dinsdag, oktober 21, 2014

De Raad van Zij - Het Universum Staat op het Punt om Diens Beperkingen te Ontsluiten’ - Oktober 2014


De Raad van Zij
‘Het Universum Staat op het Punt om Diens Beperkingen te Ontsluiten’
Oktober 2014 / Gillian MacBeth-Louthan
Het Licht dat jullie aldus zoeken werd zorgvuldig geactiveerd. Jullie hebben de rommel van het landingsgebied van jullie ziel en zelf opgeruimd. Jullie hebben verkondigd dat de moleculaire inhoud van jullie wezen Licht zal zijn. Jullie zijn in/naar het Centrum van het Universum gekomen dat jullie representeren. Glijdend door de ketenen welke jullie als versieringen gedragen hebben. In de stilte van alles verblijft de waarheid van de materie. Het is binnenin de stilte dat jullie de bio-lichtgeving gewaar zullen worden die jullie moeten worden. Het Licht binnenin de celstructuur van jullie wezen verschuift in lichtsterkte als een diepwater vis. Visualiseer dat je DNA bio-lichtgevend wordt, gloeiend in het vloeibare centrum van jullie cellen, ebbend en vloeiend.
Wij zijn de Raad van Zij. Wij zitten op de intersectie in afwachting van een deuropening om jullie eraan te herinneren dat binnenin jullie zowel zij en hij is, de God en de Godin. Wanneer de Godin (God in Ons) geactiveerd is heeft het geen geslacht, geen specificaties. De deuropeningen van het verleden sluiten nu zeer snel. Je kijkt achterom (hopend niet in zout te veranderen) om te ontdekken wie je was, maar alles werd verschoven, het landschap werd opgeruimd en laat een nieuwe kustlijn zien.
Toen je naar de Aarde kwam vertelde je het Universum dat je in staat was, en dat het zich geen zorgen hoefde te maken want je zou de klus geklaard krijgen. Aards zijnde, overkwam een grote ondoordringbaarheid jou. Je Licht verschoof en je contracten werden een last. Met die last, verloor jij je plezier. Je verloor je passie. Je verloor je stimulans. Je vindt dat zeer weinig van de Aarde jou vervult. Je wilt gelukkig zijn in je Lichtwerk. Je wilt gelukkig zijn in je genezingswerk. Je wilt gelukkig zijn in jouw leven, maar je bent je pit verloren. Je bent je passie verloren. Deze contracten en lasten die je op jouw schouders draagt zijn als honing schepemmers vanuit een oosters leven gevuld met wat opgeruimd moet worden.
Je probeert om jezelf iedere dag als nieuw geboren te laten worden doch niemand applaudisseert voor jouw kosmische voltooiingen, jouw menselijke openbaringen, en jouw prestaties. Waar is het applaus? Waar is de erkenning welke jouw ziel zoekt? Een Grote Depressie is het menselijke ras overkomen, een planetaire droefheid, een opgeven voordat het getijde keert. Deze energie komt vanuit een DNA herinnering van een tijd welke uitgelijnd is met de drie ondergangen van Atlantis. Een tijd toen je zo hard probeerde om de wereld te verheffen, om het Licht te verheffen, om anderen te verheffen naar een punt van veiligheid, en je slaagde daar niet in. Levensspanne na levensspanne, bestaan na bestaan heb jij jezelf voor de volle 100% gegeven en je hebt niet de voltooiing van het contract gezien.

Wij, de Raad van Zij, vragen aan jullie om "het nog één keer naar het uiterste te brengen". Wij sturen jullie kometen, asteroïden, Zonnevlammen. Wij sturen jullie aanzichtkaarten van Sirius, van de Pleiaden, van Arcturus en Andromeda. Wij sturen jullie gravures van het groene gras en ondertekenen de liederen van de vogels. Wij doen het allemaal voor jullie. Om jullie te weerhouden het op te geven, want jullie zijn de hoop van de planeet. Jullie zijn degenen die het nooit opgegeven hebben, hoewel zij dat wel wilden. In dit leven komen jullie om de drie ondergangen van Atlantis op een cellulair niveau op te ruimen. Niet alleen de Aarde Atlantis, maar ook de vernietiging van de ster Atlantis en de energieën welke het overkwam.
Jullie hebben naar de Almachtige God uitgereikt, naar de Grote Geest, naar alles dat heilig is door alle tijd en religies heen. Jullie gebeden vielen op dove oren en een gesloten hart. Hoe kon jullie Moeder/Vader God, jullie Schepper, jullie Begunstiger, jullie niet redden, jullie niet helpen, jullie niet de deur naar buiten laten zien?
Jullie komen om bewust de tijden op te ruimen waarin jullie de zieners, de sjamanen en de heilige wijzen, de priesters waren, diegenen die geloofden toen niemand anders geloofde. Jullie hielden dat geloof vast tot aan de allerlaatste ademteug steeds weer opnieuw. Jullie hebben voor het goede en voor God gestaan op ieder niveau van jullie wezen en nu vragen wij aan jullie om dat vertrouwen en geloof nog een extra dag, een extra gedachte, een extra hartslag langer vast te houden. Breng het nog eenmaal tot het uiterste van jullie Licht.
Jullie gaan ontdekken dat de God die jullie aanbeden hebben, de God tot wie jullie gebeden hebben niets anders is dan een afdeling van God. Jullie hebben slechts één plakje gezien, gekend en ervaren van die "PI van Licht". Het Universum staat op het punt om diens beperkingen te ontsluiten en voor jullie open te stellen om precies te zien wat er geboren moet worden. De trillingen die al naar jullie toekomen, veroorzaken verwarring binnenin het brein. Er zijn zoveel niveaus van communicatie welke jullie horen, op zoveel niveaus van Licht; jullie zien op zoveel niveaus van het hart, jullie ervaren op zoveel niveaus van de duisternis welke jullie in dezelfde ademhaling, op dezelfde dag en in dezelfde gedachte overwinnen.
Iedere bijzonderheid die jullie zijn is verdeeld in/naar miljoenen componenten, iedere gedachte van jullie raakt alles aan. Alles door jullie verleden, alles door jullie bloed en jullie familie geschiedenis, alles door de sterren, alles door het Universum en alle tijd, alle ruimte en alle dimensies. Jullie zijn de plaats waar het leven het leven kruist.
Als jullie het weefsel van het Licht zouden kunnen zien waar jullie vandaan komen, als jullie zouden kunnen weten dat de Akashic Archieven rondom jullie heen zijn, zouden jullie begrijpen dat er geen mislukkingen zijn, er zijn geen tekortkomingen. Jullie hebben altijd tot aan de laatste minuut volgehouden en hebben het nooit opgegeven, zelfs toen het Universum zich niet aan jullie liet zien, zelfs toen jullie mensen niet gered werden, zelfs toen jullie je stam niet konden genezen, zelfs toen rampspoed gebeurde. Jullie geloofden.
Wij weten dat jullie vele teleurstellingen en kwaadheden aangaande de Schepper hebben. Wij weten dat jullie soms het gevoel hebben dat jullie gebeden niet beantwoord werden. Wij weten dat jullie het gevoel hebben alsof jullie afgedankt en in de steek gelaten werden, maar dat kan niet gebeuren. Jullie weten dat je nooit alleen bent. Wij vragen jullie om het nog één extra keer naar het uiterste te brengen voor alles waar jullie ooit in geloof hebben en alles dat jullie niet konden bewijzen.
Wij zijn de Raad van ZIJ. Wij leven binnenin jullie, zoals jullie binnenin ons leven. Wij zijn een oceaan en jullie zijn de stromen, de beken, de rivieren en de vijvers waarvoor wij onze armen en onze harten openen. Wij verlaten jullie met een weten dat sterker is dan alles dat jullie tegengekomen zijn.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen