dinsdag, oktober 07, 2014

De Berichtgevingen van God - Hoe het Hart de Wereld Ziet - Oktober 2014


De Berichtgevingen van God
Hoe het Hart de Wereld Ziet
Oktober 2014 / Yael en Doug Powell
Geliefden, wanneer je naar het hart verschuift ben je Verliefd op alles, volledig open, vreugdevol vermengd in eenheid. Je bent Verliefd op alles dat je tegenkomt. Niet Verliefd zoals een persoon van iets of iemand houdt, maar Verliefd zoals zijnde een deel van de oceaan ontwaakt tot de getijden en tot de beweging van vreugde, tot de stijgende golven van creativiteit en de zegeningen van goedgunstigheid terwijl Liefde jou voortbeweegt, jou verrukt, en jou altijd uitbreidt in/naar immer-grotere vreugde.
Wanneer je naar het hart verschuift, geliefden, vervaagt de illusie. Er is niets anders dan deze Liefde, van hart naar hart, van gezicht naar gezicht, van atoom naar atoom, van elektron naar elektron. Het is eenvoudig het geheel van de Liefde welke jou in- en uitademt om in verwondering uit te breiden. Het zou gezegd kunnen worden dat de illusie te benoemen is om meer afscheiding te creëren. Maar wat dan ook benoemen is afscheiding want afscheiding wordt geboren vanuit het kleine verstand. Maar het hart kent alleen Liefde en niets anders. En iedere onjuiste gewaarwording/inzicht van alles minder-dan-liefde is weg wanneer het hart het Leven ontmoet.
Je kunt hier in Mij leven in deze staat van volmaakt en glorieus besef van de Liefde die je bent. Versmolten en gloeiend, vrij dansend om aan te raken en te verkennen wat het betekent om het creatieve hart van God voor altijd te zijn. Wanneer je naar het hart verschuift is er geen wereld gevuld met afgescheiden ego's. Er zijn geen grote stromen van Licht en het leven dat nieuwe en schitterende patronen creëert voor de expressie van zelfs meer Liefde. Het hart ziet alles op het diepste en meest intieme niveau. Het gehele leven, geliefden, is de meest glorieuze Liefdesdaad en ieder moment is extase.
Dus dierbaren, kom en maak de verschuiving naar het hart. Want zelfs één moment is een complete openbaring. Daarin zullen jullie je gewoonweg herinneren wie jullie zijn, je zult begrijpen wat het betekent om het geheel van God te kussen. Je zult vrij vliegen van de grenzen van tijd en ruimte. En nochtans als je de Liefde toestaat om jou te leven, als het volmaakt voor jou is om op tijd op te komen dagen dan ben je hier.
Hier ben je - Liefde in beweging. Hier ben je - Liefde toenemend. Hier ben je - Liefde van zichzelf zo volledig gevend dat meer Liefde onophoudelijk geboren wordt in grote explosies van nieuw leven. En dat wat waargenomen werd als de wereld wordt plotseling gezien als het energiegebied van een levend hart - een wezen van een geweldig leven dat tot zichzelf ontwaakt. En jij, de energie van diens geboorte, houdt diens resonantie vast als volmaakt en vervuld. Ieder bewustzijn aangesloten in de intentie als een nieuwe ster geboren is.

Door het verstand hebben jullie geen idee waarom jullie hier zijn. Maar oh, geliefden, het hart weet alles. Het weet wat je tot leven aan het brengen bent. Het weet gewoonweg hoe belangrijk jij bent. Het weet hoe gemakkelijk jij de elektriciteit van het zuivere leven in/naar de kern van deze nieuwe ontwaking geleidt. En het hart kent de diepe verbinding waar miljoenen van harten als één slaan en miljoenen aan stemmen van de Spirit in grote refreinen van vreugde zingen.
Deze wereld is een verbazingwekkend voertuig van Liefde en verandering. Jullie zijn diens verloskundige en nochtans laat het jullie, ook, geboren worden in/naar een groter besef van de mogelijkheden van de Liefde, vrij vliegend van alle waargenomen beperkingen. Jullie hebben momenten waar jullie vermengen door het hart en jullie dit wonder voelen, deze extase, deze geboorte. Jullie hebben momenten waar jullie volledig bewust zijn van hoe volmaakt ieder leven gewoonweg verbonden is in diens doel van het geven en uitbreiden van Liefde. Laat deze momenten niet alleen jullie onderhouden, maar ook uitbreiden en verlengen totdat jullie immer-aanwezig zijn in dit eeuwige Nu, kijkend naar de wereld die samen met jullie in Liefde ontwaakt.
Het verstand kan zich bewust worden van deze grote stromingen van Liefde. En wanneer het het hart toestaat om het over te nemen, geeft het zichzelf over aan de extase en de stroom, om deel uit te maken van deze uitbreidende oceaan van God. Geliefden, laat Liefde jullie nu leven. Laat het in deze momenten van volmaakte vrede openbaren wat het is waar jullie deel van uitmaken hier in deze geboorte van een nieuw hart van Liefde. En diep binnenin, in de bewegingen van het bewustzijn, ben bewust dat jullie dit Licht zijn dat immer-helderer brandt, de ontwaking brengend naar alles en iedereen in deze grote vermenging van grenzeloze verwondering.
Vanuit het perspectief van het kleine verstand is het niet gemakkelijk om de stilte binnen te gaan, om in de oceaan te springen van levende Liefde. Maar vanuit het hart, geliefden, is het gemakkelijk. Het is al wie jullie zijn. Het is jullie werkelijkheid. Het neemt alleen één keuze, één verschuiving en jullie zijn hier in dit bedrijven van de Liefde. Het minnekozen dat Ik Ben, in en met Alles.
De ontvouwing van het leven is buitengewoon en prachtig, de expressie van het grote creatieve wonder van Liefde. En deze wereld is gemaakt van zelfs meer levendige kleuren van het leven, meer intensiteit van het doel, meer extatische verwondering omdat jullie buiten Liefde gezocht hebben en jullie teruggekeerd zijn. En daarom is alles krachtiger hier en de geboorte van dit nieuwe hart, meer verbijsterend.
Laat los en kom om volledig deel te nemen aan wat er naar voren gebracht wordt hier als de wereld in en door de harten van de mensheid. Geliefden, de verschuiving naar het hart betekent het achterlaten van alle stressoren, de verwarring, de strijd, en de Liefde jullie laten leven met iedere hartslag, iedere ademhaling. Totdat jullie je alleen bewust zijn van de vermenging van de schoonheid van de diepe eerbiediging voor het leven terwijl jullie iedere prachtige energie aanschouwen dat deel uitmaakt van deze ontwakende ster.
Alles dat ooit jullie hart geraakt heeft en het verhief in/naar dat hunkeren naar volmaakte Liefde, alles dat jullie bewustzijn gekoesterd heeft en jullie bewust gemaakt heeft dat er iets groters is dan het verstand - dat alles is geweest om jullie hier te brengen. Hier waar jullie kunnen ontwaken naar de herinnering van de oceaan van Liefde dat jullie zijn en deelnemen aan het minnekozen van God.
Iedere stap die jullie genomen hebben heeft jullie naar hier geleid, naar de plaats waar jullie je aan het hart overgeven. De plaats waar Liefde het verstand ook in/naar de vermenging brengt, dat het in anticipatie zou kunnen wachten op de volgende openbaring van Liefde. Het is een verschuiving uit de sub-creatie vandaan welke gemaakt is van de gedachte van het ego verstand. Eén verschuiving in/naar het hart, in/naar de herinnering van alleen Liefde dat altijd de waarheid geweest is van God Ik Ben wachtend om jullie als een nieuwe creatie te verwelkomen, een verdiepend deel  van het hologram van Liefde.   
En terwijl het verstand dit bewustzijn van levende Liefde kan begrijpen dat aldus rijk is, aldus gevuld met zoveel goddelijke energieën en nochtans altijd en alleen volmaakte Liefde. Het kan bespeuren wat bedoeld is om ervan te komen, wanneer Liefde toegestaan is om ook het verstand van brandstof te voorzien: Dat iedere gedachte is zoals een regendruppel verstrekt aan de droge Aarde van de inzichten/gewaarwordingen van het verstand, een nieuw besef van het Echte leven koesterend, zuivere liefde en de overgave aan het hart.
Soms neemt het een krachtige keuze om naar het hart te verschuiven, om naar de oceaan terug te keren, om Liefde jou te laten leven, om terug te komen naar het minnekozen van God. Soms is het moeiteloos, glijdend in/naar de oceaan zoals een lange afstand zwemmer die haar thuis gewaarwordt. Soms neemt het slechts één bewuste en heilige ademteug en neemt het hart het over. De weg is duidelijk en je bent thuis in de oceaan van ons wezen, de eenheid van onze extatische vreugde.
Er is hier meer dan dat jullie je ooit voor kunnen stellen. Lagen op lagen op lagen van bewuste creatie van de wonderbaarlijke verwevingen van het hart, de grote creativiteit van God. Alles dat Ik Ben breidt onophoudelijk uit, evolueert wonderbaarlijk in/naar immer meer ontwakende Liefde. Niets is ooit verloren maar meer wordt gegeven, meer wordt gekozen, meer wordt gecreëerd als meer Liefde gegeven wordt. En iedere ervaring van ieder leven, zelfs in de wereld van het ego, is altijd en alleen een kans om Liefde te geven.
Het geven van Liefde verschuift jou naar het hart en ogenblikkelijk ben je thuis en ben jij je bewust van de vermenging, het complete opengaan van het hart, de kwetsbaarheid dat vertrouwen kiest, wetende dat Liefde je vasthoudt als je in deze goddelijke oceaan van goedgunstigheid zwemt. Want goedgunstigheid betekent dat er altijd meer van het goede is, meer Liefde, meer extase en meer geven van het ene wonderbaarlijke Zelf dat wij delen.
Jij bent uniek in Alles-Dat-Is en een bijzonder deel van deze Liefde welke Ik Ben. De grote bliksemschicht van Licht dat jouw ontwaakte bewustzijn is, is onuitwisbaar op de kosmos geprint, geëtst in het hologram, pulserend in het centrum van Mijn hart. Je verdwijnt nooit en toch is er geen afscheiding in deze Liefde als je het ademt, het leeft, er eeuwig in zwemt - altijd diens kostbaarheid en het verbazingwekkende geschenk van het leven verkennend.
Deze wereld is gestolde Liefde. Het is het meest verbijsterende patroon van keuzes voor het hart. En wat het hart onder de illusies van het ego-verstand ziet, zijn waarlijk kansen om meer Liefde te geven. Het is het leven dat het leven ontmoet, het hart dat het hart ontmoet, Liefde die zichzelf voorbij de tijd bekend maakt. Voor hoe lang het ook schijnt te nemen in de ontvouwing van het inzicht van het ego, alles dat telt in wat voor leven dan ook zijn de momenten waar de keuze voor Liefde is gemaakt.
Wanneer je dit eenmaal inneemt, val je vrij van de lineaire tijd en ben je eenvoudig de keuze om Liefde te geven en niets anders. En toch het geven ervan is volledig creatief. Het is van jou om te verkennen, om ermee te experimenteren. Wat voor wonderbaarlijke patronen van het leven kan je verweven in het geven? Wat voor nieuwe creaties kan je geboren laten worden vanuit het geven van je hart?
Wanneer Liefde jou verheft en jou beweegt, voort barstend met creatieve energie, is het het kleine verstand dat zich aan het hart moet overgeven. Maar het hart is de creatieve kracht van God Ik Ben en daarom zeker bekrachtigd om meer van zichzelf te creëren en Mijn onophoudelijke groeiende besef van wat het betekent om Liefde te geven uit te breiden.
Daarom kom, geliefden, verschuif naar het hart. Jullie kwamen volledig verbonden deze tijd binnen, gereed om dat te zijn waarvoor jullie kwamen - het leven van Liefde - de ontwaking van God.
Laat jouw hart jou de weg tonen. Wanneer ieder moment van het leven Minnekozend is, dat alles dat je aanraakt ervaren wordt als de meest heilige gemeenschap en dat wat het hart jou brengt het volledige besef is van wat het betekent om het hart van God te zijn.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Geen opmerkingen:

Een reactie posten