zondag, oktober 26, 2014

De Arcturiaanse Groep - Begrip van Liefde Is de Fundering van Ascentie - 26 Oktober 2014


De Arcturiaanse Groep
"Begrip van Liefde Is de Fundering van Ascentie"
26 Oktober 2014 / Marilyn Rafaelle
In deze hedendaagse tijden van verwarring voor zovelen, zien wij groot Licht voort stralen. Veel gebeurt er waar jullie je niet bewust van zijn, want chaos handelt om een verandering van het bewustzijn voor te brengen voor velen die anderszins niet open zouden staan voor verandering. De menselijke conditie vreest verandering, en vind een gevoel van zekerheid in uniformiteit ongeacht hoe oncomfortabel, pijnlijk of ontgroeid het ook mag zijn.
Diegenen die chaotische situaties ervaren, hebben voor het merendeel, voorafgaand aan de incarnatie, allen toestemming gegeven om deel uit te maken van de één of andere ervaring die nodig mag zijn om te helpen om het wereldbewustzijn te verschuiven. Niet iedere chaotische ervaring wordt vooraf gepland. Er zijn tijden wanneer een ziel zo overweldigd raakt door het leven op Aarde dat deze diens contract van voor de geboorte vergeet, en op manieren om zich heen uithaalt die schadelijk voor anderen en voor zichzelf zijn.
Wij wensen om wederom over Liefde te spreken, om de energie van Liefde als Eenheid te onderzoeken omdat een begrip van Liefde de fundering van ascentie is. De wereld in het algemeen is verward over Liefde en manifesteert dit buitenwaarts door concepten en overtuigingen die gebaseerd zijn op persoonlijke systemen. Wij hebben vaak gezegd dat liefde de verbindende energie is van de ENE die zich manifesteert als de velen en altijd aanwezig is, of dit nu wel of niet erkent en geaccepteerd wordt.
Liefde komt en gaat niet. Het kan ontkend en tegengewerkt wordt, maar het is altijd aanwezig, of je dit nu leuk vind of niet. Daar zijn diegenen die geloven dat zij Liefde kunnen beteugelen of kunnen geven en dat driedimensionale concepten van Liefde gemanipuleerd kunnen worden, maar dit is geen Liefde.  Liefde is Alomtegenwoordig Goddelijk Bewustzijn en wanneer door onwetendheid of de vrije wil keuze een individu het negeert, ervaart deze de manifestaties van afgescheidenheid.
Jullie zijn scheppers, en creëren jullie eigen ervaringen in overeenstemming met ofwel een verlichte of onwetende staat van bewustzijn. Er kan niet aan Liefde/eenheid ontkomen worden, want het is de werkelijkheid -- alles dat er is, en fysiek, emotioneel en mentaal geïnterpreteerd wordt in overeenstemming met iemands geloofssysteem.
Onderzoek zorgvuldig iedere treuzelende overtuiging die je nog steeds vast mag houden betreffende Liefde en het herkennen van de externe beïnvloeding van de media, vrienden, gewoontes of ervaringen die bij mogen dragen aan wat voor concepten dan ook die je nog steeds vast mag houden. Vraag jezelf; "Wat geloof ik dat ervoor zorgt dat ik me op deze manier voel?" Voor de meesten zal er de noodzaak zijn voor een diepgaand en eerlijk onderzoek om het te ontdekken.

Dankbaarheid is een facet van Liefde, de reflecterende energie van de uitstroming van Liefde. Beoefen het geven van dankbaarheid voor alles in jullie leven, aangezien zelfs de kleinste uitstroming van dankbaarheid je helpt om voorbij concepten te gaan en in/naar de stroom van Liefde. Sta jezelf toe om te ontvangen, wetende dat je waardig bent om te ontvangen. Liefde kan niet in een doos gezet worden om alleen geopend te worden bij bepaalde gelegenheden -- gelegenheden die het één of andere materiële gevoel van waardigheid voor Liefde vereisen.
Liefde is alomtegenwoordige energie van Eén Goddelijk Bewustzijn. Vaak wanneer iemand ongehoorde handelingen tegen anderen begaat, zal het "slachtoffer" verkondigen; "Ik heb deze persoon vergeven.", terwijl binnenin, er nog steeds een houding vastgehouden wordt van eigengerechtigde verontwaardiging richting de handeling van de persoon. Dit is volkomen begrijpelijk in het derde dimensionale bewustzijn van dualiteit en afscheiding, maar jullie zijn niet langer meer in deze staat van bewustzijn en moeten vanuit het hogere gevoel/betekenis van wat jullie kennen beginnen te leven. Waarheid moet geleefd worden, niet dat er slechts rondom de etenstafel over gesproken wordt.
Begrijp alsjeblieft dat wij niet zeggen dat diegenen die misdaden begaan niet verantwoordelijk gehouden zouden moeten worden, want dat is het niveau dat zij begrijpen, maar wij zeggen dat jullie geëvolueerd genoeg zijn nu om deze dingen vanuit een ander perspectief/standpunt te bekijken.
Het Goddelijke Licht van ieder levend ding vergeven en erkennen is geen werk voor de lafhartigen, het is buitengewoon moeilijk om eigengerechtigdheid los te laten wanneer je onjuist begrepen wordt of het slachtoffer bent. Echter, hoe meer je de waarheid integreert, hoe meer je door de menselijke verschijningsvormen heen begint te kijken en wat voor overblijvende driedimensionale concepten dan ook begint te her/erkennen die je persoonlijk vast mag houden. Het leven wordt gemakkelijker omdat de ervaringen van de wereld niet langer meer met jouw energie resoneren.
Neem de tijd om je geloofsysteem zorgvuldig en oprecht te onderzoeken. Vergelijk wat voor concepten dan ook die je nog steeds vast mag houden met de waarheid die jij over Liefde kent.
Karmische situaties tussen individuen kunnen voor eens en voor altijd naar de voltooiing gebracht worden door Goddelijke Liefde, zelfs als één van de betrokken personen ervoor kiest om er niet aan deel te nemen. Erken eerst dat de andere persoon een Goddelijk Wezen is, zelfs als zij het niet weten of er niet om geven dit voor zichzelf te weten. Stuur hen dan Licht en heb bewust de bedoeling dat wat voor negatieve energetische koorden dan ook die je gecreëerd mag hebben tussen jullie liefdevol en permanent verwijderd worden. Vele oude karmische relaties komen in deze tijd naar het bewuste besef omdat het noodzakelijk is om aan hen voorbij te gaan als jij je wilt ontwikkelen.
Karmische banden worden gemakkelijk herkend wanneer er een persoon of er personen in je leven zijn waar jij je voortdurend mee uit synchronisatie voelt, die je niet mag, of op de één of andere manier weerstreeft. Heel vaak zijn zij een familielid, en is dat het resultaat van pre-geboorte keuzes gemaakt door beide om oud energetisch residu te activeren en dan op te ruimen. Energetische koorden kunnen zich ook door teveel "Liefde" en gehechtheid aan een ander ontwikkelen, en deze moeten ook opgeruimd worden. De meeste energetische banden ontwikkelen zich door levensspannen heen en versterken zich, en werden met je meegedragen in/naar dit leven. Het is nu tijd om hen op te ruimen, jullie achterlatend om je vrij te ontwikkelen.
Jullie zijn gereed om overtuigingen over Liefde fijn af te stemmen, voorbij de concepten te gaan van een maatschappij welke ondergedompeld is in het geloof dat het goede/de bekwaamheid van een persoon extern van hen is in personen, plaatsen of dingen. Dit betekent niet dat je geen gezonde gelukkige relaties kunt hebben, maar het betekent dat echte relaties alleen komen nadat iemand voorbij gegaan is aan het 'nodig" zijn van een relatie door het besef dat zij compleet zijn met of zonder een ander. Deze partnerschappen gebeuren door de keuze van beide partijen, dragen wederzijds respect voor de individualiteit van de ander, en zijn nooit gebaseerd op behoefte, oordeel, onzekerheid, of het geloof dat één de helft van een koppel is.
Liefde is de natuurlijke uitstroming van een bewustzijn dat diens heelheid en volledigheid beseft door de deugd van Eenheid/Eensgezindheid, dierbaren. In deze staat van bewustzijn houd je ermee op om naar anderen te kijken om jou te completeren. Je houdt op met jezelf toe te staan om gevalideerd te worden door externe opinies. Je komt ertoe te weten dat in werkelijkheid, je compleet en heel bent en dat de opinies van de wereld onbelangrijk zijn. Je weet dat je nooit gescheiden kunt zijn van wie en wat je bent -- NOOIT. Dit betekent niet het gezonde verstand of menselijke fouten negeren waarnaar gekeken moet worden, maar betekent dat binnenin je hart jij ermee begint met je ware Zelf te identificeren in plaats van met het ego zelf.  
Een realisatie van LIEFDE staat je toe om vrijelijk van de wereld te houden omdat je nu in staat bent om door de externe plaatjes heen te kijken. Nu is een krachtig tijd en een dieper besef van Liefde is waar het voor de ascentie op neerkomt. Geen labels meer, geen terughoudendheid meer terwijl er besloten wordt wie er waardig van Liefde is en wie niet. Dit betekent niet dat je een emotie van Liefde voor de schenders van de wereld moet voelen, maar het betekent wel dat daar het besef moet komen dat deze zielen, die nog niet ontwaakt zijn, ook Goddelijke Wezens zijn. Visualiseer een diamant in het hart van elk en ieder persoon die je ontmoet of wordt je er bewust van, ook al mag het een zeer kleine zijn.
Jullie zijn gereed om dieper in jullie begrip te gaan -- levend, bewegend en jullie wezen hebbend in echte Liefde.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten