zaterdag, oktober 18, 2014

De Pijnappel, Het Endocriene en Immuunsysteem en het Hart en Vaatstelsel Zijn In een Gigantische Verandering!!


De Pijnappel, Het Endocriene en Immuunsysteem en  het Hart en Vaatstelsel Zijn In een Gigantische Verandering!!
17 Oktober 2014 / Lisa Gawlas
Na teruggehouden te zijn om verdorie ook maar iets te zien sinds vorige week vrijdag, was de terugkeer naar het veld, naar JULLIE, op geen enkele manier een teleurstelling. Dus zal ik vanaf gisteren beginnen en met degenen werken waar ik niet over geschreven heb, het verbindt allemaal en presenteert aldus een sowieso groter en voller begrip nu, en jullie worden zo verdomd opwindend!!!
Mijn eerste dame gaf ons een oogvol!! Daar was ze, precies aan de rechterzijde van het veld (onze nabije toekomst representerend) op de Nieuwe Aarde, en stond middenin de meest prachtige stroom van gouden energie dat omlaag in haar en rondom haar lichaam gutste. Terwijl spirit mij door haar gouden douche (giechel) heen liet kijken en ik in staat was om haar lichaam te zien en wat er door dit alles met haar gebeurde, OMG (Oh Mijn God/Grote Goedheid) kreeg ik zowat een baby.   
Deze gouden energie gutste haar kroon gebied binnen, en zij was bezig om de energie die omlaag rondom haar heen kwam in haar huid te masseren. Deze gouden energie representeert de hoogste spirituele trilling alsook een bekrachtigd magnetisch gebied dat de binnenzijde verandert en de buitenzijde versterkt. Ik was verbijsterd, en voorbij opgewonden dat spirit mij liet zien hoe dit alles haar binnenin beïnvloedde. Het eerste dat zij mij lieten zien was haar Pijnappelklier … die bezig was te veranderen.
Op ieder moment in het verleden wanneer spirit mij deze klier liet zien, via jullie, was het altijd een witte blob van energie binnenin het centrum van jullie hoofd. Gisteren, had ik het uitzonderlijke privilege van het kijken naar deze gouden energie welke haar pijnappelklier binnenkwam en volledig de veranderingen activeerde. Vanuit mijn gezichtspunt, was het bezig van vorm te veranderen, van een pijnappel vorm naar een zeshoekige vorm (hexagoon). MAAR, ook, veranderend van Wit Licht naar Kristallijn. De hexagoon vorm was gemaakt van zuiver kristal en zag er ongeveer zo uit:
Ik zag de Ster van David er niet in, maar het hexagoon bevat dat sowieso binnenin diens lichaam. Dit is ten zeerste aan het veranderen in onze volledige lichaamsstructuur, specifiek in het endocriene stelsel, hetgeen volmaakt zin maakt. Ons volledige lichaamsfuncties zijn verschuldigd aan de chemische vrijgave welke onophoudelijk onderweg is. Met zo een kolossale verandering in energie, mogen veel mensen bij zichzelf gewaarworden zich ernaast te voelen staan, uit het evenwicht, zelfs regelrecht ziek. Vertrouw erop dat dit een hemels proces is dat MOET gebeuren via de geïncarneerde mens. Er is niets "fout/mis" met jou.

Wij zijn van zo een diep en knap solide geloofsysteem dat als je lichaam nadelig begint te werken dan is er iets verkeerd, we moeten opschieten en het in orde brengen. Vaak, vertraagt dit de uitkomst en zal het helemaal opnieuw moeten beginnen. Echter, en ik hoor dit terwijl ik aan het typen ben, als je wilt bedanken voor het zijn in de voorlinie van de DNA verandering, laat het jouw team aldus ferm weten. Ze zullen je op de bank zetten en een back-up plan (iemand anders) het zware werk door deze veranderende tijden heen laten doen.
Ik begon het energiesysteem van de Nieuwe Aarde verscheidene dagen geleden te zien via de zeer weinige lezingen die ik in staat was om te doen. Voor mijn schouwende oog, zag het eruit als een mengelmoes van multi-gekleurde vezeloptische energiebuizen die alle kanten op gingen, ongeveer zoals dit:
De binnenzijde was hol, en de vezelenergie leek geen enkel ritme of reden te hebben, tot gisteren met mijn gouden douche dame. Nu, terwijl ik het duidelijker zie of misschien is het meer gevormd, voor welke reden dan ook, ziet het er nu ongeveer zo uit (patroonswijze):
Ik bezweek bijna toen ik besefte dat het patroon dat ik nu zie, zoals velen het de nieuwe leylijnen van de Aarde zouden noemen, dezelfde vorm zijn als de pijnappelklier. Ik hoop zo dat jullie de GIGANTISCHE belangrijkheid hiervan begrijpen. Ons Lichtcentrum binnenin is precies hetzelfde als de Lichttrilling van de Nieuwe Aarde. Een waarachtige goddelijke reflectie en tegenhanger van elkaar.
Wat ook diverse keren aan haar verteld werd door haar team en ik wil het jullie ook vertellen, omdat het zooooooo belangrijk is. Terwijl de dagen, weken en maanden met haar Nieuwe Bewustzijn, Nieuwe Lichtcentrum voorbijgaan, moet zij iedere ah-ha, openbaringsmomenten van helderheid en zo verder dat in ieder gegeven moment tot haar komt opschrijven. Niets wordt op een "lineaire" manier losgelaten, maar wordt uitgestraald door de voetstappen die genomen worden. Het zal allemaal bij elkaar komen en wanneer het dat doet, zal het de fundering zijn van het nieuwe werk dat je zult gaan doen.
Terwijl ik deze gouden energie bekeek, welke door mijn verbazingwekkende dame heenging, zag ik het ook door haar wortel chakra komen en wat eruit zag als een morse codepatroon creëren dat omlaag naar verscheidene van de vezeloptische netwerklijnen onder haar voeten bewoog. Pas deze ochtend begrijp ik dat er een waarachtige "geluids" trilling is dat onder je voeten vrijgegeven wordt. Zelfs als je hen nog niet kunt horen, voel hen. Een streepje voelt anders dan een punt. Als jij je af kunt stemmen op de punten en streepjes en hen begrijpt, vertellen zij je welke weg te gaan. De grond onder jou weet het!!! Je wordt in deze verbazingwekkende Nieuwe Aarde gecodeerd. Dus pakte ik voor ons de morsecode vertaler:
Ik moet wel lachen, want om wat voor reden dan ook keerden mijn ogen zich net naar het "concept opgeslagen" tijdsstempel terwijl ik dit schrijf en het leest 5:51:11, ik kijk daar nooit naar, doch werd ernaar toe getrokken. Verandering en licht. Nieuwe aanvangen op alle niveaus. Yup, dat zijn wij!! LOL, ik wierp net een blik op de tijd, wederom, iets dat ik nooit doe totdat het daglicht aanbreekt: 5:55. Van alle lezingen gisteren, het enige waar ik zeker van ben, is dat spirit aan het overwerken is om onze boodschap zo duidelijk en bondig als mogelijk is naar ons toe te krijgen, waarvoor ik aldus zeeeeeeeer dankbaar ben!!
Dus mijn volgende twee dames … heilige koe batman, de dingen die me gewoonweg eenvoudig verbijsteren en me laten zien hoezeer onze verbindingen veranderd zijn … zij werkten in combinatie met elkaar en op dit moment, kennen zij elkaar zelfs niet, tenminste, niet in het fysieke!!
Mijn tweede dame kwam voor mij in een complete hersenbreker tevoorschijn. Aan de rechterkant was de Nieuwe Aarde, aan de linkerkant was wat spirit nu noemt "de schaduw Aarde" wat betekent, het tijdelijke veranderingsstation dat we net verlaten hebben. Tussen deze twee in was … wat spirit noemt een membraan, maar voor mij zag het eruit als een wit-koperen viezigheid. Mijn dame was volledig onder de viezigheid en schepte, wat eruit zag als, een weg naar buiten. Maar wederom, liet spirit mij heel duidelijk zien wat zij werkelijk aan het doen was … het membraan ontbinden dat de schaduw Aarde en de Nieuwe Aarde aan elkaar verbonden houdt, terwijl wij door dit elektrische proces heengaan dat nog steeds onderweg is. Echter, zij maakten het ook zeer duidelijk voor haar, dat dit deel uitmaakt van haar meesterschap dat zij naar de Nieuwe Aarde zal brengen. Er waren specifieke details voor mij om uiteindelijk spirit te horen om jullie te helpen weten waar je talenten op te focussen en hoe te beginnen hen te perfectioneren.
Wat ik interessant vond, terwijl ik naar haar keek en dat zij schep na schep van deze membraan viezigheid omhoog en uit het gat waarin zij was vandaan schepte, dat het verdween. Geen grote hoop van viezigheid waar dan ook. Haar team zei dat het getransmuteerd werd en dat het de nieuwe luchtruimte vulde. Hmmmmmmmmm…..!!!
Mijn derde dame kwam tevoorschijn om dit alles duidelijker te maken. Wederom, de goddelijkheid zien latend in de opstelling van wat voor gegeven dagelijkse agenda dan ook. Zij stond in het oosterse gebied, letterlijk precies buiten mijn achterdeur en ik kon deze energie ballen uit de palm van haar handen vandaan zien schieten die naar dat membraan gebied gingen dat net tevoorschijn was gekomen bij mijn vorige dame. Toen bezweek ik bijna aangezien ik nog steeds mijn tweede dame kon zien die bezig was binnenin dat membraan te scheppen en mijn derde dame raakte de "viezigheid" met haar energie ballen en transmuteerde de viezigheid in/naar een hogere vorm van zuurstof voor onze Nieuwe Aarde.
In al mijn jaren van lezingen, ben ik nooit getuige geweest van zo een verbazingwekkend iets als dat de ene lezing de andere overlapte en dat het relevant was voor het interactieve proces dat onderweg is.
Zoals mijn dame voor haar, werd aan haar instructies gegeven aangaande hoe het nieuwe energiewerk te perfectioneren dat al uit haar vandaan komt, om anderen te helpen die de overgang maken van de oude Aarde naar de Nieuwe Aarde. En ik wil dit zeggen omdat het voor zoooooo veel mensen waar gaat zijn, er is geen ziel op Aarde die haar kan leren wat zij met zich mee naar het feest brengt. Je innerlijke begeleiding vertrouwen en zo vaak als je kunt oefenen, dat is de sleutel tot je eigen perfectie en wat je hier werkelijk kwam doen in deze kolossale tijd van ongelooflijke veranderingen.
En dan mijn laatste dame op het veld, allemachtig hielp zij mij even om mij in dat ongelooflijke goddelijke moment van onze verbinding te begrijpen. Ongelijk aan mijn gouden douche dame, kwam zij tevoorschijn op de Nieuwe Aarde, nog steeds sjokkend in een grote bol van licht. Haar team zei dat het een cel was dat haar omhulde. Het was verbijsterend prachtig, een wit-blauw binnenin met een dieper staal-blauwachtige kleur dat het omringde. Ongeveer zoals dit, minus wat dan ook in het midden en volledig rond:
Er waren ook drie herhaaldelijke zilveren lichtflitsen die binnen bleven komen aan de linkerzijde van haar cel, de elektrische infusie terwijl haar nieuwe cellulaire netwerk online komt. Spirit sprak volledig over de cellen die het bloed samenstellen, zij lieten me een beeld zien van haar hart en vaatstelsel en verwezen er zelfs naar als "een leger van Licht.' Ze zeiden ook dat dit de fundering ging zijn van haar nieuwe werk terwijl we voorwaarts gaan, maar helaas brachten zij die informatie via mij, wat ik niet kon begrijpen (nog niet) van hoe zij dit zal gebruiken. Echter, ik Googelde dit wel nadat we opgehangen hadden om het hart en vaatstelsel op te zoeken en vond dit verbijsterende diagram getiteld, "Bloedstroom door het hart":
Het feit dat het zilver (de hoogste trilling representerend van de Aarde energie die mogelijk is) aan haar linkerzijde binnenkwam, het bloed dat het zuurstofrijke bloed droeg, werd veranderd terwijl ik toekeek. Maar wat mij zelfs meer opgewonden maakte wat betreft dit diagram, kijk naar de centrums waar "gas" uitgewisseld wordt (ik had er geen idee van) ongeveer waar onze energiecentrums zijn. Gelijkwaardig, kijk naar het gebied van de keel, het is anders dan de andere 6 plaatsen en zou anders benaderd moeten worden terwijl wij onze nieuwe energiewerken perfectioneren.
Dus als we naar het geheel van de dag kijken, is onze pijnappelklier aan het veranderen terwijl we spreken, ons endocriene systeem is aan het veranderen, ons immuunsysteem is aan het veranderen, het bloed in ons systeem is aan het veranderen. Alles dat ervoor zorgt dat wij tikken bevindt zich onder een radicale verandering en kan alleen gebeuren met de menselijke incarnatie. Dit is een volledige biologische ascentie en MOET via de mens gebeuren.
De meeste mensen houden er niet van om oncomfortabel te zijn of raken zelfs angstig wanneer er iets ongelooflijk "fout/mis" lijkt te zijn. Sinds Oktober van vorig jaar, ging mijn eigen persoonlijke biologie verscheidene keren door de wringer heen. Het eerste halve jaar van dit jaar, verloor ik mijn stem vaker dan dat ik een stem had en nu, hoewel mijn longen nog steeds aan het veranderen zijn, is mijn stem niet langer meer beïnvloed. Ik heb wel een 1.1 cm gezwel boven mijn tongbeen, wat, zoals ik nu begrijp, de lichtenergie herbergt dat nodig is voor wat ik doe.
Gedurende deze zelfde tijdsperiode, ging mijn witte bloedcellen telling omhoog, dit intensiveerde vanaf afgelopen Juli tot heden. Ik ging woensdag voor een opvolgend laboratoriumwerk bij mijn oncoloog, en waren zowel mijn witte cellen als mijn LDH niveaus hoger omhoog gegaan dan dat zij ooit geweest zijn gedurende dit laatste jaar, hoger dan zelfs toen ik mijn melanoom (vorm van huidkanker) in december van 2012 had. Mijn oncoloog besloot te stoppen met in mijn borstkas te kijken voor wat dit zou kunnen veroorzaken en heeft nu nieuwe tests opgedragen om te zien of ik bloedkanker heb. Ik ga de volgende donderdag ook, de 23ste, om een merg extractie te laten doen (nou, dat maakt me angstig, het steken in mijn achterste met een lange naald, lol) om leukemie of de ziekte van Hodgkin wel of niet vast te stellen. Wat ik interessant vind, toen ik daar voor mijn laatste lab.werk was op 29 augustus en hij met mij sprak over de witte bloedcellen, is dat het eerste dat in mijn gedachten kwam leukemie was, aangezien dat zich richt op de productie van witte cellen in het merg. Ik was verrukt hem te horen zeggen dat dit niets te maken heeft met huidkanker, laten we hier kijken. Yay!!
Toen ik naar huis ging na mijn bezoek aan mijn oncoloog, zei mijn team dat om naar de definitieve resultaten te komen, de biologie afgestript en toegestaan moet worden voor wat er moet gebeuren, om te gebeuren. Wat, met een overschot aan witte bloedcellen die rondschoppen, het lichaam niet langer meer productief laat vechten tegen infecties. Vandaar mijn jaar-lange proces met … dit en dat. Maar als dit de weg is waarop het gedaan moet worden, ben ik een wilwillende speler in het gebied van het leven. Dank God dat ik de meest begrijpende cliënten heb in alle multiversums wanneer het aankomt op het maken van nieuwe afspraken.
Het eerste dat ik deed toen ik thuiskwam was met mijn kinderen praten. Ik stond in dubio/op het hek om het publiekelijk te verklaren, eenvoudig vanwege mijn huidkanker reis … Ik krijg meer links en meer advies dan waar ik ook maar iets mee zal doen, niet dat ik het niet waardeer, ik ken de plaats van Liefde en bekommernis waar het vandaan komt. Echter, ik zit hierin met mijn lichaam en alleen mijn lichaam en neem de richting ervan aan. Het weet intiem wat er gedaan en hoe het gedaan moet worden en ik houd dat op ieder niveau in ere. Maar mijn prachtige kinderen plaatsten ogenblikkelijk gebeden daar buiten op hun facebook muur … mij forcerend van het hek af te gaan!! lol
Toen ik donderdagochtend wakker werd en nadacht over het uitgeven van een blog, herhaalde mijn team steeds maar weer opnieuw "als je het allemaal wilt hebben, zou jij dan als eerste bereid zijn om het allemaal op te geven." Zij hebben dat heel vaak gezegd gedurende de jaren en ik denk dat wij (ik) alleen denken aan externe dingen; banen, relaties, bezittingen, woningen … maar hoe zou het niet onze eigen biologie ook kunnen omvatten. We weten allemaal dat er heel veel andere lichamen zijn, baby's worden geboren, om terug in het spel te komen. In plaats van een blog, dacht ik daar diepgaand over na en kon tot geen andere keuze komen dan … natuurlijk.
Nou, dat gezegd hebbende, doe ik niets totdat elke en alle tests van mij binnen zijn. Eenmaal binnen, als er iets is dat ik moet begrijpen aangaande mijn bloed, zal ik in meditatie gaan, net zoals ik deed met mijn huidkanker reis en zoek de richting en pas het toe en natuurlijk, zet ik weer mijn "Can-Seer" blog in werking.
Zoals alle lezingen, kwamen de diepgaande begrippen gisteren door, mijn team liet me een beeld zien, dat op ons allemaal van toepassing is. Zij lieten me een krachtig stormsysteem zien dat boven het water circuleerde, de winden, de regen, het weerlichten, alles veranderde de opmaak van dat water. Het brengt de bodem in beroering, en brengt dingen naar boven en het leven binnen dat gedurende een eeuwigheid sluimerend heeft gelegen. Het is vergankelijk, intens, en nodig. Sommige dingen overleven en sommige dingen veranderen zoveel zodat het vernietigd schijnt te zijn. Precies hetzelfde gebeurd via ons. Het was nog geen 5 minuten nadat mijn team mij dit had laten zien dat ik een foto op mijn facebook zag van "Gretchen Rainforest" die enige van de meest verbazingwekkende foto's had om vrijelijk te delen:
Met dit bijschrijft: Eerder deze Avond - de Naderende Storm. Toen het later arriveerde was er één grote "Knal" dat klonk alsof er een kanon afgeschoten werd!! En tezelfdertijd een lichtflits … die Zeer Dichtbij was … toen openden de hemelen zich met een muur van water … Overweldigend!!
WIJ zijn de volgende Big Bang waar de geschiedenis over zal schrijven. Vrees niet, het is een verbazingwekkende kans om Dienstbaar te zijn!!
Ik houd zo allemachtig veel van jullie allemaal en ik ben voorbij dankbaar voor jullie.
(((((KNUFFELS))))) van verwondering en gelukzaligheid!!!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen