woensdag, oktober 01, 2014

LIEFDE Is het Antwoord, Ongeacht de Vraag… - 30 September 2014 / Karen Dover


Karen Dover
LIEFDE Is het Antwoord, Ongeacht de Vraag…
30 September 2014
Voor velen van jullie is in deze tijd de loslating van de diep vastgehouden emoties nu onderweg. Dit mag erop toezien dat velen van jullie zeer heldere dromen hebben, misschien nachtmerries terwijl jullie je weg door de bevrijding van de frequenties heen werken die jullie beperkt en onderdrukt gehouden hebben in jullie talrijke incarnaties dwars door het Universum heen. Aangezien ALLES NU is, wordt dan ook ALLES in vrijheid gesteld terwijl jullie je door de verscheidene lagere dimensionale frequenties heen werken. Velen van jullie mogen zich inderdaad zeer emotioneel voelen en mogen aan het worstelen zijn om het waarom uit te werken. De "reden" is niet belangrijk, jouw menselijke logische verstand mag in deze tijd in overdrive gaan, proberend om jou over te halen dat er niets verkeerd is en om "je eroverheen te zetten". Inderdaad, velen van jullie mogen op dit punt zeer verward zijn met diegenen rondom jullie heen om jullie terug te plaatsen in de "vakken", wat hen geleerd werd om in hun levenservaring op mensen te plaatsen.
In de menselijke gestalte wordt jullie vaak geleerd om je af te wenden van tranen en van kwaadheid. Het is kwaadheid waarmee velen getriggerd worden en nochtans is de kwaadheid de overdekking voor diepe droefheid en verdriet. Kwetsbaar zijn is een sterke zijde, het staat het hart toe om open te blijven, en voor LIEFDE en mededogen om door, rondom en binnenin jullie menselijke voertuig te stromen, maar aan jullie werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geleerd dat dit een zwakte is. Velen van jullie mogen aan het worstelen zijn om diegenen in jullie menselijke levenservaring toe te staan getuige te zijn van jullie emoties. Wederom is dit een deel van het herbalanceren, want het is geen WAARHEID om eenvoudigweg een "dapper gezicht" op te zetten wanneer je het gevoel hebt dat je binnenin doodgaat.

De oude 3D Aarde gecreëerde constructie zou jullie willen laten geloven dat de wereld een wedijverende en ruwe plaats is en toch is dit op het hartniveau geen WAARHEID, mensen handelen op uiteenlopende manieren wat verschuldigd is aan de emoties die binnenin hen lopende zijn en wat aan hen onderwezen werd om OVER ZICHZELF te geloven. Veel mensen geloven bijvoorbeeld dat Liefde voor andere mensen is, dat op de één of andere manier zij aldus iets vreselijks gedaan hebben, of niet aan het niveau voldaan hebben en dat zij dus uitgesloten zijn van LIEFDE en dit is één van de grootste leringen van de vervorming welke onderwezen werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. LIEFDE IS GEWOON net zoals WAARHEID GEWOON IS, het kan op een variëteit aan manieren waargenomen worden maar het is ALTIJD voor IEDEREEN op alle momenten van alle momenten BESCHIKBAAR.
Het belangrijkste ingrediënt voor het leven in dit jouw menselijke gestalte op deze planeet is LIEFDE. Ja je kunt "overleven" op zuurstof, water en voedsel, maar om te leven heb je LIEFDE nodig en dit is VRIJELIJK BESCHIKBAAR op alle momenten van alle momenten, om LIEFDE te VOELEN moet je een hart hebben dat open en niet gesloten is. Het is gewoonweg niet mogelijk om logisch de LIEFDE welke IS op wat voor niveau dan ook te verankeren, want LIEFDE is niet iets waar je over nadenkt, het is iets dat gevoeld wordt. Het begint met ZELF, om van zelf te houden is niet egoïstisch het is om te erkennen dat je een prachtige/wonderbaarlijke creatie bent, jouw menselijke voertuig op zichzelf is een wonder. Het is tijd om ZELF op alle niveaus van je Wezen te erkennen en te vergeven. Je deed wat je deed binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie omdat je niets anders kende, en dit moet erkend en begrepen worden of je mag in/naar de frequenties van schuldgevoel en ongerustheid vervallen.
Als jij op manieren gereageerd hebt die minder waren dan liefdevol voor diegenen rondom jou heen, dan kan je dat ogenblikkelijk corrigeren in dit NU moment, houd de intentie vast om te allen tijde vanuit een plaats van LIEFDE te komen. Oordeel is een gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, aangezien alleen JIJ JIJ bent, heb JIJ alleen jouw levenservaring, het is niet passend om naar een ander menselijke wezen te kijken en aan te nemen dat je ook maar iets weet over hoe zij zich voelen of wat zij ervaren hebben gebaseerd op wat aan jou op dat moment gepresenteerd wordt. Hoe iemand schijnt te zijn, hoe zij leven of hoe zij handelen zijn reflecties van de emoties en frequenties die door hen heen lopen. Als je in een wereld wilt leven van LIEFDE, vrede, harmonie en WAARHEID, dan moet je deze frequenties uitstralen, je moet WAARHEID leven en vanuit het hartcentrum leven.
Dit betekent niet dat jij je omdraait en anderen toestaat om over jou heen te lopen, grenzen zijn persoonlijk en er zijn geen regels die verklaren dat je de emoties van diegenen rondom jou heen in je op moet nemen of moet verwerken. Je hebt een KEUZE op alle momenten van ofwel te wisselwerken of niet te wisselwerken met de emoties van diegenen rondom jou heen. Jij bent verantwoordelijk voor ALLEEN jouw eigen, en dit wordt er door velen uit vandaan gefilterd die zich op diegenen rondom hen heen concentreren. Dit is een diepe lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat ernaar streeft om jullie te leren dat het leven iets buiten ZELF is, dit is geen WAARHEID en wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund.
Begrijp in deze tijd dat het menselijke ras door de bevrijding van diep trauma en verdriet op een cellulair niveau heengaat en dit mag in uiteenlopende vormen gepresenteerd worden, aangezien elk individueel persoon het op andere manieren zal ervaren en presenteren. LIEFDE IS GEWOON en mededogen en vergiffenis zijn belangrijk in deze tijd om jullie zelf toe te staan te verhuizen in/naar het UNIVERSELE evenwicht op alle niveaus van jullie Wezen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/ and  www.karen-dover.comArticle may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen