zaterdag, oktober 11, 2014

Godin Isis - De Kracht/Macht van Liefde Herstellen - 9 Oktober 2014 / Natalie Glasson


Godin Isis
"De Kracht/Macht van Liefde Herstellen"
9 Oktober 2014 / Natalie Glasson
Welkom geliefde wezens van het Licht,
Alle elementen van de Aarde en de innerlijke gebieden vasthoudend, zijn jullie de krachtcentrales van dit Universum. Jullie zijn in een ruimte en gepositioneerd op de Aarde om een nieuwe krachtdadigheid van kracht/macht te geven aan de perspectieven van allen, afziend van de kracht van de Schepper in diens natuurlijke stromende aanwezigheid. Jullie hebben de bekwaamheid om toegang te hebben tot de kracht/macht van de Schepper en deze heilige essentie naar diens oorspronkelijke doel terug te laten keren en te herenigen. Waar Liefde aanwezig is, is ook kracht aanwezig. Jullie zijn Liefde binnenin jullie wezen en op de Aarde aan het creëren, aan iedereen het Tijdperk van Liefde verstrekkend en aldus creëren jullie een nieuwe vorm van kracht voor allen om te ervaren en zich te herinneren als hun waarheid.
Zoals een grote lelijke slang diens hoofd opheft vanuit de dieptes van de duisternis waarnaar het verbannen werd, mag jij je eigen innerlijke kracht met een grotere kracht binnenin jouw wezen geactiveerd en stijgende voelen. Deze kracht mag overweldigend, indrukwekkend en groot zijn, en mag bij jou teweegbrengen om onder diens gewicht te verbrokkelen. Je mag in de ogen van de slang kijken en alleen lelijkheid zien, weerzin, verraad en wantrouwen voelend. Je mag ernaar streven om de slang terug te duwen naar de dieptes van jouw wezen met de gewaarwording dat het niet langer meer een plaats of een ruimte in jouw liefdevolle leven heeft. De waargenomen grote lelijke slang symboliseert de duisternis van de macht en vraagt jou, met jouw verbeterde en uitbreidende liefdevolle hart, om een moment te nemen en in de ogen van de slang te staren met de enkelvoudige intentie van acceptatie. De slang symboliseert jouw kracht en de kracht van de Schepper vraagt alleen om jouw acceptatie en zachtaardige Liefde, Het wenst niet om chaos, wantrouwen of angst te veroorzaken terwijl je zou kunnen waarnemen en eenvoudig zou kunnen wensen om de grotere aanwezigheid van Liefde binnenin jouw wezen te ondersteunen en te stabiliseren. Neem een moment om de liefdevolle grootsheid van de slang te accepteren en je zult je eigen kracht accepteren als het van een slang van duisternis naar jou als jouw ultieme opperste Zelf van Liefde transformeert. Je beseft dat je een aspect van jezelf ontkend hebt, jezelf pijn en lijden veroorzakend op aldus veel niveaus van je wezen. Nu is de tijd voor vergiffenis en acceptatie van alle aspecten van jouw wezen, dit is de waarheid van jouw Liefde, het is de les van het Tijdperk van Liefde welke niet ontkend of op wat voor manier dan ook terzijde geschoven kan worden.
Nu is de tijd om te erkennen dat je een krachtcentrale bent een bron van zachtaardige liefdevolle kracht terwijl jij je realiseert dat kracht en Liefde één en dezelfde zijn wanneer zij geaccepteerd en gelijkwaardig in ere gehouden worden. Alleen jullie zijn het, de wezens op de Aarde die dit nieuwe perspectief en de energie van liefdevolle kracht uit kunnen sturen, het is jullie doel, als jullie ervoor kiezen het toe te staan, om het inzicht binnenin het bewustzijn van de mensheid te veranderen naar Liefde is kracht en kracht is Liefde.

"Ik ben de kracht van Liefde, mijn kracht is Liefde," een heilige affirmatie waar velen zich in het verleden mee uitgelijnd hebben, terwijl anderen het belachelijk maakten en het begroeven ten gunste van de duistere zijde van de kracht/macht. 
Doe afstand van de duistere slang van de kracht/macht binnenin jullie en laat het wederom de Liefde zien alsof het de Zon is dat op diens gezicht schijnt en diepe transformatie aanwakkert. De affirmatie herhalen zal dit proces toestaan plaats te vinden, specifiek als het in meditatie beoefend wordt met de intentie van het accepteren van je innerlijke kracht en het te herstellen naar diens natuurlijke bestaan binnenin en als de aanwezigheid van Liefde.
Liefde werd gedurende enige tijd gehinderd, aangezien het niet in staat geweest is om volledig aanwezig te zijn als een onaangetaste energie omdat diens kracht misbruikt en verbannen werd, nu is het tijd om de Liefde van de Schepper binnenin jullie wezen, bewustzijn, de Aarde, de mensheid en het bewustzijn van de mensheid te herstellen om een nieuwe golf van Liefde voort te brengen. Deze nieuwe golf van Liefde zal velen toestaan, specifiek diegenen die gereed zijn om de kracht van Liefde te accepteren. Wat is de kracht van Liefde? Jij bent de drager van Liefde, de opzichter en zender van de kracht van Liefde; jij hebt dit antwoord binnenin je zitten. De kracht van Liefde is de intensiteit van Liefde voorbij alles dat wordt ervaren of mogelijk verbeeld wordt; het is grenzeloos in diens intensiteit. Kan jij je voorstellen je geliefd te voelen en zoveel Liefde tot uitdrukking te brengen zodat je een goddelijke gratievolle intensiteit van Liefde zou ervaren dat uit jou vandaan zou stralen? … en dan zou je de ervaring verdubbelen, verviervoudigen en een miljoen keer vermenigvuldigen, zo zou je zelfs niet in de buurt komen om de intensiteit en de kracht van de Liefde van de Schepper te ervaren; en nochtans zal het ontzagwekkend inspirerend zijn. Jouw geloof in Liefde en al diens veelzijdige bekwaamheden, gaven en gereedschappen zouden vergroot zijn en zouden vanuit jouw wezen stralen, vanzelfsprekend anderen inspirerend om hun eigen Liefde te accepteren en dan de kracht van hun Liefde.  
Het Tijdperk van Liefde moedigt jou aan om Liefde te accepteren, te belichamen en te gebruiken in jouw werkelijkheid, aldus een diepe betekenisvolle liefdevolle ervaring creërend welke de schepper weerspiegelt, terwijl dat alles los te laten jou niet langer meer dient. Binnenin deze ervaring verwelkom je het gouden geschenk, de bekwaamheid om de kracht van Liefde te her/erkennen, te gebruiken en te ervaren, alles opladend aldus meer Liefde gecreëerd kan worden. Jouw geloof zal hoog vliegen en het belangrijke aspect is dat je waarlijk een leven en werkelijkheid van Liefde zult leven omdat je toegang verkregen hebt tot de belichaming en de waarheid van Liefde. Een dergelijke transformatieve en bevestigende ervaring brengt je terug naar het centrum van de waarheid van de Schepper, jou toestaand om aan iedereen van de Aarde en het Universum van de Schepper tot uitdrukking te brengen. Het nieuwe bewustzijn van Liefde en verenigde kracht.
Met de grotere aanwezigheid van Liefde op de Aarde en binnenin jouw wezen mag je de kracht naar boven zien komen, hetgeen zich eerst mag manifesteren als machtsworstelingen. Alles dat binnenin jou ervaren wordt moet vaak buiten jou in jouw fysieke werkelijkheid ervaren worden, aangezien dit is waar jullie met de energie spelen, en beslissen wat uitgelijnd is met je wezen en je ziel en wat daar niet mee uitgelijnd is. Machtsworstelingen tussen mensen en landen voorbij jouw werkelijkheid mogen overduidelijk zijn, machtsworstelingen tussen mensen of jezelf in jouw eigen werkelijkheid mogen ook naar boven komen en natuurlijk ook machtsworstelingen binnenin jouw wezen, in de geest, de emoties en zelfs in de hart chakra. Mijn intentie is niet één van creatie, het is mijn wens om een mededogend besef naar voren te brengen aangezien de kracht/macht van Liefde teruggekeerd en hersteld is, en acceptatie de sleutel is. Als je wat voor vorm van machtsworsteling dan ook binnenin jouw wezen, werkelijkheid of de wereldwijde werkelijkheid herkend, ben je er dan bewust van.
Ten eerste, zegen de situatie omdat het bewijs is dat Liefde diens kracht opnieuw opeist.
Ten tweede, accepteer de aanwezigheid van kracht/macht met een liefdevolle open geest en een liefdevol open hart.
Ten derde, probeer te begrijpen wat voor gebied, aspect of kwaliteit van kracht er wederom hersteld wordt in eenheid met Liefde.
Ten vierde, Laat de fysieke manifestatie los en overweeg de bron van Liefde van de Schepper en jou, zijnde verenigd met diens kracht/macht. Verbeeld de Liefde zoals een persoon gevuld met zacht roze licht, aldus zacht en mild, verbeeld je dan de kracht van Liefde als een ander persoon van licht met een rode kleur, aldus vurig en sterk. Het zachte roze Lichtlichaam en het vurige rode Lichtlichaam omhelzen elkaar en worden één, zij verheugen zich in hun restauratie van hun energie. Wij zien een enkelvoudig Lichtlichamelijk persoon welke een mix is van roze en rood Licht, Liefde heeft diens kracht eindelijk hersteld en Liefde straalt diens pas gevonden energie met kracht uit. Dit is een prachtig visioen om je voor te stellen aangezien het ook hetzelfde zal herstellen binnenin jouw wezen als een diepe genezing. Laat Liefde herenigd zijn met diens kracht, aangezien dit nu het proces is dat er zich voordoet op de Aarde en binnenin alle wezens.
Geef jezelf toestemming om de angst voor kracht/macht los te laten, het behoort bij Liefde en werd geboren uit Liefde en moet nu dus hersteld worden met het oog op de verdere ascentie. Laat niet de machtsworstelingen, de conflicten, de oorlogen, argumenten en de weerstand die gezien worden in jullie wereldwijde werkelijkheid aan jouw de angst en negativiteit dicteren, of zelfs het inzicht creëren dat Liefde zich niet gemanifesteerd heeft, dit is om het beïnvloedende en heilige proces van ontwakende Liefde onjuist te interpreteren dat zich nu binnenin iedereen aan het voordoen is. Kracht/Macht en Liefde zijn aan het terugkeren naar hun natuurlijke eenheid en jullie zijn nu op de Aarde aanwezig om dit te her/erkennen, een positieve en waarheidsgetrouwe zienswijze in stand houdend welke vanuit jullie wezen uitstraalt en iedereen troost en ondersteunt in tijden van drastische veranderingen, transformaties en verschuivingen op de Aarde en binnenin iedereen.  
Jullie gedachten en Jullie perspectief beïnvloeden de wereld op een zeer krachtige manier, jullie brengen troost en genezing naar geesten en harten die ervoor kiezen om meegedragen in ingepakt te worden in angst wat verschuldigd is aan gewoonte. Jullie zijn een nieuw bewustzijn voor de mensheid aan het creëren, met iedere gedachte creëren jullie, met ieder waarheidsgetrouw perspectief houden jullie vast en ieder dieper begrip accepteren jullie. Jullie acceptatie en bereidheid om de waarheid en het proces van ascentie met mededogen en Liefde voorbij angst en lijden te zien is wat het Nieuwe Tijdperk van Liefde voor allen om te ervaren uitbeitelt en manifesteert. Jullie zijn nu belangrijk, dus laat de duisternis van de kracht/macht losgelaten zijn, aldus Liefde hersteld mag zijn met diens kracht in plaats van afgescheiden zoals twee geliefden die ernaar hunkeren om als één te zijn. Het is tijd om jullie rol op de Aarde te accepteren in iedere stap van dit ascentieproces welke jullie besturen.
Met de eenheid van Liefde en kracht binnenin mijn wezen, breid Ik mijn zegeningen uit,
Godin Isis

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten