vrijdag, oktober 17, 2014

De Engelachtige Gidsen - Ga Naar het Startpunt, Maak je Gereed, Wacht… - 16 Oktober 2014


 De Engelachtige Gidsen
“Ga Naar het Startpunt, Maak je Gereed, Wacht…”
16 Oktober 2014 / Taryn Crimi
Vandaag zouden wij graag specifiek een zeer algemene ervaring onder velen van jullie in deze tijd willen adresseren. Er zijn velen van jullie die zich specifiek "klem" voelen zitten in deze tijd, en wij zouden graag deze tijd willen nemen om verder uit te breiden over waarom zovelen in deze tijd deze "pauze" of terugval in energie, enthousiasme of motivatie om voorwaarts te gaan gevoeld hebben. Dit heeft zeker geen betrekking op iedereen; echter, diegenen van jullie die naar deze boodschap aangetrokken worden mogen het bruikbaar vinden om een klein beetje inzicht te hebben wat betreft de energetische redenen waarom dit zich voor zovelen van jullie voordoet.
Groei en vooruitgang doen zich niet kenmerkend voor in een rechte voorwaarts gaande beweging; eerder is het meer algemeen om de eb en vloed van de energie te ervaren om toe te staan voor zowel de versnelling alsook de integratie. Echter, vele mensen verwachten dat groei ervaren wordt als een onophoudelijke voorwaartse vooruitgang. Op sommige manieren zouden wij het daarmee eens zijn. Laat het ons verder uitleggen. Want zie, wij worden de integratieperiode gewaar als zijnde net zo waardevol als de versnellingsperiode. Deze laatste paar weken zijn een sterke integratieperiode geweest wat ondersteund werd door de energieën van deze maand. Niettemin voelen velen van jullie zich verstoord dat jullie niet "voorwaarts gaan". Net zoals de golven van de oceaan niet voortdurend stukslaan op de kusten zonder de terugtrekking om zich wederom opnieuw in te stellen voor een volgende golf, ervaren jullie geen onophoudelijke groei op een voorwaarts gaande beweging zonder een tijdsperiode voor reflectie, integratie en uitlijning.
Deze tijdsperiode welke velen van jullie in de laatste paar weken gevoeld hebben is essentieel geweest voor jullie algemene groei. Het heeft jullie toegestaan je opnieuw in te stellen, en te reflecteren over alles dat jullie geleerd hebben voordat een volgende fase begint die jullie wederom voorwaarts stuwt. Door deze energie toe te staan jullie te helpen alles te integreren dat jullie geleerd hebben in de laatste paar maanden, kunnen jullie met gemak uit deze fase vandaan schuiven en wederom voorwaarts gaan. Echter, vaker dan niet, neigen mensen ernaar om de staat van "zijn" te weerstaan; mensen voelen zich eerder veel gemakkelijker wanneer zij gemotiveerd zijn om iets te "doen". Wat wij eenvoudig met jullie delen is dat beide gelijkwaardig belangrijk zijn. Het ene is niet beter dan het andere; beide zijn gelijkwaardig waardevol voor jullie voortgang/vooruitgang.

Sommigen van jullie hebben gevoelens, overtuigingen, oordelen en omstandigheden ervaren waarvan jullie dachten dat jullie die al lange tijd geleden opgeruimd en losgelaten hadden, om alleen maar van streek te raken toen jullie wederom gelijkaardige situaties en emoties vanuit jullie verleden manifesteerden. Weet alsjeblieft dat jullie niets "verkeerd" doen. Wanneer situaties zich manifesteren of je wordt geconfronteerd met een omstandigheid vanuit je verleden, weet dat het een kans voor jou is om nu aan jezelf te laten zien hoever je gekomen bent, precies hoezeer je gegroeid bent door op een nieuw manier te reageren dan dat je eens in het verleden gedaan zou hebben. Je hebt deze omstandigheden niet naar jezelf aangetrokken om jezelf eraan te herinneren hoe je eens was, maar om jezelf te laten zien hoe ver je gekomen bent. Want zie, deze ervaringen welke jullie als mislukkingen beschouwen in jullie verleden zijn waar wij naar kijken als staptegels. Jullie zouden een onderste trede van een ladder niet vervloeken omdat het lager is, het diende een doel toen je het nodig had om naar het volgende niveau omhoog te treden; en dat is precies wat jullie nu aan het doen zijn. Jullie bereiden je voor om jullie trilling wederom "omhoog te treden".
Om werkelijk door je ervaringen te groeien en ervan te leren zal je vaak ervaringen creëren vanuit je 'verleden' om je te helpen je hen eigen te maken. Je bent inderdaad een zeer ander persoon dan dat je slechts een korte tijd geleden was. Echter, het oordeel dat velen van jullie bezitten over jullie verleden is wat doorgaat het aan te trekken. Wanneer een ervaring zich manifesteert probeer dan de kans erin te zien om jezelf de kans toe te staan gewoon te demonstreren hoezeer je gegroeid bent; om te zien hoe jouw antwoord en reactie op deze ervaringen nu verschillen wat verschuldigd is aan jouw immense groei. Groei wordt vaak gemaakt in een eb en vloed beweging, niet een rechttoe rechtaan beweging.
Deze integratieperiode zal een klein poosje langer duren, sommigen van jullie zullen sneller door deze fase heengaan dan anderen. De hoeveelheid aan "tijd" die men nodig heeft is uniek voor een ieder van jullie. Zeer belangrijk suggereren wij dat jullie jezelf toestaan om deze tijd voor jullie zelf te nemen. Luister naar jullie lichamen, als het verlangt naar meer rust, sta jezelf dan toe om te rusten. Het is normaal om ongeduldig te worden tijdens deze fases, echter, hoe meer je de drang om te rusten, te integreren en reflecteren tegenwerkt, hoe langer de fase zal duren.
Deze periode van integratie staat jullie de kans toe om alles dat jullie geleerd hebben in gebruik te nemen. Als gevoelens van kwaadheid, frustratie, uitputting en verdriet naar het oppervlak komen, mag je het gevoel erkennen en ervoor kiezen om jouw focus opnieuw te richten als je dat wenst. Dit is een prachtige oefening; je biedt jezelf de kans aan om te oefenen een hoge trilling te handhaven. Ongeacht van wat voor gebeurtenissen er rondom jou heen gebeuren, je hebt altijd je bekwaamheid te kiezen om hen in een positief licht gewaar te worden. Jullie zullen zeker allemaal uit deze periode van integratie vandaan schuiven en wederom in/naar een periode van versnelling gaan. Net zoals je moet in- en uitademen om volledig je lichaam van zuurstof te voorzien, zo ook moet je de "in en uit" stroming van energie toestaan om groei toe te staan.
Probeer jezelf niet de les te lezen voor het nemen van enige tijd om te reflecteren, rusten en je opnieuw in te stellen. Dit is waar deze tijdsperiode voor is. Sta jezelf toe om je in deze tijd te koesteren om te ontspannen. Als je het gevoel hebt dat deze energie specifiek uitdagend/beproevend is, aarzel alsjeblieft niet om een beroep op ons te doen, aangezien wij blij zullen zijn om je te kunnen helpen de dichte energie te transmuteren die naar het oppervlak gekomen is in/naar een liefdevolle, vreedzame energie te transmuteren dat jouw wezen dient.
Wij hopen dat deze boodschap jullie op de één of andere manier gediend heeft.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten