dinsdag, oktober 14, 2014

De ANGST voor het "Onbekende" Loslaten - 13 Oktober 2014 / Karen Dover


Karen Dover
De ANGST voor het "Onbekende" Loslaten
13 Oktober 2014
Voor velen van jullie in deze tijd mag het een tijd zijn van totale chaos, want aangezien de oude 3D Aarde gecreëerde constructies beginnen te ontbinden zijn er geen referentiepunten waar jouw menselijke logische verstand in deze frequentie naar kan reiken en aldus gaat het menselijke logische verstand in/naar paniek. Velen van jullie mogen de toename in de energieën gevoeld hebben gedurende de laatste paar dagen, specifiek precies tijdens of bij de Volle Maan. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau mag dit zich met rollen en patronen uitspelen die getoond worden voor wat zij in WAARHEID zijn. Het triggeren dat op een menselijk bewust wakend geestesniveau gedaan wordt, mag krachtig met zeer fysieke symptomen zijn die in uiteenlopende vormen tevoorschijn mogen komen.  
Het moet opgemerkt worden dat om de stroom en de beweging van de Nieuwe Aarde energieën toe te staan, je dan moet verhuizen van het zijn van een "solide" naar een "smeltende" naar een "vloeibare" vorm. De "solide" vorm zijnde de statische, solide dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie je leert om te zijn, om aanwezig te zijn en in de menselijke gestalte op deze planeet te leven. Als dit losgelaten is, beweegt dan deze vorm zich naar de "smelt" modus, waar de energieën beginnen te stromen en beweging zich voor begint te doen. Het is in deze beweging dat je diepste angsten naar de oppervlakte zullen komen, aangezien jou geleerd werd om je stevig aan hen vast te houden en om hen van BINNENUIT te creëren. Als zij ermee beginnen om naar de oppervlakte te verhuizen, mag je beginnen te geloven dat zij echt zijn en dat je iets met hen moet "doen". Alles dat van jou vereist is om te doen is om hen te erkennen en dan hen toe te staan te stromen. Te proberen om hen te adresseren of hen te negeren zal erop toezien dat zij "gevoed" beginnen te worden met de werkelijke frequenties die jij probeert toe te staan los te laten en te ontbinden.
Dit wordt op ALLE niveaus van je Wezen gedaan en kan dus gevoeld wordt op ALLE niveaus en zal zich op alle niveaus uitspelen. Velen van jullie in deze tijd mogen in verzoeking gebracht worden om te proberen je vast te houden aan andere levensspannen en proberen om via deze levensspannen te leven door hen in/naar je huidige wakende werkelijkheid te brengen. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde, alleen WAARHEID wordt ondersteund en WAARHEID IS GEWOON. Het menselijke ras beweegt zich in/naar de evolutie, zij creëren niet opnieuw een andere werkelijkheid welke in ieder ander dimensionaal niveau bestaat en dit moet erkend en geaccepteerd en volledig losgelaten zijn.

De dans met andere dimensionale werkelijkheden zullen jou in de "lus' van de frequentie laten blijven van waaruit dit geboren werd/is, en zal jou blind zien voor de lus terwijl je het voedt. Het "onbekende" werd aan het menselijke ras onderwezen als de "vijand", en om het ZELF toe te staan zich uit te breiden is te lopen in het onbekende en in VERTROUWEN en GELOOF van ZELF te zijn op alle momenten van alle momenten, dit betekent niet dat het onbekende inderdaad onbekend is, want je creëert dit op hogere niveaus van jouw Wezen en staat dan de uitbreiding toe in/naar de genoemde beweging.
In deze tijd is er veel paniek in de wereld, het is energetisch een race welke in isolatie en in de indamming gehouden werd, en waaraan net de sleutels overhandigd werd voor de gevangeniscel, maar zeer gelijk aan een gevangene die gekooid gehouden werd en zich bijgevolg aan de genoemde kooi aanpaste, mag het lopen uit de gevangeniscel vandaan inderdaad zeer beangstigend aanvoelen.
Een Nieuwe Aarde en een nieuwe manier van leven worden geboren door de verhuizing in/naar de uitgebreidheid op manieren die nooit eerder ervaren werden, het wordt niet bereikt door andere dimensionale tijdlijnen opnieuw te bezoeken en te proberen om iets te repliceren dat altijd ervaren werd, ondanks hoe "aangenaam" of "zeker" dit mag proberen ervoor te zorgen jou te laten voelen, het is verdere vervorming. DIT is de enige wakende werkelijkheid waarin de Nieuwe Aarde geboren kan worden, met niet op de planeet en interdimensionale vervormingen die in/naar en door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie sijpelen, het is geen WAARHEID om met hen te wisselwerken op wat voor niveau dan ook. Zij zullen er te allen tijde naar streven om jou uit het evenwicht en uit de uitlijning vandaan te trekken.
In deze tijd wordt aan jouw gevraagd om het smelten en de opvolgende stroom van energieën door jou heen, rondom jou en binnenin jou toe te staan, opmerkend dat in het begin dit overweldigend mag schijnen te zijn en dat het ten zeerste tegengesteld mag schijnen te zijn van wat jouw menselijke logische verstand wil dat er gebeurt. ALLES IS GEWOON en ALLES IS BIJ ONTWERP. VLOEIBAARHEID werd tegengehouden om ervaren te worden door het menselijke ras tot aan dit moment en aan jou wordt gevraagd om te ZIJN. Als de externe wakende werkelijkheid in/naar vloeibaarheid begint te verschuiven zal je instinctief weten wanneer te verhuizen en te verschuiven en wanneer je er volledig mee uit te lijnen. alsof je bezocht werd door een emotionele storm, en iedere storm heeft een rustig centrum en dit is de plaats om te ZIJN terwijl de storm in de externe wakende werkelijkheid tekeer gaat en opnieuw uitlijnt. Het verschuiven zal op een snelheid zijn die jij toestaat en waarmee jij uit kunt breiden, pogingen om de beweging/verhuizing tegen te houden zal jou in emotionele pijn en beperking zien en wordt niet ondersteund door de Nieuwe Aarde frequenties. Door de stroom toe te staan, sta je de uitbreiding in/naar het "onbekende" toe welke dan verschuift om het bekende te worden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen