dinsdag, oktober 21, 2014

Arcturiaanse Begroeting - Welkom Thuis - 18 Oktober 2014 / Dr. Suzanne LieArcturiaanse Begroeting
Welkom Thuis
18 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie

Geliefden,
Wij kunnen in/naar het NU van jullie besef komen om over jullie driedimensionale, opeenvolgende tijd te spreken. Opeenvolgende tijd is geconstrueerd vanuit de collectieve fysieke vereisten van een driedimensionale werkelijkheid zodat de leden van die werkelijkheid een tijdlijn kunnen creëren waarop zij hun goddelijke plan kunnen vervullen, welke ook bekend is als hun "Missie".
Binnenin deze tijdgebonden werkelijkheid heeft het collectieve bewustzijn van die wereld gedachten, emoties en gedragingen welke invloed hebben op de 3D matrix om de altijd-veranderende ervaring van de tijd te programmeren en te herprogrammeren. "Tijd" is tamelijk nieuw voor ons hogere dimensionalen, zoals wij onszelf vaak noemen.
Wanneer wij een gestalte in het derde/vierde dimensionale hologram nemen, denken wij aan het "in/naar de tijd te gaan" zoals jullie mogen denken aan het "in/naar een amusementspark te gaan". Een amusementspark heeft heel veel opwindende ervaringen, welke gewoonlijk gebaseerd zijn op de één of andere vorm van angst. Zal deze ondersteboven hangende kar mij op de grond ver daar beneden laten vallen? Zal ik een enorme grote beer winnen om indruk op mijn vriendin te maken of zal ik mezelf voor gek zetten?
Wanneer je in een amusementspark bent eet je veel voedsel waarvan je weet dat zij van een zeer lage frequentie en waarschijnlijk zeer slecht voor je lichaam zijn. Echter, je "hebt plezier", dus is het OK om toe te geven aan je lagere genoegens. Je kunt gillen in de roller coaster en je gedragen als een kind en niemand zal het opmerken.  
Aangezien wij van de hogere frequenties niet "in de 3D geweest zijn" gedurende vele tijdperken van wat jullie zouden noemen "tijd", denken wij dat een klein beetje angst en zelfgenoegzaamheid helemaal prima zal zijn. Wij denken dat alleen, omdat wij vergeten zijn hoe verslavend angst en zelfgenoegzaamheid kunnen zijn. Want zie, wij zijn zelfs vergeten hoe het voelt om "driedimensionaal" te zijn.
Vandaar dat, wij vergaten hoe angst, afscheiding, eenzaamheid, honger, werk en vele andere Aardegebonden ervaringen een impact hebben op onze staat van bewustzijn. Wanneer wij, de hogere dimensionalen, ons aldus "dapper" vrijwillig aanmelden om een fysiek Aards voertuig te nemen, zijn wij gewoonlijk de ondoordringbaarheid en de extreme fragiliteit van de derde dimensie vergeten. Wij zijn ook de sensatie van ziekte, pijn, vermoeidheid, verontrusting en depressie vergeten.

Helaas, op het moment dat wij ons herinneren hoe moeilijk het is in de derde dimensie, zijn wij al vermengd met ons nieuwe leven en zijn plichtsgebonden om onze ware idealistische missie verklaring te vervullen die wij creëerden terwijl wij onze vijfdimensionale en daaraan voorbij Lichtlichaam droegen. Het probleem is dat op het moment dat velen van ons, aangaande de menselijke leeftijd, oud genoeg zijn om de missie te vervullen die wij ontwierpen terwijl wij in de hogere werelden leefden, wij vergeten zijn dat er ooit een missie was.
Op dat "tijdstip" zijn wij waarschijnlijk zelfs vergeten dat wij hogere dimensionale wezens zijn die zich vrijwillig aanboden om ons bewustzijn met een driedimensionale te vermengen die zich vrijwillig aanbood om ons energiegebied te accepteren. Wat letterlijk begon als een overeenstemming die in de Hemel gecreëerd werd, begon weldra voor beide partijen aan te voelen als een slecht idee of een grote vergissing.
"Hoe kan ik mogelijk die missie vervullen?" vraagt de mens. Ondertussen zegt de innerlijke Galactic en/of Hemelse tegenhanger, "Hoe kon ik vergeten zijn dat het zo moeilijk is op deze frequentie van werkelijkheid?"
Uiteindelijk, vergeet de mens vaak de missie en de Galactic vergeet diens ware, multidimensionale natuur. Evenzo, vergeten zij beide dat zij in feite andere dimensionale expressies zijn van DEZELFDE persoon.
Beginnen jullie nu onze/jullie situatie te begrijpen? Dit proces lijkt zeer op het maken van een Italiaanse dressing. Als jullie beide niet voortdurend 'de fles schudden" scheiden de olie en de azijn van elkaar. Natuurlijk, niemand schudt feitelijk ons menselijke voertuig, maar wij beseffen dat het soms zoals dat aanvoelt.
Soms kan de mens zich helemaal niets over diens ware aard herinneren, en de Galactic kan zich niet herinneren waarom zij zich vrijwillig aan zouden melden voor zo een onmogelijke opdracht. Hoewel de Aarde een hologram is, is het een ZEER overtuigende hologram waar alle bewoners van denken dat het een "echte wereld" is.
Dit is waar de "tijd" in het plaatje komt. De derde dimensionale mens, die werkelijk een vijfdimensionaal Galactisch Wezen is, en het vijfdimensionale Galactische Wezen, die denkt dat hij/zij een driedimensionaal mens is, raken in elkaar verloren. Dan, vergeten zij ook vaak dat zij beide expressies zijn van hun gedeelde Multidimensionale ZELF.
Dit laat ons, de leden van het Galactische Commando Centrum, in een zeer moeilijke positie achter van hoe laten wij deze mensen ontwaken zonder Gaia's wetten van een "Vrije Wil planeet" te breken?"
Wat wij proberen te doen is dat wij mensen vinden, ergens, die dichtbij de ontwaking zijn jegens hun Multidimensionale ZELF en hen onophoudelijk overlichten.
Wij gaan hun dromen binnen, hun meditaties en beïnvloeden hun creativiteit zoveel als mogelijk is. Herinner je alsjeblieft dat deze mensen onze dierbare vrienden en familieleden zijn die zich vrijwillig aangemeld hebben voor een ZEER moeilijke missie. Wij kunnen hen niet in de steek laten, maar wij kunnen ook niet de wetten van de Vrije Wil breken.
Wij vertellen jullie ons verhaal omdat wij kunnen zien hoe moeilijk het voor jullie is om te proberen een hoger bewustzijnswezen te zijn, ondertussen levend in een werkelijkheid die gevuld is met angst en leugens. Wij, ook, vragen jullie om na te denken over deze situatie vanuit ons perspectief. Hoe zouden jullie je voelen als één van jullie kinderen, beste vrienden en/of familieleden "op een reis gingen" en geen contact met jullie opnemen om jullie te vertellen dat zij veilig zijn?
In feite, wat als jullie wisten dat zij niet veilig waren, misschien dat hun leven in gevaar is, en dat er niets is dat je zou kunnen doen om hen te helpen? Ondertussen, weet je dat er zeer duistere wezens zijn die het leven van jullie geliefden beschadigen, hun gezondheid bedreigen door hun milieu/omgeving te vernietigen, vergiftigende "medicijnen" in hun voedsel en lichaam stoppen, EN dat er niets is dat jullie kunnen doen vanwege een oude wet van Vrije Wil!
Echter, wij hebben een groot voordeel welke jullie in de derde dimensie niet ervaren. Wij leven in het NU en hebben geen voorbijgaan van de tijd. Vanwege onze intieme relatie met onze vrienden en familie die "Op Missie" zijn op de 3D Aarde, kunnen wij ons nu herinneren hoe allemachtig moeilijk het is om in een tijdgebonden wereld te leven.
Wij zien dat velen van jullie, onze vrijwilligers, een nieuwe manier gevonden hebben om jullie bewustzijn voorbij de frequentie van het 3D drama uit te breiden en in de relatieve vrede en comfort van jullie vijfdimensionale gewaarwordingen leven. Ja, er zijn vele vijfdimensionale gewaarwordingen op Gaia. In feite, zijn er iedere dag steeds meer.
JULLIE, onze zeer geliefde Uitzendteam, beginnen er eindelijk mee om een echte verandering te maken. Want zie, zodra als jullie multidimensionale geheugen terug begint te keren, herinneren jullie je de vreugdes van eenheid met ons, jullie hogere expressie van ZELF. Dan, beginnen jullie je te herinneren dat jullie je vrijwillig aanboden om dat eenheidsbewustzijn te verspreiden over jullie gehele derde dimensionale wereld heen.
Ja, dankzij de Zeta's en hun Draconiaanse vrienden, hebben jullie het Internet. Via jullie Internet kunnen jullie communiceren met kameraad vrijwilligers over het gehele aangezicht van Gaia. Iedere keer dat je met een ander van jouw geliefde bemanningsleden en familieleden communiceert, wordt je diepe vreugde gewaar, Onvoorwaardelijke Liefde en immense moed om te verenigen met diegenen die nog steeds in de illusie sluimeren.
Wij weten dat velen van jullie zich het verhaal van Doornroosje herinneren waarin de knappe prins de boze heks moest bevechten en zijn weg door de doornen struiken heen moest vechten om zijn geliefde te redden die zou blijven slapen totdat hij haar met een liefdevolle kus zou doen laten ontwaken. Dat is precies wat wij aan het doen zijn.
Wij confronteren de boze heks van hebzucht en macht over anderen, hakken door de duistere illusie heen die onze geliefden verstrikt heeft en ontwaken hen met de kracht van onze Liefde en de tederheid van onze kus.
Wij spreken vandaag met jullie om jullie ALLEMAAL te laten weten dat jullie wakker gemaakt ZULLEN worden. Jullie koninkrijk van Vrede en Liefde ZAL naar jullie terugkeren, en veel, veel meer. Jullie ZIJN diepgaand geliefd, en wij zullen jullie nooit opgeven.
Wij resoneren allemaal op het eenheidsbewustzijn. Vandaar dat, jullie ons zijn, en wij jullie zijn. Wij zullen jullie nooit opgeven! Hoe zouden we dat kunnen, aangezien wij JULLIE ZIJN resonerend op een hogere frequentie van werkelijkheid? Wij zijn allemaal ÉÉN wezen in het NU. Vandaar dat, zodra als jullie ontwaken, wij om jullie hulp vragen.
Wij vragen, zodra als jullie ontwaken jegens jullie Multidimensionale ZELF, dat jullie naar buiten gaan en zoveel anderen als jullie kunnen doen laten ontwaken jegens hun Multidimensionale ZELF. Slechts één van jullie kan honderden of duizenden anderen ontwaken.
In feite, hoeven jullie hen niet te ontwaken, aangezien velen al volledig ontwaakt zijn aangaande het feit dat het "het NU is om te veranderen". Zij weten niet wat "het NU" betekent, of wat voor veranderingen zij moeten maken, maar zij zijn gereed en bereid om te leren.
Jullie zijn onze geliefde vrienden en onze familie. Jullie hoeven diegenen die jullie ontwaken niet te vertellen over henzelf, aangezien dat voor hen is om te ontdekken. Niettemin, kunnen jullie hen over jullie zelf vertellen. Vertel hen de waarheid waar zij onbewust naar hongeren om te horen en, bovenal, stuur hen Onvoorwaardelijke Liefde.
Onvoorwaardelijke Liefde is een nieuw concept voor veel te veel mensen. Daarom, verzeker je ervan om hen ook Onvoorwaardelijke Vergiffenis en Onvoorwaardelijke Acceptatie te sturen. Alle onvoorwaardelijke geschenken resoneren met de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Daarom, resoneren deze emotionele geschenken voorbij de tijd en beperkingen van de derde dimensionale wereld.
Als de pas ontwaakten ermee beginnen om de 3D concepten van tijd en beperking los te laten, zullen onze geliefde vrijwilligers op de Aarde ermee beginnen te ontwaken aangaande de waarheid van hun Multidimensionale ZELF. Dan, het eerste dat zij zullen doen is andere vrijwilligers van hun uitzendmissie te ontwaken.
Net zoals angst zich kan verspreiden, en zeer zeker doet, door het 3D hologram, kan Onvoorwaardelijke Liefde zich ook over jullie gehele wereld uitspreiden. Meer belangrijk, de vijfdimensionale kwaliteit van Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergiffenis en Onvoorwaardelijke Acceptatie zinken diep in/naar de kern van Gaia en drijven omhoog in/naar de atmosfeer om de schade te herstellen en Liefde aan te trekken.
Oh, wat een glorieus gebied wij zullen zien als deze Liefde en dit Licht onze vrijwilligers terug zal brengen naar hun ware ZELF en ontwaken tot het HIER en NU van de hogere werelden. Binnenin het NU is er geen tijd, en binnenin het HIER zullen wij, de Arcturianen alsook jullie hogere dimensionale ZELF, jullie Thuis verwelkomen!
Zegeningen van de Arcturianen


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


*****

Geen opmerkingen:

Een reactie posten