donderdag, oktober 30, 2014

Karen Dover - Het Nieuwe Voortbrengen & Door de Sluiers van Illusie heen Lopen - 29 Oktober 2014


 Karen Dover
Het "NIEUWE" Door, Binnenin en Rondom JOU in WAARHEID Voortbrengen
29 Oktober 2014
Er is veel beweging in de externe wakende wereld in deze tijd, de vloeibaarheid zal nu doorgaan op te bouwen en uit te breiden en het is onontbeerlijk dat je niet alleen loslaat maar ook dat je begint te CREËREN, want terwijl je de oude 3D Aarde gecreëerde constructie loslaat wordt dan in WAARHEID aan jou gevraagd om dat wat losgelaten is te VERVANGEN met JOUW CREATIE. Dit wordt gedaan door actief dromen, dit zorgt ervoor dat de componenten die je wenst te zien ACTIEF worden in je externe wakende werkelijkheid en dat je begint om leven in hen te ademen.
Dit wordt niet alleen gedaan op een energetisch niveau maar op ALLE niveaus van je Wezen. De ARCHITECT, ONTWERPER en SCHEPPER van je Nieuwe Levenservaring op deze planeet ben JIJ. In essentie worden aan jou de teugels van je leven moment na moment overhandigd, en terwijl je steeds meer bekwaam raakt met het werken met de Nieuwe Aarde energetische frequenties zal je beginnen om VANZELFSPREKEND/OP NATUURLIJKE WIJZE te creëren en in/naar de uitgebreidheid te verhuizen. De uitdaging komt als je loslaat, want de emoties mogen je bij tijden lijken te overstelpen, je mag het gevoel hebben alsof je een stap terug gezet hebt wanneer je inderdaad slechts een SOLIDE blok ontbonden hebt dat er binnenin jou was. Terwijl je de loslating toestaat, zal dan de vloeibaarheid ermee beginnen om op alle niveaus van je Wezen in beweging te komen en dit mag uitdagend/beproevend zijn.
Want in de menselijke wakende gestalte werd aan velen van jullie onderwezen om jezelf te verwijderen van de pijn van de emoties. Op dit moment wordt aan jullie gevraagd om de pijn te voelen als het in vrijheid gesteld wordt. Dit mag enige momenten nemen maar ook langer, er is geen tijdskader aangaande dit aangezien jij degene bent die zich aan de patronen vastgehouden heeft. Tranen zijn de manier waarop het menselijke voertuig pijn loslaat en tranen moeten geaccepteerd worden. Laat mij duidelijk zijn over deze volgende uitdaging, aan jullie wordt NIET gevraagd om de pijn te verlichten, aan jullie wordt gevraagd om te erkennen en te ACCEPTEREN dat er een pijn is. Op geen enkel punt bij de loslating wordt aan jou gevraagd om in het trauma te stappen of daar te blijven, inderdaad, de loslating en de stimulans van de feitelijke loslating zullen erop toezien dat je, op manieren die je ademloos achter mogen laten, door veel van dit proces heen zeilt.

Dit is ook niet het proces waar jullie doorheen gegaan zijn in het overgangsproces. Voor wie van jullie dan ook die daar zit te denken, "Gaap, daar ben ik eerder geweest," kijk nogmaals. In deze tijd wordt aan jou gevraagd om de patronen en de frequentie LOS TE LATEN, het is vanuit de patronen van frequentie waar het gedrag uit vandaan komt, het is niet andersom. Het is niet mogelijk om dezelfde gedragingen en reacties te hebben wanneer de frequentie losgelaten is, de frequentie CREËERT de emotionele reactie en het gedrag. Dit is wat er in het open zicht voor het menselijke ras verborgen werd.  
De energie streeft er nu naar om te verhogen en uit te breiden, voor velen van jullie mag dit een intense tijd zijn zonder "pauze" en zonder "respijt" en dit is opzettelijk, dit is een loslatingsproces, het is geen wandeling door een geheugenstraat van pijn aangezien dit geen dienstbaarheid heeft. Je deed en ervoer wat je deed/gebaseerd hebt op een ONDERWEZEN vervormde frequentie gelovend dat je anders was dan dat JE BENT, daarom is LIEFDE en MEDEDOGEN voor ZELF doorslaggevend in deze tijd alsook voor elk gevoelhebbend wezen in het Universum.
Er zijn geen "bad guys" en "good guys", daar IS GEWOON, het is wat aan jullie ONDERWEZEN werd te geloven over deze planeet en dit Universum dat ernaar streeft om jullie iets anders te laten zien dan GEWOON IS, en dit moet ook losgelaten worden. Je stevig aan de dualiteit vasthouden en wie wat is en waarom zal jou in chaos zien terwijl de externe wakende wereld ontbindt en vloeibaar wordt. De wereld zoals deze aan het menselijke ras ONDERWEZEN werd is nu nog maar nauwelijks daar, het mag erop lijken maar het VOELT er niet gelijk aan en dit zal steeds duidelijker worden aangezien diegenen die een menselijke gestalte genomen hebben in WAARHEID beginnen te ontdooien en te verhuizen en te verschuiven.  
WAARHEID IS GEWOON, het inzicht over WAARHEID verandert gigantisch terwijl je door dit proces heengaat. Denk eraan ALLES IS GEWOON, wat je waarneemt te zijn kan op ieder gegeven moment veranderen, ALLES IS GEWOON. WAARHEID verankert nu dwars over, binnenin en door het menselijke ras als een soort heen dat blind gehouden werden voor ALLES DAT IS, en er wordt nu duidelijkheid van inzicht/visie en diepte van ervaring gegeven voorbij alles dat zij ooit tegengekomen zijn.  
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
In WAARHEID door de Sluiers van de Illusie heen Lopen
29 Oktober 2014
Terwijl de energieën nu beginnen uit te breiden en te verdiepen, is de menselijke levenservaring er één die op alle momenten van alle momenten steeds rijker aan het worden is. Velen van jullie mogen nu eenvoudigweg verankeren hoe verbazingwekkend de menselijke levenservaring is in relatie met de DIEPTE van de ervaring welke op ieder moment ervaren kan worden. Het moet herinnerd worden dat jouw menselijke voertuig OP NATUURLIJKE WIJZE door dit proces heen aan het opwaarderen en verschuiven is, de uitdaging zo je wilt is om de opwaardering en de verschuiving die zich ontvouwen door jou heen, rondom jou en binnenin jou toe te staan. Het Universum is bij ONTWERP en het menselijke voertuig is een wonder op zichzelf, het is slechts in een lagere trillingsfrequentie gehouden, dus wanneer het begint te werken met de hogere dimensionale frequenties en deze begint te ontcijferen zal het automatisch en VANZELFSPREKEND diens eigen evolutieproces beginnen.
Terwijl je door deze krachtige energieën heen gaat is het belangrijk dat jij je overgeeft aan het NU moment, het menselijke logische verstand is niet al te happig aangaande het NU moment aangezien het GELEERD werd om in/naar de "toekomst" of het "verleden" te projecteren, beide scenario's werden ontworpen om je tegen te houden toegang te krijgen tot het NU moment en VREDE toe te staan verankerd te worden. Op dit moment in de tijd, neem een moment om te begrijpen hoe jij je VOELT, maak een registratie van jouw omgevingen en wat er in het NU moment gaande is, VREDE kan alleen van NU moment naar NU moment bereikt worden. NIEMAND weet wat er zal gebeuren in de komende vijf minuten, dat is het wonder en de opwinding van de menselijke ervaring.
Om je leven in minutieus detail gepland te hebben en te proberen om dan jouw leven te sturen zodat jij je stevig vasthoudt aan die ene uitkomst zal erop toezien dat je probeert om rondom jou heen de beperkingen terug te plaatsen, een beetje zoals een gevangene die uit zijn gevangenis bevrijd wordt om daarna alleen maar terug de gevangeniscel in te rennen en de deur weer te sluiten. Het mag inderdaad enige oefening nemen om in staat te zijn om in het NU moment te blijven, want welbeschouwd werd jou GELEERD, en daarom oefen je uit, om in alles te zijn behalve het NU moment gedurende je gehele bestaan op deze planeet. Mededogen voor ZELF is daarom een moeten in deze tijd.
Een ervaring is zoals het klinkt, een ERVARING, de genoemde ervaring wordt nooit herhaald want alles is uniek en energie beweegt en verschuift in alle momenten. De "vroegere" ervaring is een gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en zal proberen om jou in je sporen tegen te houden in deze tijd. Denk eraan je bent verwant aan een kind dat leert lopen, het mag schijnen dat je in "dezelfde" menselijke gestalte bent waar je oorspronkelijk in incarneerde, maar je bestaat niet in dezelfde dimensionale energetische ruimte. Uitbreiding is op alle moment van alle momenten voor jou beschikbaar. Het is het menselijke logische verstand die de ervaring vangt en het probeert in te lijsten in een solide creatie, dit is geen WAARHEID en wordt niet in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden ondersteund. Er is geen GEDEFINIEERD pad op de Nieuwe Aarde, dit zou de feitelijke uitbreiding en ervaring binnenin de uitgebreidheid teniet doen.
Dit mag erop toezien dat jij verhuist en verschuift en dat jouw begeleiding en jouw ervaring inderdaad zeer vloeibaar worden, het moet ook herinnerd worden dat de begeleiding en het inzicht van de genoemde begeleiding, of dit nu is in de vorm van persoonlijke begeleiding wat door jou ontvangen wordt vanuit het Universum of via jouw droomtijd-staat is niet in steen gebeiteld. Het is niet iets om er te stevig aan vast te blijven houden, het zal een omschrijving geven waar op alle momenten voorbij uitgebreid kan worden. Velen van jullie proberen om een definitief houvast te krijgen aan iets dat GEWOON IS en velen van jullie proberen een pad te vinden dat al voor jullie gecreëerd is eentje waar je eenvoudig overheen moet lopen. Wederom is dit geen WAARHEID en wordt niet in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden ondersteund. Er is geen GEDEFINIEERD pad op de Nieuwe Aarde, dit zou de feitelijke uitbreiding en ervaring binnenin de uitgebreidheid teniet doen.

Dit mag voor jou op een menselijk bewust wakend geestesniveau verwarrend zijn en dit is louter het menselijke logische verstand dat probeert om iets te definiëren dat GEWOON IS, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie was een KARMISCHE constructie, daar waren gedefinieerde paden gebaseerd op frequentietrillingen welke statisch waren, dit is niet het geval in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. De frequenties binnenin de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden zijn VLOEIBAAR en daar kan, zoals jij verkiest, door, rondom en binnenin bewogen worden.
In deze tijd wordt aan jou gevraagd om door de sluiers van de indamming heen te lopen welke jou GELEERD werden te bestaan, deze zijn de grenzen van jouw "gevangeniscel" binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Wat geloof je dat je niet kunt doen? Het Universum en de energie welke JIJ in WAARHEID BENT proberen in deze tijd om jou te laten zien dat de "solide muur" niets anders is dan een hemelse vermomde sluier. Jouw uitbreiding is volledig jouw eigen keus, er is niets dat je niet kunt doen in dit jouw menselijke levenservaring, jou werd slechts GELEERD dat je het niet kunt doen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen