woensdag, oktober 08, 2014

Lady Portia/Méline Lafont - Het Zoeken naar Vrede Binnenin en Eenheid met Zelf - 7 Oktober 2014


Lady Portia ~ Méline Lafont ~
De Kern van de Huidige Gebeurtenissen op Jullie Vlakten; Het Zoeken naar Vrede Binnenin en Eenheid met Zelf
7 Oktober 2014 / Méline Portia Lafont
Méline: Velen voelen de laatste tijd de drang om dit vlak te verlaten en te vertrekken. Ik krijg enorm veel berichten zoals deze van lieve en dierbare harten die zich eenvoudig uitgeput voelen en er genoeg van hebben. Dit is begrijpelijk, aangezien wat er momenteel naar boven komt niet allemaal glitter en glamour is, zogezegd, maar de Aarde en wij, wij zelf, zijn heel veel van de oude lagen en schulden die op de eerste plaats door ons allemaal gecreëerd werden aan het transmuteren. Niemand heeft gezegd dat het gemakkelijk zou zijn wanneer wij ervoor kiezen om naar de Aarde te komen en bij het herijkings- en wedergeboorteproces dat wij "Ascentie" noemen helpen.
Maar wij zijn degenen die naar deze Aarde kwamen omdat wij de kracht hiervoor hebben en omdat wij alles, wat een deel van ons wezen is, moeten transmuteren. Velen helpen ons van Bovenaf en op alle gebieden en niveaus van bewustzijn.
Wanneer je het gevoel hebt dat je naar "huis" wilt gaan, stel waarlijk deze vragen aan jezelf: Waarom wil je naar huis gaan en waar is thuis in jouw gemoedstoestand? Is het omdat je niet tegen de dichtheid kunt en je wilt vertoeven in de "Hogere" frequenties? Is het omdat je dat gevoel van gelukzaligheid mist en dat deel van jou wat ervoor zorgt dat jij je geliefd voelt, ondersteund en dat er voor je gezorgd wordt? Of is het omdat je moe bent van deze uitdagingen/beproevingen en je het gemakkelijker wilt hebben? Wanneer je in die vraagstellingen graaft zou je kunnen ontdekken dat het antwoord dat aan jou gegeven wordt in feite alles is waar je in wilt zijn, in feite al hier is. Want het is binnenin jou, het is jou! Dus waar het ook is dat je gaat of bent, je bent thuis. En deze Hogere frequenties waar je naar hunkert om in te zijn, dat wat je als thuis ziet, zijn frequenties die je binnenin je draagt en daarom kan je deze omlaag ook hier op Aarde in jouw werkelijkheid brengen. Het is daarom dat je voor alles binnenin moet kijken/zoeken.
Dus wanneer je een gebrek aan geluk, inspiratie, of de hogere trillingen voelt … vind het dan waarlijk in jezelf en breng het naar buiten om jouw werkelijkheid en dat van het collectief te verschuiven, aangezien het allemaal bij jou begint. In plaats van weg te stappen uit deze werkelijkheid en op zoek te gaan naar andere plaatsen rondom jou heen, te zoeken om je vervuld te voelen, vind het weer in je eigen hart omdat dit werkelijk is waar alles ligt waar je naar op zoekt bent.

Je kunt jouw eigen hogere trillingen en inspiraties omlaag brengen (wat is waar de meesten naar zoeken als het gelukzalige gevoel) door het hart toe te staan zich te openen zodat je de buis van het Licht bent dat jouw Hogere Zelf en de Zonne Gechristende Codes omlaag brengt. In plaats van te willen vertrekken om deze hogere trillingen ergens anders te vinden en je thuis te voelen, breng het (je thuis) terug naar hier, rechtstreeks in en door jouw Wezenlijkheid, aangezien dit werkelijk is waar je in de eerste plaats naar op zoek bent.
September heeft gefunctioneerd als een diepere en meer diepgaande uitlijning met jouw Hogere Zelven, terwijl je de Zonne Christus coderingen van je eigen Wezenlijkheid integreert, de gehele tijd de doorgaande reinigingen en het loslaten van je oude lagen ervarend. Dit proces zal doorgaan zich te ontvouwen aangezien het collectief nu bezig is om diens oude stempels los te laten en diens markeringen uit te wissen om deze oude lagen van structuren te vergeten. Het Nieuwe is onderweg en het wordt nu, terwijl wij spreken, door jullie allemaal, individueel, geboren. Dat is waarom velen zichzelf in golven van reiniging/integreren/activeren en loslaten gewaarworden, steeds maar weer opnieuw. Eer en accepteer waarlijk dit facet van jouw pad om zich te ontvouwen aangezien dit een intrinsiek deel van de creatie is.
Jullie zijn de buizen die alles en deze Gechristende niveaus op de Aarde brengen, via jullie lichamen en jullie hart. Jullie menselijke voertuigen zijn aan het veranderen en aan het transformeren in/naar Merkaba's/Lichtlichamen en daarom is een grondige reiniging en loslating de orde van de dag op alle niveaus. Terwijl jullie Menselijke Tempels steeds meer zuivere frequenties in iedere cel tot uitdrukking brengen, zullen jullie ermee beginnen om diepgaande ontwakingen jegens jullie Multidimensionale besef en lichamelijke veranderingen te ervaren, die zelfs meer van jullie bereidheid en openheid eisen om los te laten en te vertrouwen. Het gaat over de overgave aan jouw eigen Goddelijke wil en om de behoefte om controle los te laten om toe te staan.
Verbeeld je om tegelijkertijd aanwezig te zijn in meer en verschillende bewustzijnsniveaus. Dit is wat jullie beginnen te ervaren door het hart: jullie veelzijdige wezen, als jullie uit jullie schelp vandaan komen om te spelen en dit alles te verkennen. Het is belangrijk om werkelijk je tijd hiermee te nemen aldus het aangenaam kan blijven, aangezien het te snel willen gaan verwarring zal zaaien. Onze Menselijke brein is nog steeds een deel van ons voertuig, dus het zal alles in overweging willen nemen van de mogelijkheden om te assimileren waar deze ervaring helemaal over gaat. Neem het stap na stap en sta jezelf toe om deze niveaus zo diepgaand als mogelijk is te implementeren voorafgaand aan het verhuizen in/naar een ander multidimensionaal facet van jezelf. Hoe meer je alle facetten integreert, hoe meer onthecht je raakt van dit niveau van werkelijkheid en je huidige leven. Om de Balans binnenin te handhaven is dit alles dan BELANGRIJK om in staat te zijn deze golven van jouw Multidimensionale ervaringen met vreugde te bereiden.
Mijn Hoger Niveau bewustzijn Lady Portia:
Dierbare Harten, jullie beginnen ermee om in de multidimensionale gebieden te vertoeven, waar jullie de verwarring naar boven zien komen op de vlaktes waar er meer stof dan Licht is. Deze vlaktes zullen er ook toe komen om uiteindelijk te verschuiven aangezien het Licht meer kracht bevat dan stof dat heeft. Deze vlaktes zullen naar boven komen naar het Licht en naar het mededogen aangezien deze nu aan het verschuiven zijn in/naar versnellingen van bewustzijnsontwaking. Velen zien welzeker de buizen van Licht in deze gebieden die hun uiterste best doen om deze werkelijkheid te verschuiven naar het loslaten van oude schulden en energieën die allemaal in één keer naar het oppervlak moesten komen.
Onderschat niet de kracht van Liefde en mededogen, Kostbare Harten, want het heeft een bereidheid van zichzelf dat alle harten inzaait met diens kracht van zijn. Het is met mijn Goedgunstigheid en meedogende Liefde, dat ik elk en iedereen van jullie mijn ware kleuren als een geschenk aanbied om de kracht binnenin jullie in beroering te brengen door balans en acceptatie. Het is mijn begrip, net zozeer als het dat van jullie is, om de balans te allen tijde in jullie Kostbare Harten gehandhaafd te houden zodat jullie allemaal kunnen gedijen in waar elk en ieder hart naar hunkert om te creëren: en dat is vrede en begrip als ÉÉN Eenheid.
Veranker de vrede binnenin jullie zelf om het voor de wereld te verankeren, aangezien jullie zelf portalen van vrede zijn. Zie jullie zelf als deze "portalen van vrede", helemaal in bewustzijn over de wereld reizend en deze vrede naar de Aarde terugbrengend zodat Gaia meer van haar oude lagen in vrede af kan schudden. Begrip zal hieruit voortkomen, alsook vrede en eenheid voor allen die bereid zijn om de vrede in iedere man, vrouw, en kind diens ogen te zien. Het verblijft in jullie allemaal, en aldus zal het ZIJN op dit vlak terwijl jullie representeren wat jullie in dit leven zijn, door het hart.
Velen begrijpen de fluctuaties in ieders hart, wat zich aan het ontvouwen is terwijl wij spreken. Want het is een oprichter van dat wat diepgaand veranderen moet en verschuift in/naar nieuwe en andere gebieden van besef. Terwijl het Nieuwe via jullie harten geboren wordt, staat het jullie allemaal toe om in Nieuwe werkelijkheden te avonturieren die in Waarheid de hele tijd al deel uitgemaakt hebben van jullie gehele gebied van bewustzijn. Het is mijn waarheid welke is aan jullie doorgeef, wanneer is tegen jullie zeg dat elk en iedereen door het hart een deel is van de Ene genaamd God in bewustzijn, en dit elk op diens eigen unieke manier. Dus waarom staan jullie toe om verwarring ingezaaid te worden, mijn Dierbare Harten, wanneer jullie weten en begrijpen dat iedereen Eén is met Alles Dat Is, aangezien er inderdaad geen afscheiding is.
Houd elkanders handen vast en co-creëer wat overvloedig in jullie allemaal aanwezig is, wat vrede en begrip van eenheid is. Houd die intentie levendig in plaats van afscheiding te creëren. Jullie zijn allemaal wonderbaarlijke wezen van Licht en IK BEN verbijsterd door hoe krachtig jullie ontwakingen en het bewustzijn beweging brengen naar deze vlaktes. Houd die gedachte en die creatie van vrede vast om overvloedig binnenin iedereen te verblijven, aangezien dit waarlijk de kern van de huidige gebeurtenissen op jullie vlaktes is; het zoeken naar vrede binnenin en eenheid met Zelf via anderen en uzelf.  

Ik groet jullie overvloedig in alle sereniteit, vrede en Liefde.
IK BEN Lady Portia, in dienstverlening aan allen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten