zondag, oktober 05, 2014

Hilarion - Oktober 5-12, 2014Hilarion
De Plicht Rust op een Ieder van Jullie om Uit te Oefenen wat Jullie Prediken
Oktober 5-12, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Dierbaren,

Liefde is overvloedig aanwezig en doordringt alles. Stem je af op deze warme en vriendelijke maar krachtige energie en drink jullie buik iedere dag vol. Experimenteer met verschillende gereedschappen en technieken die jullie zullen helpen om dit te doen. Een gemakkelijke manier voor de meeste mensen om dit te doen is om jullie zelf een tijd of een situatie in het verleden te verbeelden waar jullie dit gevoel ervoeren dat een glimlach, vreugde en warmte naar jullie hart bracht en probeer dan dat gevoel in/naar jullie hart in het huidige moment te brengen. Door deze uitoefening trekken jullie de liefde van de Oneindigheid omlaag en brengen het in/naar jullie eigen auragebied. Het is belangrijk om deze hogere energieën op een dagelijkse basis binnen te blijven brengen om het nieuwe menselijke sjabloon binnen te brengen en het stevig op de Aarde binnenin jullie eigen lichamen te verankeren, wat dan jullie eigen Licht uitbreidt wat op diens beurt het Licht van diegenen rondom jullie heen uitbreidt. Als de levende buizen voor de kosmische energieën, voeren jullie een onschatbare dienstverlening uit voor het hoogste goed voor allen wanneer jullie dit doen.

Als Ambassadeurs van de Goddelijkheid, rust de plicht op een ieder van jullie om uit te oefenen wat jullie prediken (walk your talk), om dat wat je verkondigd te ZIJN en de bedoeling hebt bij iedere gedachte, woord en daad, om als een levend voorbeeld te dienen van de goddelijke mens hier op Aarde precies hier en nu. Ogenblikkelijke perfectie is geen verwachting, eerder, de oprechte intentie en de wens om dat wat je in waarheid BENT te zijn, een stralend en krachtig wezen van Licht en een machtige kracht voor het goede. Een ieder van jullie is veel te hard aangaande jullie zelf in jullie verwachtingen van het bereiken van perfectie of van jullie idee over wat perfectie is. Wij zeggen dat een ieder van jullie vrije tijd moet nemen om gewoonweg te ZIJN en te genieten van de vele kostbare momenten van onvergelijkbare schoonheid en wonderen die jullie omringen in het Elementale Koninkrijk, het Koninkrijk van de Natuur en het Dieren Koninkrijk. Deze zijn de juwelen die een buitengewone levenservaring creëren. Het zijn de kleine dingen in het leven en jullie opmerkzaamheid en waarneming hiervan die jullie kunnen helpen om jullie eigen gevoel van zelf en de rol die jullie spelen in het grotere plaatje uit te breiden.Terwijl een ieder van jullie de golven van Liefde bereidt welke momenteel de planeet overspoelen, helpen jullie om dit te vergroten en uit te breiden door het eerst binnenin jullie zelf te ervaren. Om je eigen goddelijkheid te kennen, moet je er een rechtstreekse ervaring van hebben via de natuurlijke spiegels waarmee jullie voorzien werden, en de wereld rondom jullie heen is gevuld en stroomt over  met de pracht, gelukzaligheid en de goddelijkheid van al het leven wat jullie eigen pracht heeft laten zien. Alles dat jullie tot aan dit punt in jullie leven ervaren hebben werd verrijkt en bekrachtigd om jullie de ervaringen te geven die jullie ziel nodig had, om jullie in staat te stellen om jullie zelf open te stellen voor een groter meesterschap in vele verschillende facetten van jullie levens. Je zou kunnen zeggen dat een ieder van jullie "goed afgeronde zielen" (1) geworden zijn, die in staat zijn om anderen met Liefde, inlevingsvermogen en mededogen te begrijpen, op een manier die geeft wat nodig is zonder jullie eigen energieën uit te putten. Als jullie je op deze huidige golven afstemmen, zullen jullie bij jezelf gewaarworden de voormalige inzichten/gewaarwordingen van de beperkingen van het leven te overstijgen en zal het leven ervaren worden op een meer vreugdevolle en harmonieuze manier.

De mensheid is nu in groten getale aan het ontwaken. De harten van alle mensen over de gehele wereld heen zijn aan het opengaan met een groot verlangen om in een wereld te leven die veilig is, waar zielen de wonderen rondom hen heen in vrede, harmonie en welvaart kunnen ervaren. De mensheid als een geheel is enorm moe van het oude paradigma van angst, oorlog en strijd en zij willen voorwaarts gaan. Dit diepgevoelde verlangen binnenin ieder persoon creëert een trilling van Eenheid met alle levende dingen op jullie planeet. Dit wordt steeds duidelijker als je maar kijkt en waarneemt. Het Dieren en Vogel Koninkrijk heeft deze nieuwe manier van zijn/bestaan gedurende een aanzienlijke tijd trachten te evenaren. De "wet van de jungle" is veranderd naar de wet van Liefde en Eenheid.

Een ieder van jullie is verdienend van al het goede in de wereld. Stel jullie zelf open om van het Universum dat te ontvangen wat jullie in dit en andere levensspannen uitgestuurd hebben. Het is tijd om met deze Liefde en dit Licht gevuld te raken dat nu de atmosfeer doordringt. Wordt zoals een spons, de goedheid opslurpend. Straal, straal jullie goedheid uit! Het is nu veilig voor jullie om dat aldus te doen. Laat de schilden rondom jullie hartruimte los, neem een diepe ademteug en sta de uitgebreidheid van jullie goddelijke authentieke zelf toe om te beginnen.

Tot volgende Week….

IK BEN Hilarion


(1) - Goed Afgeronde Zielen (Well Rounded Souls) = Volledig ontwikkeld en evenwichtig in een bereik van diverse aspecten.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten