woensdag, oktober 29, 2014

Aartsengel Zadkiel - Manifesteren met de Nieuwe Energie - November 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Manifesteren met de Nieuwe Energie"
November 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst en wij begroeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij tegen jullie te spreken over manifesteren met de nieuwe energie.
De nieuwe, hogere niveau-energie gaat ermee door jullie omgeving binnen te komen. Het brengt jullie de kans om jullie wensen en dromen te manifesteren terwijl jullie energetisch naar de hogere dimensie verhuizen.
Wanneer je energie beschouwt als werkend op een spectrum of een continuüm vanuit een lagere trilling naar een hogere trilling, kan je zien dat de nieuwe energie arriveert vanuit een hoger trillingsniveau. Jullie hebben het type van energie ontvangen dat jullie bij iedere stap op jullie pad gevoed heeft.
Terwijl jullie deze energie in jullie Wezen incorporeerden, ontvingen jullie een hogere trillingsenergie met iedere nieuwe stap. Soms, mag de energie jullie zelfs geduwd hebben om voorwaarts te gaan.
Jullie hebben vaak gehoord dat energie noch gecreëerd noch vernietigd kan worden maar dat het van vorm kan veranderen. Bijvoorbeeld, water kan van vorm veranderen, van een solide vorm van ijs naar een vloeibare vorm van water naar een gas in de vorm van waterdamp.
Net zoals water van vorm kan veranderen, kan de energie welke jullie en jullie creaties omringt ook van vorm veranderen.
Wanneer je een project voltooid hebt of een project hebt die gereed is om naar een hoger niveau getransformeerd te worden, verandert de energie van vorm welke gebruikt werd om het oorspronkelijke project te creëren en kan gebruikt worden voor een nieuwe creatie. Het betekent niet dat de oorspronkelijke creatie niet langer uitvoerbaar of bruikbaar is. Vaak, nodigt de nieuwe energie je uit om voorwaarts te gaan en iets nieuws te creëren dat in uitlijning is met je eigen energetische niveau van vooruitgang.


Wanneer jij je focus houdt op het uitlijnen met je hoogste goed en het grootste goed van alles, houd jij je energetische kanalen schoon voor het ontvangen van nieuwe energie en het manifesteren van projecten welke velen tot voordeel zullen strekken.
Dit mag zijn in de vorm van iets dat je schrijft of een klas die je mag onderwijzen. Je straalt jouw Licht rondom diegenen met wie je in contact komt. Jouw energie is voortdurend aan het evolueren terwijl je opwaarts gaat. Jouw creaties en manifestaties zijn een reflectie van wie je op het moment bent. Dit is een zegen voor diegenen rondom jou heen, want jij bent een baken van Licht dat op het pad van Ascentie schijnt. Jij laat anderen zien hoe voorwaarts te gaan en met de nieuwe energie te manifesteren.
Eén aspect van het manifesteren met de nieuwe energie is de noodzaak voor geen-gehechtheid. Wanneer je een project creëert en manifesteert, heb je er energie in geïnvesteerd. Als het project afgerond is en je eraan gehecht blijft, blijft de energie die erin gevat zit onveranderlijk. Het is niet beschikbaar voor gebruik om opnieuw geformatteerd te worden in/naar een project dat meer geschikt mag zijn voor je huidige trilling.
Wanneer jij je pad vanuit een hoger perspectief bekijkt, mag je in staat zijn te zien hoe veranderingen in de vorm van energie jouw voortgang kunnen verbeteren. Je kunt de mogelijke alternatieven bekijken en wat de mogelijke uitkomsten van elk zou zijn. Dan kan je beslissen of je het wilt laten bij de huidige energetische vorm of een project om het los te laten voor het opnieuw te formatteren in/naar een nieuwe vorm. Het is een kwestie van de vrije wil en te beslissen wat het beste voor jou is op dit huidige punt van jouw pad.
Bijvoorbeeld, in een situatie met de bouwblokken van een kind, kan een structuur in één modeltype gebouwd worden. Dan kan die structuur uiteen genomen worden, en een volgend ander type van structuur kan gebouwd worden van dezelfde bouwblokken. Als een paar nieuwe stukken eraan toegevoegd worden, kan de nieuwe structuur uitgebreid worden. Hetzelfde concept is van toepassing met het opnieuw formatteren van de energie. Dezelfde energie is daar, en een nieuwe hogere niveau-energie voegt toe aan de mogelijkheden.
Een spiritueel voorbeeld is van toepassing op het onderwijzen van een klas. Je mag altijd een specifieke klas op een bepaalde manier onderwezen hebben. Het was zeer succesvol, en je hebt ervan genoten. Terwijl je eigen bewustzijn zich verhoogde, heb je aanvullende ideeën ontvangen voor manieren om de bestaande klas of een volledige nieuwe klas opnieuw te formatteren. Als je het huidige model niet wenst te modificeren, mag jij jezelf afsluiten voor de mogelijkheden welke een nieuwe hogere niveau-klas zou kunnen bieden aan alle betrokkenen. Echter, als je besluit om met de stroom mee te gaan en de nieuwe energie te incorporeren, is de weg open voor vele nieuwe mogelijkheden.  
Manifesteren met de nieuwe energie begint met het besef van wat een nieuwe creatie of een nieuw project zou kunnen zijn. Als je dit in jouw geest visualiseert, begint energie zich rondom jou idee heen op te bouwen. Als je gevoelens toevoegt aan jouw gewenste creatie, verhoogd de energie zich. Het wordt jouw intentie om het nieuwe project te creëren. Energetische krachten lijnen uit om jou te helpen met jouw creatie. Hoe sterker jouw intentie en focus rondom jouw gewenste creatie, hoe meer de energie zal samenvoegen om jou te helpen. Als je open blijft staan voor de uitbreiding van hogere niveau concepten voor jouw projecten, zal hogere niveau energie voor jou beschikbaar gemaakt worden.
Dit is een doorgaand proces van creëren, loslaten, en wederom een ander project of andere inspanning creëren welke voor jou en de gehele mensheid voordelig zal zijn. Het is het toestaan van een doorgaande stroom van energie vanuit de hogere trillingsniveaus.
Als jouw focus in het huidige moment blijft, en jouw wens is voor het grootste goed van iedereen, ben je in de stroom, en manifesteer je met de nieuwe energie.
Geliefden, wij zijn blij dat jullie met de nieuwe energie manifesteren en dat jullie je projecten uitlijnen met het hoogste goed. Blijf open staan voor de mogelijkheden terwijl jullie voorwaarts gaan op jullie pad van Ascentie.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.
WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst en Wij omringen jullie met Liefde
 En zo zij het.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten