dinsdag, oktober 14, 2014

De Arcturiaanse Groep - Waarheid - 13 Oktober 2014 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
" Waarheid"
13 Oktober 2014 / Marilyn Rafaelle
Wij van de Arcturiaanse Groep komen om jullie vrede, vreugde, en vriendelijkheid voor elkaar te wensen in deze tijden van strijd en verwarring. Wij weten dat velen lijden, niettemin zien wij grote ontwakingen door de ervaringen. Er zijn velen die altijd volledig binnenin het derde dimensionale geloofsysteem geleefd hebben die nu verrassend bij zichzelf gewaarworden hun kernovertuigingen op manieren in vraag te stellen die hen toestaan om te ontwaken. Zij oogsten het voordeel van het toenemende Licht dat op de Aarde stroomt, hoewel zij zich niet bewust zijn van het waarom de verandering binnenin schijnt te gebeuren.
Terwijl het Licht vanuit het toegenomen aantal van evoluerende energiegebieden stroomt, voegt het Licht toe aan het Universele wereldbewustzijn, gebieden van schaduw in het proces openbarend en ontbindend. Dit is hoe de wereld ontwaakt -- elk klein besef van de Waarheid/het Licht helpt om de illusie te ontbinden en aan het geheel toe te voegen, want er is alleen ÉÉN. Zeer spoedig, zal er voldoende Licht in het wereldbewustzijn zijn om het te verschuiven. Dit is wat "de verschuiving" betekent -- een overdracht van energie overheersing.
Wij wensen om over waarheid te spreken wat zich manifesteert zoals alles dat doet, door de fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus -- waarheid als een Absoluut alsook als de gangbare waarheid. Wanneer wij over waarheid spreken in deze boodschappen verwijzen wij naar het Absolute -- de Goddelijke Waarheid.
In Waarheid, is er niets anders dan alomtegenwoordig Goddelijke Bewustzijn wat in de menselijke omgeving geïnterpreteerd wordt door het verstand en als stoffelijk gezien wordt. De derde dimensie bekijkt het leven door een filter van afscheiding alsook een geloof dat alles ofwel goed of slecht is (dualiteit). Vaker dan niet, wordt iemands individuele geloofssysteem eenvoudig geaccepteerd zonder een gedachte over de eensgezindheid van het wereldbewustzijn.
Het is zeer belangrijk je te herinneren dat de gedachten die je mag hebben niet echt jouw gedachten zijn totdat je hen als die van jezelf accepteert. De gedachten en overtuigingen van het wereldbewustzijn drijven altijd rond en zijn altijd beschikbaar om als waarheid of geen waarheid opgeëist te worden. Onuitgenodigde gedachten toestaan om simpel door te stromen zonder hen enige belangrijkheid te geven is een opnieuw opeisen van je kracht/macht en beweging in/naar waarheid. Weerstand jegens ongewilde ideeën of gedachten geeft hen eenvoudig een kracht die zij niet hebben.

In de menselijke omgeving, wordt waarheid vastgesteld door of je wel of niet oprecht verklaard wat je weet of voelt correct te zijn. Het representeert ook een eensgezinde mening aangaande specifieke onderwerpen zoals gedicteerd door de "experts" of diegenen aan de macht. Leven buiten het derde dimensionale denken veroorzaakt dat sommige individuen alsook ondernemingen en bestuursorganen geen verplichting voelen richting oprechtheid of waarheid als en wanneer het niet past bij hun persoonlijke behoeften of agenda -- het geloof in afscheiding reflecterend.
Terwijl de mensheid zich steeds dieper in/naar het besef ontwikkelt van alles binnenin de Ene, zal het beginnen om te begrijpen dat de woorden en handelingen van het alledaagse leven belangrijk zijn omdat wat men tegen elkaar zegt en doet, hij/zij zichzelf aandoet. Angst, of het nu her/erkend wordt of niet, is de kernoorzaak van oneerlijkheid en liegen -- angst voor gebrek, beperking, afwijzing, mislukking, straf enzovoorts, en kan alleen door de Waarheid geëlimineerd worden.
Angst komt voort vanuit de driedimensionale ervaringen en leringen vanuit vroegere levens alsook dit leven. Vele van deze ervaringen waren gruwelijk, lang durende indrukken binnenin het cellulaire geheugen en de energiegebieden veroorzakend. Deze oude cellulaire en emotionele energieën zijn waar jullie nu van in het proces van opruimen zitten. Sommige van deze meer intense energie opruimingen, kunnen jou je uitgeput en depressief achterlaten. Weet dat er niets verkeerd/mis is, je bent je aan het ontwikkelen, dus claim deze gevoelens niet op als dat zij wat voor macht dan ook over jou hebben, wat hen eenvoudig terug zal trekken in je energiegebied.
Kinderen spreken de waarheid totdat hen geleerd wordt dat niet te doen door angst of straf. Vele volwassenen geloven dat het gelijk hebben hen belangrijk maakt (meer geliefd) en dus zeggen of doen zij wat het ook neemt om gezien te worden als het altijd juist te hebben -- dit is een reflectie van het geloof in afscheiding van Liefde/Zelf. Frequent zijn individuen onjuist geïnformeerd en spreken vanuit onwetendheid, maar zoals met alle acties, geeft de intentie achter de woorden hen hun energie. Onwaarheden die onschuldig uitgesproken worden dragen de energie bedoeld door de zender, hetgeen waarheidsgetrouw is. Wij refereren niet naar kwaadaardig geroddel.
Roddel en kritiek zijn facetten van de dualiteit en afscheiding wat zelf-verafschuwing reflecteert en de behoefte voor een persoon creëert om zichzelf als beter dan anderen te zien om wat voor acceptatie of zelfliefde dan ook te voelen. Deze activiteiten kwetst niet alleen menselijkerwijs (nooit in werkelijkheid) de persoon waarover geroddeld wordt, maar komt ook thuis om in het energiegebied van de zender te rusten want nogmaals … er is slechts Eén.
Met evolutie komt het onvermogen om onwaarheid voor persoonlijk gewin te spreken. De spirituele student wordt zich in toenemende mate bewust van die vriendelijk klop op de schouder wanneer het ook is dat hij/zij ertoe verleid wordt en begint te begrijpen dat diens spirituele leiband zeer kort geworden is.
Goddelijke Waarheid is een Absolute -- dat wat IS, altijd geweest is, en altijd zal zijn -- tot in de oneindigheid op diens plaats gehouden door de Goddelijke Wet. Het Absolute kan nooit volledig gekend of begrepen worden met het beperkte menselijke verstand wat het waarom is dat gedurende eonen aan tijd, de mensen  herhaaldelijk Goden gecreëerd hebben in/naar diens eigen beeltenis; wat voor kwaliteiten dan ook waarvan geloofd werd dat die in die tijd belangrijk waren reflecterend.
Het doel van alle zielen, op alle planeten en in alle dimensies alsook op de Aarde, is en is altijd geweest, te evolueren in/naar de volledigheid van het besef van de ENE, dus de Ene wordend. De ziel is altijd volmaakt geweest, maar door diens reis van ervaring, heeft het zich dit niet herinnerd en heeft dus levensspanne na levensspanne geworsteld in het proces van ontwaking. Het is de spirituele reis en het doel van het leven om uiteindelijk je Goddelijkheid te beseffen en te leven vanuit die staat van Bewustzijn. Goddelijke Waarheid wordt eerst intellectueel begrepen en geïnterpreteerd totdat mettertijd het verhuist naar diepere niveaus en iemands werkelijkheid wordt -- zijn/haar staat van bewustzijn. De reis van iedere ziel neemt oneindige vormen en paden van ervaringen, hetgeen is wat jullie allemaal gedaan hebben.
Boeken, lessen en leraren kunnen alleen helpen tot aan het bereikte niveau van bewustzijn van de auteur of de leraar. Dit is niet te zeggen dat er op een gegeven moment voor jou niet het perfecte boek, les of leraar hoeft te zijn, maar gebruik altijd je intuïtie wanneer je beslist of iets juist voor jou is. Slechts omdat iets populair is betekent niet dat het juist voor jou zou zijn. Je mag in feite voorbij een specifieke lering of leraar zijn. Daar zal altijd die tijd komen waarin je begint om onderwezen te worden van binnenuit, want dit is waar Waarheid verblijft.  
Informatie, antwoorden, uiteenzettingen en ideeën die voor jou resulteren in "aha" momenten zijn de vruchten van jouw eigen innerlijke werk en zullen vaak manifesteren wanneer je dat het minste verwacht, wanneer je zoiets alledaags doet als de afwas maar op hetzelfde moment rustig en ontvankelijk bent. Kwesties van het leven beginnen gezien te worden vanuit nieuwe niveaus van begrip en een waarheid die je gelezen en waar je over nagedacht hebt, maar nooit volledig begreep, mag plotseling eenvoudig en duidelijk worden.
Goddelijke Waarheid is alles dat IS, en is oneindig. Er is een oud Oosters gezegde dat zegt dat als je HET kunt omvatten (het Absolute) binnenin je geest, (wat velen denken dat zij doen) dan is dat het niet. Absolute Waarheid is elk spiritueel idee belichaamd binnenin het Goddelijke Bewustzijn, altijd aanwezig maar geïnterpreteerd door het verstand in de menselijke omgeving in overeenkomst met het individuele en wereldbewustzijn.
Te proberen het Absolute te leven, voordat die staat van bewustzijn bereikt wordt is een vergissing die vele serieuze spirituele studenten maken. Om je medicaties weg te gooien voordat je het bewustzijn bereikt hebt van jouw volledigheid en heelheid als een Goddelijk Wezen, is een zeer menselijke handeling. Echter, wanneer iets niet langer meer met jou resoneert, ben dan nooit bevreesd om het los te laten. Je vasthouden aan het één of andere facet van je leven slechts omdat het is wat je gewend bent is een blokkade voor je ontwaking. Je bent vereist om vanuit je hoogst verkregen staat van bewustzijn te leven, de waarheid levend die je kent, ondertussen immer dieper via uitoefening en studie bewegend.
De handeling van de overgang of het sterven, brengt geen plotseling besef van de Waarheid zoals velen geloven. Je bent je staat van bewustzijn en daarom neem je het met je mee. Allen worden precies zoals hier aan de andere zijde onderwezen en begeleid.
Evolutie is het proces van een altijd toenemend besef van wie je werkelijk bent, dierbaren. Evolutie is een proces dat niet plotseling in één nacht tijd culmineert, tenzij je het werk gedaan hebt om je naar die staat van bewustzijn te brengen in een voorafgaand leven. Probeer om niet ontmoedigd te raken en het gevoel te hebben dat je geen vooruitgang maakt als het leven alledaags of gewoon schijnt te zijn.
Vergelijk jezelf niet met anderen, doe het beste dat je kunt en herinner je altijd dat je begeleid wordt en nooit alleen bent. Als je bezwijkt voor het gewicht van de één of andere menselijke last, weersta de verleiding om te beschuldigen of schuldgevoel te hebben, maar pak jezelf gewoonweg op en ga verder. Je zult spoedig ontdekken dat de hemel niet naar beneden valt wanneer je een vergissing maakt noch dat je terug moet gaan naar het begin van je reis. Mislukking is een concept binnenin het derde dimensionale denken. Er is in werkelijkheid niet zoiets als mislukken, alleen leerervaringen.
Jullie zijn geliefd dierbaren. Zeer geliefd en worden buitengewoon geëerd voor jullie inspanningen en werk. Alles gaat verder in overeenstemming met het plan.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten