woensdag, oktober 01, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 30 September 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
30 September 2014
Terwijl de dagen doorgaan in lengte te verschuiven en de duisternis iedere dag een klein beetje meer schijnt te treuzelen op één helft van jullie planeet, weet dat er inderdaad een ander soort van herbalancering gaande is, eentje die veel meer diepgaand is dan de regelmatige verschuivingen van de seizoenen. Want zie, dit binnenkomende Licht heeft het wederom klaargespeeld om door een andere lijn van verdediging heen te breken, en wanneer wij zeggen verdediging is het feitelijk een verdediging die binnenin jullie allemaal gevonden wordt. Of eerder, eentje die het gewoon was om daar te zijn, maar het is nu bezig ontmanteld te worden zelfs terwijl wij spreken. Want deze verdediging, of misschien zouden wij het zelfverdediging moeten noemen, is er één van deze aangeboren mechanismes waar de mensheid gedurende zo een lange tijd op vertrouwd heeft om zichzelf veilig te stellen van wat voor diepgaande veranderingen dan ook, veranderingen die voor hen het letterlijke wegtreden zouden omvatten van alles dat zij als waar zijnde vasthouden, en zij beginnen ermee om de wereld met zeer nieuwe ogen te bekijken - ja inderdaad, in iedere betekenis van het woord.
Want zie, dit oude mechanisme is een mechanisme dat jullie allemaal in staat gesteld heeft om op jullie plaats te blijven in datzelfde oude karrenspoor waar jullie zo een lange tijd geleden op geplaatst werden door diegenen met minder aandacht voor de evolutie van de mensheid, dan voor hun eigen behoefte om te veroveren en anderen te overheersen. Maar nu, werd die oude en voor hen laatste linie van verdediging op een dusdanige manier doorbroken, dat het voorbij reparatie of herinstallatie of re-integratie is. Want nu, heeft het Licht ertoe gediend om een hele serie aan gaten in deze muur van ontkenning te slaan welke de mensheid voor veel te lang gevangen heeft gehouden. En zoals wij in onze vorige brief vertelden, de reden dat het Licht in staat geweest is om dit schemerige fort van ontkenning te penetreren, is omdat jullie het toegestaan hebben om dat aldus te doen.  

Denk eraan, jullie hebben gekozen om in/naar het Licht te stappen door jullie zelf toe te staan om volledig in/naar jezelf te stappen, en door dat te doen, hebben jullie ook al deze programmeringen nietig en ongeldig verklaard. En dus, wat gedurende eonen een ondoordringbare barrière leek te zijn is dat niet meer, en de afstand tussen de degene die je bent en degene waarvoor je iedere reden hebt om te zijn is in/naar iets gekrompen dat bijna onwaarneembaar is. Maar wederom, heeft de mensheid er een handje van om in de schaduwen van weleer te treuzelen, ten minste in hun gedachten, en dus, waar zij eens een ondoordringbare muur zagen, zullen zij soms kiezen om nog steeds precies dat te zien, zelfs als er nu meer dan genoeg scheuren in die muur voor hen zijn om er eenvoudigweg gemakkelijk doorheen te stappen en die grote hal van grootsheid en zelfmeesterschap binnen te gaan dat daar gereed en wachtend op hen aan de andere zijde ligt.  
Dus wij zeggen weer om eraan te denken naar jullie zelf te kijken met de overzichtelijkheid van jullie hart, en niet met de oude paradigma's die nog steeds in jullie geest fluisteren, want dan zullen jullie in staat zijn om door de blinddoek heen en in/naar de Licht gevulde ruimtes te kijken die er voor jullie liggen, allen gereed en wachtend op jullie om hen volledig in jullie bezit te nemen. Denk eraan, zij zijn daar voor jullie om te bemachtigen, want zij zijn vanaf het allereerste begin van jullie geweest, maar de dikke mist van vergeetachtigheid heeft het voor jullie verduisterd. Maar die mist is nu nog slechts in jullie gedachten, want jullie hart heeft al besloten om het voor eens en voor altijd op te ruimen, en als jullie ervoor kiezen om de waarheid te volgen die daar ligt, dan kunnen jullie niet verkeerd gaan. Maar als jullie nog steeds kiezen om die aanhoudende stem in jullie geest te volgen die probeert om jullie over te halen dat die muur nog steeds te compact en compleet is, zullen jullie eenvoudigweg doorgaan om jullie hoofden aanhoudend tegen deze kleine fragmenten ervan aan te stoten die er nog steeds staan.
Dus nogmaals, herinner je dat je zult zien wat je kiest om te zien, in overeenstemming met welke stem je kiest om in overweging te nemen. Wij weten dat dit zo onderhand oud advies zal zijn, maar toch, verdraagt het een herhaling aangezien de regels van gewoonte inderdaad moeilijk voor zovelen van jullie om te doorbreken zijn. Dus maak er een gewoonte van om bij je hart in te checken iedere keer dat je bij jezelf voelt dat je met je hoofd tegen die muur opknalt, want wij kunnen je garanderen dat het je aanwijzingen zal geven naar de dichtstbijzijnde exit. Want die zijn nu overvloedig aanwezig, dus is er geen reden voor jou om in deze krimpende schaduwen van weleer nog langer te treuzelen. Dus stel jezelf in vrijheid door je hart toe te staan om wederom jouw koers te sturen, het zal je de gehele weg meenemen - in de allerbeste betekenis van het woord, en het zal dat aldus doen op een manier dat niet alleen jouw hart zal laten zingen, maar ook dat van de Gehele Schepping.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten