dinsdag, oktober 07, 2014

De Engelachtige Gidsen - De Emotionele Schommelingen Veroorzaakt door de Volle Blauwe Maan - 07.10.2014


De Engelachtige Gidsen
De Emotionele Schommelingen Veroorzaakt door de Volle Blauwe Maan
7 Oktober 2014 / Taryn Crimi
Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op de krachtige volle blauwe Maan die op het punt staat om uit te lijnen met jullie planeet deze aankomende nacht. We zouden graag de dramatische uitwerkingen willen behandelen welke deze krachtige Maan heeft op elk van jullie individueel alsook collectief.
Zeker, er zijn een aantal zeer krachtige en transformatieve Nieuwe en Volle Manen geweest dit jaar; een ieder diende een zeer noodzakelijk doel. Volle Manen hebben een specifieke belangrijke uitwerking op niet alleen een ieder van jullie maar ook op jullie planeet. Aangezien een ieder van jullie merendeels samengesteld is uit water, en net zoals de eb en vloed van de wereld oceanen dramatischer aangetrokken worden tijdens de tijd van een volle maan, worden jullie dat aldus ook. Jullie zullen waarschijnlijk opgemerkt hebben dat jullie emoties sterker zijn, meer dramatisch en meer sporadisch dan gewoonlijk.
Velen van jullie hebben zeer waarschijnlijk een gevoel ervaren van geforceerd te worden tot een stilstand en te reflecteren op wat je net gemanifesteerd hebt in de cyclus van deze Maan. Een ieder van jullie wordt ongetwijfeld tegemoet getreden met kansen om te reflecteren op de creaties die jullie tot dusverre in jullie levens aangetrokken hebben. Ben dankbaar voor wat jullie al succesvol in jullie leven gemanifesteerd hebben, aangezien een ieder van jullie iets heeft om dankbaar voor te zijn. Zeker, jullie zijn ook in staat om te onderscheiden waar jullie graag mee door zouden willen gaan om te manifesteren en wat jullie graag zouden willen veranderen. Dit maakt deel uit van de schoonheid van jullie fysieke werkelijkheid; jullie kunnen jullie creaties voor jullie ogen zien manifesteren en jullie wordt altijd de mogelijkheid toegestaan om een nieuwe keuze te maken.

Deze Volle Maan brengt met zich mee de mogelijkheid om je uit te lijnen met jouw hoogste goed voordat je wederom aangespoord wordt om voorwaarts te gaan richting het bereiken van de dromen en wensen die je wenst te creëren. Net zoals een schip op zee een roer nodig heeft om het voertuig mee te sturen, moet een ieder van jullie de tijd toestaan om te reflecteren op de richting waar jullie voor kiezen om op af te steven om te verzekeren dat het is waar jullie graag naartoe zouden willen gaan. Deze Maan brengt niet alleen de energie van een "Blauwe Maan" met zich mee, maar het is ook een Maansverduistering en daarom brengt het de vergrote energie van de uitlijning. Elk van jullie wordt aangespoord om uit te lijnen met jullie meest rechtschapen kern overtuigingen. Wat is het dat je wenst te geloven?
Terwijl een ieder van jullie reflecteert over de gebeurtenissen en momenten die gemanifesteerd werden in de afgelopen paar dagen en zelfs weken, zullen jullie opmerken dat veel van jullie kern overtuigingen getest werden. Waarom is dit vragen jullie je af? Hierop antwoorden wij, om te verzekeren dat de fundering waarop jullie nu bouwen solide en in uitlijning is. Een zwakke fundering zal uiteindelijk naar de ondergang van de structuur leiden. De angsten en twijfels die naar boven kwamen borrelen zijn eenvoudig restanten van het 'verleden', jullie toestaand om hen uit te bannen met jullie vertrouwen en geloof. Wij verzekeren jullie, jullie doen niets 'verkeerd', dit maakt eenvoudig deel van het proces uit.
Deze Maan biedt jullie niet alleen de kans aan om te reflecteren op hoe ver jullie gekomen zijn, maar ook waar jullie graag naartoe zouden willen gaan van hieraf aan. De momenten waarop mensen aangespoord worden om te rusten en te reflecteren schijnen voor zovelen de meest uitdagende te zijn. Hierop glimlachen wij, denk eraan jullie zijn menselijke wezens, geen menselijke daden. Jullie hoeven jullie dagen niet te vullen met drukte om je te voelen alsof je het niet "verspilt" hebt. De momenten die aan jullie gegeven worden om eenvoudigweg gewoon te 'zijn", zijn de momenten die jullie het meeste dienen.
Dus moedigen wij jullie aan om vriendelijk met jullie zelf te zijn, en om enige tijd rust te nemen, te ontspannen en vredig te zijn.
Dus met dat, hopen wij dat wij voor jullie van dienst zijn geweest en dat diegenen van jullie die behoefte hadden aan deze boodschap het behulpzaam gevonden hebben.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten