donderdag, oktober 30, 2014

Geven en Nemen - 30 Oktober 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"Geven en Nemen"
30 Oktober 2014 / Jamye Price
Jij bent een biomechanisme van Leven dat zich uitbreidt door een voortgang van wisselwerking en keuze. Het is doorgaand en waardevol als je ermee begint om nieuwe keuzes gewaar te worden waarvan je eerder voelde dat zij niet mogelijk waren. In waarheid, is het dat jij je niet sterk genoeg voelde om het te doorstaan. Om een ander of een ervaring te vergeven, neemt een kracht van te weten dat binnenin jou de kracht is om voor jezelf te kiezen. Om het leven te confronteren neemt een kracht binnenin. Dit is het Geven en Nemen van bekrachtiging. Geef je pijn aan geleerde lessen en Neem je kracht binnenin. Want voorafgaand aan dat, gaf jij je kracht aan een ander of aan de ervaring. Weet dat je sterk genoeg bent om te gedijen. Jouw keuze Geeft kracht aan het potentieel om te vormen.
De verhalen van je verleden zijn ofwel ondersteunend of afbrekend, jij kiest. Zij zijn voorbij, doch niet compleet totdat je de geleerde les Neemt en jezelf de kracht Geeft om opnieuw met nieuwe kracht, nieuwe wijsheid, nieuw potentieel te kiezen dat geboren wordt vanuit het verleden. Geven en Nemen is een motor van de dualiteit welke zich in/naar een nieuwe vorm vermengd, jij kiest. Met iedere keuze Geef en Neem je van Zelf en van het Leven. Het is jouw werk van bekrachtiging om de zichtbare en onzichtbare aspecten van elk gewaar te worden. Terwijl je dit doet, wordt je de wederzijdse voordelige vermenging gewaar, hetgeen een nieuwe vorm gebaseerd op Liefde en de ondersteuning van het leven toestaat om tevoorschijn te komen. Als je van het Leven Neemt, Geef je het een nieuwe vorm. Als jij je kracht binnenin Neemt, Geef je het Leven een nieuw potentieel.


Terwijl wij zitten om Geven en Nemen uit te stralen, openen wij ons voor de natuurlijke motor van het uitbreidende Leven als wij kiezen met de kracht van Liefde. Wij geven aan het Zelf zodat het Zelf aan het leven mag geven terwijl wij onze kracht van vrede binnenin nemen. Wij kiezen onbevreesd vrede te midden van chaos als wij ons openstellen voor de onophoudelijke stroom van verandering. Wij zijn goed met wat is, want het geeft een platform aan een nieuwe keuze als wij de controle over onze innerlijke focus nemen. Wij nemen diep van de Liefde van het Leven, en staan het toe om ons te vernieuwen in/naar nieuw vormgevend potentieel.
Explodeer het voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2014 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten