vrijdag, oktober 10, 2014

De Arcturianen, Mytria en Je Innerlijke ZELF - Het Violette Vuur Binnengaan - 5 Oktober 2014De Arcturianen, Mytria en Je Innerlijke ZELF
Het Violette Vuur Binnengaan
5 Oktober 2014 / Dr. Suzanne LieGroeten, Wij zijn de Arcturianen,
Wij zijn teruggekeerd om jullie reis in/naar het Violette Vuur van de Centrale Zon te assisteren. Jullie ondernemen deze reis om jullie zelf te helpen om het NU van de Kern van jullie Essentie te ontdekken. Deze Kern Essentie is een component van ALLES dat geweest is en ALTIJD zal zijn. Jullie Innerlijke Kern Essentie straalt de MISSIE uit die jullie naar Gaia gebracht heeft voor de definitieve acte van "De Grote Illusie".
Voel jezelf op de rand van het onbekende. Alles dat je waargenomen hebt als je zelf is in onbruik en "verouderd" geraakt. Wat je eens vreesde is nu slechts een schaduw, maar er is nieuwheid in het leven dat dreigt om onze "vrees voor het onbekende" aan te steken.
Je ervaart de vrees niet op dezelfde manier waarop je dat eens deed, maar het is er, in afwachting van jouw ontdekking en transmutatie in het Violette Vuur. Deze vrees handelt als een schelp om het nieuwe, kwetsbare embryo te beschermen terwijl het diep binnenin jouw essentie groeit. Jouw ware expressie van ZELF is nog niet helemaal gereed voor de geboorte, maar het is NU "tijd" om je in alle ernst voor te bereiden op het NIEUWE dat in feite het OUDE is.
(Dit werd in 1997 ontvangen. NU IS het de "tijd".)
Voorafgaand aan het betreden van de Violette Tempel, zouden wij, de Arcturianen, jullie graag een boodschap willen geven. Jullie hebben deze reis in/naar het onbekende gemaakt en staan op het punt om De Violette Tempel van Alycone, in de Grote Centrale Zon binnen te gaan. Als de Aarde Haar ascentie bereikt, zijn wij Arcturianen bedoeld om Haar begeleider te zijn.
Wij werden gekozen uit de velen die zich vrijwillig aangemeld hadden voor deze rol, omdat wij de grootste bekwaamheid hebben om Gaia bij de manifestatie van Haar Goddelijke Plan te helpen, wat is om een planeet van zuivere Onvoorwaardelijke Liefde te zijn. Natuurlijk, zullen andere werelden ook actief zijn bij het helpen van Haar.
Onder deze werelden zijn de Pleiaden, Sirius, Andromeda en Antares. Antares, Sirius en Andromeda helpen bij het controleren van de draaikolk in/naar en uit de aardse incarnaties, terwijl de Pleiaden aangeboden hebben om de ontwaakten in hun Violette Tempel van Transmutatie te accepteren. De Pleiadianen zijn ook zeer lang actief geweest met het communiceren met de ontvankelijke gegrondvestigden op de Aarde.
Denk eraan, de sleutel voor jullie transformatie in/naar het Lichtlichaam is Liefde, specifiek de Liefde voor jullie fysieke lichaam. Jullie aardse voertuig staat jullie toe om jullie aardse gedachten te hebben en om jullie aardse emoties te voelen. De meest gekoesterde van deze aardse emoties zijn Liefde en vreugde.

Liefde en vreugde zijn feitelijk het resultaat van jouw bekwaamheid om je gedachten en het gevoel op een manier te combineren welke jouw hersengolven kalibreert met hun hoogst mogelijke frequentie. Wanneer je ongelukkig wordt of je voelt je ongeliefd, mag je denken dat het een emotie is. Echter, in feite is het dat je met jouw hogere hersengolven "uit het kalibreren" vandaan gevallen bent.
Als je dezelfde ervaring onder ogen zou kunnen komen die jou ongelukkig maakte, maar jezelf gekalibreerd houdt met de hoogste hersengolven, zou je de ervaring op een volledige andere manier gewaarworden. Het zou niet langer meer een gebeurtenis zijn die je ongelukkig maakt, maar een uitdaging, hetgeen je succesvol zou kunnen verwerken.
Je zou weten dat je productief die uitdaging onder ogen zou kunnen komen omdat je gekalibreerd bent met de hersengolven die jou in een onophoudelijke communicatie houden met je Ziel/ZELF. Een ervaring welke jouw derde dimensionale ego zou ruïneren zou een loutere uitdaging zijn met jouw vijfde dimensionale ZELF.
Bijgevolg, moedigen wij je aan om je hoogste draagfrequenties te vinden aan het begin van iedere dag en met je Ziel te vermengen, zodat het pad van communicatie tussen jou en jouw Multidimensionale Ziel open kan blijven gedurende de dag. Op deze manier, kan jij je mentale kanaal afgestemd houden op de vijfde dimensionale frequentie.
Deze vijfde dimensionale frequentie, welke voorbij de snelheid van het licht is, maar niet voorbij de snelheid van de gedachte, kan niet duidelijk betreden worden tenzij je brein zich gekalibreerd heeft met de vijfde dimensies. Eenmaal gekalibreerd, is jouw brein in staat om je vijfdimensionale trilling na te sporen terwijl het omlaag gaat vanuit de hogere frequenties van Spirit in/naar de lagere frequenties van de materie.
Op deze manier, kan je "Spirit in de Materie" integreren in jouw dagelijkse bewuste leven.
Deze integratie is de grootste dienstverlening die wie dan ook aan kan bieden, aangezien het het meest effectieve proces is voor het verhogen van de trilling van je zelf en dat van de planeet.
Ook, op deze manier, kan jouw fysieke aarde-schip opgewaardeerd worden met de noodzakelijke "downloads" vanuit de vijfdimensionale wereld. Dit proces lijkt veel op de "updates" die je in/naar jouw computer download.
Echter, als de computer niet "aanstaat" zal je niet weten dat er een nieuwe update gereed is voor transmissie. Als jij jezelf toewijdt aan deze dagelijkse verbinding met je Hogere Zelf, zullen jouw lichamelijke sensaties, emoties en gedachten, jou geïnformeerd houden met betrekking tot jouw superbewuste activiteiten.
Verbonden blijven met jouw Hogere ZELF helpt je ook om je ervaringen te herinneren in de Violette Tempel. Wij zijn zeer verheugd met jullie/onze vooruitgang. Wij zeggen jullie/onze vooruitgang omdat jullie en wij ÉÉN zijn.
Wij zijn allemaal porties van het grotere ZELF die ervoor gekozen heeft om een aards voertuig van klei te bewonen. Wij zijn jullie commando-station; vandaar dat, wij van onschatbare waarde voor jullie zijn. Weet dat wat voor gevoelens van "Heimwee" dan ook in feite een oriënteringsstraal zijn die jullie kunnen nalopen om naar Huis terug te keren in jullie hogere staten van bewustzijn.
Vandaar dat, wij jullie eraan herinneren om deze "Goddelijke Onaangenaamheid" te volgen. Het is geen vijand om je verdrietig te maken; het is een vriend die jou naar huis zal leiden. Denk eraan, dierbaren, jullie/wij, maken allemaal deel uit van de ENE ZELF. Wij omringen jullie met ons Licht zodat jullie iedere ervaring los kunnen laten die dreigt om "jullie in de steek te laten" en jullie bewustzijn te verlagen.
Wij ondersteunen jullie in ons Web van het Leven en beloven jullie dat wij jullie NIET "in de steek zullen laten". Weet dat jullie/onze missie volbracht zal worden. Een ieder van jullie binnenin ons Web van het Leven representeert de mannelijke energie van een Spirituele Strijder, alsook de vrouwelijke energie van de Creatieve Godin. Jullie mannelijke en vrouwelijke energieën zijn nu aan het vermengen.
Dit proces van verhoogde tweeslachtigheid zal doorgaan totdat er geen afscheiding meer mogelijk is tussen het mannelijke en vrouwelijke omdat jullie lichaam getransformeerd werd in/naar LICHT. Breid het bewuste besef uit van jullie stoffelijke lichaam om het visioen van de matrix van het Web van het Leven te omhelzen welke jullie/wij voor jullie creëerden.
Houd deze matrix bewust door jullie gehele dag heen. Verbeeld het NU. Zie hoe het glinstert met vele gekleurde lichten en voel hoe het je omhelst met Onvoorwaardelijke Liefde.
Wanneer je de Violette Vlam binnengaat sta iedere druppel van het Violette Licht toe om in/naar dit vijfdimensionale Web van het Leven te stromen om je te helpen bij het downloaden en integreren van het Violette Vuur in/naar iedere cel en atoom van jouw fysieke lichaam. Draag dit beeld met je mee door jouw dag heen om jou te helpen bij het voelen van onze Onvoorwaardelijke Liefde!
Wij leiden jullie nu naar Mytria, die jullie Gids zal zijn.
De Arcturianen
IK BEN Mytria - Opzichter van de Violette Vlam,
Dierbaren, ik heb de grote eer van het escorteren van jullie naar de Violette Vlam van Alycone. Jullie hebben de Centrale Zon gedurende verscheidene van jullie Aardse dagen ervaren. Echter, jullie mogen het moeilijk gehad hebben om jullie innerlijke ervaring te herinneren terwijl jullie bezig gaan met de zaken van jullie fysieke werkelijkheid.
Oordeel jezelf niet voor het verloren te raken in je derde dimensionale bewustzijn. Je moet je focussen op de plichten en verantwoordelijkheden, welke je gekozen hebt om in deze werkelijkheid te ervaren. NU, ben je teruggekeerd naar een tijd en locatie waar je binnenin je ZELF kunt gaan om onze reis in/naar de Violette Vlam voort te zetten.  
Er zijn vele Violette Tempels die gelokaliseerd zijn op heilige overgangspunten met inbegrip van het frequentiespoor dat heen en weer gaat tussen het NU van de ENE en de Tijd-Ruimte van de fysieke werelden. In feite, is er een Violette Tempel, met een Violette Vlam, op de rand van iedere nieuwe octaaf van de vierde dimensionale Astrale Wereld.
Er zijn ook Violette Temples. Vaak verborgen voor het alledaagse zicht, op iedere "dienstverlening aan anderen" wereld. De term "wereld" omvat zowel fysieke planeten als multidimensionale Sterrenschepen die net zo groot zijn als sommige planeten. Deze Violette tempels dienen als "toegangspunt stations" voor de Spirituele "levenslijn" die energetisch OMLAAG loopt vanuit de hogere dimensies, en naar BUITEN in/naar iedere werkelijkheid in iedere dimensie.
In de driedimensionale levensspannen waarin je ontwaakte, heb jij je herinnerd dat jij de schepper van jouw hologram bent. Aan de andere kant, in de levensspannen waarin je nog steeds "slapende" bent, voel jij je beperkt en afgescheiden van Alles Dat Is. Gelukkig, wanneer één van deze 'verloren zelven" ontwaakt zal jij beginnen je te verbinden met jouw Multidimensionale ZELF.
Dit "Hogere Zelf" kan dan de Onvoorwaardelijke Liefde en Supervisie geven die nodig is in die werkelijkheid totdat die "jij" gereed is om volledig te ontwaken. De bekwaamheid om meer dan één werkelijkheid in jouw bewustzijn te dragen is moeilijk in de derde dimensie. Gelukkig, is het gemakkelijker in de vierde dimensionale levens om andere uitlopers van jouw primaire werkelijkheid gewaar te worden, alsook andere unieke expressies van je ZELF in die werkelijkheid.
In de vijfde dimensie versmelt je met jouw Goddelijke Aanvulling. Deze terugkeer naar ZELF verenigt jouw automatisch met de herinnering van alle ervaringen van jouw andere polariteit of Wezenlijkheid. Vandaar dat, in de vijfde dimensie je in staat bent om meer dan één werkelijkheid in jouw bewustzijn in één keer vast te houden.
Vanaf de top van de vijfde dimensie kan jij je in één keer bewust zijn van zoveel als zeven verschillende werkelijkheden. In de zesde dimensie, is het eenvoudig om vele "draden van bewustzijn" gewaar te worden, wat in de lagere werelden bekend is als "incarnaties".  
Elke van jouw draden van bewustzijn resoneert voortdurend met Golven van Mogelijke Werkelijkheden. Op het hoogste subgebied van de zesde dimensie is het programmeer Centrum van al jouw holografische werkelijkheden in alle lagere dimensies. Vanaf daar, kan jij je bewust zijn van al jouw werkelijkheden van de zesde, vijfde, vierde en derde dimensies, tegelijkertijd.
De zevende dimensie is jouw Overziel, welke het kernpunt is van het volledige systeem van uitlopers voor alle werkelijkheden van jouw Ziel aangaande alle lagere frequentie dimensies. Wanneer jij je herinnert hoe interdimensionaal in/naar jouw achtste doorgaand naar de tiende dimensionale Elohim ZELF te reizen, zal jij je bewust worden van AL jouw draden van bewustzijn die in/naar ALLE lagere frequentie werkelijkheden stromen.
Denk er altijd aan, dat jullie ALLEMAAL twaalf dimensionale wezens zijn die interdimensionaal het frequentiespoor van werkelijkheid omlaag gereisd zijn om de werkelijkheid in de derde dimensie te ervaren. Met deze herinnering, is er geen bereiken of leren. Daar is alleen maar het herinneren!
Wij presenteren deze Video van het binnengaan van de Violette Tempel op Venus, en zoals altijd waar er een Violette Tempel is is HIER NU!
 


In het Violette Vuur Springen
Met vertrouwen en moed, spring je in het Violette vuur - alleen! Echter, weet dat jouw Multidimensionale ZELF in jouw bewustzijn bij je is. Je kunt die jij op jou "voelen" wachten binnenin de kern van de Vlam. Deze JIJ geeft jou ondersteuning en moed voor jouw reis in de Vlam van Transmutatie en bewaakt plichtsgetrouw jouw dichtere lichaam tijdens jouw reis in het Violette Vuur.
Je mag bij jezelf gewaarworden "buiten" over het Violette Vuur te denken om jouw sensaties van het "zijn in" het Violette Vuur te vermijden. Daarom, neem een moment om de opwinding te kalmeren, wat bijna aanvoelt als angst voor dit hogere avontuur. Neem een lange, langzame, diepe ademteug om je bewustzijn aan deze hogere frequentie te wennen.
Verander jouw gewaarwording van buitenaf de Vlam naar binnenin de Vlam, en sta jezelf toe om het Violette Vuur rondom jou heen te voelen. Het voelt zoals Kracht, meer kracht dan dat jij je ooit zou kunnen voorstellen. Het voelt zoals Wijsheid, meer wijsheid dan dat jij ooit ervaren hebt. Maar, bovenal, voelt het aan als LIEFDE.
De Liefde binnenin deze Vlam is zo duidelijk en onvoorwaardelijk dat je geleidelijk ontspant in jouw ervaring. NU kan je het Violette Vuur, boven - onder - rondom- en door jou heen ervaren. Voel hoe de Violette Vlam je beschermt zoals de meest krachtige vader en van jou houdt zoals de meest wijze moeder. Deze ervaring is zo zacht en constant dat jij jouw eigen kracht en jouw eigen wijsheid begint te begrijpen.
Je voelt je nu veilig genoeg om jouw gewaarwording op jezelf te centreren. Terwijl je dat aldus doet, wordt je gewaar dat je in een relatief vormeloze staat bent. Binnenin de Vlam, ben jij je alleen van jezelf bewust als een focus van aandacht, een geïndividualiseerde vlek van Licht, wat jou … je wat is? Het is jouw spirit, jouw ziel.
Dierbare, deze focus, deze vlek van Licht, is jouw Essentie. Binnenin de Vlam, is jouw essentie vrij van iedere identificatie anders dan de intentie die je vasthield toen je de Vlam betrad. Wanneer je eenmaal je intentie verklaart, zal jouw essentie dat concept in/naar de vorm transmuteren.
"Wat wens je om als jouw intentie te verklaren?"
Je hoeft niet te pauzeren. Jouw verklaring is voor jou duidelijk. Je weet niet hoelang je in de Vlam bent geweest, aangezien de tijd niet in deze dimensie bestaat, maar je herinnert je dat jouw aardse werkelijkheid in een grote overgang is. Alles dat je gekend hebt als een fundering is aan het vertrekken en veranderen. Het is tijd voor jou om een nieuwe werkelijkheid te creëren.
Je bent gereed. Je bent gereed om "los te laten", "op te houden met worstelen"  en "in de stroom te vallen". In zoverre, je bent bijna gereed. Iets zit er klem. Het zit klem diep binnenin jouw hart, klem met betrekking tot jouw kindertijd en met betrekking tot jouw jeugd. Je bent de Vlam ingestapt om een manier te vinden om het los te maken.
Een oude kern overtuiging is gereed om jouw bewustzijn nu te verlaten, zodat jij je "zelf" toe kunt staan om je "ZELF" te zijn. Maar de kern overtuiging is onbeweegbaar. Je zit klem. Je zit beklemd tussen de werkelijkheid die je bezig bent te verlaten, en de nieuwe werkelijkheid die je aan het creëren bent. Je beseft nu dat:
Om te veranderen wat je DOET, je moet veranderen wie je BENT.
Plotseling flitst de Violette Vlam rondom jou heen en openbaart alle andere keren dat jij je gevangen voelde zitten tussen "doen" en "zijn". Misschien is het jouw angst dat klem zit, de angst dat jij jezelf niet voldoende kunt transformeren om het leven te creëren dat je wenst. Het mag zijn dat deze angst een kern overtuiging geworden is.
In feite, echter, ben JIJ het niet die bang is, het is jouw EGO. Jouw ego is degene die gelooft dat je niet de schepper van jouw leven kunt zijn. Jouw ego is angstig, ongeduldig, kwaad, het slachtoffer en controlerend. Je beseft dat degene die je moet oproepen om jouw intentie vast te houden degene is die sterker is dan jouw angst en wijzer is dan jouw ego.
Deze "ENE" is jouw Ziel.
Je WEET dat jij je over moet geven aan jouw Ziel. Hier, binnenin de Vlam, kan jij je Ziel voelen, geduldig in afwachting van jouw toestemming om bij jou binnen te komen en de Kapitein te zijn van jouw aardse voertuig. Je herinnert je hoe vaak je dat gewenst hebt, maar het is alleen door overgave aan je Ziel dat je dit kunt realiseren.
Gelukkig, terwijl je in de Vlam bent, is jouw bewustzijn zesdimensionaal. Wanneer je in de zesde dimensionale Violette Vlam bent, ben je in staat om transformatie op het diepste niveau toe te staan. Je bent in de Vlammen van Mogelijkheid waar je kunt leren hoe de werkelijkheid te creëren die je wenst. Diep van binnenuit, hoor je,
"IK GEEF NU ALLE CONTROLE VAN MIJN FYSIEKE LICHAAM OVER AAN MIJN ZIEL!"
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten