dinsdag, oktober 07, 2014

Blossom en de GFL - WAARHEID - 5 Oktober 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht 
 5 Oktober 2014
WAARHEID 

Blossom: Goedemorgen. Ik vertrouw erop dat jullie weer een prachtige boodschap voor ons hebben.
Federatie van Licht: Ook jij goedemorgen. Wij waarderen jouw VERTROUWEN zeer en doen, als altijd, het uiterste om helpende wijsheid voort te brengen … of het nu in kleine hoeveelheden is, of met grote.
Kunnen we verder gaan bij waar we vorige week gebleven waren? We praatten over het woord ‘God’.
In alle Waarheid VOELEN wij dat dit woord uit zijn oorspronkelijke context is gehaald, waardoor iedere individuele ziel hieromtrent zijn eigen WAARHEID moet vinden. Waar het om gaat is … dat het niet om ‘woorden’ gaat … maar om GEVOEL.
Zoals we al zo vaak hebben gezegd … GOD IS LIEFDE.
Het is echter interessant hoe de verschillende religies anders VOELEN over hoe GOD te werk gaat! Iemand schreef mij onlangs met de vraag wat ik zal doen, wanneer, als ik overga … en aankom bij ‘die paarlen poorten’ … en GOD mij weigert, omdat ik met jullie heb gesproken … en jullie niet de WAARHEID zijn … Alsof … ???? Hallo …??!!! Hoe kan een ziel niet zien dat ‘GOD’ een GEVOEL van LIEFDE is … en alles wat we hier doen is, dat we het goede nieuws van LIEFDE verspreiden. Hoe kan men in vredesnaam denken dat GOD ontevreden over ons zou zijn? Er is niets in jullie lessen dat me met angst vervult … toch vertellen degenen die dikke boeken bestuderen mij dat ik slecht ben! Zij lijken niet te begrijpen dat GOD niet oordeelt … kunnen we over dit soort zaken praten?
Wij willen serieus benadrukken dat iedere ziel die zijn pad afloopt, de KEUZEVRIJHEID heeft om te denken wat zij VERKIEZEN te denken … waarover ook. Wij weten … dat er geen veroordeling is, geen verwerping … want hoe kan LIEFDE anders zijn?
Maar LIEFDE is in alle dingen … jullie zeggen dat Alles LIEFDE IS, in verschillende trillingen van zichzelf. Echter … hier spreken we van LIEFDE van de HOOGSTE zuiverste trilling. IK WEET dat er geen veroordeling is, slechts medeleven en begrip.
LIEFDE gaf jullie deze vrijheid … Om jezelf vanuit jezelf te ontdekken. Ook wij vinden het ‘raar’ dat zij die zeggen dat ze God KENNEN … de mogelijkheid van de ‘uitvinding’ van de hel overwegen.
Je denkt wat je schept. Als jij denkt dat je het verdient om naar de hel te gaan … dan kan jouw denkpatroon dat scenario scheppen. Wanneer je WEET dat er geen hel is … hoe kan je er dan heen gaan?

Maar ik heb ook een documentaire gezien over een kind, die een prachtige ervaring had met de man die Jezus genoemd werd. Ze kwam terug van ‘de doden’, zogezegd, om de mensen te waarschuwen voor wat er zal gebeuren wanneer je God niet KENT. Er werden haar hemel en hel getoond. Ze was slechts 12. Haar verhaal leek (voor haar) authentiek te zijn en wat ze meemaakte ging haar leeftijd ver te boven. Haar werd duidelijk de hel getoond. Ik geloof niet in de hel … dus maakte ze alleen ‘haar waarheid’ mee met Jezus?
Een lange pauze …
De reden waarom we lang wachtten met reageren … is dat we proberen woorden te vinden die jullie helpen om het te begrijpen.
Dit WEZEN die je bent … dit aspect van jullie ziel hier beneden op Aarde, heeft de kans om zijn Waarheid te ontdekken. Wat voor één persoon passend lijkt te zijn … hoeft dat niet te zijn voor iemand anders.
Het eenvoudige feit is … is dat …
ER GEEN WAARHEID IS.
WAT?!
In die zin dat … WAARHEID voor iedereen anders is … en dat DIE WAARHEID bepaalt hoe men op zijn reis VERKIEST te reizen.
Ik weet nog dat we lang geleden over het veranderen van WAARHEID spraken en dat ik in de war raakte, omdat ik dacht dat er ÉÉN ULTIEME WAARHEID moest zijn.
Die is er echter niet.
Maar, is het niet zo dat LIEFDE DE ULTIEME WAARHEID IS?
Dat hangt af van de vibratie, waarop het zich afspeelt.
Ga door met dit uit te leggen, als jullie willen …
WAARHEID kan worden geïnterpreteerd als een GEVOEL die Eenieder heeft. Wanneer iemands WAARHEID anders is dan die van een ander … maakt dat dan dat de één gelijk heeft en de ander ongelijk?
Nou … als iemand in harmonie leeft en LIEFDE uitzendt en het zo goed mogelijk probeert te doen en iemand anders blaast een winkelcentrum dat vol mensen is op… kan ik me voorstellen dat de meerderheid zou zeggen dat degene die LIEFDE geeft … hoe kan het opblazen van mensen goed zijn?
In JULLIE ogen. In JULLIE WAARHEID. Degenen die een winkelcentrum opblazen doen dat omdat dit, in ‘hun ogen’, is wat zij geloven dat het juiste is om te doen. Op dat moment is dit derhalve … HUN WAARHEID.
Zie je … LIEFDE kan niet liegen … dus zijn alle dingen WAARHEID.
Whoa! … Hier word ik gek van. Mensen liegen … Mensen zijn van LIEFDE.
Maar in die leugen die wordt geuit, leven zij in hun WAARHEID! Zij kiezen ervoor om leugens te vertellen … omdat zij op dat moment … hun Waarheid leven.
Ik snap zo’n beetje wat jullie bedoelen … zo’n beetje … maar misschien ook wel niet!
Alweer … alweer … alweer … binnenin een beperkte ruimte … ervaren jullie jullie gedachten en begrip. Jullie kunnen niet begrijpen wat wij zeggen vanuit het HOOGSTE GROTERE PLAATJE.    
Hoe zouden jullie je voelen als wij zeggen ‘Het doet er niet toe’?
Vreemd!
Echter … vanuit HEEL ONZE WAARHEID … is dat zo!
KOM NOU! Natuurlijk doet ALLES ertoe! … Hoe we ons gedragen … Hoe we een ander behandelen … Hoe kunnen jullie nu zeggen dat DIT er niet toe doet?
Omdat jullie … zoals we jullie al vertelden bij ons allereerste contact … een experiment zijn.
Velen nemen ons dit zeer kwalijk. Maar ik snap dat. In MIJN WAARHEID, NU!
Dit experiment was ontworpen om te zien hoe een individu zich zou gedragen vanuit LIEFDE. Toen degenen … zij die schiepen … JULLIE gingen scheppen … wisten zij niet hoe dit zich zou ‘ontvouwen’ … Er zou evenwel geen inmenging mogen plaatsvinden … geen plotseling afbreken van het experiment, wanneer het fout mocht gaan.
HET LEVEN IS EEUWIGDUREND …
Hoe de Aarde en al haar bewoners uiteindelijk zullen WORDEN … is hoe zij uiteindelijk zullen zijn. Als gevolg van jullie keuzes.
Dit kan voor jullie koud en hardvochtig klinken … maar het is belangrijk dat jullie WETEN dat het belangrijkste deel van dit experiment … deze ervaring … door een ieder zelf gevonden moet worden. Om te ontdekken WIE MEN IS … en …
Wie men is, is LIEFDE.
Wie men is, is GOD. Het zaad van LIEFDE waaruit jullie zijn geschapen. Dat hele belangrijke ingrediënt … is er voor jullie om te ontdekken … om GOD in jullie te ontdekken.
Want WETEN dat wat er ook plaatsvindt op de planeet … gedurende Iemands leven … gedurende vele levens … Dat WETEN te hebben dat JIJ GOD BENT … is al wat nodig is om te WETEN … om de WAARHEID te kunnen vinden.
Maar … net zeiden jullie dat er geen WAARHEID is!
Dat is er ook niet!
Wat dan wel in ’s hemelsnaam … om het netjes te zeggen …!! Jullie maken dit moeilijk te volgen, vrienden. GOD/LIEFDE IS toch zeker WAARHEID.
Toch … zijn er veel versies en interpretaties en representaties van GOD/LIEFDE … welke is WAARHEID voor JOU?
Iemand die de bijbel bestudeerd en zegt dat jij tekortschiet omdat je dat niet doet? … Dit is ‘Hun WAARHEID’.
Iemand die een andere religie bestudeert … en velen het leven ontneemt vanuit wat zij begrijpen dat ‘Hun WAARHEID’ is? … Dit is WAARHEID voor hen.
Toch WETEN ze allemaal in zichzelf dat dit is hoe ‘zij’ willen denken en zich willen gedragen in de naam van GOD/LIEFDE.
Maar in het geval men gelooft dat God van een bepaald ras af wil … of dat een bepaalde religie de wereld MOET overnemen … is dat GOD/LIEFDE?
In ‘Hun’ WAARHEID … ja, is dat zo.
Wat heeft GOD/LIEFDE daarover te zeggen?
Niets. Want GOD/LIEFDE is een uitdrukking van AL DAT IS.
Toch kan ik maar niet begrijpen hoe … iemand dit kan doen, dat het een AANVAARDBARE WAARHEID kan zijn.
Dat geldt voor jou! Hiervoor vertelde je dat iemand stelde dat God niet blij zou zijn met jou, omdat je deze boodschappen verspreidt en ze niet van God komen … Jij voelde dat zij jou veroordeelden … en God zou nooit oordelen. Maar doe je nu niet exact hetzelfde waar het gaat om iemand anders’ keuzes betreffende GOD?
Ja, ik veronderstel van wel … ofschoon ik niet het gevoel heb dat ik oordeel … ik accepteer alleen dat ik niet begrijp van waaruit zij dit doen … ik heb niet het GEVOEL dat ‘GOD/LIEFDE’ hen naar een plaats zal sturen die ze hel noemen … en zoals jullie eerder zeiden … ‘komt’ niet één persoon ‘weg’ met een haatvolle daad jegens een ander … Want wat wordt uitgedeeld … komt terug en kan duizendvoudig keer gevoeld worden … wat natuurlijk beide kanten op gaat, zowel in goedheid als wat van een lagere orde is. Kunnen we teruggaan naar ‘het doet er niet toe’. Dit intrigeert mij.
In het begin was er NIETS.
GEEN ENKEL DING.
Nou, dan komt nu de belangrijkste vraag van ALLE vragenslik … hoe kon LIEFDE dan beginnen?
Omdat … Het gebeurde.
Wie schiep het?
Het schiep zichzelf … vanuit niets. We begrijpen hoe moeilijk dit is … zowel om te begrijpen … als om het te accepteren. Toch gaan we verder …
Dit Geheel … dit Absolute ALLES … kwam voort uit niets.
Het is LIEFDE …
Dat plaatsvond …
Dat altijd plaats zal vinden …
Zal er ooit nog eens niets zijn?
Nee. Het is eeuwigdurend vanaf het moment van zijn creatie …
Vanuit niets!
Daardoor zal het altijd doorgaan met scheppen …
Maar het doet er toch zeker wel toe ‘wat’ wij scheppen?
Alleen voor het individu.
Niet voor Het Geheel?
Dat individu is een deel van Het Geheel.
Precies wat ik dacht! Dus, hoe men zich gedraagt beïnvloedt Het Geheel …
Inderdaad … Maar het maakt ‘deel’ uit van de reis VAN ALLEN.
JULLIE ZIJN ALLEMAAL ÉÉN …
TERWIJL JULLIE ERVOOR KIEZEN OM TE ERVAREN WAT JULLIE VERKIEZEN TE ERVAREN …
En al doende … schept dit het volgende moment van DAT WAT IS.
Het doet er niet toe wat dat volgende moment is … het doet er niet toe! Het is gewoon het leven … het leven ervaren.
Dit is erg verwarrend … omdat … worden we niet verondersteld naar een Hogere Dimensie te gaan Vanuit/Als/In/Van Liefde? Dan moet ons gedrag er toch toe doen? … Want we kunnen dat niet doen … als heel veel mensen voor haat en oorlog en hebzucht kiezen!
Je brengt het aspect ‘tijd’ in in dit ervaringskader. Dat doen wij niet.
Dat doet LIEFDE niet.
ALLES WAT JE BENT IS LIEFDE …
Al waar je van komt is Liefde … van de Hoogste Zuiverste Vibratie … Jullie zullen allemaal jullie weg naar huis vinden … en, terwijl we ‘tijd’ even aan de kant zetten … jullie zijn vrij om te ‘spelen’ op elke manier die je VERKIEST voordat je daar terugkeert.
Er is veel om over na te denken en te laten zakken … Ik voel, nu het uur bijna voorbij is, dat het goed is om het hierbij te laten. Ik zal het moeten overdenken en we zullen volgende week hiermee verder gaan …
Naar ONZE Waarheid … is dit zeer welkom.
Grappig … ook in de mijne. Heel erg bedankt hiervoor … het heeft iets gebracht dat nogal verbijsterend is.
Zoals altijd … In LIEFDE en Dank aan jullie voor jullie ‘tijd’.
Zoals altijd … In LIEFDE en Dank aan jullie … voor dit samen ZIJN NU.

De Federatie Van Licht spreekt over LIEFDE. http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

Geen opmerkingen:

Een reactie posten