maandag, oktober 27, 2014

Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 2 - Door het Portaal - 24.10.2014
Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 2
Door het Portaal
24 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie
Dierbare Intergalactische Afgezanten,
Wij wensen om jullie te vertellen dat jullie in het proces van download en integratie van het Hogere Licht zijn, dat verstrekt werd, en nog steeds verstrekt wordt, vanuit de hogere dimensies. Hoe download het Hogere Licht in de Aarde vanuit de hogere dimensie? Eén manier is dat zij "mee kunnen liften" op het huidige "Ruimte Weer".
Wanneer er ook maar energiegebieden vanuit jullie Zon vandaan stromen, of zelfs van buitenaf jullie locale Zonnesysteem, neemt het Hogere Licht voordeel van die kans om de energiegolven te berijden in/naar de atmosfeer van Gaia. Het is belangrijk dat jullie je herinneren dat alle planeten, zonnesystemen, galaxies en universele wezens gevoelhebbende wezens zijn.
Terwijl jullie, onze Intergalactische Afgezanten, doorgaan jullie bewuste wisselwerking met jullie Hogere Expressies van ZELF uit te breiden, zullen jullie je in toenemende mate bewust zijn dat de Aarde een levend, gevoelhebbend wezen is. Als de Aarde een levend wezen is, dan zijn aldus alle planeten, zonnesystemen, galaxies en universums dat ook.
Een Logos beschermt elke van deze immense wezens. Een logos is een buitengewoon ontwikkeld en hoogst getraind wezen dat een interface heeft met alle bewoners, menselijk en niet-menselijk, van een planeet, zonnesysteem, galaxy en/of universum.
Wanneer je eenmaal een diepe, persoonlijke relatie met Gaia ontwikkelt, zal je ook een relatie met het wezen ontwikkelen die dienst doet als Haar Planetaire Logos. De Planetaire Logos van de Aarde tijdens jullie NU is de Geascendeerde Meester Kuthumi. Voorafgaand aan Kuthumi, diende Sanat Kumara als de Planetaire Logos.
Sanat Kumara reisde, ten koste van een grote persoonlijk opoffering, weg van zijn geliefde Venus om als Logos voor de Aarde te dienen. Sanat Kumara is nu naar Venus teruggekeerd, en Kuthumi heeft de mantel van Planetaire Logos overgenomen. Jullie allemaal, onze interdimensionale afgezanten, zijn in voortdurende communicatie met de Planetaire Logos Kuthumi, alsook met de hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELF op onze Schepen.
Want zie, wij waken onophoudelijk over jullie. In feite, JULLIE allemaal hebben een enorm groot multidimensionaal, ondersteuningssysteem. Helaas, zolang als je in de illusie sluimert dat je "slechts een driedimensionaal mens bent worstelend door de uitdagingen/beproevingen van het dagelijkse leven heen," zal je niet in staat zijn om voordeel te halen uit de fantastische hulp welke voortdurend beschikbaar is.
Herinner je alsjeblieft dat wij altijd gereed zijn om je persoonlijk te introduceren aan de hogere dimensionale leden van jouw ondersteuningsteam die jou onophoudelijk overlichten terwijl jij je aardse voertuig draagt. Wij, ook, begrijpen dat hoewel je weet dat je dit ondersteuningssysteem hebt je nog steeds in/naar de illusies van de 3D Matrix van de Aarde kunt vallen.


Deze Matrix is zeer echt voor jou derde dimensionale gewaarwording. Het is alleen wanneer je die matrix gewaarwordt vanuit het perspectief van de vijfde dimensie en daaraan voorbij, dat je kunt zien dat deze magnetische matrix overlicht en beschermd wordt door de kristallijne funderingen van de vijfde dimensionale Aarde.
Wij vragen dat jullie in/naar jullie hoogste staat van bewustzijn gaan om de vijfdimensionale kristallijne uitstralingen gewaar te worden die overal rondom het fysieke leven heen glinsteren. In feite, vragen wij jullie dat jullie dat nu meteen doen. Gebruik alsjeblieft je grote verbeeldingskracht om naar je omgevingen te kijken via je Derde Oog.
·      Kijk eerst naar de werkelijkheid die jou NU omringt…
·      Sluit nu je fysieke ogen en breid je bewustzijn uit in/naar de hoogste staat van bewustzijn die je kunt handhaven…
·      Met jouw fysieke ogen gesloten, "verbeeld" je dat je jouw Derde Oog opent…·      Merk op hoe je werkelijkheid verschoven is wanneer je het eenmaal door je Derde Oog waarneemt…
·      Om het 3D Brein voor de gek te houden bij het erkennen van jouw hogere gewaarwordingen, open kortdurend je fysieke ogen, en sluit hen dan snel weer...
·      Jouw bewuste intentie van het openen en sluiten van je ogen helpt jouw brein om jouw hogere gewaarwordingen als echt te berekenen.

Het is waar dat je een externe frequentie voor jou niet kunt waarnemen die je niet binnenin jezelf vast kunt houden. Echter, zelfs wanneer jij de frequentie van jouw bewustzijn uitbreidt, wordt je nog steeds aangestuurd door de driedimensionale gewoonte dat jouw hogere gewaarwordingen 'slechts jouw verbeelding' zijn. Dit kortdurende moment van twijfel aangaande je eigen gewaarwordingen verlaagt je bewustzijn, alsook jouw inzichtelijke bereik.
Gelukkig, beginnen velen van jullie vanzelfsprekend jullie fysieke werkelijkheid waar te nemen vanuit het gezichtspunt van een hogere frequentie. Het probleem is dat jullie 3D brein getraind werd te geloven dat ALLEEN driedimensionale gewaarwordingen echt zijn, en alle hogere dimensionale gewaarwordingen 'niet echt' zijn.
Dan, begin je te twijfelen aan jezelf en denk je, "Misschien was het slechts een 'vorig leven'. Herinner je alsjeblieft dat de verleden en toekomstige herinneringen begrenst zijn tot de tijdgebonden werkelijkheden van de derde en vierde dimensies. Wanneer jouw bewustzijn zich eenmaal uitgebreid heeft in/naar de vijfde dimensie, zal jij je herinneren, en in feite gewaarworden dat AL jouw levens zich tegelijkertijd voordoen.
Gelukkig, onze dierbare Afgezanten, beginnen deze ontelbare korte momenten van het je herinneren van je ware multidimensionale werkelijkheid zich te verenigen in/naar toenemende ingewikkelde herinneringen van "andere werkelijkheden". Toen wij jullie eerst vroegen om naar de Aarde te bi-lokaliseren, hadden wij er geen idee van hoe snel jullie 3D brein over jullie Multidimensionale Geest zou domineren. Wij zijn blij te zeggen dat jullie je allemaal tamelijk goed aangepast hebben aan een buitengewone uitdagende/beproevende situatie.
Gelukkig, wanneer jullie ook maar een prachtige toevloed van Onvoorwaardelijke Liefde vanuit de hogere werelden ontvangen, overlicht jullie Multidimensionale Geest volledig jullie derde dimensionale brein. Als jij je bewust deze ervaring herinnert, zal je vastbesloten worden om het te herhalen door Onvoorwaardelijke Liefde op een regelmatige basis in te roepen.
Je kunt het beste Onvoorwaardelijke Liefde inroepen door eenvoudig te zeggen, 'Ik houd Onvoorwaardelijk van me ZELF". Denk er alsjeblieft aan om deze Onvoorwaardelijke Liefde te Aarden door het met Gaia te delen. Je kunt bijvoorbeeld decreteren:
"Ik roep NU Onvoorwaardelijk Liefde in mijn gestalte en aard het in het lichaam van Gaia."
Door dit decreet te maken herinner jij jezelf eraan dat JIJ een Portaal Opener bent. Wat voor hogere dimensionale dienstverlening je ook maar deelt met jouw fysieke werkelijkheid begint binnenin jouw Multidimensionale ZELF. Dus, wanneer je een portaal opent om effectiever te communiceren met jouw Hogere ZELF, open je ook een portaal van Licht om met Gaia, alsook met al Haar bewoners, te delen.
JULLIE, onze geachte afgezanten, dienen als transformatoren van het Hogere Licht door de hogere energieën door jullie persoonlijke portaal heen te trekken en geleidelijk deze frequenties van licht omlaag te treden zodat jullie en Gaia dit Hogere Licht in jullie persoonlijke en planetaire zelf kunnen accepteren.  
Door deze handeling, worden jullie en de planeet ÉÉN Multidimensionaal Wezen die hogere frequenties van Licht en Liefde absorbeert en verstrekt in/naar de kristallijne overdekking welke het magnetische gebied van Gaia's 3D Matrix omringt. Uiteindelijk, zal de 3D matrix van de illusie en polariteit volledig omringd en geleidelijk getransmuteerd zijn in/naar de kristallijne matrix voor de vijfde dimensionale Aarde.
Het is op dit punt dat je leven compleet zal beginnen te veranderen. Als de magnetische wereld van de illusie gestadig getransmuteerd is in/naar de kristallijne wereld van Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht, zal je in staat zijn om gemakkelijk alle multidimensionale ervaringen als ECHT te accepteren.
Verder, wanneer je één kort moment ervaart waarin het energiegebied van Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht jou omringt, gaat dit energiegebied diep in/naar jouw atomaire structuur. Wanneer deze multidimensionale energie eenmaal jouw atomen binnengaat, begint het de multidimensionale markeringen in jouw 97% "junk" ascentie DNA te activeren. Wij herinneren jullie eraan dat 97% van jullie DNA in feite "Ascentie DNA" is, wat NU gereed is om in/naar Lichtlichaam te flitsen.
Wij zien ook dat jullie allemaal jullie volledige chakra systeem openen om dit Hogere Licht te ontvangen. Wanneer jullie chakra's eenmaal volledig geopend zijn en het Hogere Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde circuleren, komen jullie Hogere Hart en Derde Oog, welke al gekalibreerd zijn met de vijfde dimensie en daaraan voorbij, online in jullie dagelijkse leven.
Geachte Afgezanten, jullie zijn nu gereed voor jullie volgende opdracht, wat is om deze hogere schakelingen naar iedere cel van jullie lichaam via Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie ZELF te verbinden. Onvoorwaardelijke Liefde staat jullie toe om de verborgen duisternis/angst die jullie eerder zelfs niet durfden te zien los te laten.
Alleen met de moed die komt van het onvoorwaardelijk van jezelf te houden, kan je het durven om naar de veelvoudige gekwetste/gewonde/verduisterde gebieden van je veelvoudige, fysieke levens te kijken. Dan, stuur hen alsjeblieft allemaal Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergiffenis en Onvoorwaardelijke Acceptatie voor de veelvoudige "vergissingen" die je gelooft dat je gemaakt hebt terwijl je verloren was in de derde dimensionale illusie.
Wij vertellen jullie dat geen van deze gebeurtenissen 'vergissingen' waren. Jullie werden in/naar een lage frequentie werkelijkheid gestuurd gedurende een tijd van grote crisis zonder richtlijnenboek en zonder begeleiding, behalve van jullie eigen innerlijke zelf. Aangezien velen van jullie be/veroordeeld werden voor jullie overtuigingen en/of  beslissingen, moesten jullie je ware ZELF geheim houden voor jullie fysieke wereld. Vanwege deze omstandigheden, vergaten velen van jullie jullie oorsprongen.
Vanwege deze onvermijdelijke situatie, zijn wij rechtstreeks in jullie leven gekomen om jullie te herinneren aan jullie ware identiteit. Aangezien de Aarde nog steeds een Vrije Wil Planeet is, kunnen wij jullie alleen helpen als jullie dat aan ons vraagt. Als jouw 3D zelf nog niet gereed is om in ons bestaan te "geloven", kan je ons om hulp vragen terwijl je in je dromen of meditatie bent.
Hoewel sommigen van onze afgezanten nog steeds hun derde dimensionale component gewaar mogen worden als hun enige ECHTE zelf, nemen wij jouw Hogere Expressie van ZELF gewaar en WETEN dat JIJ de echte jij bent. In feite, nemen wij jouw hogere dimensionale ZELF duidelijker gewaar dan jouw fysieke zelf, aangezien die jij meer in uitlijning is met onze frequenties van bewustzijn.
Wanneer jij je herinnert om hoe voor het grootste gedeelte een vierde of vijfde dimensionale staat van bewustzijn vast te houden, zal je een zeer andere werkelijkheid waarnemen en ervaren. Iemand die naast je staat en die beperkt is tot het driedimensionale bewustzijn en de inzichten zal feitelijk een zeer andere werkelijkheid waarnemen en leven.
Jouw staat van bewustzijn kalibreert jouw gewaarwordingen/inzichten met de versie van werkelijkheid die consistent is met de frequentie resonantie van jouw bewustzijn. Wij vragen jullie om over dit concept te slapen en het in/naar jullie meditaties en creatieve inspanningen te brengen.
Wij vragen jullie dit omdat jullie beter onze transmissies vanuit een hogere staat van bewustzijn kunnen ontvangen en begrijpen. Vanuit een hogere staat van bewustzijn, hebben jullie een hoger punt van perspectief. Vandaar dat, jullie een zeer andere werkelijkheid waarnemen.
Jullie kunnen onze woorden ook in/naar jullie droomlichaam brengen, aangezien jullie hen duidelijker begrijpen vanuit jullie vierde en/of vijfde dimensionale bewustzijn. Je mag zelfs in staat zijn om bewust genoeg te blijven om een vijfdimensionale "droom" terug te dragen naar je fysieke zelf.
Om het beste je hogere dimensionale droomstaten te herinneren, vertel jezelf voordat je gaat slapen, "Vannacht zal ik mijn vijfdimensionale ervaringen in/naar mijn wakende geheugen sturen."
Je mag zelfs 'wakker worden' binnenin een vijfdimensionale droom en in staat zijn het helemaal terug te brengen in/naar je ontwakende aardse voertuig. Denk eraan om door jouw drukke dag heen jouw ontelbare hogere dimensionale werkelijkheden "te verbeelden" om jou heen te stromen.
Trek dan deze werkelijkheden binnenin jouw kern om opzettelijk bewust te zijn van jouw Multidimensionale ZELF binnenin JOU! In feite, doe dat NU al! Wij zullen bij jou ZIJN omdat wij jou ZIJN.
Zegeningen en dankbaarheid voor jullie grote dienstverlening aan Gaia en het volledige Zonnesysteem dat ernaar hunkert om in/naar Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht te flitsen.
De Arcturianen en de Galactische Federatie van het Licht.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Geen opmerkingen:

Een reactie posten