donderdag, oktober 23, 2014

Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 1: De Kracht van Verenigde Creatie 22.10.2014Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 1
De Kracht van Verenigde Creatie
22 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie

Onze Geliefde Intergalactische Afgezanten,
Wij zien dat velen van jullie volledig bezig zijn te ontwaken tot jullie ware Multidimensionale ZELF en zijn ofwel zoekende om te herinneren of proberen de Missie te leven die jullie voor jullie zelf schreven voordat jullie het huidige aardse voertuig betraden.
Wij wensen om jullie eraan te herinneren dat om jullie missie te vervullen, jullie een manier in jullie drukke leven zullen moeten vinden om "het NU te creëren" om je te focussen op jullie persoonlijke frequentie van bewustzijn. Aangezien jullie dat NU iedere dag creëren, zullen jullie leren/herinneren hoe in het NU te leven. Aangezien het Nu resoneert met de vijfde dimensie en daaraan voorbij, zullen jullie ook leren/herinneren hoe in de ENE van de vijfde dimensie en daaraan voorbij te leven.
Dit vijfde dimensionale NU is NIET afgescheiden van jullie derde/vierde dimensionale leven, aangezien de stroom van het NU ALLE afscheiding loslaat en alle frequenties van werkelijkheid binnenin de ENE verbindt. Binnenin dit NU van de ENE zullen jullie volledig jullie Missie herinneren.
Dierbaar Uitzendteam, herinner je alsjeblieft dat jullie vijfdimensionale missie via de Lichttaal tot jullie zal komen. Daarom, zal het NIET op de opeenvolgende volgorde van jullie fysieke wereld komen. Aangezien jullie Missie resoneert met de vijfde dimensie en daaraan voorbij, is het opgeslagen in jullie Multidimensionale Geest.
Jullie Multidimensionale Geest resoneert met de vijfde dimensie en daaraan voorbij en communiceert met jullie via de Lichttaal. Daarom, zal het NIET via opeenvolgende woorden met jullie communiceren. Lichttaal komt in pakketten van informatie. Deze pakketten kunnen alleen "geopend" worden wanneer jullie in een hogere staat van bewustzijn zijn.
Als het belletje op jouw telefoon te laag of uitgezet is, zal je niet weten dat iemand probeert jou op te bellen. Echter, zij kunnen een boodschap achterlaten. Op dezelfde manier, laten wij, jullie hogere expressies van ZELF, bij jullie onze boodschap achter in een pakket van Lichttaal waarvan jullie alleen zullen weten dat het er is als jullie "jullie telefoon controleren".
Natuurlijk, je kunt "je telefoon op de buzzer zetten" aldus je kunt voelen/horen dat een boodschap gearriveerd is. Deze analogie is gelijkaardig aan het ontvangen van een vijfdimensionaal pakket van Lichttaal van je ZELF. Je zult het waarschijnlijk voelen, gedurende een moment zeer duizelig zijn, ogenblikkelijk afgeleid raken van je 3D taak en/of plotseling zeer slaperig worden.

Jouw Lichttaal boodschap zal jouw fysieke brein betreden via jouw pijnappelklier. Jouw fysieke brein zal jou dan informeren dat je jouw bewustzijn moet kalibreren met de vijfde dimensie en daaraan voorbij, aangezien dat jouw bewustzijnsstaat was toen je jouw opdracht uitkoos.
Wij begrijpen hoe moeilijk het is om je jouw hogere dimensionale beslissingen te herinneren terwijl je bewustzijn beperkt is door de frequentie van jouw 3D voertuig. De fysieke werkelijkheid van de 3D eist dat jij je focust op jouw lagere dimensionale gewaarwordingen/inzichten om jouw fysieke taken uit te voeren.
Daarom, kan jouw bewustzijn "klem" komen te zitten in de gewoonte van het gewaarworden van de fysieke wereld als zijnde echt en de hogere dimensionale werelden als zijnde "slechts jouw verbeelding". Natuurlijk, zijn zij jouw verbeelding omdat de verbeelding/fantasie de vijfde dimensionale gedachte is. Het is om deze reden dat iedere vorm van creatieve inspanning of vorm van meditatie jou helpt om je bewustzijn uit te breiden in/naar de hogere dimensionale werkelijkheid waarin je eeuwig bestaat.
Wanneer je een Aards voertuig neemt, plaats je alleen maar "je teen in het water," zogezegd. Met andere woorden, bezet alleen een zeer klein gedeelte van jouw volledige multidimensionale zelf in feite jouw driedimensionale gestalte. Jouw vierde dimensionale zelf vult jouw aura wanneer je gelukkig/blij bent of plezier hebt en jij je dromen betreedt om je eraan te herinneren dat je MEER bent dan het lichaam dat je draagt.
Wij begrijpen, dierbare gegrondvestigden, hoe verslavend jullie derde dimensionale werkelijkheid is. De fysieke werkelijkheid is een rijk van grote afscheiding, hetgeen een van nature aanwezige angst creëert. Deze angst confronteert jullie herhaaldelijk gedurende jullie dag.
Daarom, wens je om "goed genoeg te zijn" zodat "zij" zullen willen om bij jou te zijn. Ook, is deze angst zoals een stapel van smerige borden. Precies wanneer je denkt dat je klaar bent met "schoonmaken", geeft iemand jou meer "smerige borden" om schoon te maken.
Wij gebruiken de bovenstaande analogie omdat "schoonmaken" één van de hoofdtaken is die onze vrijwilligers gekozen hebben om te accepteren. Wanneer jouw uitkijkpost gecentreerd is in de hogere dimensies, kan je zien hoeveel schade het lichaam van dierbare Gaia aangedaan is. Dus, velen van jullie kozen ervoor om te helpen met de schoonmaak van het fysieke en astrale afvalmateriaal.
Vanuit je hogere perspectief kan je de van nature aanwezige schoonheid van Gaia's binnenwateren zien, de glorie van Haar schone luchten en de vele wonderen van Haar prachtige planeet. Je kunt ook de vervuiling zien, de vuiligheid, de negatieve gedachtevormen en de angst die voortdurend Gaia's immuunsysteem verminderen. Ja, Gaia heeft een immuunsysteem, zoals al Haar bewoners dat hebben.  
Net zoals het menselijke immuunsysteem gereduceerd is door de verontreiniging, vergiften in het voedsel, ziektekiemen en virussen welke gedijen in vuiligheid en inadequaat licht, voedsel en Liefde, is Gaia's immuunsysteem ook gecompromitteerd. Wanneer je Gaia gewaar zou kunnen worden vanuit de hogere dimensies, zou je gemakkelijk kunnen waarnemen hoe de mensheid Haar beschadigt.
Wij willen dat jullie allemaal weten hoe belangrijk het is om Gaia schoon te maken door dienstverlening en/of onderricht/opvoeding. Wij waarderen al jullie inspanningen, en Gaia waardeert jullie ook. Diegenen van jullie die van de Natuur houden weten dat de planeet Aarde een levend, ademhalend wezen is, geavanceerd voorbij de mensen.
De mensen waren bedoeld om de Opzichters van het Land te zijn. Echter, de hersenspoeling nam het over en de mensen vergaten het. Zij vergaten hun Multidimensionale ZELF en zij vergaten dat ieder deeltje van leven op de Aarde, de Aarde IS.
Hoewel mensen geleerd hebben om afgescheiden te zijn van hun emoties, is de Aarde NIET afgescheiden van Haar water. Hoewel de mensen afgescheiden zijn van vele van hun gedachten, is de Aarde NIET afgescheiden van Haar atmosfeer. Net zoals de wateren en de luchten het "weer" van de planeet bepalen, bepalen jullie menselijke gedachten en emoties het "weer" van jullie bewustzijn.
In feite, is de combinatie van jullie gedachten en emoties de sleutel voor jullie werkelijke creatieve kracht. Ja, onze dierbare gegrondvestigden JULLIE zijn een Kracht van Creatie. Door een graad van meesterschap te leren over jullie gedachten en emoties, kunnen jullie je herinneren hoe jullie werkelijkheid te creëren. Je creëert je werkelijkheid door je gedachten en emoties te combineren om een gedachtevorm te creëren.
Deze gedachtevorm kleeft dan aan de 3D Matrix van jullie omgeving om ofwel te groeien of te verdorren. Gelukkig, als jouw gedachtevormen op angst gebaseerd zijn en niemand voedt die angst, zal jouw creatie verdorren door verwaarlozing. Aan de andere kant, als je deze gedachtevorm diens dagelijkse rantsoen van angst voedt, zal het gedijen en vele andere beangstigende creaties oproepen om zich erbij aan te sluiten.   
Hebben jullie niet opgemerkt hoe mensen die zeer angstig zijn of leven in zelfmedelijden "gewoonweg niets uitgewerkt krijgen?" Zij kunnen "niets voor elkaar krijgen" omdat zij alleen maar angst en zelfmedelijden naar buiten gooien. Tegenovergesteld, zijn er anderen die zich focussen op het van zichzelf te houden, van hun vrienden, hun fysieke gebied en de wereld in diens algemeenheid.
Deze ontwaakten ondersteunen deze Liefde met positieve gedachten van hoop, vasthoudendheid en vastberadenheid om een gelukkig leven te creëren. Deze mensen zijn degenen die door anderen "gelukkig," "succesvol" en "creatief" genoemd worden. Deze mensen zijn niet GELUKKIG.
In plaats daarvan, zij deze mensen LIEFDEVOL. Zij herinnering zich om van hun wereld te houden, en zij herinneren zich om van hun/zich ZELF te houden. Hoe kan je weggeven wat je niet bezit? Daarom, gebruiken deze "gelukkigen" grote wilskracht en de kracht van intentie om zich meester te maken van hun gedachten en emoties.
Nee, zij zijn niet altijd gelukkig of geïnspireerd. Deze mensen zijn vaak moe, overwerkt, en bestrijden dezelfde angsten waar anderen aan toegeven en leven. Deze gelukkigen weten dat hun hogere bewustzijn altijd "online" is. Daarom, net zoals jij je kind niet bloot zou stellen aan een gewelddadige en angstaanjagende film, stellen zij hun bewustzijn niet bloot aan informatie welke angst creëert.
Natuurlijk, je kunt alle angstaanjagende informatie vermijden, en je wilt je hoofd ook niet in het zand steken. Echter, wanneer jij je eenmaal bewust bent dat je jouw missie leeft en alles doet dat je kunt om jouw reden voor deze incarnatie te vervullen, begint een diep gevoel van bescherming je gedachten en emoties te vullen.
Deze bescherming herinnert jou eraan om de bron van jouw bescherming BINNENIN je ZELF te zoeken! Op dit moment in je leven, heb je overvloedig veel bewijs gehad dat "waar jij over nadenkt je voortbrengt". Daarom, sta jij je gedachten niet toe te blijven treuzelen bij angst en negativiteit. In plaats daarvan, "Straal, Straal, Straal je het Violette Vuur" en/of stuur je Onvoorwaardelijke Liefde naar de bron van jouw angst.
Nog beter, je gebruikt de Violette Vlam van Transmutatie en de grote kracht van Onvoorwaardelijke Liefde om een pad van Licht en Liefde in een wereld te creëren die gevuld is met duisternis en angst. Het prachtige hieraan is dat aangezien dit pad gezegend werd met het Violette Vuur van Onvoorwaardelijke Liefde, het een multidimensionaal pad geworden is.
Oh, de glorie die wij, jullie vrienden en familie, voelen wanneer wij zien dat iemand van onze vrijwilligers beseft dat hij/zij diens eigen weg naar Huis gecreëerd heeft. Verder, terwijl jullie doorgaan met jullie reis op jullie Pad van Liefde en Licht, ontdekken jullie dat jullie in Eenheidsbewustzijn leven met al het leven.
Eén ontwaakt mens heeft tien keer meer kracht van creatie dan een mens die nog steeds verstrikt zit in de duisternis. Dan, als deze ontwaakte persoon diens verenigde kracht van creatie aansluit bij andere ontwaakten, gaan hun creatieve krachten exponentieel vooruit. Vandaar dat, 1 + 1 twee is, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16 …
Jullie zien nu hoe tien keer meer kracht vooruittgaat naar 20 keer meer kracht dan de duisternis, naar 40 keer meer kracht, naar 80 keer meer kracht van transmutatie en Onvoorwaardelijke Liefde. Onze dierbare, prachtige/wonderbaarlijke vrijwilligers, wij zien de evolutie van het Licht op deze manier vorderen boven de duisternis.
Ben je ervan bewust dat diegenen die in angst verstrikt zitten zelfs meer wanhopige maatregelen zouden kunnen kiezen om "de gestadige stroom van Licht en Liefde terug te houden". Tot hun verrassing, wanneer en als zij overgenomen worden door deze altijd-uitbreidende golf van liefdevolle transmutatie, zijn zij ogenblikkelijk genezen.
Dan, net zoals zij eens hun ware Multidimensionale ZELF vergaten, beginnen zij te vergeten waarom zij het wilden om anderen schade te berokkenen of hun omgeving schade wilden toebrengen. Net zoals zij eens vergaten dat Gaia een levend wezen is met wie zij intiem verbonden zijn, beginnen zij de beangstigende en gewelddadige indoctrinaties te vergeten die ervoor zorgden dat zij hun ware ZELF vergaten.
Het Pad van Licht kan veel langer nemen om te creëren, aangezien de bouwers een graad van meesterschap nodig zijn over hun gedachten en emoties om het te creëren. Niettemin, herinneren zij zich, de één na de ander, hoe Licht en Liefde in hun wereld te creëren, zij verenigen zich met iedereen die zich al hun eigen aangeboren bekwaamheden van creatie herinneren.
Verdriet, angst en kwaadheid scheiden af, maar Liefde, gelach en positief denken verbindt vanzelfsprekend in/naar groepen die gebaseerd zijn op "eenheid van doel". Wij wensen dat jullie de ascenderende Gaia waar zouden kunnen nemen vanuit ons gezichtspunt in de hogere dimensies. Als jullie dat deden, zouden jullie gevuld zijn met triomf en vreugde.
In feite, ga je gang en neem ons woord ervoor om de triomf en vreugde te voelen zelfs zonder het zintuiglijke bewijs! VOEL dat bewijs in jullie hart en ZIE dat bewijs in jullie wonderbaarlijke verbeelding/fantasie. Dan, DEEL HET!
Eén van de meest moeilijke delen van het derde dimensionale leven is dat het beschouwd wordt goed te zijn om uit te reiken en te praten over je angsten en verdriet. Echter, wij vragen dat jullie uitreiken en spreken over jullie Liefde en de kracht van creatie. Er zijn een paar mensen geweest in ieder tijdperk die spraken over de kracht van positief denken en liefdevolle emoties.
Echter, de meeste mensen durven niet te spreken over hoe goed hun leven is omdat de duisteren jullie hebben doen laten geloven dat jullie dan "arrogant/verwaand" zouden zijn, "onvriendelijk tegen diegenen die lijden," of het zou "tegenslag/rampspoed" brengen. Maar wat als jullie allemaal beslisten om NIET te luisteren naar de stemmen van angst en dominantie en om ALLEEN aandacht te schenken aan de stemmen van Liefde en Licht?
Ja, jullie zouden nog steeds jullie aardse karweitjes moeten doen. Ja, jullie zouden zeer zeker slechte dagen hebben waarin jullie in/naar de vergeetachtigheid vervallen. In die zin, totdat je terugkeert naar de ware Geascendeerde Meester die je NU bent. Ja, JIJ kwam vanuit de vijfde dimensie en daaraan voorbij waarin het zijn van een "geascendeerde meester" normaal is.
Oh de glorieuze dag wanneer het zijn van een geascendeerde meester normaal is voor de bewoners van onze geliefde zuster Gaia! In feite, plant Gaia een groot feest voor die dag. Ben daar alsjeblieft bij aanwezig, aangezien jullie ALLEMAAL uitgenodigd zijn. Als iemand die je kent en/of liefhebt nog steeds verstrikt zit in de duisternis, breng hen met je mee om te genieten van de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Ze mogen niet in staat zijn om lang te blijven, maar wanneer zij eenmaal een smaak gekregen hebben van de vijfde dimensionale werkelijkheid, zullen zij hun smaak voor angst en dominantie over anderen verliezen. Wij hebben GEEN angst in de hogere werelden. Als wat voor angst zich ook maar voordoet, zien wij het al een verwonding en haasten ons om het ogenblikkelijk te genezen.
Dierbare Intergalactische Afgezanten, wij sturen jullie voortdurend zegening en bedanken JULLIE eeuwig voor jullie liefdevolle Dienstverlening aan de ENE,
De Arcturianen en ALLE andere leden van jullie Galactische/Hemelse familie.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Geen opmerkingen:

Een reactie posten