zaterdag, oktober 11, 2014

" Creëren" - 11 Oktober 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
" Creëren"
11 Oktober 2014 / Jamye Price
Gezegend Wezen, je bent in een tijd van grote creatieve kracht terwijl de mensheid de collectieve realisatie begint van diens ware wezenlijkheid. Je bent aan het leren dat je uniek en soeverein bent, en te ontkennen of te onderdrukken dat resulteert in een mindere stroming. Je bent aan het leren dat je met Al het Leven verenigd bent, met alle aspecten van het leven. Je vindt die eenheid binnenin de paradox van de dualiteit, terwijl je het zelf met alle delen vermengd dat je in/naar de schaduwen geworpen hebt, in/naar de kerker van het zelf geworpen hebt, in/naar de cel van schaamte geworpen hebt. Je bent inderdaad dapper, want je moet die soevereiniteit en die eenheid binnenin het zelf, binnenin alle ervaring vinden. Geen enkel boek kan jou de definitieve stappen geven, slechts geheugensteuntjes van de schittering binnenin jou om te ontdekken.
Jouw biologie is een mechanisme van Leven, het heeft binnenin zich bewustzijn, het leeft onophoudelijk de paradox van het zelf en van anderen, behoefte en vervulling. Bij tijden worstelt het om met jou te communiceren, en nochtans geeft het zich altijd aan jouw keuze over, want alle aspecten van het Leven zijn motoren van voortzetting, en keuze is jouw voertuig van beweging. Je maakt in ieder moment een keuze, hoewel de meeste momenten subtiel zijn. Observeer je gedachten. Je kiest ervoor om jouw gedachten in ieder moment te focussen. Kies je gedachten die jou ondersteunen bij wat je wilt creëren? Kies je gedachten die jouw soevereiniteit en jouw eenheid met Al het Leven ondersteunen, de voortzetting van het Leven, de uitbreiding van het Leven? De kracht om jouw innerlijke focus te kiezen is jouw eerste stap naar Creatie.

Terwijl jij jouw briljante geest focust, wordt je de taak toebedeeld om jouw krachtige hart te openen. Zijn jouw gedachten verontrustend? Open je hart voor de Liefde van het Leven, want het ondersteunt jouw welgesteldheid. Het leven wil uitbreiden, en jij bent een voertuig van expansie in de vorm. Je hart verbindt jou aan grote informatie en kracht. Het versterkt de eenheid om jouw soevereiniteit te ondersteunen. Als jij je geest focust en jouw hart opent, open je tegelijkertijd jouw geest voor nieuwe informatie. Het is het dualistische mechanisme van het richten van jouw focus en het toestaan van nieuwe informatie om te stromen. Dit is creatie, richting en toestaan, het is vorm en vrije wil. Kies ervoor om het volledig en krachtig te leven.  
Terwijl wij zitten om Creëren uit te stralen, kiezen wij er onbevreesd voor om onze harten te openen in de meest krachtige stormen terwijl we veilige kusten verlichten met bekrachtigde Liefde. We bevrijden onze geesten om hoop in alle verloren zielen te vinden, want wij kennen de kracht van de Goddelijkheid die verborgen zit binnenin iedere uitdaging. Wij voorzien onze eigen levens van brandstof met de kracht van de keuze, de Nieuwe Aarde creërend met soevereine focus terwijl wij ons de vergeten eenheid herinneren. Wij richten onze focus op de motor van de dualiteit en vermengen het in/naar de heelheid terwijl we binnenin verenigen en met het leven wisselwerken.
Explodeer het voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2014 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten