zondag, oktober 05, 2014

Het "Gouden Tijdperk" Gutst Uit de Verduistering van 8 Oktober - 4 Oktober 2014 / Lisa Gawlas


Het "Gouden Tijdperk" Gutst Uit de Verduistering van 8 Oktober
4 Oktober 2014 / Lisa Gawlas
Ik voel me alsof aan mij de meest fantastische eerste rij zetel gegeven werd voor de meest verbijsterende evolutionaire show welke de Aarde ooit gekend heeft. Ik draag voorwaarts mijn diepe innerlijke spijt dat ik de luister ervan niet kan schilderen of op wat voor manier dan ook kan vangen, het wonder van wat ik via Jullie zie. Jullie zitten nog steeds vast aan mijn woorden (en typefouten J) en jullie verbazingwekkende verbeeldingskracht. Ohhh waartoe onze wetenschappers in staat zouden zijn om te begrijpen als zij alleen maar door de lens van mijn wereld zouden kunnen kijken!
Het allereerste dat ik kon zien toen mijn eerste dame op het speelveld kwam opdagen gisteren, was een stralende ster die in haar westerse horizon opkwam. Dit was geen alledaagse ster, het was zo groot als een voetbal en de intensiteit van goud dan zilver glinsterde in al diens glorie terwijl het aan de hemel opsteeg. Van wat er in haar lezing meegedeeld werd, hebben we nu allemaal een zeer persoonlijke ster binnenin onze hemelen welke gecreëerd werd en nu slechts voor ons schijnt. Het bevat de benodigde straling om met onze groei door te gaan in dit nieuwe landschap. Wij werden ook geadviseerd om niet omhoog naar de hemel te kijken en de sterrenhemel van de afgelopen dagen te zien. Net zoals de Nieuwe Aarde een nieuw "trillingstapijt" heeft, zo ook heeft onze hemel dat.
We mogen zelfs naar de hemel kijken alsof het een nieuw filter over de massa heeft, maar in werkelijkheid, is het de oude hemel die een filter heeft, opzettelijk op diens plaats gehouden met betrekking tot het niet teveel energie los te laten op wat voor moment dan ook. Voor diegenen die op deze Nieuwe Aarde staan en groeien, is dat wat er nu omlaag stroomt vanuit de sterrenhemelen zuivere energie om onze groei te bevorderen. Kijk omhoog, vind jouw ster met je nieuwe ogen.
Het nam van mij een kleine oriëntatie om mijn dame op het speelveld gewaar te worden. De Aarde ziet er nog steeds zeer energetisch uit (als in tegenstelling tot solide). Haar vorm was nog steeds bezig tevoorschijn te komen in diens volgende creatie. Ik kon haar slechts zien vanaf haar voeten tot aan het midden van haar dijbenen, de huid was doorschijnend, maar binnenin de doorschijnende huid was een volledig zonnesysteem begonnen zich te vormen. Ik kon het waas van een Melkweg zien, de sterren, manen en een zon, hoewel klein, het was behoorlijk duidelijk. Het was voorbij prachtig.

De verbinding met haar stijgende ster zal haar helpen zich aan haar nieuwe tevoorschijn komende navigatiesysteem binnenin haar lichaam aan te passen. Dus als ik aan jullie allemaal mag suggereren, vind je ster, mediteer ermee, verlevendig de zonne-energie binnenin jou, dit is je nieuwe GPS-systeem en werkt met werelden voorbij dat van onszelf.
Hetgeen mijn brengt naar één van mijn andere aansluitingen gisteren. Ik kon haar zien na deze verduisteringsfase, haar geest verbonden met een ET, of zou ik moeten zeggen een ET (zij vertelden me niet welke ET, het is voor haar om zich ermee te verbinden en ermee te groeien door het te ontdekken) verbonden aan haar uitbreidende bewustzijn. Hij was de wijsheid vanuit zijn geest rechtstreeks in dat van haar aan het stromen. Een verenigd bewustzijn tot uitdrukking gebracht als haar.
Dit brengt het concept van channelen naar een geheel nieuwe, verenigde ervaring. Een vermenging van mens en ET bewustzijn dat tot uitdrukking gebracht wordt als één, onbevreesd nieuwe ideeën naar buiten brengend in/naar de tevoorschijn komende nieuwe wereld.
Dit brengt echt het weten binnen dat wij eens "sterrenzaden" waren, en nu zijn wij in de levende expressie van de hybride gegroeid, in leven, bewust en onderling verbonden met onze oorsprongen van evolutie vanaf andere planeten en vanuit andere galaxies. Een zaad is slechts net zo waardevol als diens bekwaamheid om te ontkiemen en in/naar het leven te springen. DIT is ons seizoen!!
Deze beide aansluitingen brachten een dieper begrip naar voren van deze aankomende verduistering op 8 Oktober. De maan had wederom die zwarte schijf voor zich, maar had vanuit het centrum een portaal of opening die het meest verbazingwekkende vloeibare goud vanuit diens centrum losliet. Ik kon mijn eerste dame duidelijk met de doorschijnende huid direct onder de verduisteringsenergie zien, de gouden vloeistof bedekte haar volledige lichaam, en harde haar nieuwe vorm uit.
Het werd gisteren diverse keren via uiteenlopende lezingen verklaard, dat deze verduistering het "Gouden Tijdperk" van Gaia in vrijheid stelt, aangekleed binnenin de mensen die het naar het volle leven zullen brengen. Dat zijn jullie!!
Mijn laatste aansluiting van de dag bracht enige zeer interessante voorstellingen en begrippen binnen. Zij stond op het energie tapijt van deze Nieuwe Aarde, schaatsen aan haar voeten, en schaatste rond in een cirkel met de precieze afmeting van een riooldeksel. Ze schaatste diverse keren rond, toen verhief deze wig van energie het tapijt omhoog (maar niet buiten of van de plaatsing af). Om wat voor reden dan ook, is het belangrijk om dat op te merken, en ik heb een plaatje gevonden dat een beetje gelijkenis vertoont met de opening zelf (en niets anders dan dat J)
Het volgende dat ik wist, haar schaatsen verdwenen en ze had een mijnwerkersoutfit aan, met het licht schijnend vanaf haar voorhoofd. Ik keek naar haar terwijl zij omlaag ging via de metalen ladder welke gemaakt was van koper en brons (hetgeen interessant is aangezien koper een ingrediënt van brons is.) Beneden dat alles, zou zijn wat velen beschouwen als de "Holle Aarde". Wat aan haar geopenbaard werd was dat zij in dit gebied lang geleden "schatten" verborgen had toen de Aarde zich nog meer net aan het vormen was. Pure wijsheid van hoe de Aarde (en wat we zullen noemen het werkelijke Gouden Tijdperk van Gaia) zal zijn en haar aandeel bij het brengen van het verhaal naar de waarheid. Een deel van haar bewustzijn dat opgeslagen werd in de Aarde, onaangetast door de tijd en de vele, vele processen waar de Aarde doorheen gegaan is, zodat het zuiver is als zij het wederom in haar Wezen absorbeert en het gebruikt.
Haar team herinnerde haar er ook aan dat zij nu alle gereedschappen heeft die zij nodig is om toegang te verkrijgen tot de oude en zuivere delen van haar, de verbinding en de opgeslagen klompjes in deze onbevlekte Aarde, vandaar haar metafoor van een schaatser, naar een mijnwerker, naar een schatzoeker!! Ohhhh en bij haar, was ik ook in staat om in/naar de komende weken van Oktober te kijken, een groep van mensen waar zij zich mee zal verbinden, wat wij zouden beschouwen als haar "zielstam" die zich tegen elkaar uit zullen spelen om dat uit te breiden wat nu in haar, en elkaar, ingebed ligt. Maar, zelfs meer dan dat, was deze man die omringd werd door wat aanvoelde als vier vrouwen. De vrouwen waren gouden afschilderingen van mensen, geen gezichten die ik kon zien en omschrijven, maar de man … hij was zeer, zeer anders in mijn visueel. Lang, misschien ongeveer 2.15m lang en dun, niet zozeer in een lichamelijk vorm, maar als je een straal van wit Licht had die ongeveer 30cm breed en 2.15m lang was, maar toch aanvoelde … menselijk. Wederom, het begrip kwam door dat hij een geactiveerde hybride was, deels ET bewustzijn, deels Menselijk bewustzijn.
Ik moet hier ook aan toevoegen, dat met het begrijpen van het beeld van die man, ik niet de man uit mijn gedachten vandaan kon krijgen die vorige week in mijn meditatie tevoorschijn kwam en dat hij ook, geactiveerd zal worden als een hybride! Ohhh het spel is bezig behoorlijk interessant te worden!!
Ook, een volgend beetje wijsheid dat doorkwam met de aansluitingen van gisteren, kijk niet achter je, naar de oude Aarde die je achterliet. Het gaat ook door intense veranderingen heen en doet het aldus perfect voor diens eigen doorgaande verhaal. Hoe velen van ons hier arriveerden in deze uitgebreide plaats die velen de "ontwaking" noemen omdat hun leven uiteen aan het vallen was, ons op de één of ander manier van de sokken blies, raakte vernietigd. Verandering is een explosie van veranderende werkelijkheden. Focus je op waar je naartoe gaat, hoe je creëert, en de pracht die zich aan je voeten aan het ontvouwen is!!
Met ohhhh zoveel Liefde, eer en extreme opwinding gewikkeld in ((((KNUFFELS))))
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen