donderdag, oktober 09, 2014

IlliaEm - Reis naar de Centrale Zon - 3 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie


IlliaEm
Reis naar de Centrale Zon
3 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie
(Deze boodschap werd ergens in 1997 ontvangen)
Ik IlliaEm, resoneer met de achtste doorgaand naar de tiende dimensie,
Voor jou om mij gewaar te worden, verlaag ik liefdevol mijn essentie naar de hoogste trilling waar jij op dit moment in jullie Aarde tijd bewust toegang tot kunt verkrijgen. Terwijl je steeds meer van jouw vijfde dimensionale ZELVEN integreert, zal je in staat zijn om bewust met wezens vanuit steeds hogere dimensies te communiceren.
Sluit je nu bij mij aan, en ik zal je meenemen om te communiceren met jouw ZELF die in de Grote Centrale Zon verblijft. Val nu in mij, Dierbare, terwijl wij naar de Grote Centrale Zon reizen. Voel jezelf volledig omcirkeld door jouw vijfde dimensionale trilling zodat je deze reis kunt maken terwijl je ook jouw Aarde bewustzijn handhaaft. Je staat op het punt om jouw persoonlijke Merkaba te activeren.
Deze Merkaba heeft gedurende jouw volledige incarnatie op jou gewacht, in het verloop van wat je gevoeld hebt als diens aanwezigheid. Helaas, mag de negativiteit van de derde dimensie ervoor gezorgd hebben dat je die aanwezigheid als eenzaamheid en depressie interpreteerde in plaats van hoop en hereniging.
Je hebt gewenst om naar HUIS terug te keren, maar je wist niet waar, of zelfs wat THUIS was. Echter, nu ben je in staat om de roep van THUIS als een baken te beantwoorden, als een oriëntatie straal, om jou toe te staan te herontwaken en je te herinneren wie je bent. Jouw Merkaba is het gedeelte van jou dat ontwaakt bleef, hoewel de rest van jou sluimerde.
Nu mijn lieve, zie jouw persoonlijke Merkaba recht voor je. Het is twee tetrahedrons die verbonden zijn door de twee overlappende bases. Het punt van de mannelijke polariteit is de top tetrahedron, welke gekeerd is naar de Grote Centrale Zon. De punt van de vrouwelijke polariteit is de onderste tetrahedron, welke gekeerd is naar dierbare Lady Gaia, de Aarde.
Terwijl je jouw vijfdimensionale zelf rondom jou heen voelt, kan je mijn essentie die jou begeleidt naar jouw Merkaba zien en voelen, welke violet, roze en blauw is.
Terwijl je naar jouw Merkaba toekomt, wordt je gewaar dat het al die tijd al binnenin jou geweest is, want het is een gedeelte van jou en jij bent een gedeelte van het. Je hebt geen deuropening nodig omdat je deze Merkaba binnengaat vanuit het centrum van je wezen. Terwijl je door de Merkaba beweegt om diens centrum te vinden, voel jij jezelf gehuld in een prachtige aquamarijnen kleur dat jou geruststelt en jou toestaat om je iedere incarnatie te herinneren die je in de derde dimensie geleefd hebt.  


Van binnenuit jouw Merkaba, kan je vermengen met alle fragmenten van jouw totale ZELF. Voel de lessen welke ieder leven jou gebracht heeft, en neem een moment om hen te genezen met jouw liefdeskracht. Terwijl je door jouw volledige Aarde familie van ZELF reist, omhels elk leven. Stuur een golf van Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijke Vergiffenis naar elk en ieder leven van de incarnaties die je hebt, en zult hebben, op dierbare Terra.
Verbeeld je AL jouw driedimensionale werkelijkheden rondom jou heen. Binnenin elk van deze werkelijkheden, was jij verantwoordelijk voor een bepaald gebied van Lady Gaia's Aarde. In iedere incarnatie, bood jij je vrijwillig aan om een bepaald gedeelte van de Grote Moeder in Haar zuiverste staat lief te hebben. Dit proces is gelijkaardig aan het verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van een weg, of een tuin langs een weg.
Van binnenuit jouw Merkaba kan je zien dat er vele markeringen zijn die aangeven hoe jouw dimensionale werk op de Aarde gegrond werd. Je mag je ook bewust zijn van werkelijkheden waarin je in staat was om je jouw verplichting aan de planeet te herinneren en uit te voeren. Neem een moment om Onvoorwaardelijk van deze werkelijkheden te Houden, en de "jij" die je was in die tijd/ruimte.
Het is nu tijd voor jouw Merkaba om te vertrekken. Ervaar het gevoel van versnelling op precies het moment dat er ook volledige stilte is. Voel hoe jouw "andere levens" nu binnenin jou zijn, terwijl je de opwinding van deze reis met hen deelt. Ben je bewust van hoe deze andere porties van jou, en van de Moeder, vreugdevol zijn over hun terugtocht.
Je verhoogt eerst jouw trilling voorbij dat van tijd en ruimte. Je wordt een vijfdimensionaal Lichtlichaam; echter, je bent een hybride, deels mens en deels Spirit. Blijf in een bewuste verbinding met jouw fysieke zelf om jou reis in het fysieke te gronden/aarden.
Je zit in het centrum van je Merkaba en begrijpt dat al jouw andere driedimensionale werkelijkheden nu binnenin jou zijn. Voel de Eenheid. De Merkaba schijnt leeg te zijn behalve voor jezelf, maar je kunt het bewustzijn van Alles Dat Is binnenin jou voelen, boven jou, rondom jou en door jou heen. Neem een lange, langzame ademteug. Voel je hoe jouw adem anders voelt binnenin jouw Merkaba?
Dit ademen is anders omdat je niet langer zuurstof inademt. Je ademt Licht in. In het begin adem je lagere spectrum lichten in van een roodachtige tint. Dan, als je gewend raakt aan de verhoogde trilling, bewegen de kleuren van licht via het spectrum omhoog terwijl jouw ademhaling rustiger en jouw adem oranje wordt … dan geel … dan groen … en, uiteindelijk blauw…
Wanneer je de violette trilling bereikt, adem je zo kalm en langzaam dat je niet alleen maar met je longen schijnt te ademen maar ook met iedere molecule van jouw vorm. Jouw vorm is anders, aangezien het een vorm van Licht is. Je bent HELEMAAL Lichtlichaam. Je bent een straal van Licht in het centrum van de Merkaba gevuld met Violet Licht.
Jij BENT het Violette Licht!
Jij BENT de Merkaba!
Jij BENT de reis naar de Grote Centrale Zon!
Op het kijkscherm recht voor je, zie de schitterende gloed van de Grote Centrale Zon. De OPROEP heeft weerklonken, voor diegenen die ernaar zullen luisteren, om hun Merkaba te activeren en de terugtocht in/naar de Grote Centrale Zon te maken. Er zijn duizenden en duizenden aan Merkaba's, welke deze reis ondernomen hebben.
Misschien heb je gehoord dat de Grote Centrale Zon de Alfa ster, Alycone, is in het sterrensysteem de Pleiaden. Het werd zelfs gezegd dat jullie Zon de achtste ster van de Pleiaden is. Je kunt je ZELF vragen of dit juist is.
In antwoord, vraag ik jou om binnenin je ZELF te gaan, want alleen jouw diepste ziel herinneringen kunnen dit verhaal begrijpen. Wanneer wij van de hogere trillingen met onze "gegrondvestigden" communiceren, moeten wij het taalsysteem betreden dat opgeslagen is binnenin hun hogere geesten zodat hun fysieke bewustzijn onze boodschap kan begrijpen.
Communicatie met een Elohim, zoals ikzelf, is ogenblikkelijk en omvat een betekenis welke voorbij de menselijke woorden is. Daarom, om voor onze driedimensionalen onze boodschappen in het hart van Gaia te aarden, moeten zij eerst onze communicaties in/naar het taalsysteem van hun omgeving vertalen.
Sta mij alsjeblieft toe om je mentale beelden te laten zien van mijn uitleg zodat je deze visuele beelden in/naar jouw menselijke taal kunt vertalen. Als je steeds meer met jouw Hogere ZELVEN communiceert, zal je behendig worden met dit proces van vertalen.
Voor het eerste beeld van ons verhaal, zie voor je een prachtige stralende ster met zeven andere sterren eromheen. Jij bent de achtste ster, en je verlangt ernaar om je bij de anderen aan te sluiten. Er is een diepe emotionele verbinding met deze sterren. Deze emotionele verbinding ontwaakt jouw verlangen om met hen te spelen, om één met hen te worden, en om de beperkingen van tijd en ruimte los te laten zodat jij je opnieuw aansluit bij een oud gedeelte van jouw wezenlijkheid.
Sta dit beeld nu toe om in jouw geest wazig te worden. Zie recht voor je een enorme grote draaikolk van Licht, zo sterk dat je het nauwelijks kunt zien. Je weet alleen dat er een wervelende sensatie is en dat jij je met mij, IlliaEm, verbindt terwijl wij de draaikolk binnengaan.
Binnenin de draaikolk hebben wij geen vorm en zijn vrij van het bewustzijn van individualiteit. Wij zijn kosmische vlekjes binnenin de wervelende draaikolk van Licht. Wij zijn zeer oud. In feite, zijn wij één van de eerste segmenten van Licht om in/naar de lagere frequenties van werkelijkheid geworpen te worden om een derde dimensionale werkelijkheid te ervaren.
Wij zijn wezens van Licht, welke een gedeelte zijn van de ENE, zichzelf tot uitdrukking brengend als een microkosmos binnenin de grote macrokosmos. In onze microkosmos daar is een resonantie die de trilling van ons Licht verlaagt zodat het materie kan verzamelen. Echter, de kern van deze microkosmos handhaaft diens ware trilling. Geleidelijk, beginnen wij een ondoordringbaarheid te voelen dat een totaal nieuwe ervaring is.
Deze ondoordringbaarheid is de beginnende component van een tijd/ruimte continuüm. Dit concept van tijd en ruimte is wat onze ervaring van afscheiding en beperking begint. Terwijl wij in/naar die ervaring van "tijd" groeien, vinden bepaalde porties van onze zelven een specifieke "ruimte" waarop wij resoneren.
Onze groep resonantie is nog steeds in eenheid, maar er zijn harmonieën, zeven van hen, die ermee beginnen afgescheiden vormen te verzamelen ondertussen verbonden blijvend aan de groep, Echter, er is één harmonie, de achtste, die verbonden blijft met de zeven. Wij van de achtste groep, welke de Aarde zal worden, resoneren met een ruimte ver, ver weg van de anderen.
Echter, wij herinneren ons altijd de zeven en beginnen om onze ervaring aangaande die herinneringen te structureren - zeven stralen van Licht, zeven tonen van geluid, zeven dagen en zeven nachten. Maar wij zijn de achtste. Wij zijn anders, maar wij zijn ook gelijk. Wij kozen ervoor om de grote diversiteiten van de derde dimensie te ervaren.
Wij verzamelen alles over ons dat anders is vanuit onze eigen galaxy en ook vanuit andere galaxies. Op een Kosmische Dag, zullen wij naar onze bron terugkeren. Wanneer wij de driedimensionale lessen van Eenheid in Diversiteit geleerd hebben, zullen wij terugkeren en ons bewust herenigen met de hogere trilling die onze primaire resonantie is.
Ben JIJ nu gereed om die hereniging te beginnen?
Begin door je de Merkaba te herinneren die je omringt. Zie de uitstralingen van het violette, het roze en het blauwe Licht. Hoor de tonen die de expressies van iedere kleur van Licht zijn. Verbeeld je dat je de kleuren boven het violet gewaarwordt, en de tonen kunt horen die met dat Licht correleren.
Binnenin jouw Merkaba, leef je in een gloed van aquamarijn. Het hogere octaaf van dit aquamarijn heeft een sprankelende, zilveren gloed. Kijk nogmaals naar het violet, roze en blauw. Zie hoe de kleuren veranderen terwijl de frequentie van het Licht stijgt. Kan je de zilveren glinstering zien?
Luister nauwkeurig naar de tonen en hoor hoe zij veranderen wanneer hun frequentie boven het menselijke bereik van het gehoor gaat. Terwijl je de stijgende frequentie van iedere kleur en toon volgt, bieden zij jou een pad aan, welke je mag volgen. Het is een pad van Licht en geluid.
Jouw Merkaba bereist dit pad in/naar de kern van de Grote Centrale Zon. Ja, het is BINNENIN de Zon waar het bewustzijn gekozen heeft om te verblijven. Vanuit de kern van de Centrale Zon, kan iedere levensvorm in de straling van de Zon hulp verlenen zonder blootgesteld te zijn voor diens uitstralingen.
Het is de uitstraling van deze stralen die de brandstof zullen zijn voor jouw terugreis. Van binnenuit jouw Merkaba, zie de stralende kleuren van de Zon boven jou en hoor de muziek van de sferen.
Ontspan je nu en laat alle gedachten en gevoelens van jouw driedimensionale wereld los. Tegelijkertijd, handhaaf een actief besef van diens aanwezigheid zodat jouw fysieke bewustzijn zich aan kan sluiten bij ons op ons avontuur. Denk eraan, je bent niet bedoeld om jouw fysieke zelf te verlaten. In plaats daarvan, moet je het gebruiken als een aardingspunt, een lanceerplatform, voor jouw Merkaba's interdimensionale reizen.
NU, ben je net buiten de Grote Centrale Zon, Alycone. Terwijl je door het kijkscherm van jouw Merkaba kijkt, zie je de Grote Centrale Zon en vele andere Merkaba's die wachten, net zoals jij dat doet. Voel de essentie van de Moeder, Lady Gaia, want zij is hier ook. Wij zijn allemaal gereed om de kern van de Grote Centrale Zon binnen te gaan.
Herinner jij je hoe lang, lang geleden, binnen het Nu, wij allemaal weg tolden vanuit de Bron om onze "tijd" en "plaats" in de lagere werelden te vinden? Nu, zijn wij teruggekeerd en zijn uitermate uitgebreid door onze ervaringen. Ja, dierbare gegrondvestigde, voel die uitgebreidheid binnenin ons bewustzijn.
Voel hoe ons hart uitstraalt naar de harmonische resonantie van de Grote Centrale Zon. Deze resonantie breidt onze persoonlijke uitstraling uit, welke NU transpersoonlijk is. Wij zijn een "Verenigd Gebied van Licht" geworden.
Samen, ademen wij vanuit het centrum van onze hart chakra's, welke uitgebreid zijn om onze keel chakra en onze zonnevlecht chakra te omvatten. Neem een lange ademteug van Licht, en voel hoe je hart chakra zelfs meer uitbreidt.
Nu omvat het je derde oog en jouw navel chakra. Met een anderen ademteug van Licht, breidt jouw hart chakra verder uit om je kroon en jouw wortel chakra in een Verenigd Gebied van Licht te omvatten.
Jij bent een Lichtlichaam levend binnenin een levend, ademend Gebied van Licht.
Observeer hoe jouw Licht een component is van het Licht van Alles Dat Is.
Hoor hoe jouw persoonlijke toon een component is van de Muziek van de Sferen.
Je resoneert met het altijd-aanwezige HIER en NU. 
Jouw Merkaba houdt niet langer een vorm vast, noch doe jij dat.
Je bent teruggekeerd naar zuiver bewustzijn.  

Je bent een vlek van Licht, een microkosmos van de macrokosmos.  
Langzaam nu, keer terug naar een vorm, naar mijn vorm, de vorm van een Elohim.Voel mij, IlliaEm, boven jou.Voel mijn Vleugels van Licht terwijl zij jou omhelzen.
Voel de beweging van mijn vleugels - onze vleugels.
Voel de lichtheid van mijn lichaam - ons lichaam.  
Beweeg door de gemeenschap van de Grote Centrale Zon, en zie de vele vormen die de bezoekende Lichtlichamen wensen te dragen. Ieder wezen heeft diens vorm gekozen. Observeer de Licht essentie ingedamd binnenin ieder "lichaam".
Ben je bewust van hoe wij allemaal van de Eenheid hier zijn. Tegelijkertijd, bespeur jij je gegrondvestigde zelf die jouw Licht op het Aardse fysieke vlak vasthoudt. Terwijl jij je met die expressie van jouw ZELF verbindt, raak je gewend aan jouw nieuwe multidimensionale lichaam.
Breid het verder uit in/naar jouw zesde dimensionale Mogelijke Zelf, dan jouw zevende dimensionale Overziel. Sta al jouw parallelle werkelijkheden toe om jouw multidimensionaliteit binnen te komen:  
Jij bent een Antariaan die ernaar streeft om je volledige besef van jouw zevende dimensionale zelf te herkrijgen.
Je bent Orion en je voelt je zoals een hagedis. Jouw huid is ruw en je tong is dun en lang. Jouw geest wil overwinnen en bezitten. Houd van dat gedeelte van jezelf. Het is louter een ervaring.
Je bent een wezen in de Triangulum Galaxy en je hebt drie harten, drie handen en drie voeten. Jouw geest werkt alleen in geometrische vormen en symbolen en er zijn vele gedeeltes van jezelf binnenin jou. Je bent een groep van drie.
Nu, herinner jij je de Aarde. Je bent een blad die net op de vloer van het bos gevallen is. Je bent de opkomende Zon. Je bent een beek en een brullende rivier. Je bent een kiezelsteen en een berg, een bloem en een boom.
Je bent deze allemaal en meer. Jij ben ALLEN, en ALLEN zijn jou omdat JIJ op Alycone bent, de Grote Centrale Zon.
Neem de herinneringen van ALLEN die je geleefd hebt en volg jouw Pleiadische Gids, Mytria, die jou in/naar de Violette Tempel van Transmutatie zal leiden.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten