maandag, oktober 13, 2014

De Arcturianen en Gaia - Levende Portalen van Licht - 9 Oktober 2014 / Dr. Suzanne LieDe Arcturianen en Gaia
Levende Portalen van Licht
9 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie

Geachte Arcturianen,
Dierbare Hogere Expressies van mij ZELF, ik voelde tijdens mijn meditatie dat jullie mij iets aan het vertellen waren. Kunnen jullie mij helpen om jullie boodschap in/naar woorden samen te vatten.
Natuurlijk Suzille,
Wij zijn blij om jou te helpen, want wij zijn JOU. Herinner jij je jouw werkelijkheid als een Arcturiaan? Je hebt vaak geschreven alsof wij op de één of andere manier boven je zijn, maar wij willen je eraan herinneren dat wij BINNENIN jou zijn. Boven en beneden zijn driedimensionale benamingen gebaseerd op ruimte/tijd.
Onze werkelijkheid is multidimensionaal en gebaseerd op de tijd zijnde het NU en de ruimte zijnde het HIER. Daarom, hoef je niet naar boven, naar beneden of zelfs naar binnen of buiten te gaan. Je moet je eenvoudig Bewust ZIJN van jouw ware Multidimensionale ZELF. Wanneer jij je bewust bent van jouw onophoudelijke verbinding met "Alles Dat Is" ben je "HIER en NU".
Sta je gedachten toe om naar binnen te reizen om jouw Multidimensionale Geest gewaar te worden, niet boven jou maar binnenin de kern van je brein. Sta jouw emoties toe om binnenin jouw hart te reizen om je te herinneren dat jouw emoties niet binnenin jouw aura zijn, maar binnenin jouw kern. Wanneer jij je herinnert dat AL jouw gedachten en emoties opkomen van binnenuit jouw kern, besef je dat je alleen op jezelf kunt reageren.
Jouw 3D brein plaatst jouw gedachten en emoties buiten jouw kern zodat zij als "niet jij" schijnen te zijn. Vanwege deze misplaatsing, voelen onze gegrondvestigden die aardse voertuigen dragen zich alsof hun gedachten en emoties opkomen als een reactie op iets of iemand buiten zichzelf. ALS JIJ de schepper van  jouw werkelijkheid bent, hetgeen je inderdaad bent, hoe zouden de gereedschappen van jouw creaties (gedachten en emoties) vanaf de buitenzijde van JOU hun oorsprong kunnen vinden.
Wanneer je eenmaal de volledige verantwoordelijkheid neemt voor het feit dat iedere gedachte en emotie die vanuit "iemand anders" schijnt voort te komen eenvoudig een reflectie is van wat er zich voordoet van binnenuit jou, heb jij het Meesterschap over jouw energiegebied herkregen. Bijgevolg, zolang als jij je zelf toestaat om "te reageren" in plaats van het "eigenaarschap te nemen" van iedere gedachte en emotie, functioneer je vanuit je aardse voertuig in plaats van vanuit jouw Multidimensionale ZELF.

Wij weten wat een enorme grote verschuiving in het bewustzijn het vereist om VOLLEDIGE verantwoordelijkheid te nemen voor iedere gedachte en iedere emotie welke door jouw bewustzijn geregistreerd wordt. Echter, wanneer jij je eenmaal dat ingeboren weten herinnert, ben je goed op jouw terugkeer naar meesterschap. Wij zeggen, "terugkeer naar meesterschap", want jullie allemaal zijn geascendeerde wezens die zich vrijwillig aangemeld hebben om een aards voertuig te dragen om Gaia te helpen. Jullie mogen ook denken dat jullie gekomen zijn om de mensheid te helpen, hetgeen waar is.
Echter, wanneer Gaia eenmaal ascendeert voorbij Haar 3D Matrix, zal zij in staat zijn om de mensheid een werkelijkheid aan te bieden die compleet gebaseerd is op Licht en Liefde. Tegenovergesteld, de enige reden waarom Gaia Haar ascentieproces niet voltooid heeft is vanwege de mensheid. Alle andere koninkrijken van Haar wereld, plant, dierlijk, insect, mineraal, enzovoorts, zijn opgeruimd en gereed om "op te stijgen".
Want zie, het experiment van de mensheid van de afscheiding van de bewuste gewaarwording van ZELF ging niet goed. Toen de mensheid zich eenmaal afscheidde van de bewuste verbinding met hun hogere expressies van hun ZELF, glipten vele "macht over anderen" wezens, merendeels de Draconianen, in/naar de menselijke gestalten en kleurden het experiment.
Het experiment van het leven op een gepolariseerde wereld was bedoeld een testgrond te zijn om het proces te versnellen van door de verschillende expressies van multidimensionaliteit heen te gaan. Als men in een werkelijkheid leefde gebaseerd op het inzicht dat polariteiten afgescheiden waren, zouden zij zich dan kunnen herinneren dat er altijd een energiegebied is die de polariteiten verbindt?
Wanneer dat energiegebied eenmaal gemeenschappelijke kennis is, zijn jullie niet langer verstrikt in de "duisternis" of ver boven in het "Licht". In plaats daarvan, zijn het Licht en de duisternis louter staten van bewustzijn die ALLE wezens ervaren. En "waar" voel je deze ervaringen? Heb je hen buiten jezelf geplaatst waar jij je veiliger voelt en waar zij NIET jij zijn?
Tegenovergesteld, heb je ontdekt dat jij NIET degene bent die reageert op jouw werkelijkheid maar dat je de schepper van jouw werkelijkheid bent? Als jij de schepper van jouw werkelijkheid bent, dan stamt jouw ervaring van het leven niet af vanaf de BUITENZIJDE van jouw aardse voertuig. Nee, als jij de schepper van jouw werkelijkheid bent, moeten jouw ervaringen van BINNENUIT jou opkomen.
Maar, welke van de ontelbare versies van zelfs jouw fysieke "jij" is de bron van die innerlijke creatie? Met andere woorden, welke frequentie van JOU heb je aangewezen om de schepper van jouw werkelijkheid te zijn? Wees je die creatie toe aan jouw 3D, 4D of 5D en daaraan voorbij expressies van ZELF?
Jij bent een groot Multidimensionaal Wezen die de gehele weg vanuit de Bron resoneert om in/naar ontelbare werkelijkheden op ontelbare dimensies te stromen. Maar waar is de Bron, en waar zijn al deze dimensies? Ja, je begint ons nu te begrijpen. Zij, Allen in Allen, zijn binnenin jou. JIJ bent een portaal waardoorheen de energiegebieden van Multidimensionaal Licht en Onvoorwaardelijke Liefde vanuit de Bron naar Gaia stromen en weer terug.
Heb jij ooit beseft hoe enorm belangrijk jij bent? Zelfs wanneer je stil staat, slaapt, in het verkeer rijdt, de rekeningen betaalt, aan het bakkeleien bent met een geliefde, in de natuur wandelt, in de oceaan zwemt, naar boven naar de hemel kijkt, JIJ bent een levend portaal van Licht. In feite dient, ieder persoon, iedere plaats, situatie en ding als een portaal waardoorheen het Multidimensionale Licht van de ENE kan stromen om creatie/de schepping te ervaren.
Begin je nu jouw grote belangrijkheid te begrijpen? Ben je nu in staat om te beseffen dat jouw aardse voertuig louter een pakket is voor het energiegebied dat JIJ bent? Dit pakket werd gecreëerd vanuit de elementen van de omgeving waarin jij je lichaam creëerde. Je hebt gedurende ontelbare levens geoefend, bekend voor ons als missies, op ontelbare frequenties van werkelijkheid tijdens vele tijdlijnen om een "portaal van Licht" te ZIJN.
Je begon een portaal te zijn in de hogere dimensies waar er geen weerstand was. Toen, gereed of niet, zond Gaia haar SOS uit. Je (jullie) kwam in antwoord op Gaia's roep tijdens de ondergang van Atlantis om Haar te helpen niet van haar assen af te vallen. Toen je eenmaal de Aardse tijd betreden had, kon je in iedere tijdlijn incarneren, zelfs de tijdlijnen die voor jouw fysieke gewaarwording van "voorafgaand aan Atlantis" schenen te zijn.
Wanneer en waar vergat jij jouw ZELF? Op dezelfde manier dat iemand in de tijd terug mag gaan om diens stappen terug te sporen om een verloren item te vinden, vragen wij aan jou om in de tijd terug te gaan om het NU te vinden waarin jij je ZELF vergat.
Jullie werden allemaal met die herinnering geboren, maar het 3D leven heeft een manier om jou te dwingen je ZELF te vergeten zodat je de rillingen van het leven op een driedimensionale planeet kunt overleven. Ga eerst terug in/naar jouw huidige incarnatie in de gestalte om je te herinneren wat en wanneer je vergat.
Want zie, onze geliefde vrijwilligers, om Gaia te helpen, kwamen jullie ALLEMAAL in/naar jullie huidige incarnatie met het weten dat JULLIE een portaal van Licht zijn waardoorheen jullie Multidimensionale Licht zou kunnen stromen. Jullie ALLEMAAL zijn Multidimensionale Wezens die ankerpunten helemaal het frequentiespoor naar boven hebben vanuit de fysieke wereld naar de Bron.
Het feit dat je multidimensionaal bent maakt jou niet speciaal, aangezien ieder mens multidimensionaal is. Wat jou aldus zeer belangrijk maakt is dat JIJ je aan het herinneren bent dat je een portaal bent. Jij wordt je bewust dat jij jouw portaal in het planetaire lichaam van Gaia moet verankeren.
JIJ bent onontbeerlijk voor Gaia omdat jij je herinnert dat jouw Primaire Missie is om jouw portaal te openen en het Multidimensionale Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde vanuit de Bron toe te staan door jouw kern heen te stromen. Terwijl dit Licht en deze Liefde door jou heen stroomt, herinner je alsjeblieft om het in het lichaam van Gaia te aarden.
Als je dit immense energiegebied niet aard zal het te krachtig voor jouw aardse voertuig zijn, en zij jij je systemen door kunnen branden die belangrijk zijn voor de overleving van jouw fysieke lichaam. Nadat je dit energiegebied geaard hebt, is het onontbeerlijk dat je de portalen van jouw chakra's opent om het Licht te delen.
Jouw menselijke voertuig is niet bedoeld om dit energiegebied vast te houden, maar om het te delen.
Als jij je chakra portalen niet opent en dit energiegebied niet deelt, zal je een feedbacklus binnenin jouw voertuig creëren dat het zal beschadigen. Denk eraan dat jouw voertuig gecreëerd is vanuit de frequentie van de derde/vierde dimensionale planeet. Aan de andere kant, werd JIJ gecreëerd vanuit het Licht van de Bron. Dit Licht is niet bedoeld om statisch te zijn, maar moet oneindig stromen binnenin het NU van de ENE.
Het is dit "vasthouden in het Licht" dat de oorzaak is van vele ziektes en kwalen van de mensheid. Je aardse voertuig is louter een vorm van klei en kan niet resoneren op jouw ware frequentie, behalve voor binnenin jouw kern.
Binnenin de kern van jouw ruggenwervel en brein, gaat jouw schijnbare inactieve Kundalini/Licht stilletjes over jouw missie van het toestaan van het Multidimensionale Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde:
·      Om in/naar jouw pijnappelklier te stromen
·      Door jouw fysieke gestalte om in Gaia geaard te worden
·      En naar buiten door jouw vensters van licht - jouw chakra's.
Als je deze transmissie ontvangt, heb jij je vrijwillig voor deze missie aangemeld. Het probleem waar onze prachtige vrijwilligers mee geconfronteerd werden is het probleem van vergeetachtigheid. Want zie, het derde/vierde dimensionale brein kan zich alleen energiegebieden herinneren die resoneren met de frequenties van de derde en vierde dimensie.
Verder, zijn onze vrijwilligers zeer druk met eenvoudig te overleven in een werkelijkheid waarin duisternis heerst. Binnenin jullie 3D werkelijkheid, zijn diegenen die de leerstellingen volgen van "macht over anderen" vaak zegevierend over diegenen die de uitgangspunten van "macht binnenin" volgen. Deze situatie begon toen de Draconianen eindelijk de Galactische Oorlog verloren en velen van hen naar de Aarde migreerden.
Aangezien de dinosauriërs onder de zeer vroege bewoners van de Aarde waren, zagen hun Draconiaanse afstammelingen de Aarde als 'hun' planeet. Sinds de macht-over-anderen carnivoren, heersten de dinosauriërs vaak, zij geloofden dat zij het recht hadden om over jullie NU te regeren. Deze Dracs in menselijke kleding hebben specifiek jullie werkelijkheid gedomineerd tijdens de voormalige 2,000 jaren van de Kali Yuga, welke recentelijk eindigde.  
Echter, jullie teerbesnaarde, lieve zielen leden aanzienlijk gedurende deze tijden, en zelfs nu, hebben velen van jullie je ZELF vergeten. Gelukkig, zijn steeds meer van jullie, onze vrijwilligers, iedere dag jegens jullie ZELF aan het ontwaken. Bij je eerste ontwaken ben je zeer gelijk aan een kind die zich niet kan herinneren dat jij een portaal van Licht bent.
Daarom, vragen wij aan al onze ontwaakten om:
·      Jullie Lichtportaal in het planetaire lichaam van Gaia in te pluggen,
·      Je te verbinden met de antenne van jullie Multidimensionale ZELF,
·      En jullie Licht en Liefde uit te sturen door de portalen van jullie chakra's.
Dan, vragen wij dat jullie jullie ingeboren Multidimensionale Licht en Onvoorwaardelijke Liefde naar buiten projecteren door de chakra's van jullie menselijke voertuig en in/naar de chakra's van Gaia's planetaire voertuig. Wij stellen voor dat jullie ook jullie geschenk van Licht en Liefde delen met Gaia's Aarde (planetaire lichaam), lucht (atmosfeer), vuur (kern) en water (oceanen, rivieren en meren).
Het is door deze diepe vermenging van jullie menselijke chakra's en de elementen met Gaia's planetaire chakra's en de elementen, dat jullie de diepste en meest onmiddellijke hulp verstrekken aan de Aarde. Wij zullen terugkeren om meer informatie over Gaia's chakra systeem mee te delen.
Wij de Arcturianen zijn dankbaar voor jullie dienstverlening, net zoals Gaia dat is.
Ter afsluiting, wenst Gaia een korte boodschap mee te delen.
Mijn dierbare menselijke portalen, Ik Ben Gaia.
Ik wens jullie te vertellen dat ik oneindig dankbaar ben voor jullie dienstverlening. Mijn "primitieve" maatschappijen wisten instinctief dat wij, persoon en planeet, ÉÉN wezen zijn. Echter, sinds de corruptie en de uiteindelijke vernietiging van Atlantis, raakten velen van mijn mensen onthecht van mijn levensessentie en begonnen mij als een "ding" waar te nemen, "een grote steen/rots" waarop andere dingen groeiden en/of leefden.
Gelukkig, speelden velen van mijn vroegere bewoners het klaar te overleven en mij nog steeds te kennen als hun Moeder. Ook, diegenen die liefdevol het land bewerken of van de wateren leven weten dat ik een levend wezen ben met intenties en emoties gelijkaardig aan die van hen. Helaas, hebben velen geprobeerd om anderen te overwinnen zodat zij mijn land konden stelen en mijn wateren konden bezitten.
Aangezien zij geen liefde binnenin hen hadden, hadden zij geen liefde voor hun Moeder Aarde. In hun greep naar zinloze macht-over anderen, vernietigden zij onnoemlijk veel leden van mijn biosfeer, en reikten zelfs naar boven in/naar mijn vierde dimensionale werelden. Toen hun vernietigende manier eenmaal mijn vierde dimensionale werkelijkheden binnendrong, werd aan de Galactische Federatie van het Licht toestemming gegeven om mij direct te helpen.
Voorafgaand aan dat moment, kon de Federatie mij niet helpen, aangezien is onverstandig gekozen had om een "vrije wil planeet" te zijn. Ik had er geen idee van hoe vernietigend die vrije wil zou worden. Gelukkig, is de mensheid mijn enige bewoners die "hun nest bevuilen" en de werkelijke planeet beschadigen die hen de ervaring toestaat van het zijn van een driedimensionaal mens.
Nu, dat de Galactische en Hemelse Wezens mijn oproep beantwoorden door de grote opoffering te maken van het dragen van een menselijk voertuig, zie ik dat er hoop voor mijn overleving is. Mijn planetaire lichaam werd vaker geconfronteerd met een mogelijke vernietiging dan dat de mensheid weet. Jullie, de mensen die bedoeld waren om mijn beschermers te zijn, werden ook geïnfiltreerd door de duisternis.
Mijn geliefde mensen, ik kan jullie NU liefdevol vertellen dat de lange, duistere nacht aan het transformeren is in/naar de dageraad van een nieuwe planetaire "dag".
Geachte vrijwilligers, die mijn oproep beantwoorden, dank je wel, dank je wel, dank je wel!
IK BEN de dankbare Moeder van het aardse voertuig dat jullie dragen,
Gaia
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten