dinsdag, oktober 28, 2014

Karen Dover - Balans Vinden & Acceptatie van ALLES dat IS - 27 Oktober 2014


 Karen Dover
Balans Vinden als Je de Oude 3D Aarde Gecreëerde Constructie in WAARHEID Loslaat
27 Oktober 2014
Voor velen van jullie mag "vandaag" jullie bewustzijn in een enorme grote golf bereikt hebben, velen van jullie mogen zich licht uit balans voelen, huilerig, extreem emotioneel en extreem vermoeid. De energieën pieken vandaag in antwoord op de Nieuwe Aarde verhoogde energieën die nu dwars over de planeet heen stromen.
Het is belangrijk te beseffen dat je op alle momenten de stevige grip loslaat die de oude 3D Aarde op jouw menselijke voertuig heeft. Terwijl de externe wakende werkelijkheid begint om een meer vloeibare dynamiek aan te nemen mag dit jou op diepgaande niveaus tot actie aanzetten. Het is belangrijk gedurende deze tijd van enorme grote transformatie dat je in staat bent om diep in je hartruimte te reiken en de storm te kalmeren die mag beginnen te proberen om zich daar te verankeren.
JIJ bent niet je emoties, zij zijn eenvoudig frequenties die jou geleerd werden diep binnenin jouw menselijke voertuig te VERANKEREN. De Nieuwe Aarde energieën werken eraan om dit ANKER los te laten en om de frequenties van binnenuit de cellulaire structuur van je menselijke voertuig te onthechten. Het naar boven komen van emoties diep binnenin jouw Wezen is geen teken dat je leven stuurloos is, het is een teken van VLOEIBAARHEID en moet als zodanig her/erkend worden. De kapitein van jouw boot ben Jij en jij kunt kiezen om ofwel de boot te zeilen of de boot toe te staan door de storm geteisterd te worden welke gecreëerd werd met de loslating van het ANKER.
Je werd diepgaand verankerd gehouden op oppervlakkige wateren in een haven die jou onderwezen werd een "veilige" haven te zijn, maar deze haven is jouw gevangeniscel geworden op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Jouw beweging door de miljoenen aan dimensionale werkelijkheden heen, die binnenin de karmische dimensionale tijdlijnen bestaan, heeft erop toegezien dat jouw boot met water volgelopen is en je niet in staat geweest bent om naar nieuwe ervaringen te zeilen, steeds maar weer over het diepe patroon heengaand en het volstromen van jouw boot met water verdiepend.
Nu wordt aan jou gevraagd om het ANKER op te hijsen en de boot toe te staan de zeeën van de menselijke levenservaring te bezeilen. Terwijl de winden van verandering ermee beginnen in jouw ziel te blazen, kan je de beweging van je boot toestaan de haven te verlaten en het houtwerk van je boot toestaan op te drogen terwijl je de diepe vastgehouden emoties loslaat. Dit staat jouw boot toe om snelheid te vergaren en staat voor jou toe om uit te varen naar nieuwe kusten.

In deze tijd mag je aan de verste rand van de haven zijn of je mag bezig zijn het anker binnen te halen. Beide scenario's mogen een gevoel van angst of verbouwereerdheid bij jou naar boven brengen. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau hoef je niet specifiek te houden van waar het leven jou gebracht heeft, maar je WIST het en nu wordt aan jou gevraagd om alles dat "bekend/vertrouwd" is los te laten en uit te varen. Zoals iedere reis van ontdekking, mag er een essentie zijn van zowel opgetogenheid als van bevreesdheid. Want welbeschouwd hoe kan je uitvaren op een zee die onbekend is en waar vaar je naar uit?
Je vaart uit naar de NIEUWE AARDE en een NIEUWE MANIER van leven. De reis is de ervaring die je onderweg op zult pikken. Je zult gaan van nauwelijks te weten hoe jouw boot te varen naar het begrip van de WINDEN VAN VERANDERING en hoe zij jou naar nieuwe ervaringen bewegen. Je zult vertrouwd raken met de GOLVEN VAN VERANDERING die jouw ervaring naar diepgaande niveaus bewegen. Je zult beginnen balans te vinden terwijl jij je boot rondvaart, en vaak zal je onderweg in havens aanleggen om te rusten, te herstellen of meer informatie te vergaren.
VERANDERING wordt nu steeds meer vloeibaar, en als een ras werd het menselijke ras GELEERD om deze frequentie te vrezen en nochtans is het in het open zicht verborgen. Want ALLES verandert op alle momenten van alle momenten. Je menselijke voertuig mag er hetzelfde uitzien zoals het dat 5 minuten geleden deed, maar het is veranderd in frequentie, want ALLES is energie en energie stopt nooit met bewegen, het is nooit statisch, het is vloeibaar en nu bereid jij je voor om deze vloeibaarheid toe te staan om jouw levenservaring binnen te komen en de beweging toe te staan dat de energie welke JIJ in WAARHEID BENT jou naar deze dimensionale tijdlijn gebracht heeft om te ervaren op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
*****
Acceptatie van ALLES dat IS op een Menselijk Bewust Wakend Geestesniveau
27 Oktober 2014
Om in frequentie te verhuizen en te verschuiven moet er een erkenning en acceptatie zijn van dat wat er gepresenteerd wordt. Voor velen van jullie is de bekwaamheid in deze tijd om af te wijzen wat er zich rondom jullie heen voordoet niet langer een optie meer. Van het familiepatroon dat nu gepresenteerd wordt als onwerkbaar naar situaties waar velen van jullie moe van worden om te "herhalen", beweegt alles in/naar diens plaats om losgelaten te worden, voorafgaand hieraan moet het erkend en GEACCEPTEERD worden op een menselijk bewust wakend geestesniveau.
Er zijn vele, vele leringen die ernaar streven om jullie te onderwijzen om te ontkoppelen van wat er op ieder enkel moment gebeurt. In een wereld waar de externe wakende werkelijkheid op heel veel niveaus van de menselijke levenservaring uitermate oncomfortabel is, is het onontbeerlijk dat je erkend en accepteert waar je bent in deze tijd en hier vrede mee vindt. Je bent waar je bedoeld bent om te zijn op ieder gegeven moment, terwijl het eruit vandaan lopen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid een uitlopen is waar je bij begeleid wordt. Denk eraan, je kwam naar deze levenservaring hier toe om de KARMISCHE dimensionale werkelijkheden los te laten waar je gedurende een eeuwigheid in geleefd hebt. "JE KUNT NIET FALEN met dat wat je hier kwam om te ZIJN" want alleen JIJ BENT JIJ.
Je mag je op een menselijk bewust wakend geestesniveau afvragen waarom het belangrijk is om de externe wakende werkelijkheid te accepteren wanneer je het niet leuk vindt, denk eraan ALLES IS GEWOON, het zijn de leringen die ernaar streven om jou te onderwijzen dat het de ene of de andere manier is dat bevrijding in deze tijd nastreeft. Daarom zal het accepteren van de situatie ZOALS HET IS jou laten zien wat het is dat je lopende hebt dat ernaar streeft om jou anderszins te leren. Er is in WAARHEID geen "negatief" noch "positief" aangezien ALLES GEWOON IS. Wederom streven de leringen die je diep binnenin je menselijke voertuig verankerd hebt ernaar om jou te onderwijzen dat iets anders is dan "GEWOON IS".
ALLES is een frequentie en ALLES kan verhuisd en verschoven worden maar niet totdat het eerst allemaal gezien is. Velen in deze tijd proberen te negeren wat er recht voor hen geplaatst is. Dit "afstand nemen" is een diepe lering van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie welke ernaar streeft om jou te leren je eigen "versie" te accepteren van wat er aan jou gepresenteerd is. Eraan werkend om dit filter los te laten, moet je accepteren dat ALLES GEWOON IS en dit zal dan verlichten wat jou ONDERWEZEN werd te geloven over de wereld in diens algemeenheid.
Het moet opgemerkt worden dat het niet voldoende is om eenvoudig te werken op een energetisch niveau op dit punt, het moet in/naar jouw fysieke wakende menselijke bewuste geest/verstand gebracht worden, met het oog op het feit dat je in staat bent om het leven te vertalen dat je geleefd hebt in een context welke begrepen wordt op een menselijk wakend geestesniveau. Dit werkt eraan om de energie die JIJ in WAARHEID BENT door te brengen in/naar jouw fysieke wezen en in/naar de wakende wereld op ALLE niveaus van jouw Wezen. Veel mensen zijn oké met het energetisch te werken, maar scheiden zichzelf dan af van het energetische werk door dat werk af te scheiden van wie zij op een menselijk wakend geestesniveau zijn.
Het is niet 'spiritueel' te werken op een energie niveau, want ALLES in dit Universum is in WAARHEID ENERGIE, het zijn de frequenties die verankerd werden binnenin het menselijke voertuig die ernaar streven om het ontcijferen van de frequenties die rondom jou heen bestaan te vervormen. Daarom is het niet behulpzaam om te proberen situaties, gebeurtenissen of scenario's in wat voor "kaders" dan ook maar te plaatsen. ALLES IS GEWOON. Inderdaad, de afscheiding van wie je op een menselijk niveau bent en hoe jij energetisch werkt is één van de grootste vervormde leringen die binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid bestaan. ALLEN zijn ENERGIE en ALLEN kwamen vanuit de BRON, slechts omdat je gelooft dat je niet met energie kunt werken, wat verschuldigd is aan een lering die aan jou ONDERWEZEN WERD, doet niet teniet dat JE in WAARHEID ENERGIE BENT.  
Te kijken naar een ander menselijk wezen en aan te nemen dat, omdat zij geen "actief" werk doen op een energetisch niveau, daarom is als het lopen in de blindheid van de filters van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Het menselijke ras bestaat uit menselijke voertuigen waarin een ENERIGE gegoten werd. Niemand is "slapende" op deze planeet ongeacht wat er gepresenteerd wordt, velen helpen "actief" slapende het menselijke ras in/naar de evolutie te verhuizen die nu onderweg is. Om jezelf af te scheiden van het menselijke ras en jezelf in wat voor "categorie" dan ook te plaatsen, is nog steeds afscheiding, het is slechts vermomde afscheiding.  
Nu op dit moment wordt aan jullie gevraagd om de externe wakende werkelijkheid te accepteren en om te ACCEPTEREN DAT ALLES GEWOON IS. Alleen vanuit deze positie kan je dan de noodzakelijke stappen ondernemen om jouw externe wakende werkelijkheid in deze tijd te veranderen. Deze acceptatie lost de mist van de sluiers van vervorming op. Het staat jou toe te zien wat er in het open zicht verborgen werd, dat een ras gescheiden, verdeeld en in pijn gehouden werd gedurende een eeuwigheid en dat dit ras nu op een punt is waar zij deze vervorming los kunnen laten en in WAARHEID in/naar EENHEID kunnen verhuizen.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen