zaterdag, oktober 25, 2014

De Ceremonie - 24 Oktober 2014 / Lady Tazjima, Lady van het Licht


"De Ceremonie"
24 Oktober 2014 / Lady Tazjima, Lady van het Licht
Het grote auditorium is zeer rustig hoewel het naar vermogen gevuld is. Het licht is gedimd, met alle ogen gericht op het prachtige altaar in het centrum van de zaal. De zetels zijn opgesteld in cirkels rondom het altaar, en gaan omhoog in ingedeelde niveaus richting het achtereinde van de zaal, aldus iedereen kan zien wat er plaatsvindt. 
In Hollywood, spreken ze over van sterren-bezaaide bijeenkomsten. Wel, op mijn ascentie ceremonie, is de zaal gevuld met echte verlichte geesten, grote Wezens van Licht die gekomen zijn om de Ascentie bij te wonen van de dochter van Lady Meester Venus en Aartsengel Zadkiel, degene die jullie kennen als Tazjima Amariah Kumara VaCoupe.
Ik zie dat de zetels in zachte spiralen geplaatst zijn en nu weef ik mijn weg omlaag naar het altaar, vergezeld door twee jonge priesteressen, één van hen is mijn eigen dochter. Ik ben nu eenvoudig in een witte robe gekleed, want ik sta op het punt om in de hogere werelden herboren te worden. Mijn voeten zijn blootsvoets en mijn haar is eenvoudig gekapt, stromend in een kastanjebruine wolk op mijn rug.
Wij drieën bereiken het altaar en stoppen. Ik sta voor de Priesteres, die Lady Nina is, de Shekinah van de Grote Pleiadiaanse Tempel van Medina. Zij is ook mijn Tante, partner en Tweeling Vlam van mijn trotse Oom Adrigon, Heer van de Pleiaden.
Terwijl ik daar sta, zegent de Priesteres de grote bijeenkomst, zingend in een heilige sterrentaal, waarvan zelfs ik de woorden niet kan begrijpen, ze gaan rechtstreeks naar mijn hart.
Dan is daar de zegening van de vier richtingen, de vier winden en de vier elementen. De Priesteres wendt zich naar de richtingen van de vier heilige winden, hoewel wij aan boord staan van een groot moederschip middenin de ruimte. Dan geeft zij een zegen aan de vier heilige elementen, diegenen die onze fysieke lichamen samenstellen. Vervolgens, komt de zegen van het Vijfde Element, de Heilige Geest welke ons allen verlevendigt. Dan staat zij voor mij, een kleine, roodharige vrouw van immense waardigheid en Aanwezigheid. Gedurende een moment is zij stil, maar ik voel de groeiende energieën rondom ons heen opbouwen. Dan tilt zij haar handen op en in haar gecupte palmen, houdt zij flikkerende vlammen van licht vast.

Met kordate bewegingen, omvat zij mijn volledige auragebied totdat ik gewikkeld ben in een bijna doorschijnend aura, gloeiend in het zachte licht. Ik voel de kundalini energieën binnenin omhoog stijgen zoals tweeling slangen terwijl zij de kanalen bereizen oprijzend naar mijn kroon chakra. Plotseling, terwijl de energieën mijn hoofd bereiken, voel ik alsof mijn hoofd gekroond is met een koel vuur en mijn derde oog opent zich wijd. Ik kan de groten zien die gekomen zijn om de ceremonie bij te wonen, de voortgangen opluisterend met hun grote Aanwezigheden. Ik kan diegenen zien die niet in hun lichamen konden komen, maar die gezeteld zijn op etherische zetels overal rondom de omtrek van de grote zaal. In mijn menselijke zelf, zou ik me klein en onbelangrijk gevoeld hebben in de ogen van deze verlichte zielen, maar als Tazjima, ben ik in glorie verheven.
De zegening is compleet, zes Wezens van Licht naderen, Sanat Kumara, Lady Venus, Heer Zadkiel en Heilige Lady Amethyst, Aartsengel Michael en Lady Faith. Het is passend aangezien dezen Degenen zijn die mij voortbrachten zoals IK BEN. Drie koppels van Tweeling Vlammen. Lady Venus en Heer Zadkiel zijn mijn heilige Ouders, die samenkwamen voor een korte gemeenschap om het voertuig te creëren voor hun dochter om te zijn. Sanat Kumara en Heilige Amethyst ondersteunden hun geliefde Tweeling Vlammen bij deze inspanning. En Heer Michael en Lady Faith stuurden het ziel aspect voort dat nodig was om het voertuig te vullen. En aldus was ik gemaakt.
Deze grote Wezens van licht omringen mij. Mijn moeder glimlacht haar heimelijke glimlach. Sanat Kumara straalt Zijn grote Liefde uit. Hij is altijd mijn Spirituele Vader geweest. Aartsengel Zadkiel, gekleed in de donkere schoonheid van de VaCoupe broeders, zijn zwarte haar omlaag stromend dwars over zijn gouden violette gewaden glimlacht, zijn prachtige gezicht verlicht met Vreugde. Lady Amethyst … wij noemen Haar Lady Amy, glimlacht naar mij en buigt. Zij houdt een robe in haar armen. Lady Venus en Lady Amy helpen mij erin. Het is in de kleuren van mijn twee huizen, goud en violet, met het borduurwerk van mijn partners familie langs de omzoming, de manchetten en de voorranden. Het is zwaar geborduurd met gouden en zilveren draden in een ingewikkeld bloemendessin, niettemin voelt het licht op mijn schouders.  
Dan staan Aartsengel Michael en Lady Faith voor mij. Zij heffen hun handen in zegening omhoog. En terwijl zij dat doen, zie ik een witte duif vanuit de schaduwachtige hoogtes boven mijn hoofd afdalen en hoor een stem binnenin echoën, "Hier is mijn dochter met wie ik in mijn schik ben."
Ik open mijn ogen - ik wist niet dat ik hen gesloten had - en zie, hangend in de lucht voor mij, een Groot Wezen, Heer Melchizedek. Hij ook zegent mij terwijl ik bescheiden mijn hoofd buig en dan staat Hij voor mij.
De volledige bijeenkomst adresserend, keert de grote Heer mij rond om in het aangezicht van de bijeenkomst te staan en zegt luid met een diepe, zachte maar doordringende stem, "Deze is een lid van de order van het Priesterschap van Melchizedek, nu en voor altijd!" 
"Zij is voort gegaan om te dienen en is buitengewoon veranderd naar ons teruggekeerd, niettemin buitengewoon verbeterd door haar ervaringen. Zij heeft de grote rijkdom van de tijdperken, de wijsheid en het mededogen verzameld, en is nu begenadigd met een kroon van Licht dat niet zal verminderen ook al zullen de pilaren van de Hemel vallen. Zij is een toegewijde dienaar voor het Licht geweest en nu creëer ik haar een Lady van het Licht en verhef haar in/naar de Zevende Hemel. De Wil van God zal Gedaan worden!"
Nu steekt de grote Heer van het Licht een open palm naar mij toe en op zijn hand, verschijnt een halsketting. Het is een grote peer diamant, gezet in Amethyst en roze zirkoon, en hangend aan een gouden ketting. Hij plaatst de halsketting over mijn hoofd en drapeert het zachtjes aan mijn voorzijde boven mijn hogere hart. Vervolgens, verschijnt een kleine delicate tiara op mijn wenkbrauw, en nestelt zich zachtjes in mijn dikke haar alsof het daar met handen in geplaatst wordt.
Wederom spreekt de grote Heer, "Hier staat voor jullie, jullie dienaar gekleed in Licht. Lang heeft zij de zaak van het Licht in dit Universum gediend. Dat zij door mag gaan de Goddelijke Moeder/Vader God met geheel haar hart te dienen!"
Dan komt, uit de schaduwachtige bereiken van de zaal, een prachtige mannelijke tenoren stem, en zingt een zacht heilig lofdicht. Het is Thorpe, één van Heer Michael's Adelaars, wiens stem is zoals het engelachtige wezen waaruit het vandaan straalt.
De grote heren en lady's verlaten het podium en vervolgens komt een zeer lange, donkerharige man van grote waardigheid, mijn geliefde Oom, Heer Adrigon, mijn pleegvader het podium op. Achter hem schrijdt een lange man met goudblonde haren, mijn geliefde Partner, AnDra Lan Tetrah. Gezamenlijk staan zij bij mij, met het gezicht naar het publiek, één aan iedere zijde.
Heer Adrigon adresseert de bijeenkomst met zijn diepe stemgeluid, gevuld met autoriteit en warmte, "Ik presenteer aan jullie, twee jonge mensen, AnDra en zijn Lady, Tazjima, die ik in mijn eigen huishouding grootgebracht heb. Zij waren voorbestemd om samen te zijn en zijn dat nu, ondanks het feit dat hun Hogere Zelven Tweeling Vlammen zijn…." Hij pauzeert en kijkt in de richting waar Lady Faith en Aartsengel Michael naast elkaar staan. Hij gaat verder, "Waar er een Wil is, daar is een Weg, in de Hemel en op de Aarde. Deze twee wezens van goedgunstigheid en toegewijde spirit zijn samengekomen om een familie te creëren en om een groot Wezen van licht als hun volgende kind voort te brengen."
Adrigon pauzeert nogmaals, terwijl een prachtige donkere Lady nu het altaar nadert. Het is Lady Isis, een Oude van de Dagen, eeuwig jong, eeuwig prachtig en elegant, haar slanke gestalte is gekleed in eenvoudige witte gewaden met juwelen rondom haar nek, hoofd en handen. Zij gaat voor ons alle drie staan en stopt, pakt mijn handen en kust mijn open palmen ter zegening. Dan raakt zij mijn wenkbrauw en mijn hart aan en buigt voor de goddelijkheid binnenin. Er is verder geen noodzaak om te identificeren wie voorbestemd is om zich weldra bij onze familie aan te sluiten. Weten jullie wie Hij is?
Ik kon de menigte voelen brullen met verrukking, hoewel er geen geluid was in die heilige ruimte. Ik trad naar voren en boog mijn hoofd in eerbiediging en bescheidenheid voor allen die hier bijeengebracht waren, mijn palmen tezamen in een eenvoudige mudra.
De ceremonie was geëindigd en nu kwam de tijd voor mij om formeel gepresenteerd te worden aan de aanwezige grote verlichte zielen. Ik laat het aan mijn lezers over om die lange lijst met hun eigen fantasie te vullen. En na de formele presentatie, begonnen de festiviteiten. Er was veel dansen en vrolijkheid onder deze grote Wezens! Ik ben vereerd om onder hen gerekend te worden!
Dit was mijn Ascentiedag. En nu BEN IK werkelijk Thuis!
Namaste, dierbaren, Ik buig voor het heilige zaad van goddelijkheid binnenin jullie allemaal. En op de één of andere goede dag, zal een ieder van jullie mij in waarheid ontmoeten. Dit beloof ik.
IK BEN Lady Tazjima, Lady van het Licht.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright 2012 – 2014 © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten