zondag, oktober 26, 2014

De Eens Sluimerende DNA Codes van Helder Licht Aansteken!! - 25 Oktober 2014 / Lisa Gawlas


De Eens Sluimerende DNA Codes van Helder Licht Aansteken!!
25 Oktober 2014 / Lisa Gawlas
Wel alle heilige salto makende wow batman, wij zijn zo allemachtig opgewonden geraakt, zo vingerknippend duidelijk als nooit tevoren. Maar ook, moet onze focus gelijk aan dat zijn zoals het nooit eerder geweest is. Maar, voordat ik daar verder op inga, laat ons spreken over hoe het gebied zelf na de verduistering veranderd is.
De nieuwe Aarde, welke, tot aan de verduistering toe, consequent als afgescheiden van het lezingsgebied opgesteld werd, aan de rechterkant (minimale toekomst) en als diens eigen wereld tevoorschijn komt, afgescheiden van wat ik noem het lezingsgebied, mijn achtertuin. Met alle verbindingen van gisteren, is dat veranderd, de Nieuwe Aarde is nu overal waar ik vanuit lees, maar het ziet er nog niet Aardeachtig uit. Nog steeds energetisch, niettemin dik en uithardend terwijl wij voorwaarts gaan. Wij, de mensen, staan aan de andere kant nog steeds ietwat rechts. Ik kan niet geloven dat dit nog maar net bij me naar boven kwam, direct in het Oostelijke gebied, lente, nieuwe groei, nieuwe aanvangen, nieuwe avonturen. Ik wist dat iedereen gewoon aan de rechterzijde van mijn achterdeur was, maar ik was zo druk met opgewonden te zijn aangaande wat ik zie en de ongelooflijke overzichtelijkheid welke in ieders team doorkomt, dat ik nooit ook maar eenmaal nadacht over de betekenis/het belang van de plaatsing.
Gisteren, vertelde ik in mijn mededeelzaamheid over mijn ervaring met de Zon, deze loslating van energie te zien welke omlaag naar de Aarde kwam. Ik wist dat er iets belangrijks aan was dat dit aan mij getoond werd, ik dacht zelfs bij mezelf, dit gaat in de lezingen tevoorschijn komen. Zeker genoeg, deed het dat, maar natuurlijk niet zoals ik verwachtte dat het dat zou doen.
Wij allemaal, niemand uitgezonderd, die het door de verduisteringsenergie en op de levende Aarde in dit moment van de tijd haalde, is momenteel behuisd in een koepel van ongelooflijke energie. Ongeveer zoals dit:
Alleen, is er geen onderste rand en geen doorkijk. De koepel is niet ondoorschijnend, maar ik kan er niet doorheen zien. Van boven naar beneden lopen uiteenlopende strepen van levendige, gekleurde energie. Wat spirit in relatie tot dit gezegd heeft is, "De cake is volledig gebakken en wordt nu geglazuurd". *lol* Ik houd van hun metaforen. Jullie, natuurlijk, zijn de cake. Maar de glazuur is geen uiterlijke laag, ik keek diverse keren terwijl deze bewegende stromen van energie binnenwaarts gingen waar jullie zijn, en hoewel ik jullie niet kon zien, kon ik wel jullie vele punten van DNA zien. Voor mijn waarnemende ogen zagen deze punten eruit als kleine witte cirkels met ongeveer de grootte van een cent en deze energiestromen porden in het centrum van de cirkel van Licht en zoals spirit zei, is het zoals het steken van een sleutel in een sleutelgat en waar jullie op voorbereid zijn wordt ontsloten en in jullie losgelaten. Er zullen verscheidene van deze doorgaande ontsluitingen meer zijn terwijl we voorwaarts vorderen.

Wij waren in deze koepel ingekapseld op het moment dat de verduistering het maximum raakte in onze individuele werelden en zal daar gedurende drie dagen blijven, of totdat we op de 26ste ontwaken. Dit is tenminste een veel plezieriger, gemakkelijker proces dan waar wij doorheen gegaan zijn en in de grote opzet hiervan, snel!! Met dit proces, zal heel veel nieuwe, nooit eerder gebruikte technieken aangaande dit rijk van bestaan door jullie heen tevoorschijn komen. Jullie taak is om het uit te breiden en HET hier in de gecreëerde werkelijkheid TE GEBRUIKEN. Tot mijn absolutie verbazing, is spirit allemachtig duidelijk over wat "het' is deze dagen. Zij zijn zo ontwijkend en niet-toevertrouwend geweest over wat voor groots ding jullie/wij hier gekomen zijn om te doen, om in het spel te plaatsen … Ik veronderstel, alle dingen in hun volmaakte tijd. Totdat de Aarde deze verbazingwekkende frequentie raakt, blijft iedereen er sowieso sluimerend binnenin. Maar nu baby, worden wij aangezet zoals kerstverlichting!!!
Ohhh en voordat ik het weer vergeet, het spijt me enorm dat ik iedereen hangende achterliet gisteren, aangaande de vier groepen die ik tevoorschijn zag komen. We spraken over de elektriciens, zonnewerkers, en ik val in die groep. Dan degenen die de dromen en wensen van Gaia voort brengen. Dan zijn daar diegenen die rechtstreeks met al het planten en bloemenleven werken om hun gebruik op deze Nieuwe Aarde opnieuw te definiëren, maar ook, om verandering te verbeteren, op onze eigen zeer energetische manier … het modificeren van planten/zaden die van de oude Aarde naar de nieuwe komen. Eén voorbeeld welke aldus duidelijk was en zo geweldig opwindend van de lezingen gisteren, zij zal de bekwaamheid hebben om in het DNA van een zaad te gaan (hier specifiek sprekend over wat wij kennen als GMO zaden) om diens DNA matrix te veranderen en het te herstellen naar diens oorspronkelijke vitaliteit.
De andere groep die ik tevoorschijn zie komen is het verder reiken van lichaamwerkers. Deze groep zal diegenen dienen die gereed zijn om de oude Aarde te verlaten en hun energiegebieden te verfijnen om op de volle frequentie van de Nieuwe Aarde te vibreren. Evenzo, zijn er (of zullen er zijn, ben er niet zeker van hoe dat uit zal werken) velen die hier op deze Nieuw Aarde arriveerden wiens energiegebieden tot het maximum uitgepingd zijn, zij zullen dienen om zoals een haarborstel te zijn en alles gelijk te verdelen.
Om een voorbeeld van dit optreden te geven, één van de dierbare dames waar ik voor las gisteren … zij lieten mij zien wat eruit zag als een uitgesneden menselijke gestalte, dat er ongeveer zo uitzag:
Het uitgesnedene dat wit is, is het aangezette Lichtlichaam. De delen die zwart zijn, zijn eenvoudig breuken in de lichtstroom. Haar taak is niet alleen om uit te vogelen waar deze breuken of ontkoppelingen zijn, maar om hen te verlichten, de ongeziene informatie binnenin hen en het aan de persoon te geven waar zij mee werken. Dit zal de breuken verwijderen en de informatie/energie toestaan om vrijelijk te stromen. Verwar dit niet met ziekte of de noodzaak voor een "genezing". Het is een trillingsafstelling jegens de lichtstroom binnenin. Denk eraan als elektrische snaren en dat je alles maakt dat binnenin misschien kortsluit. Maar het is evenzo cruciaal voor jullie om in staat te zijn om in te tappen op de breuk en het te begrijpen en het te vertellen aan de persoon waar je aan werkt, anderszins, doe het maar het halve werk en zal het opnieuw gerepareerd moeten worden. Verlichting is net zo cruciaal voor jullie als dat het voor hen is.
Dit alles gaat heel veel oefening nemen, het is diep graven in de eens sluimerende herinneringen van hoe dit alles met perfectie en uitbreiding te doen. Dit alles is eenvoudigweg het begin!!
Ik wil over mijn eerste sessie van de dag spreken. Mijn goede barmhartigheid, haar team was zoals praatzieke Cathy gedurende de volle 30 minuten. Ik heb voor deze ongelooflijke ziel gedurende een zeer lange tijd gelezen en nochtans, was haar team aldus intiem in mijn eigen ziel. Ha!! Ik heb het net beseft/gehoord omdat velen van ons een gloednieuw team op z'n plaats gekregen heeft om ons door deze buitengewone tijd op Aarde heen te leiden. Geen wonder dat zij zo … anders aanvoelden. Natuurlijk, haalde ik iets aan van zoiets als dat en zij antwoorden ogenblikkelijk dat ik hen ken, aan de andere kant van de sluier, mijn dame is precies nu een gids voor de menselijke geïncarneerde. Haar rol gaat zich uitbreiden om precies dat in persoon te zijn en dat aan de andere zijde van de sluier, wij kennen elkaar zeer goed, haar team, mijn team, elkaar. Natuurlijk, velen van ons voelen zich zoals dat met elkaar, maar nu, zegt spirit het hardop!! Ik vind dat alles zo opwindend, wat eens een afleiding was en dat zij verborgen hielden is nu een kracht die zij openbaren.
Ik moet ook dit prachtige, recht in je gezicht quote met jullie delen, van het team van mijn eerste dame. Het kwam terwijl zij vragen aan het stellen was over verhuizen geloof ik. "Je MOET absoluut duidelijk en bondig zijn in je communicatie van wensen en vragen en niet langer een halfbakken idioot zijn over wat dan ook!!!
Laat mij dit werkelijk uit elkaar halen deze ochtend en het zelfs duidelijker maken aangaande hoe belangrijk dit is. Dit gaat echt helemaal over onze communicatieve bekwaamheden en hoe ongelooflijk belangrijk zij voor alles zijn. Wens/verlangen. Breng zorgen, twijfel, angst van het niet te snappen nergens in. Ik las voor een dame gisteren die al een nieuwe woning heeft opgesteld, maar haar twijfel, het gevoel alsof ze het zich niet kan veroorloven wat zij wil, houdt haar tegen van het zien van wat er recht voor haar is. Omdat de energie van angst/twijfel/zorgen een aards optreden is, is het sterker dan de wens/het verlangen binnenin en ZAL de frequentie die je pretendeert of laat zien veranderen, het vertragen en de meeste keren, de uitkomst elimineren. BEN DUIDELIJK binnenin en dat er geen obstakels op jouw weg zijn. Hoe alles eruit ziet op dit moment, ZAL veranderen om jou verlangens/wensen te dienen. Als je voor een moment denkt "Ik kan het niet, ik wil het niet, maar, maar, maar…." Stel jij in werking dat dat jouw uitkomst is.
Dus de duidelijkheid moet echt in jouw emotionele gebied beginnen. WEET HET. Punt. Wanneer je het eenmaal in beweging gezet hebt, laat het met rust. Blijf niet teruggaan om het te verfijnen. Je verfijnt het omdat de twijfel binnenkwam. Mis geen kansen omdat je denkt dat je niet voldoet, heb genoeg om daar te kijken … als het op komt dagen, zal al het andere op komen dagen om het te ondersteunen. Vertrouw/geloof dat mijn prachtige meesters incarneren!!
Ik kan jullie mijn eigen voorbeeld geven. Ik heb het Universum om genade voor dit lichaam gevraagd. De intensiteit van wat mijn longen en keel hebben ondergaan is afgezakt tot aan mijn knieën. Slechts vragend om genade … en natuurlijk, zijn zij al genadevol met mij, ik ben nog niet dood gegaan (niet voor het gebrek er op sommige dagen voor te wensen) Echter, toen ik mijn moment met de verduisterde zon had, alleen toen raakte ik duidelijk aangaande wat voor soort van genade ik nodig heb. Geen gehoest tijdens de nachtelijke uren, niet meer naar lucht happen, niet op te hoeven staan om te plassen, ik heb volledige nachten aan slaap nodig met de noodzakelijke energie in de ochtend om mijn lezingen te doen. Punt. Wel, ik sliep als een baby en zat vol met jeugdige energie in de ochtend en was in staat om 6 volledige lezingen te doen zonder te hoesten, zonder wat voor soort van energie dan ook te verliezen en wederom, de overzichtelijkheid, jeeeee ik houd ervan!! Ik vroeg om nog een nacht precies zoals dat … en ik ontving het.  
Welnu, laat ons onze vragen nemen. Wij stellen vragen, maar hoe vaak zijn wij echt afgestemd op de antwoorden. Soms. Stellen wij vragen die zo nietszeggend zijn dat er geen antwoord op komt, of het antwoord komt terug in zo een andere vorm dat het echt niet onze kernvraag adresseert. Ik  kan jullie een klein voorbeeld vanuit mijn eigen vroegere ervaring geven.
Toen ik voor het eerst leerde om me met alles te verbinden, inclusief de Bron/God, was één van de eerste vragen die ik aan Hem stelde (yup, hij gebruikt een mannelijke stem om tegen mij te spreken, dus noem ik Hem een hem, hoewel ik weet dat Hij absoluut geslachtsloos is, ik wil Hem zeer zeker niet een het, 101, noemen) was om te weten hoe de schepping begonnen was. Toentertijd, pikte ik nog steeds ten zeerste het Katholieke uit mijn rommelgebied en wilde ik echt weten hoe de Aarde en het leven zich gevormd hadden, voor mij, was dat de schepping. 4 jaren later, toen mijn bewustzijn gereed was om het antwoord op mijn vraag te begrijpen, werd aan mij getoond hoe de schepping begonnen was, de kleuren, de emoties binnenin, de afgescheiden kleuren en de uitgebreidheid van het Universum door dat alles heen. Het was fantastisch, maar beantwoorde niet echt wat ik echt bedoelde om te weten te komen. Ik heb het sindsdien opnieuw gedefinieerd en aan mij werd getoond wat ik wilde weten … maar dit neemt echt de boodschap van helder en bondig/kernachtig te zijn en het in duidelijkheid te zetten, hoop ik, lol.
Communicatie is een kolossale les waar ik me momenteel mee bezighoud, met mijn oncoloog. Ik leer zoveel door deze ervaring. Ik denk zelfs niet om hem iets te vertellen van de dingen die er in mijn lichaam gebeuren en hij neemt het aan omdat ik het niet verteld heb, het gebeurt niet en documenteert het aldus, hem achterlatend om tot een onware, maar begrijpelijke conclusie aangaande mijn gezondheid te komen.  
We kunnen niet langer bedreven zijn om halfzacht te zijn met alles dat wij verkiezen te doen. Laat geen steen onomgekeerd en luister diep naar de binnenkomende communicatie terug naar jou!!
Aan die kant … Ik houd zo waanzinnig veel van jullie allemaal. Ik voel me zo gezegend omdat jullie in mijn wereld zijn, in dit verbazingwekkende Leven met mij!!

 (((((KNUFFELS))))) VAN super-duper liefdevolle duidelijkheid en expressie, voel het, het is intens!!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen