woensdag, oktober 15, 2014

De Engelachtige Gidsen - De Telepathische Taal van het Hart - 13 Oktober 2014 / Taryn Crimi


De Engelachtige Gidsen
De Telepathische Taal van het Hart
13 Oktober 2014 / Taryn Crimi
Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op het onderwerp van de communicatie. Er zijn velen in deze tijd die grote moeite hebben om hun werkelijke overtuigingen, gedachten en gevoelens over te brengen met diegenen die hen het meest na staan. Velen geloven dat om te communiceren zij woorden moeten gebruiken. Jullie werden geleerd dat om elkaar te begrijpen je moet luisteren, maar in werkelijkheid moet je voelen om te begrijpen. Het is onze bedoeling vandaag om te helpen licht te werpen op dit onderwerp en enige van de misvattingen over hoe je kunt communiceren te bespreken.
Het gebruik van de taal door woorden werd gedurende duizenden aan duizenden van jullie jaren gebruikt; noch is het voor de communicatie nodig om plaats te vinden. Je mag naar het dieren koninkrijk kijken die geen gesproken taal ontwikkeld heeft zoals die van jullie zelf, en niettemin kan je een zwerm vogels in synchroniciteit op zien stijgen, vissen zwenken en manoeuvreren door het water als een eenheid, en olifanten die hun locaties naar andere olifanten die mijlen ver weg zijn communiceren. Velen mogen aanvoeren dat dieren welzeker communiceren via geluiden die voor hen natuurlijk zijn; en wij zouden het daarmee eens zijn, ja, dieren gebruiken welzeker geluid als een vorm van communicatie, wat wij echter suggereren is dat vocale geluiden niet een noodzakelijk onderdeel van de communicatie zijn. Communicatie wordt door energie, door frequentie medegedeeld.  
Ongeacht of je de bedoeling wel of niet hebt, delen alle wezens hun energie met anderen. De gedachten die je hebt creëren een trilling, een specifieke frequentie wat dan ontvangen wordt door anderen rondom jou heen. Dit is ook waarom je in staat bent om te detecteren of iemand oprecht en authentiek is met de woorden die hij/zij spreekt, instinctief pik je de gedachten en trillingen op welke de andere persoon afgeeft. Wanneer de woorden van een persoon en diens gedachten niet overeenkomen, kan je dit gewaarworden. Dit ingewikkelde proces van vertaling wordt helemaal onderbewust gedaan. Net zoals jij je hart geen specifieke instructies hoeft te geven over hoe het bloed door jouw lichaam heen te pompen, hoef je niet bewust te weten hoe een ander diens frequentie te vertalen zodat jij hun energie voelt.
Een ander voorbeeld van jullie bekwaamheid om energie te vertalen is de communicatie die gemaakt wordt tussen mensen en dieren. Jullie spreken niet dezelfde taal en toch is er een algemeen begrip tussen een mens en hun dier. Niet omdat het dier jullie taal geleerd heeft maar omdat dieren en mensen gelijkaardig vaardig zijn met het gewaarworden en interpreteren van de energie rondom hen heen. Echter, omdat de dieren niet afhankelijk geworden zijn van een gesproken taal om te communiceren, is hun bekwaamheid om de gedachten van anderen te interpreteren veel preciezer en daarom wordt daar veel zwaarder op vertrouwd.

Wanneer wij informatie naar onze boodschapper sturen, spreken wij geen enkele specifieke taal en toch wordt onze energie vertaald in/naar de Engelse taal. Wij sturen eenvoudig energie en het wordt door de pijnappelklier in de hersenen vertaald in/naar de Engelse taal omdat dat de taal is die onze boodschapper spreekt. Nochtans is het het hartcentrum dat verantwoordelijk is voor het gewaarworden van de energie van anderen. Het verstand kan alleen de energie in/naar de beschikbare woorden vertalen die binnenin de persoon diens bewuste geest bestaan; nochtans kan het hart alle talen "spreken". Dit is wat jullie allemaal doen wanneer jullie met een ander wezen "communiceren". In veel gevallen kunnen twee mensen die niet dezelfde taal spreken de algemene boodschap ontcijferen die er "gecommuniceerd" wordt. Niet omdat zij de taal kunnen begrijpen die er gesproken wordt, maar omdat de woorden niet zijn wat er feitelijk voor de communicatie gebruikt wordt. Het is de energie die in de woorden gedragen wordt.
Je communiceert in feite niet met woorden, zij zijn simpel het voertuig dat je gebruikt om boodschappen te versturen en te ontvangen. Woorden zijn simpel de dragers van de energie; zij zijn niet de boodschap zelf. Dit geldt voor zowel de gesproken als de geschreven woorden; beide dragen eenvoudig energie. Woorden in en van zichzelf zijn neutraal; het is alleen de energie welke je hen geeft die de betekenis achter hen bepalen. Wij vinden woorden vaak behoorlijk beperkend. De intense emotionele gevoelens die jullie op jullie wereld ervaren kunnen niet door woorden omschreven worden, zij worden eerder door energie meegedeeld. Je kunt de liefde die je voor je kind hebt niet beschrijven, noch kan je de pijn beschrijven welke gevoeld wordt bij het verlies van een geliefde.
In de hogere rijken is er geen noodzaak voor een taal om gesproken te worden. Onze gedachten worden ogenblikkelijk met elkaar gedeeld. Wij kiezen er niet voor om in een fysieke werkelijkheid te verblijven, en daarom hebben wij geen fysieke stem om mee te spreken noch hebben wij fysieke oren om mee te "horen". Wij worden onze werkelijkheid gewaar in de niet-fysicaliteit. De vijf fysieke zintuigen zijn iets welke de mensen vaak voor lief nemen, hoewel wanneer je naar de hogere rijken terugkeert je niet langer een fysiek lichaam voorbij de 5de dimensie zult hebben.
Zonder het gebruik van een gesproken taal, ervaren wij niet de misvattingen die plaatsvinden wanneer er aldus zwaar op een gesproken taal vertrouwd wordt om onze boodschappen te verstrekken. De grenzen die er in een gesproken taal bestaan zijn niet in staat om volledig alles over te dragen dat het hart voelt. Veel argumenten volgen op jullie wereld, niet noodzakelijkerwijs vanwege het verschil van meningen maar eerder is het het sterke verlangen van ieder persoon om "gehoord" en begrepen te worden. Wanneer iedereen werkelijk ieder ander op jullie planeet kan begrijpen, zullen jullie niet langer de "behoefte/noodzaak" voor oorlog op jullie wereld ervaren.  
Jullie vertrouwen aangaande een gesproken taal zal langzaam vervangen worden door de bekwaamheid om wederom volledig alleen via de gedachten te communiceren. Jullie zullen technologische vooruitgangen gewaarworden die ongeveer als een brug handelen door jullie te helpen terwijl jullie deze natuurlijke en aangeboren bekwaamheid herkrijgen. De brede diepte en het bereik van de emoties waarvan jullie in staat zijn om deze in jullie wereld te ervaren kunnen niet tot uitdrukking gebracht worden door jullie woorden maar eerder door de sterke energie welke jullie voelen en daarom uitsturen voor anderen om gewaar te worden. Gedachten worden gevoeld, niet gehoord.
Ieder mens wordt geboren met de bekwaamheid om volledig hun iedere gedachte en gevoel over te brengen zonder het gebruik van een gesproken taal; net zoals ieder mens ook geboren wordt met de aangeboren bekwaamheid om de gedachten en gevoelens van anderen rondom hen heen gewaar te worden. Deze bekwaamheid wordt gewoonlijk niet gecultiveerd en te zijner tijd met de introductie van de gesproken taal waar zij dan aldus zwaar afhankelijk van worden voor alle middelen van communicatie; vervaagt de bekwaamheid. Weet echter dat het nooit volledig verdwijnt, het verzwakt eenvoudig omdat het niet gebruikt wordt. Hoewel een paar de bewuste bekwaamheid behouden hebben om telepathisch in diens volste capaciteit te communiceren, hebben jullie allemaal de bekwaamheid om de energie in een ander wezen te detecteren. Een persoon hoeft niet te spreken voor jullie om je gewaar te worden dat zij kwaad zijn, verdrietig, gelukkig of vredig. Jullie zijn in staat om een ander diens algemene emotie te onderscheiden door eenvoudig in diens aanwezigheid te zijn. Er zal wederom een tijd komen wanneer de mensen niet tegen elkaar zullen "hoeven" te spreken om hun gedachten over te dragen; in plaats daarvan zal het eenvoudig een voorkeur zijn waar zij soms aan deel zullen nemen, doch het zal niet langer meer een noodzakelijkheid zijn.
Terwijl jullie doorgaan jullie bewustzijn uit te breiden en jullie bekwaamheden te herkrijgen, welke sluimerend binnenin jullie gelegen hebben, vragen wij jullie om je te herinneren dat de woorden niet de boodschap zijn; zij zijn eenvoudig slechts het voertuig welke gebruikt wordt om de boodschap te dragen. Wij herinneren jullie eraan om zwaar te vertrouwen op de gevoelens van het hart aangezien het hart nooit misleid kan woorden door de woorden die door een ander uitgesproken worden. Te luisteren is om eenvoudig de woorden te horen welke iemand uitspreekt, doch om een ander te begrijpen moeten jullie je hart openen. Dat is waar de werkelijke communicatie ligt.
Wij hopen dat deze boodschap jullie op de één of andere manier gediend heeft.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten