woensdag, oktober 22, 2014

Kuthumi - Een Tijd van Grote Loslating Voorafgaand aan 2015 - 21 Oktober 2014


Kuthumi
Een Tijd van Grote Loslating Voorafgaand aan 2015
10 Oktober 2014 (gepost op 21 Oktober) / Lynette Leckie-Clark
Ik Kuthumi reik wederom naar jullie uit terwijl ik jullie uitdagende tijden op de Aarde waarneem.
Alles is in vernieuwing - maar wie luistert er?
Diegenen die geïncarneerd zijn om kracht te verstrekken via het Licht staan rechtop, want de energie van het Licht onderhoudt hen inderdaad, dit stelt deze zielen in staat om door te gaan te werken op een energetisch niveau voor het goede van iedereen.
Het doet er niet toe dat sommigen van jullie de Lichtenergie niet kunnen zien of voelen. Jullie ziel kan het en doet het. Ik vertel jullie dat het jullie ziel is die jullie voorwaarts stuwt, naar een hogere waarheid dan welke jullie fysiek zien of horen. Jullie ziel voelt het Licht en streeft ernaar om het naar jullie bewustzijn te brengen. Streeft ernaar om jullie te doen laten ontwaken uit jullie sluimer van vergeetachtigheid - ziel vergeetachtigheid. Dus zien jullie deze zielen die komen om het Licht te verspreiden en jullie in ere houden door het ontwakingsproces heen.
Zeer vaak heb ik de Lichtwerkers aangespoord om zich te verenigen. Ik zeg nu tegen jullie dat het noodzakelijk is om dat te doen. De Aarde en de mensheid staan op een dunne lijn van Licht en duisternis. Ja het is bemoedigend dat meer zielen ontwaakt zijn, maar ik doe een beroep op jullie om te handelen en om snel te handelen. Begrijp en gebruik de ware en krachtige Lichtenergie. Sluit je bij elkaar aan. Het is het Licht wat de mensheid en de Aarde voorwaarts naar de hogere vreedzame rijken zal brengen.
Ik weet dat velen van jullie hiernaar streven en dit wensen. Dit jaar is een ietwat beproevende tijd voor velen van jullie geweest. Een ieder is door een opruiming heengegaan van uiteenlopende ervaringen waar zeer lang aan vastgehouden werd. Soms gedurende levensspannen. Het heeft jullie naar een tijd gebracht van het opnieuw in ogenschouw nemen van jullie levens, en voor sommigen een begrip van wat of wie er losgelaten, achtergelaten moet worden voor jullie eigen grotere goed.

Een tijd van opruiming mag onplezierig schijnen te zijn, maar ik verzeker jullie dat het zeer noodzakelijk is. Jullie zijn hier om via ervaring te groeien - via een groot scala van ervaringen. Het wordt gehoopt dat er sommige van deze ervaringen zijn die dat slechts zullen blijven - een ervaring die jullie kiezen niet te herhalen. Maar altijd blijft daar de verwerving van kennis, en dit verstrekt jouw zielgroei.
Jij bent een fragment van het Universele geheel. Daarom is zorg nodig wanneer een andere ziel uit je leven losgelaten wordt, ofwel een partner, vriend of collega, ik dring er bij je op aan om bedachtzaam te zijn van je zielexpressie. Denk na over hoe je Hogere Zelf de situatie of het afscheid zou behandelen?
Zielen zullen heel vaak tijdens deze incarnatie in jouw leven binnenkomen en eruit vandaan gaan. Het is wijs om bedachtzaam te zijn van je eigen innerlijk wijsheid, en om anderen met respect te behandelen. Handhaaf je eigen aanwezigheid van Licht, van innerlijke vrede. Dus hoe moet dit bereikt worden mag je vragen? Pauzeer en reflecteer. Er is altijd iets om van iemand te leren die jouw leven binnengekomen is. Want welbeschouwd heb je ervoor gekozen om met deze persoon gedurende een tijdje te lopen en om vele dingen te ervaren. Natuurlijk zullen er enige dingen zijn die gebonden zijn onplezierig te zijn. Niettemin is zelfs hier iets te leren. Je mag leren sterker te worden, om dat nooit weer te ervaren, je mag beslissen om gedurende een tijd op jezelf te vertrouwen, er is nog steeds groei terwijl je leert om werkelijk jezelf te begrijpen en uiteindelijk innerlijk vertrouwen en innerlijke kracht in jou te verkrijgen - jullie allemaal. Jullie vele aspecten, krachten en zwakheden. Er komt een acceptatie van wie je werkelijk bent. Dit is een immense groei.
Dus jullie zien, dat alle ervaringen waardevol zijn voor jullie ziel en inderdaad jullie eigen begrip. Wanneer je kiest om iemand uit je leven los te laten, laat alles los. In die zin, je emoties, je gevoelens. Houd geen rancune vast of dat je wenst dat je iets anders gedaan zou hebben, nee. Dit is aldus een verspillende en pijnlijke energie. Stijg hierboven en laat alles los terug naar het Universum, uit je hart en emoties vandaan. Wanneer je in staat bent om je gevoelens te her/erkennen, herzie wat er zich voorgedaan heeft, - ofwel groot of klein - en laat hen willens en wetens los, je kunt voorwaarts in je leven gaan naar nieuwe ervaringen van jouw keuze. Laat altijd vanuit een hoger niveau los. De energie daar is krachtig en zal bij het proces van loslating helpen.
Voor diegenen van jullie die spijt/berouw vasthouden, schuldgevoel of pijn van een lang voorbije ervaring, ik zeg tegen jullie om op het astrale vlak los te laten. De energie daar zal als een balsem voor jullie pijn, kwaadheid en rancune zijn.
Noem de persoon eenvoudig bij diens naam en spreek tegen hem/haar. Vertel hem/haar over de innerlijke gevoelens die je hebt betreffende hem/haar. Graaf diep en laat het allemaal los. Geef hen dan aan het Universum. Laat los. Het is tijd.

Terwijl jullie bij de laatste maanden van dit krachtige transformationele jaar aankomen, is het tijd om te reflecteren. Niet slechts over dit jaar, maar ook over wie jullie zijn, jullie acties, jullie houdingen en bovenal jullie emotionele lichaam. Ik spoor jullie aan om het overblijfsel van jullie jaar te gebruiken om nieuwe energie, nieuw Licht in jullie wezen in te ademen. Omhels het en laat alles dat niet langer in staat is om je te dienen achter je. Dit zal je toestaan om een hernieuwde stroom van energie, van Licht, van leven te voelen, terwijl jij je voorbereidt op nieuwe aanvangen en nieuwe ervaringen van jouw keuze in het komende jaar.
Zegeningen
Meester Kuthumi.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2014 Rev, Lynette Leckie-Clark - All rights reserved. You are welcome to share with a friend but Not for sale in any form. http://www.kuthumischool.com/index.php

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen