maandag, oktober 06, 2014

IlliaEm - Beginnen met Onze Voornaamste Missie - 28 September 2014 / Dr. Suzanne Lie


Boodschap van IlliaEm
Beginnen met Onze Voornaamste Missie
28 September 2014 / Dr. Suzanne Lie
(Ik ontving deze boodschap feitelijk in 1997. Geduld, geduld, geduld is de kern van de Planetaire Ascentie.)
IK BEN IlliaEm, samen sprekend met de Arcturiaanse Groepgeest,
Wij wensen aan jullie mee te delen dat jullie Voornaamste Missie op het punt staat om te beginnen. Wanneer het eenmaal begint, zal het een leven op zichzelf aannemen. Op dit punt, zal het niet langer aanvoelen als JOUW Missie, want JIJ zult niet langer een "individu" zijn. JIJ zult een Multidimensionaal Wezen zijn die deel uitmaakt van de zeer grote groep van jouw ZELF.
Niet langer zal je een individuele, ego-gebaseerde controle over je leven hebben. In plaats daarvan, zal jij je bewust zijn van ontelbare stemmen, visioenen en werkelijkheden binnenin jouw bewustzijn. Al deze stimuli moet dan klonteren in/naar één duidelijke, doelgerichte gedragslijn. Vanwege dit, is het onontbeerlijk dat je een sterke fundering creëert voor deze "reis terug naar ZELF". Je zult jouw fysieke lichaam, je psyche, jouw gedachten en jouw emoties compleet en grondig in Gaia moeten aarden.
Wij zijn hier om jou te vertellen dat, net zoals het essentieel is om jouw fysieke werkelijkheid in Gaia te aarden, het jouw proces mogelijk zal maken als je ook jezelf in ons "aard", de Arcturianen, en, ik, IlliaEm. Wij zijn hier om je bij iedere stap op de weg te helpen. Wij kunnen jou specifiek helpen bij het creëren van een meer gebalanceerd leven. Noodzakelijkerwijs, komt dit neer op het balanceren van de mannelijke/vrouwelijke en de spirituele/fysieke polariteiten.
Mannelijk/Vrouwelijk
Om volledig in/naar de volledige balans te verhuizen met de Spirituele/Fysieke polariteit, moet je de plaats vinden tussen de Mannelijke/Vrouwelijk polariteit in. Het vermengen van de Mannelijke/Vrouwelijke polariteit is onontbeerlijk om in/naar de Eenheid te Vermengen. Het was de polarisering van jouw androgene ZELF in/naar man of vrouw wat jouw eerste entree toestond in het 3D Spel. Tegenovergesteld, is het de hereniging van de mannelijke/vrouwelijke polariteit dat jouw terugkeer naar de Eenheid van Thuis zal bewerkstelligen.
Eenmaal in het Grote Zijn, is het Spirituele en Fysieke vanzelfsprekend gebalanceerd, want je zult BEIDE zijn. Je zult de les van het Pentagram geleerd hebben: hoofd in de sterren, voeten diep in de Aarde geplant, en het hart wijd open. Dan zal je gemakkelijk in staat zijn om boodschappen vanuit jouw verbinding met ons tussen de "sterren," omlaag te trekken en hen te aarden via jouw verbinding met de Aarde, Gaia, en hen te delen met IEDEREEN via jouw Geopende Hart.

Een gedeelte van ieders voornaamste Missie is om op de één of ander manier in de planetaire herleving van de Macht Binnenin te helpen - de Vrouwelijke Kracht. De negatieve/vrouwelijke-geladen elektronen trekken de energie naar binnen, terwijl de positieve/mannelijke-geladen protonen de energie najagen en deze eruit bewegen. Het is het naar binnen trekken en het eruit gaan op een gebalanceerde stromende manier dat jouw Lichtlichaam zal doen laten ontwaken en jouw inzichten/gewaarwordingen zal doen laten uitbreiden voorbij de illusionaire grenzen van jouw 3D aardse voertuig.
Terwijl jij jouw mannelijke en vrouwelijke aspecten binnenin jouw aardse voertuig balanceert, creëer je een gelijkheid van binnenwaartse en buitenwaartse krachten, welke zullen dienen om de integratie van het Hogere Frequentie Licht te versnellen. Iedere hogere frequentie die je effectief in jouw bewustzijn kunt brengen, in de Aarde grondvest, en in jouw aardse voertuig integreert, staat jou toe om zelfs hogere frequenties naar binnen te trekken. Jouw mannelijke en vrouwelijke Essentie werken op een samenwerkende manier om deze taak te voltooien.
Jouw Mannelijke Essentie vertrekt, voorbij de grenzen van jouw bewustzijn om steeds hogere vibrerende dimensies na te streven, terwijl jouw Vrouwelijke Essentie handelt als een "Lichtbaken" om jouw mannelijke kracht terug te roepen en een voertuig aan te bieden waarin de hogere trilling geaard kan worden. Als jij jouw Mannelijke/Vrouwelijke polariteiten vermengd, vermeng en integreer je ook het Hogere Licht van jouw Spirituele Lichaam met het derde dimensionale Licht van jouw Fysieke Lichaam.
"Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten." De macrokosmos is de sjabloon voor de microkosmos. De mannelijke Vader/God kracht implanteert de mogelijkheid van nieuw leven in de vrouwelijke Moeder/Godin kracht om een geboorte te initiëren. JULLIE zijn de scheppers van dit nieuwe leven, elk en iedereen van jullie - alleen EN gezamenlijk - creëert de Nieuwe Aarde.
Noch de mannelijke noch de vrouwelijke kracht is beter. Zij zijn beide gelijk. In feite, net zoals jullie download in de derde dimensies resulteerde in de scheiding van de man van de vrouw, balanceren en vermengen jullie de man en de vrouw en dit zal jullie terugkeer naar Huis aankondigen in jullie waarachtige Multidimensionale ZELF.
Wijsheid, Macht/Kracht en Liefde
Voor het meeste van de derde dimensionale werkelijkheid van de Aarde, ofwel Mannelijk OF Vrouwelijk werd beschouwd de "Heerser" te zijn. In de grote meerderheid van beschavingen, werd de patriarchale energie de Heerser van jullie Aarde gedurende vele duizenden aan jaren nu. Vanwege dit is jullie planeet uit evenwicht geraakt, met de Kracht van de Macht zijnde veel belangrijker dan de Kracht van de Liefde.
Zonder het balanceren van de Krachten van de Macht en de Liefde, is het zeer moeilijk om de Kracht van Wijsheid te verkrijgen. Het is de balans van de krachten van de Macht/het mannelijke/de uitstroming en de Liefde/het vrouwelijk/de instroming dat de geboorte geeft aan de kracht van het androgene/de kracht-binnenin/de Wijsheid. Dit is waarom wijze vrouwelijke leiders sterke mannelijke energie projecteren en wijze mannelijke leiders intiem in contact staan met hun vrouwelijke energie.
Je mag Wijsheid, Macht en Liefde niet beschouwd hebben "Krachten" te zijn, maar inderdaad, dat zijn zij. Wanneer je in de nabijheid bent van een zeer krachtig, liefdevol of wijs wezen, kan je hun "Kracht" uit hen vandaan VOELEN stralen. Aangezien jullie planeet nu steeds meer vierde dimensionaal aan het worden is, zal de illusie van de "superioriteit" van de mensheid opgeheven zijn.
Wijsheid, Macht en Liefde kunnen verblijven binnenin velen van Gaia's schepselen, specifiek in de vierde dimensie waar de fysieke gestalte niet gebonden is door de strikte wetten van afscheiding en beperking. Terwijl jullie proces van Ascentie verder gaat, zullen jullie gewaarworden dat je vele nieuwe vrienden kunt hebben die niet-menselijk zijn. Dit concept mag beangstigend zijn voor diegenen die door vrees geregeerd worden. Echter, die vrees zal hun Ascentie beperken en, daardoor, hun kennis van de Nieuwe Aarde beperken.
Net zoals je geleidelijk zullen accepteren dat niet-menselijke wezens gelijk zijn aan jouw menselijke macht, zal je er ook toe komen dat steeds meer mensen androgeen/tweeslachtig aan het worden zijn. Deze "androgene" mensen zijn degenen die leren om hun mannelijke en vrouwelijke energieën binnenin hun aardse voertuig te balanceren.
Wanneer het balanceren van jouw Mannelijke/Vrouwelijke polariteit voltooid is, zal het balanceren van jouw Spirituele/Fysieke polariteit ook voltooid zijn. Je zult naar de Vader/Moeder, God/Godin teruggekeerd zijn die je altijd geweest bent. Net zoals sommige soorten op jullie planeet zichzelf kunnen bevruchten, zal je in staat zijn om met kind te zijn, en uiteindelijk, het leven te schenken aan, jouw ware Goddelijke Kind, jouw Lichtlichaam.
Wij, de Arcturianen en Ik, zijn uitermate trots op diegenen die zich vrijwillig aangeboden hebben om dit proces te beteugelen tot het "Moment van NU," wanneer jullie planeet de kritieke massa bereikt heeft, om Gaia en AL Haar bewoners toe te staan om in/naar het Lichtlichaam te flitsen.
Het Hart van de Kristallen Matrixen
Jullie Hart Chakra, meer dan iedere andere chakra, belichaamt alle concepten waar wij over gesproken hebben. De Hart Chakra is altijd de heerser van relaties geweest, zowel Man/Vrouw als Persoonlijk/Planetair, want dit chakra is het Thuis van jullie androgene Ziel/Zelf, wat zich afscheidde in/naar één geslacht om de 3D planeet, de Aarde, te betreden.
Ook, is het de relatie met, en Liefde voor, de Aarde/Gaia dat jullie toestaat om jullie persoonlijke verlangens op te offeren voor het goede van de volledige planeet. Verder, binnenin je Hart Chakra is je Atma, jouw Drievoudige Vlam van het Leven, welke jouw innerlijke Krachten van Wijsheid, Macht en Liefde representeert en balanceert. Als laatste, maar zeker niet het minste, houdt je Hart Chakra het Hart van de Kristallen Matrix vast.
Het Hart van de Kristallen Matrix is een ½ octaaf in frequentie boven je fysieke hart. Het is, in feite, de Drievoudige Vlam waarop je levenskracht brandt. Het Zaad van de Kristallen Matrix is in je Kroon Chakra, een ½ octaaf boven de pijnappelklier in jouw fysieke brein. Het Zaad van de Kristallen Matrix is het entreepunt van de hogere dimensies in/naar jouw fysieke aardse voertuig, terwijl het Hart van de Kristallen Matrix is waar je de hogere trillingen in jouw transformerende fysieke lichaam integreert.
Het Zaad van de Kristallen Matrix
Het Zaad van de Kristallen Matrix, binnenin de Pijnappelklier van je Kroon Chakra, is het punt van rentree voor jouw Mannelijke Kracht, wat "vooruit op verkenning" geweest is in/naar de hogere dimensies om het Hogere Licht te verzamelen. Dan, is het Hart van de Kristallen Matrix, in jouw Hart Chakra, het punt van implantatie waarin jouw Vrouwelijke Kracht het geschenk van de hogere frequentie accepteert; dit zal het toestaan om je nieuwe Lichtlichaam te ontvangen. Op deze manier, is je Hart Chakra de baarmoeder van jouw Lichtlichaam.
Jouw Kristallen Matrix is ook het belangrijkste verwerkende centrum voor de "ervaring" waar je voor kiest om te kalibreren. Dierbaren, ik zeg "kalibreren," aangezien er ontelbare werkelijkheden zich de gehele tijd en overal in het altijd-huidige NU van de Stroom voordoen.
Wanneer je resoneert met alleen de derde dimensie, is jouw ervaring beperkt tot de fysieke wereld. Echter, er zijn ook ontelbare versies van de derde dimensie. Totdat je ontwaakt jegens jouw ZELF, zijn vele van jouw keuzes van werkelijkheid "gekozen" door de "Kern Overtuigingen" die geactiveerd werden in jouw vroege jeugd of "vorige levens'. Je moest "hard werken" om deze beperkingen los te laten.
Gelukkig, nu dat jij je Lagere Chakra's herijkt hebt kan je gemakkelijker dit Hogere Licht aarden en integreren. Nu, is jouw "werk" gedaan en je hoeft slecht de begeleiding van je nieuwe Kapitein te 'accepteren', jouw Ziel/ZELF. Zodat je gemakkelijker jouw inzichtelijke/gewaarwordende kanalen kunt herijken om de vijfde dimensie, en daaraan voorbij, te ontvangen zonder overweldigd te raken. Jouw nieuwe Kapitein vermengd momenteel jouw vierde dimensionale lichaam met jouw derde dimensionale lichaam.
Interdimensionale Communicatie
Jullie zijn oneindige wezens die een eindig spel spelen. Wanneer het ook is dat oneindigheid vorm aanneemt in een lineaire tijd, het verschijnt als energie bestaande uit verschillende trillingen. Jullie hebben vele trillingen binnenin jullie, aangezien jullie de oneindige energie van jullie ware Multidimensionale ZELF hebben. Vandaar dat, jullie ALLE mogelijke trilling binnenin jullie Ziel Handtekening hebben vanaf de eerste dimensie doorgaand naar de twaalfde dimensie. Wanneer je eenmaal kunt resoneren met een trilling, kan je ermee communiceren.
Het is door de wederzijdse ontvangst van trillingssnelheden dat je met dimensies anders dan de derde communiceert. De derde dimensie is het enige gebied waarin de taal uitgelegd is in een opeenvolgende manier met verschillende geluiden die verschillende dingen betekenen. In feite, zijn mensen de enige wezens die op deze manier communiceren. Jullie dierbare vrienden, de walvisachtigen, die taalgebieden in hun hersenen hebben die veel groter zijn dan die van jullie zelf, communiceren op een volledige andere manier.
De hoogste trillingen kunnen alleen resoneren met het Zaad van de Kristallen Matrix en het Hart van de Kristallen Matrix, aangezien zij jullie voornaamste portalen zijn voor het interdimensionale reizen en de communicatie. Het Zaad van de Kristallen Matrix is in staat om trillingen te ontvangen vanuit de hoogste dimensies op de manier waarop zij arriveren, hetgeen allemaal in één keer is in de Stroom van het NU.
Deze communicaties zijn gebaseerd op de wederzijdse ontvangst van de trilling en hebben GEEN overeenkomsten met de menselijke taal. Daarom, is informatie welke op deze manier verzameld wordt iets dat jullie gewoonweg zullen WETEN, maar jullie mogen zelfs niet weten WAAROM jullie het weten. De resonantie van deze trilling wordt dan teruggestuurd naar het Hart van de Kristallen Matrix, binnenin de Atma van jouw Hogere Hart. Aangezien je Atma, jouw Drievoudige Vlam van het Leven, het centrum is van jouw hoogste Wijsheid, Macht/Kracht en Liefde, is het ook in staat om te resoneren met trillingen tot aan, en inclusief, de frequentie van de twaalfde dimensie, de Bron. Het Hart van de Kristallen Matrix, de bron van je Hoogste Kwaliteiten, is in staat om deze hoge inzichten/gewaarwordingen in/naar jouw huidige werkelijkheid te integreren.
Omdat het "De Grote Integreerder" is, integreert jouw Hart Chakra niet alleen de energieën van jouw onderste en bovenste chakra's, de polariteiten van mannelijk/vrouwelijk en spiritueel/fysiek, maar ook de hogere dimensionale inzichten/gewaarwordingen en werkelijkheden in/naar de driedimensionale inzichten/gewaarwordingen en werkelijkheden.
"Inzichten/Gewaarwordingen" en "werkelijkheden" zijn onderlinge uitwisselbare termen hier, aangezien een werkelijkheid feitelijk is wat je kiest om waar te nemen. Er zijn ontelbare keuzes voor werkelijkheden in jullie wereld, en het is door te kiezen om een specifieke stimulans te her/erkennen dat jij je eigen werkelijkheid creëert. Als je kiest om de hogere trillings-stimulans te her/erkennen, zal je een hogere trillings-werkelijkheid creëren. Aan de andere kant, als je ervoor kiest om de lagere trillings-stimulans te her/erkennen, creëer je een lagere trillings-werkelijkheid.
Het Pentagram voor Interdimensionale Communicatie
Laat ons weer naar het Pentagram kijken, "Hoofd in de sterren - Voeten stevig op de grond - Hart wijd open," zo is de formule voor interdimensionale communicaties. Eerst, de hoogste trilling gaat het Zaad van de Kristallen Matrix in je HOOFD binnen om de gedachtepatronen te initiëren. Aangezien je brein, de receptor van je geest, op een holografische manier werkt, is het Zaad/de Pijnappelklier in staat om een hologram te creëren voor deze hoge frequentie trilling.
Het communiqué, verpakt in een holografische gedachtevorm, wordt dan naar jouw HART en In/naar het Hart van de Kristallen Matrix in jouw Hogere Hart gestuurd. Jouw Hogere Hart is dan in staat om deze holografische gedachtevorm te manifesteren en te activeren door het in/naar jouw huidige inzichtelijke/gewaarwordende/werkelijkheid te integreren. Onvoorwaardelijke Liefde, wat de sterkste kracht/macht van de Schepping is, is de bron van deze integratie.
Het Hogere Hart helpt jou om de Onvoorwaardelijke Liefde te VOELEN, de frequentiedrager voor deze extreem hoge frequentie boodschap, en accepteert de boodschap in jouw besef. Onvoorwaardelijke Liefde leeft in de Stroom net voorbij de 3D Matrix. Wanneer je jouw bewustzijn op deze manier uitbreidt, breid je jouw gewaarwordingen/inzichten uit voorbij het beperkte spectrum van de 3D Matrix en wordt jij je bewust van de ontelbare keuzes van ervaring die net voorbij de illusies van het derde dimensionale drama liggen.
De belangrijke "volgende stap" is dat de hogere dimensionale communicatie omlaag gestuurd wordt in/naar jouw VOETEN om het te aarden in het Hart van Gaia. Wanneer het communiqué eenmaal in Gaia geaard is, wordt het met het Collectieve Bewustzijn van de mensheid en het Planetaire Bewustzijn van al Gaia's bewoners gedeeld.
Dit laatste proces is niet alleen essentieel voor de integratie van hogere dimensionale inzichten/gewaarwordingen/werkelijkheden in/naar de derde dimensies, maar het is ook een belangrijke verzekering dat de mededeler, JIJ, voldoende geaard is, zodat je jouw aardse voertuig niet doorbrandt met een schok van extreme hoge frequentie energie. Jouw boodschap met het Collectief en het Planetaire bewustzijn delen helpt jou ook te beseffen dat je niet alleen bent in jouw "nieuwe werkelijkheid".
Het Pentagram voor Manifestatie
Deeltjes, van waaruit alle manifestaties gemanifesteerd worden in/naar een golf, of vorm, in de "ruimte", zijn NIET individueel en zijn feitelijk extensies van dezelfde EENHEID. Daar is een diepere werkelijkheid, waar de meeste mensen zich niet bewust van zijn, dat op een subatomair niveau bestaat. Je kunt deze diepere werkelijkheid niet zien omdat je de extreem hoog trillende subatomaire deeltjes nog niet kunt bespeuren die Alles Dat Is verbinden. Alleen het Zaad van de Kristallen Matrix in de Pijnappelklier en het Hart van de Kristallen Matrix in het Hogere Hart kunnen alleen deze extreem hoge trillingen gewaarworden.  
Het Zaad van de Kristallen Matrix, de bron van jullie hoogste kwaliteiten van gedachte, kunnen met deze hoge frequenties resoneren en deze herkennen, en het Hart van de Kristallen Matrix, de bron van jullie hoogste kwaliteiten van emotie, kan het subatomaire "leven" VOELEN dat Alles Dat IS aan elkaar verbindt. Afscheiding is louter een derde dimensionale illusie geworpen op jullie 3D Matrix omdat jullie 3D spectrum van gewaarwording extreem beperkt is. Daarom, kunnen jullie de andere werelden die net voorbij de grenzen van jullie 3D filter bestaan niet herkennen.
Het Zaad van de Kristallen Matrix en het Hart van de Kristallen Matrix zijn niet IN jullie derde dimensionale lichaam. In plaats daarvan zijn zij een ½ octaaf boven het fysieke lichaam gelokaliseerd. Vanwege dit, worden zij niet gelimiteerd door jullie 3D filter en zijn in staat te resoneren met de hoogste frequenties.
KROON CHAKRA/ HOOFD IN DE STERREN
ANDRONGENE GEDACHTE
HART CHAKRA/OPRECHTHEID
INTEGRERENDE EMOTIE
WORTEL CHAKRA/VOETEN GEAARD
GEPOLARISEERDE INTENTIE
Het androgene, Kosmische Bewustzijn, Kroon Chakra, hoofd in de sterren, ontvangen de GEDACHTE van het nieuwe hologram.
Dit hologram wordt dan naar beneden naar de grote integrator gestuurd, de bron van Onvoorwaardelijke Emoties, het Hogere Hart, hard wijd open, om het leven in het hologram te ademen met de EMOTIE van Onvoorwaardelijke Liefde.
Het hart stuurt dan het levende hologram terug omlaag in/naar het Hart van Gaia, voeten stevig op de grond geplant, om het hologram in de gepolariseerde mannelijke/vrouwelijke 3D werkelijkheid te aarden, daardoor de INTENTIE creërend van het in leven houden van deze nieuwe werkelijkheid door ernaar te handelen.
Jullie Missie
Het is op deze manier dat jullie je Missie zullen "ontvangen", de reden waarvoor jullie de belichaming in deze tijd/ruimte werkelijkheid namen. Er zijn aldus velen van jullie nu op de Aarde die gewacht hebben op dit belangrijke, transformerende leven. Jullie Zielen creëerden zelfs petities om aan te tonen hoe jullie geboorte in deze "tijd" Gaia het beste zou kunnen dienen.
De Dienstverlening die jullie beloofden om te vervullen in jullie petitie is jullie Missie; de Missie die jullie kozen voorafgaand aan jullie belichaming. Echter, dit is geen nieuwe Missie, aangezien jullie er, leven na leven, naartoe gewerkt hebben sinds jullie voor de eerste keer "aan-logden" aan het 3D Spel.
In de laatste draai door de Fotonengordel, tijdens de ondergang van Atlantis, had Gaia teveel duisternis op Haar gestalte, en verwoeste zichzelf bijna. De meesten van jullie waren toen daar om te helpen. Tijdens de voltooiing van de Galactische Cyclus die jullie nu ondergaan, heeft Gaia Haar trouwe mensen ingeroepen die Haar gedurende vele levensspannen gediend hebben.
Jullie Missie nu is waarschijnlijk gelijkaardig aan de Missie die jullie toen hadden. Net zoals jullie aanlogden aan het 3D Spel als een mens, logde Gaia aan aan het 3D Spel als een Planeet. Door jullie proces van dit Spel samen met Haar te spelen, werden jullie, ook, een Planeet. Overeenkomstig met de regels van dit Spel, wanneer je eenmaal geboren bent, vergeten de meesten van jullie jullie persoonlijke "puzzelstukje" van de "Grote Puzzel" van de Planetaire Ascentie. Echter, jullie beginnen het je nu te herinneren.
Jullie worden je er ook bewust van dat dit jullie laatste opdracht in een fysieke gestalte zal zijn. Wanneer je eenmaal voelt dat jouw 3D ervaring voltooid is, zal jouw fysieke lichaam volledig in/naar het Lichtlichaam transformeren. De meesten van jullie hebben zich vrijwillig aangemeld om deze definitieve transformatie te voorkomen totdat een kritieke massa van Hoger Licht tot stand gebracht wordt in Gaia's lichaam, de Aarde, als een katalysator voor de Planetaire Ascentie.
Het Zaad van het Lichtlichaam
Jullie Lichtlichamen werden langzaam en veilig ontwikkeld binnenin het omhulsel van jullie fysieke schelp. De behuizing van deze "schelp", wat geregeerd wordt door jullie ego/zelf en waargenomen wordt als jullie fysieke lichaam, raakt dunner en dunner terwijl het zaad van jullie Lichtlichaam ontkiemt en groeit binnenin het Hart van de Kristallen Matrix.
Terwijl dit Zaad van jouw Lichtlichaam binnenin jouw Kristallen Matrix ontkiemt, stuurt het scheuten in/naar iedere cel en atoom van jouw fysieke lichaam, waar de ontkieming opnieuw begint. Wanneer iedere uitloper ontkiemt in iedere cel en atoom, wordt jouw "junk DNA" geactiveerd en vertoont jouw fysieke aardse voertuig symptomen van transformatie.
Jullie wetenschappers hebben het doel van dit specifieke DNA niet ontdekt, omdat het voorbij de beperkingen van hun overtuigingen is; vandaar, de term, "junk DNA". De wetenschappers kunnen niet gewaarworden wat zij geloven dat onmogelijk is. Dat is waarom, dierbare transformerenden, jullie het "concept van onmogelijk" los moeten laten uit jullie bewustzijn. "Onmogelijk" is een driedimensionaal concept, en eentje die nu overbodig is. ALLES is mogelijk vanuit het inzicht van jullie Ziel/ZELF.
Jullie Ziel/ZELF is multidimensionaal. Het is niet alleen man en vrouw, maar ook spiritueel en fysiek. Daarom, zelfs terwijl het jouw aardse voertuig bewoont, is jouw ZELF ook jouw Thuistrilling in de vijfde dimensie en daaraan voorbij aan het bereizen. Jouw Ziel/ZELF is zich bewust van, en verweven met, vele verschillende ervaringen, werkelijkheden en levensspannen die zich allemaal binnenin hetzelfde moment van het altijd-huidige Nu voordoen.
Je mag nog niet gewend zijn aan de uitgebreidheid van de werkelijkheid van jouw Ziel, terwijl de Ziel nog niet gewend is aan de beperkingen van jouw werkelijkheid. Desalniettemin, het TEAM van het Fysieke ego/zelf en het Spirituele Ziel/ZELF zijn een partnerschap, een relatieschap. Deze relatie begon toen jij je voor het eerst afscheidde terwijl je het 3D Spel binnenging. Wanneer je het 3D Spel voltooid, zal je terug ascenderen in/naar jouw ware Multidimensionale ZELF en jouw partnerschap zal uitbreiden om Alles Dat Is te omhelzen.
Ik breng jullie nu terug naar Gaia die jullie zal helpen bij het herijken van jullie Hart Chakra zodat jullie je Hogere Hart mogen OPENEN.
IlliaEm 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten