tot ontwikkeling komt, hetgeen in al jullie levens gebeurd is, of nog steeds gebeurt, dan leidt dit naar pijn binnenin: teleurstelling, frustratie, kwaadheid, rancune of eenzaamheid. Vaak nodig je dan de mannelijke energie uit om zich af te sluiten, wat beperkend is en ervoor zorgt dat jij je zelfs eenzamer voelt. Dat doen is niet een manier om jouw ruimte te verbreden, wat de instelling van grenzen is op een natuurlijke manier: het is eerder een uitzetten en een terugtrekken van je energie uit jouw ruimte.
Ik moedig jullie aan om jullie mannelijke en vrouwelijke energieën op een andere manier te gebruiken. Jullie voelden, nog maar net, dat het mogelijk is om volledig Thuis en binnenin jezelf verankerd te zijn. Voel dat nieuwe door daar wederom naar af te dalen. Het is mogelijk om daar te blijven, zelfs terwijl je met anderen omgaat, en dat betekent dat je het actief proberen om de dingen teveel te veranderen loslaat; dat je jouw behoefte voor controle of erkenning erkend; en dat je niet langer buiten jezelf gaat om te proberen het recht van bestaan te verdienen. Omdat dat is wat je wilt bereiken met de buitensporige behoefte om te geven en je met anderen te verbinden. Je verlangt ernaar om jouw recht van bestaan bevestigd te zien door die persoon; dat zij willen dat je bent zoals je werkelijk bent. Het is voor een kind natuurlijk om dat verlangen te hebben, maar spiritueel volwassen zijnde en opgroeien betekend dat je zorgt voor de behoeften en verlangens van je eigen innerlijke kind, en je bevestigd en erkend echt diens recht om te bestaan - en je doet dat steeds weer opnieuw. Je doet dat door open te zijn voor de impulsen van je innerlijke kind en door bewust te zijn van diens behoeften als je met de wereld rondom jou heen wisselwerkt.
Verbind je nu bewust met je energiegebied; ben compleet aanwezig binnenin jezelf en voel je innerlijke kind in je onderbuik/buik. Adem zachtjes in en voel hoe licht jouw aura vult, jouw ruimte. Dit is een heilige ruimte. Je hebt de bekwaamheid om waar te nemen en je innerlijke essentie te zien, je eigen schoonheid en wijsheid, je eigen waarde en liefde. Als je één taak in het leven hebt, is dit het: om je eigen unieke kracht, het juweel dat je bent te zien, te waarderen en te accepteren. Dat is het; dat ontwaakt het Christus Bewustzijn binnenin jou, wat uit zichzelf naar anderen uitstraalt en niet iets is dat je moet bereiken door inspanning of worsteling. Dit is precies de kunst van diep geworteld te raken in je eigen fundering en in je eigen wezen te blijven.
Dit is ook, letterlijk, de oplossing om de oude trauma's op te lossen die je met je meedraagt: je kunt hun emotionele lading verlichten door een evenwicht te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën. De mannelijke energie brengt jou naar jezelf terug, helpt je om je los te maken en onderscheid te maken wanneer dat ook maar nodig is. De vrouwelijke energie is jouw zachtaardigheid, je bekwaamheid om je te verbinden, het te doorzien, het te begrijpen. Idealiter, werken zowel de mannelijke als de vrouwelijke energieën als één samen. Trauma komt altijd naar boven wanneer het ook is dat jij jezelf van jouw fundering afscheid, omdat, wanneer je uit evenwicht bent, uit jezelf vandaan getrokken en gefragmenteerd bent, de pijn van afwijzing - specifiek emotionele afwijzing - je diep kan raken en er de oorzaak van kan zijn dat je uiteen gescheurd wordt door je gevoelens.
Door innerlijke waarneming en diepgaande regressie therapie, kan je veel te weten komen over vroegere trauma's, en dat is vaak behulpzaak om inzichten te vergaren. Maar in het hart van alle genezing en zelfgenezing is de terugkeer naar jezelf, om je eigen zelf te omhelzen en jouw grenzen te erkennen, doch tezelfdertijd blijf zachtaardig, kalm en open binnenin. En precies vanwege het bij jezelf blijven, ben je in staat om heel veel voor anderen te doen door wat je bent en wat je uitstraalt.
Geniet van een volgend moment van rustig jezelf te zijn. Ontspan en durf te zijn wie je bent - jij bent prachtig! De Christus energie ontwaakt in jullie allemaal. Voel de aanwezigheid van de Christus in je innerlijke ruimte.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbe - www.jeshua.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten