dinsdag, oktober 14, 2014

Blossom & GFL - LEVEN IS LIEFDE dat Zich laat Zien in AL Diens Verschillende Vormen - 12 Oktober 2014



Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
12 Oktober 2014
LEVEN IS LIEFDE dat Zich laat Zien in AL Diens Verschillende Vormen
Blossom: Hallo lieve vrienden. Nou, de channeling van vorige week veroorzaakte heel wat beroering! Ik probeerde te bevatten hoe het zit met die ‘Het doet er niet toe’ uitspraak. Ik moet echter toegeven dat … ik het niet helemaal ‘snap’. Ik heb diverse emails gekregen … enkele ‘snappen’ het helemaal en voelden dat zij dit altijd al wisten. Terwijl anderen, zoals ik zelf, het gewoon niet helemaal bevatten. Kunnen we op dit onderwerp doorgaan? Velen van ons hebben uitleg nodig. Dank jullie wel.
Federatie van Licht: Liefste Blossom en allen die aan deze conversaties deelnemen … Wij komen bij jullie in LIEFDE … want wij KIEZEN ervoor om jullie bij te staan bij jullie Ontwaking. Ieder hoekje in jullie hart wordt geactiveerd door elk nieuw concept dat wij doorgeven. Terwijl jullie gedachten verteren en herschikken, laten jullie dat waarvan jullie WETEN dat het JULLIE WAARHEID is tevoorschijn komen.
We weten dat de kans om je voorstellingsvermogen op te rekken conflict kan hebben gegeven binnen het zelf. Jullie vragen HOE ‘het er niet toe doet’ … wanneer er overal om jullie heen momenten zijn die er wel degelijk toe lijken te doen! Terwijl … in het Grotere plaatje … in het grote schema van de dingen … dat niet zo is.
Waarom niet? Voor ons, beneden op Aarde, is het belangrijk hoe de zaken gaan en hoe mensen hun deel van het spel spelen.
Waarom?
Omdat wij willen leven in een wereld vol Liefde en Licht … en er momenteel veel is dat daaraan … gewoon niet voldoet!
HET is belangrijk voor jullie … Omdat jullie de zaken beoordelen vanuit jullie gezichtspunt.
Dat klopt. Mijn gezichtspunt is dus belangrijk voor mij. Mijn gezichtspunt is IETS dat belangrijk is VOOR MIJ. Het is niet ‘niets’ dat er voor mij toe doet.
Haal eens diep adem.
Die hele bron van Leven … dat wat uit het Hoogste voortkomt … is LIEFDE.
De HOOGSTE, ZUIVERSTE LIEFDE.

Die LIEFDE heeft ervoor GEKOZEN om zichzelf uit te drukken DOOR ALLE DINGEN … OP ALLE MANIEREN … opdat het zichzelf zal KENNEN.
Het kan zichzelf niet volledig KENNEN … tot elke afzonderlijke mogelijkheid zich heeft laten zien … DOOR LIEFDE.
Omdat ALLES LIEFDE IS.
Nogmaals … elke afzonderlijke mogelijkheid.
Het doet er derhalve niet toe WAT zich voordoet … het moet zich voordoen … zodat LIEFDE compleet kan zijn.
‘Doet het ertoe’ … of LIEFDE al dan niet compleet is?
Het is geen vraag van ertoe doen … want het IS gewoon zo.
Een paar mensen schreven me dat ze gewoon niet konden begrijpen dat oorlog er niet toe doet, en hoe men elkaar behandelt. Ik bedoel, hoe kan de manier waarop men elkaar behandelt … hoe kan het feit dat zoveel mensen lijden onder de keuzes die anderen maken … er niet toe doen?
Omdat … het deel uitmaakt van Het Spel.
Dat is dan niet een erg leuke!
O nee? Is het niet zo dat jouw keuzes Blossom je … DOOR LIEFDE … de aangename kant van ‘Het Spel’ laten ervaren?
Ja … maar ik praat niet over mezelf … ik praat over degenen die willen vernietigen … en degenen die verondersteld werden ervoor te hebben ‘gekozen’ de slachtoffers te zijn. De wijze waarop men elkaar bejegent … hoe kan dit ER NIET TOE DOEN?
Laten we proberen om dit in een perspectief te plaatsen van waaruit jullie Licht kunnen gaan zien aan het eind van de tunnel.
Ik kijk al! Ik kijk al!
Zoals we al zeiden …
Kwamen alle dingen voort uit LIEFDE …
Alle dingen zijn van LIEFDE …
Alle dingen zullen terugkeren naar de HOOGSTE LIEFDE van waaruit zij voortkwamen.
ALLE DINGEN.
Dat wat zich voordoet … en waarop men reageert … door gedachte … is gewoon een expressie van zelf-bewustzijn van ieder individu. Terwijl men in de dimensie van de Aardse realiteit verkeert … zit men in een spel.
Laten we het dan maar eens hebben over “Het Spel”. Ik heb dit al veel keer gehoord … Dat wij in een spel zitten.
Misschien moeten we het anders zeggen? Jullie zitten in een spel … maar jullie SPELEN Het Spel ook. JULLIE doen de zetten … JULLIE bewegen je over het bord.
Als jullie een spel spelen … bijvoorbeeld schaken … bepaalt de zet die men doet … met een strategie in het achterhoofd … hoe men de rest van het spel verdergaat. HET DOET ER NIET TOE … wanneer men een zet doet die niet zinvol is … het betekent gewoon dat men ‘een weg moet vinden om eruit te komen’, wil men Het Spel kunnen afmaken.
De zetten die men doet bepalen of je … DAT ene spel … wint of verliest.
MAAR WINNEN OF VERLIEZEN DOEN ER NIET TOE.
JULLIE SPEELDEN GEWOON EEN SPEL.
Maar keren we dan niet allemaal terug naar DE HOOGSTE ZUIVERSTE LIEFDE DIE WE ZIJN? Is het niet belangrijk dat wij VOELEN dat we het juiste doen om ‘thuis te komen’?
Nee. Dat doet er niet toe.
Toch doet het er wel toe … VOOR MIJ. Het doet er voor mij toe hoe ik me gedraag en hoe ik kies ‘er te komen’. Als niets ertoe zou doen … waarom kiezen jullie er dan voor om ons te helpen met jullie boodschappen? Ik bedoel … als het er niet toe doet … waarom zouden jullie je druk maken? Ik ga niet los op jullie … ik probeer slechts ‘Het te Snappen’. “Snappen’ jullie dat?
OMDAT WIJ OM JULLIE GEVEN!
Hier is de sleutel daartoe …
HET DOET ER NIET TOE OF WIJ OM JULLIE GEVEN OF NIET … FEIT IS … DAT WIJ HIERVOOR KIEZEN!
Zien jullie het verschil? Wat je verkiest te doen … maakt alle verschil voor hoe je VOELT en toch …
DOET HET ER NIET TOE!
Maar wat het individu aangaat … deel uitmakend van Het Geheel … de keuzes die Iemand maakt laten Iemand zich fantastisch VOELEN of miserabel VOELEN … Een keuze. Maar welke keuze men ook maakt … HET DOET ER NIET TOE … omdat elke KEUZE over hoe men wil VOELEN … deel uitmaakt van het ervaren van LIEFDE/LEVEN.
Ik moet hier wel aanhouden … mag ik?
Ga je gang.
Die keuzes die we maken … hoe kunnen jullie bijvoorbeeld zeggen … dat, wanneer een ziel een ander doodt … of martelt … het er niet toe doet?
Omdat het hoort bij Het Spel. Jullie zijn met het deelnemen aan dit spel allemaal akkoord gegaan.
Men zegt wel dat dit spel een illusie is … en absoluut geen realiteit. Hiervan word ik dus ook, stilletjes, helemaal dol!
Omdat jullie je IN Het Spel bevinden. Wanneer je buiten Het Spel zit … ‘zie je het’ wat het WERKELIJK is.
Wat?EEN ILLUSIE!
Heeft iemand een parachute? … Ik ben hier buiten! … Maar waarom VOELT het dan zo echt?
Omdat het een ERVARINGSSPEL is.
Hoe zou je dat kunnen spelen als het niet echt zou VOELEN? Hoe zou je kunnen ervaren, als het niet echt zou VOELEN?
Zijn mijn GEVOELENS dus echt?
Voor jou momenteel wel … binnen deze illusie. Laat ons hier meer over zeggen.
Heel graag!
Zoek het woord ‘Illusie’ op alsjeblieft.
‘Een illusie is een vervorming van de zintuigen, die laat zien hoe de hersenen zintuiglijke prikkels normalerwijze organiseren en interpreteren. Alhoewel illusies de werkelijkheid vervormen, worden ze in het algemeen door de meeste mensen gedeeld.
EEN VERVORMING VAN DE ZINTUIGEN!
Dus, willen jullie zeggen dat, ook al VOELT het reëel voor ons … Omdat het een illusie is … worden/zijn onze GEVOELENS verdraaid van de WARE werkelijkheid … wat dat ook moge zijn … als er niet één Waarheid is!!! Heeft iemand een spade, zodat ik mezelf nog dieper kan ingraven … of eruit?
Ja, dat zeggen we! Jij zegt dat het voor ons anders is, in de rijken waarin wij verblijven … en dat wij niet begrijpen hoe het is om te leven in jullie dimensie. Dat klopt in vele opzichten. Onze gevoelens zijn echt … omdat wij niet met Het Spel meedoen.
Jullie GEVOELENS zijn even ECHT als jullie in staat zijn ze waar te nemen … in deze ‘illusionaire werkelijkheid’.
Dus … geldt ‘doet er niet toe’ ook in JULLIE werkelijkheid?
Ja … NIETS DOET ER TOE … IN ALLES … OVERAL.
LIEFDE doet ertoe … VOOR MIJ … DOET LIEFDE ERTOE.
En LIEFDE IS ALLES.
Dat doet ertoe!
Hoe kunnen we jullie helpen om het ‘te snappen’?
Blijf het proberen! Ik ‘snap’ gewoon niet … dat LIEFDE er niet toe doet.
Maar ALLES … zoals we zeiden … IS LIEFDE … Op welke wijze HET naar voren wil treden … met al ZIJN verschillende scenario’s, doet niets af aan het feit dat het NOG STEEDS LIEFDE is.
Maar… als niets ertoe doet … zou je kunnen zeggen … dat ik alles wat ik wil kan doen … moorden … verminken … verkrachten … en het doet er gewoon niet toe … MAAR DAT DOET HET WEL!
Voor JOU in JOUW werkelijkheid.
Doet het er dan voor JULLIE niet toe dat mensen dit doen?
Niet wanneer je het hele plaatje kan zien … wat jullie niet kunnen!
LEVEN IS LIEFDE DAT ZICH LAAT ZIEN IN AL ZIJN VERSCHILLENDE VORMEN.
Ja, dat stukje snap ik …
Daarom IS het … in AL zijn vormen … ZICHZELF.
ALLES IS LIEFDE … en het DOET ER NIET TOE hoe het verkiest te verschijnen … omdat HET ALLEMAAL LIEFDE IS.
Nou dan … hier is de dooddoener … Doet LIEFDE er dan niet toe?
LIEFDE … IS
Dat is op die vraag het enige antwoord dat wij jullie kunnen bieden.
Welnu, ik weet niet of we eigenlijk wel vooruitgegaan zijn … Ik zal de informatie van vandaag weer absorberen en kijken waar dat me naartoe leidt. Weet wel … het doet er niet echt wat toe!!
Bedankt Jongens voor het ‘proberen’ … Ik zal er komen. Sommigen zijn er al … ik was al nooit de beste van de klas!
Dat doet er niet toe.
We gaan steeds maar dieper en dieper! In Liefde en dank. Tot de volgende keer …
Altijd hebben wij jullie Lief.
Later die dag merkte ik dat ik een bijzonder slecht humeur had … voor mij uitzonderlijk … en ik vond het maar niets! Omdat ik er niet echt in slaagde om mijn gedachten tot bedaren te brengen, zei ik in mijn hoofd ‘Dat ik in deze slechte stemming verkeer DOET ER NIET TOE … VOOR MIJ … en het onmiddellijke gedachten-antwoord was, ‘Omdat je ervoor KIEST om het ertoe te laten doen!’ Het kwartje viel bij mij! Nou, misschien een dubbeltje! Dus zei ik … ‘Ik KIES ervoor om dit er niet toe te laten doen’… en alles wat ik kan zeggen is … dat er een golf van Liefde over me kwam … en ik ‘het Snapte’. Oké, dat stukje!
Ik realiseerde me dat, door ervoor te KIEZEN om het los te laten en echt te accepteren, ‘het er niet toe deed’ dat ik in een slecht humeur was … ik stapte opzij … en … hoe moet ik het zeggen? … het [kiezen om los te laten] stond LIEFDE toe het over te nemen. Dat is de enige manier waarop ik het kan beschrijven. Dus paste ik het daarna toe op het denken over oorlog en honger, enz. … zei steeds hetzelfde tegen mezelf … ‘Ik KIES ervoor om dit er niet toe te laten doen’… en had HETZELFDE GEVOEL van LIEFDE … DAT HET OVERNAM … deze keer op wereldschaal. Op dat moment … SNAPTE IK HET. Ik weet niet zeker of ik dat nog doe … maar ik bedacht dat ik het moest delen, in het VERTROUWEN dat het degenen die op dezelfde bladzijde zijn als ik, kan helpen … HET te SNAPPEN.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten