zaterdag, oktober 04, 2014

Karen Dover - Verhuizen in/naar Volledige Vloeibaarheid - 3 Oktober 2014


Karen Dover
Verhuizen in/naar Volledige Vloeibaarheid
3 Oktober 2014
Zoals velen van jullie mij gehoord mogen hebben te spreken in de "Beyond the Looking Glass" radioshow, komen de lagen van frequentie die niet langer meer dienen naar boven deze week voor een volledige loslating op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Dit zal toezien op de volledige loslating van ALLES dat het menselijke ras in ketenen gehouden heeft op een cellulair frequentie niveau. Zoals ik er vaak over gesproken heb bevinden deze leringen/frequenties zich op een onbewust niveau binnenin jullie menselijke voertuig, het is daarom tot aan dit moment een uitdaging geweest om deze frequenties te vinden, een beetje zoals het zien van iets vanuit de hoek van je oog, en als jij je omdraait om te kijken dat het dan verdwenen is.
De situaties waar jullie jezelf in deze tijd in gewaarworden op een menselijk bewust wakend geestesniveau streven ernaar om deze verborgen leringen/frequenties te onderstrepen. Sommigen van jullie mogen geconfronteerd worden met situaties die op een logisch niveau volslagen krankzinnig zijn, te proberen om met ZELF te "argumenteren" mag jou verder in knopen leggen terwijl diegenen rondom jou heen nog steeds de genoemde frequenties lopende mogen hebben en niet kunnen accepteren wat jij probeert om los te laten. Dit maakt deel van het wachtpatroon uit dat erop toegezien heeft dat het volledige menselijke ras binnenin een frequentie bandbreedte gehouden werd dat niet langer meer waar dan ook bestaat behalve op een cellulair niveau binnenin het genoemde menselijke ras.

Logica heeft GEEN plaats bij de overgang in/naar de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden, het werkt tegen je en zal proberen je te verwarren tot het punt van vragen te stellen aangaande jouw geestelijke gezondheid, dit is de wachtruimte die VOOR het menselijke ras gecreëerd werd. Het zelf-toezicht-houden-op dat gedaan wordt door diegenen rondom jou heen zou op een bepaald moment voldoende voor jou zijn om wie JIJ in WAARHEID BENT in de steek te laten en terug te keren naar de beperkingen die er aan jou gepresenteerd worden, dit zou erop toegezien hebben dat jij jouw energie handtekening samenperst  om "ertussen te passen" en "geaccepteerd" te worden. Dit is niet langer een optie op een menselijk bewust wakend geestesniveau, eenvoudig gezegd, het betekent dat wanneer jij eenmaal je ogen geopend hebt en de magische trucks gezien hebt je hen niet langer meer kunt negeren. Het is gewoonweg niet mogelijk om nochtans je ogen te sluiten en om wederom te gaan slapen. Velen van jullie mogen het gevoel hebben dat dit precies is wat jullie zouden wensen om te doen maar kunnen geen manier vinden om het "terug te sporen". Dit is opzettelijk, want herinner je, jouw levenservaring is bij ONTWERP, het werd ONTWORPEN door jou bij de BRON om jouw weg in WAARHEID naar HUIS terug te vinden.
Dit "in WAARHEID naar HUIS" is geen land, een wereld of een planeet of zelfs een Universum, het is de BRON en dit is jouw punt van OORSPRONG VAN CREATIE. Je werd vanuit de BRON geschapen, van hieruit stroomt AL het andere. Velen van jullie zullen mij in het radioprogramma hebben horen uitleggen waarom de ZIEL een constructie is, een zeer slimme constructie maar desalniettemin een constructie. Velen van jullie mogen nu de ZIEL in vraag stellen en vinden dat er weinig zo niet helemaal geen informatie is dat wat anders dan ook doet dan de constructie ondersteunen. Dit moet in context gezien worden, je incarneerde IN/NAAR EEN CONSTRUCTIE en daarom zal alle informatie welke aan jou gepresenteerd wordt DOOR DE GENOEMDE CONSTRUCTIE er te allen tijde naar streven om het aan jou te bevestigen. Dit is waarom je uit moet reiken naar en je moet verbinden met de BRON aangezien de BRON buiten de constructie waarin je incarneerde gevonden wordt.
Eenvoudig gezegd, het is verwant aan het wonen in een huis, een huis waar je in geboren werd en je geleerd werd dat het het enige huis is dat er bestaat. Binnenin dit huis gehouden (in dit voorbeeld) zal je er niet naar streven om wat dan ook buiten deze constructie te vinden, inderdaad, het zal aan jou onderwezen zijn dat om de constructie te verlaten toe zal zien op het einde van jou, en je mag dit geloven totdat je het in vraag gaat stellen. Het vragengedeelte komt vanuit de hartruimte aangezien dit het enige deel van jou is dat met de BRON verbonden is. Het is het eerste orgaan dat groeit wanneer je in/naar een menselijke gestalte gecreëerd wordt, en was het grootste deel van jou dat geleerd werd om zich af te sluiten om de CONSTRUCTIE te beschermen van anders te zijn dan wat jou geleerd werd dat het is.
WAARHEID IS GEWOON, veel mensen vragen mij over WAARHEID en waarom iets het ene ding voor iemand kan zijn en iets anders voor een ander. WAARHEID op zichzelf IS GEWOON, de menselijke gewaarwording van wat het KAN en DOET verandert als jij je met de BRON uitlijnt, als de lagen van de vervorming weg gestript worden en alles dat overblijft WAARHEID IS. In deze tijd mag jij je vasthouden aan een lering en de lering geloven wanneer het ernaar streeft om te leren dat je zonder deze lering op zult houden te bestaan. JIJ BENT NIET je werk, je rol, je leeftijd, je geslacht of jouw etnische afkomst, JIJ BENT JIJ in WAARHEID, om jezelf gewaar te worden en met jou uit te lijnen moet je in deze tijd de loslating van ALLES toestaan. ALLES dat WAARHEID IS zal blijven, ALLES dat geen waarheid is zal ontbinden. Neem niet aan dat wat dan ook is zoals het zich aan jou presenteert, VOEL altijd voor DE WAARHEID ongeacht waar je mee gepresenteerd wordt, de energie handtekening van een energie kan niet veranderd worden, het IS GEWOON, dit is wat het weggeeft. Dit is waarom wederom de hartruimte afgesloten werd, je menselijke ogen kunnen en zullen tegen jou liegen, je hoeft slechts te kijken naar wat genoemd wordt optische illusies om te zien hoe de menselijke ogen voor de gek gehouden kunnen worden.
WAARHEID wordt alleen binnenin de hartruimte gevonden. Volg altijd je hart want het zal jou de weg naar de BRON en THUIS in WAARHEID laten zien.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen