woensdag, oktober 01, 2014

Aartsengel Michael - Het Worden van een Ziel-Bezielde Persoonlijkheid - Oktober 2014 / Ronna Herman


Aartsengel Michael
"Het Worden van een Ziel-Bezielde Persoonlijkheid"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2014 (Oktober 2014)

Geliefde Meesters, jullie GOD-ZAAD ATOOM/IK BEN Aanwezigheid is jullie oorspronkelijke Kern Intelligentie, jullie eerste geïndividualiseerde identiteit binnenin een Universele of Sub-universele ervaring. Binnenin deze Sub-universele ervaring, bevatten jullie eerste twaalf God-Vonken/Ziel fragmenten allemaal de deugden, aspecten, talenten en kennis die jullie nodig zouden hebben om de veelvoudige niveaus (dimensies) binnenin dit Sub-universum te bereizen. Sinds die tijd, heeft jullie God-Zaad Atoom Essentie zich talrijke keren gebroken en gescheiden. Jullie zijn nu in het proces van het opnieuw opeisen van alle veelvoudige facetten van jullie ziel-zelf binnenin de derde/vierde dimensies zodat jullie voorwaarts mogen gaan naar een grotere, meer dynamische en uitgebreide versie van jullie Hogere Zelf binnenin een vijfdimensionale omgeving. Om jullie te helpen om dit te bereiken, bevatten jullie Diamanten Kern God Cel en jullie persoonlijke Bloem van het Leven Schepper Wiel een volledige voorziening van de Twaalf Stralen van God-Bewustzijn voor deze Sub-universele ervaring. Zij werden ontworpen zodat, wanneer jullie gereed waren om aan de terugreis te beginnen in/naar de hogere niveaus van bewustzijn, jullie toegang zouden hebben tot jullie eigen VOLLEDIGE SPECTRUM GODDELIJKHEID. Jullie taak is om deze Stralen te activeren, om de God kwaliteiten en attributen die zij bevatten te incorporeren, en dan deze kwaliteiten en attributen te gebruiken voor het grootste goed. Er is nog steeds veel verwarring als tot wat de ziel is, hoe het functioneert, en waar het verblijft. Het is onontbeerlijk dat jullie het ingewikkelde proces van herverbinding met de vele facetten van jullie Hogere Zelf begrijpen. Het is ook belangrijk dat jullie duidelijkheid verkrijgen over de meer diepgaande leringen die wij jullie gegeven hebben betreffende de veelvoudige Hogere Zelf Fragmenten (je hebt er veel, niet slechts één) en het proces voor het incorporeren van deze veelvoudige facetten van Zelf. Daarom, voelen wij dat het tijd is voor een geavanceerde verklaring van dit zeer belangrijke proces voor de EVOLUTIE VAN DE ZIEL.
Om dat aldus te doen, moeten jullie je capaciteit voor Liefde/Licht uitbreiden zodat het alle facetten van Creatie op de Aarde omvat: de Liefde voor de natuur, de Liefde voor het dieren koninkrijk, de Liefde voor de mensheid, de Liefde voor jullie waargenomen vijanden, en zeer belangrijk, de Liefde voor je Zelf. Want in Essentie, is de gehele Schepping een deel van jou, en jij bent een kostbare Witte Vuur Zaad Atoom van de Opperste Schepper. De uitgebreidheid van God-Bewustzijn resulteert in een uitbreiding van jouw auragebied - jouw Lichtuitstraling. Te zijner tijd, zullen steeds meer van jullie een uitstraling ontwikkelen die zo krachtig en uitgebreid is, dat het zal beginnen om een positief effect te hebben op diegenen rondom jullie heen - en uiteindelijk, op de Aarde en de gehele mensheid. Een vrij groot aantal van de meer geavanceerde zielen hebben deze bekwaamheid al verkregen. Echter, je moet je herinneren, dat je niet dat over kunt dragen wat je niet als van jezelf opgeëist hebt. Ook, herinner je dit: een belangrijk gedeelte van jouw missie op de Aarde is om het Licht van de lagere dimensies te intensiveren. De uitbreiding van het ziel-bewustzijn resulteert in een uitbreiding van het auragebied, zowel in intensiteit als in het bereik van beïnvloeding.
Een aspirant op het Pad moet zich op zowel de uiterlijke als de innerlijke wereldtraining focussen. Je moet ernaar streven om een bewuste waarnemer te worden van wat er rondom jou heen plaatsvindt. Het trainen van jezelf om volledig geëngageerd te zijn met het gefocuste besef van de fysieke gebeurtenissen in het dagelijkse leven is wezenlijk belangrijk, alsook het leren verwerken van de harmonieuze en de disharmonieuze frequentie patronen waaraan je onderworpen bent. Je moet dan de geschikte actie ondernemen. Het uitoefenen van emotionele en mentale discipline is ook zeer belangrijk als je ernaar streeft om een meester van Zelf te worden. Je moet niet jouw rug keren naar de wereld en de levenservaringen, maar hen met opgeheven hoofd onder ogen komen. Echter, het is onontbeerlijk dat je leert om het leven vanaf een hogere uitkijkpost te overzien. Tracht om het grotere plaatje te zien en niet verwikkeld te raken in de kleine verhaal drama's.

Logica is een functie van het fysieke mentale lichaam en jullie verstand. Denk eraan, de kennis of de theorieën die jullie accepteren als jullie eigen waarheid moeten ervaren worden om de wijsheid te vergaren van de geopenbaarde informatie. Inspiratie wordt door het Hogere Zelf en jouw Heilige Geest verstrekt. Je moet leren om aandacht te schenken aan de impulsen van jouw Heilige Geest en Heilige Hart of aan de invoer van het heersende facet van jouw Hogere Zelf, want dat is hoe je geleidelijk zult leren te communiceren met de Wezens van de hogere rijken en om hoe kosmische wijsheid te vergaren.
In het begin, was er communicatie met en onder gespecialiseerde, groep spirituele gidsen en bewakers; echter, na enige tijd raakte dit geschenk of deze bekwaamheid verloren. Terwijl de mensheid dieper in/naar het materiële wereldbewustzijn verzonk, raakten zij overspoeld met de sensaties van de vijf zintuigen, en stopten zij geleidelijk met zich naar binnen te keren voor het gevoel van verbinding met de hogere rijken van het bewustzijn. De lagere derde en vierde dimensies zijn niet helder of duidelijk. Daar is een mistige of nevelige overdekking. Deze zielen die in deze omgeving bestaan realiseren zich dit niet, want het is de staat van besef waar zij aan gewend zijn. De werkelijkheid van de lagere derde/vierde dimensies zouden vergeleken kunnen worden met te bestaan binnenin een duister doolhof waar je eeuwig naar het pad aan het zoeken bent dat jou terug zal leiden in/naar het zuivere Licht van het besef. Deze mist begint geleidelijk aan op te lossen terwijl je in/naar de mid-sub-niveaus van de vierde dimensie verhuist, en je wereld wordt lichter en helderder als je ieder hoger subniveau bereist. Om de lessen van het Licht te ontvangen, moet jij jouw bewustzijn verheffen om je af te stemmen met, op z'n minst, het vijfde subniveau van de vierde dimensie. In deze Sub-Universele ervaring, zijn er zeven subniveau voor iedere dimensie, met het eerste subniveau zijnde de laagste/dichtste en het zevende subniveau het hoogste en meest verfijnde. De meesters en jullie gidsen zijn bereid om jullie halverwege tegemoet te komen; echter, alleen ten behoeve van zeer zeldzame gelegenheden zullen zij hun frequenties verlagen in/naar de dichtheid van de extreme dualiteit, want het is te onaangenaam voor hen.  
Het ego is een facet van het fysieke ego-persoonlijkheid zelf; het werd door de tijd heen ontworpen om jullie te helpen bij het ontwikkelen van een gevoel van identiteit en individualiteit. Een buitenwaarts-gefocuste geest wordt door het ego geleid. Het misplaatste ego-zelf wat instrumenteel is bij het creëren van het illusionaire geloofsysteem van het materiële vlak, een werkelijkheid gebaseerd op afscheiding, angst, egoïsme en schaarste. Als jij jouw mentale horizonten uitbreidt, begin je de barrières van het zelfbeperkende inzicht af te breken. Geestelijke-uitbreiding omvat het activeren van sluimerende cellen van de bovenste dimensionale niveaus van het brein en het intappen op de wijsheid van jouw Heilige Geest. Blinde gehoorzaamheid is geen voorwaarde voor ver-licht-ing, want je streeft ernaar om een Meester van Zelf te worden en om jouw persoonlijke waarheden te leven zoals zij aan jou geopenbaard en gevalideerd werden door jouw hart monitor.
De mensheid zit middenin een ziel en cellulaire ontwaking. Terwijl jullie in/naar de trillingspatronen van de hogere vierde en lagere vijfde dimensies verhuizen, zullen jullie cellen, etherische lichaam en auragebied een versneld zuiveringsproces beginnen. Dit proces zal vergemakkelijken en uiteindelijk resulteren in het downloaden van vele facetten van jullie Hogere Zelf en de geleidelijke terugvordering van jullie Lichaam van Licht. Ben ieder moment bedachtzaam en bewust zodat jullie focus één-puntig en duidelijk wordt. Jullie zullen geleidelijk een gevoel van zelfverzekerdheid en zekerheid ontwikkelen, een weten dat alles goed is en dat het zo zal blijven.
De ziel is een vele-keren, gebroken extensie van jullie GOD-ZAAD ATOOM/IK BEN Aanwezigheid. De ziel gebruikt het rechterbrein bewustzijn van intuïtie, welke verbonden is aan de Hogere Heilige Geest van de Spirituele Wil. Een innerlijk-gefocuste geest wordt door het ziel-zelf geleid. De mensheid is in het proces van het ontwikkelen van de subtiele, verfijnde zintuigen welke door misbruik afgestompt geraakt zijn. Jullie moeten voorbij de basis, vaak vervormde fysieke zintuigen verhuizen, terwijl ijverig geprobeerd wordt om de hogere mentale zintuigen van de intuïtie en de Goddelijke wijsheid te ontwikkelen. Het is van wezenlijk belang dat jullie leren om jullie emotionele aard te controleren en om jullie gedachten gestaag op het Licht te houden.
  • Je draagt binnenin jouw Diamanten Kern God Cel een kristallijne, geheugen Zaad Atoom van volledig Zelf-besef vanuit jouw punt van oorsprong. Het bevat een zeer kort overzicht van de hoogtepunten van ieder leven die je ooit geleefd hebt, de belangrijke lessen die je geleerd hebt, en de talenten die je geperfectioneerd hebt terwijl je door dit Universum heen reisde.
  • De ziel is noch Spirit noch materie. Het is een kristallijne, HEILIG VUUR, GEHEUGEN ZAAD ATOOM, een fragment van zuivere Licht Essentie dat geprogrammeerd is om je reis door deze Sub-Universele ervaring heen op te slaan. Het is de schakel tussen jou en onze Vader/Moeder God en, uiteindelijk, naar de Opperste Schepper.
  • Jouw persoonlijke ziel-zelf, voor dit leven, verblijft binnenin jouw Heilige Hart als een facet van jouw Diamanten Kern God Cel. Iedere hogere frequentie facet van jouw ziel heeft diens eigen OverZiel, het zal geleidelijk diens persoonlijke trillingspatroon herinneringen naar het Geheugen Zaad Atoom binnenin jouw Diamanten Kern God Cel doorgeven en ook aan jouw belichaamde ziel-zelf. Eerst zal het de geschikte Geheugen Zaad Kristallen binnenin jouw Heilige geest activeren. Terwijl jouw frequenties uitbreiden om hen te accommoderen, zullen de Geheugen Zaad Kristallen die in reserve vastgehouden worden binnenin jouw Diamanten Kern God Cel geactiveerd worden. Op deze manier, als je al jouw zielfragmenten incorporeert, zal je uiteindelijk de bekwaamheid verkrijgen om toegang te krijgen tot alle wijsheid, talenten, positieve herinneringen en ervaringen van de volgende fase van evolutie - de reis van het ziel-zelf door de multi-niveaus van de vijfde dimensie. Dit proces herhaalt zichzelf steeds weer opnieuw terwijl je de multidimensionale niveaus van het God-Bewustzijn bereist en steeds meer facetten van jouw Goddelijke Zelf incorporeert.
  • Je werd geprogrammeerd om voor altijd het Heilige Hart van jouw Essentie te zoeken, jouw Diamanten Kern God Cel, en jouw Kristallijne Zaad Atoom van Schepper Essentie.
Op speciale getimede intervallen zijn er altijd kleine groepen geweest van speciale, unieke Wezens die in de verschillende rassen en sub-rassen incarneerden, en die frisse ideeën naar voren brachten, en nieuwe kwaliteiten en attributen inprenten. Deze geavanceerde Wezens gooiden door voorbeeld hun wijsheid, hogere bewustzijn en speciale talenten ertussen, en zij vermengden ook fysiek met selecte leden van het menselijke ras om de DNA coderingen van de mensheid te bevorderen. JULLIE LEVEN IN ÉÉN VAN DEZE SPECIALE TIJDEN.
De vierde dimensie zou een "overgangs werkelijkheid" genoemd kunnen worden, want dit is waar jullie ermee beginnen om alle noodzakelijke voorwaarden van het verleden los te laten. Het vierde dimensionale rijk is meer emotioneel van aard, en daarom, zijn het hart en het gevoelswezen de belangrijkste/grootste focus. De ouden noemden de vierde dimensie het rijk van Maya of de Illusie, of het astrale vlak van het bewustzijn. Het collectieve massa-bewustzijn van de mensheid vult de lagere drie niveaus van de vierde dimensie, en dit is waar het merendeel van de mensheid mentaal bestaat totdat zij geleidelijk beginnen zich naar binnen te keren en te luisteren naar de duwtjes van hun ziel-zelf. Het persoonlijke/ego verlangende-lichaam is de meester manipulator van dit rijk, en het dringt er voortdurend bij je op aan om meer bevrediging en geluk te zoeken via sensaties en externe manieren van bevrediging.
Jullie beginnen in te tappen op jullie innerlijke kracht potentieel terwijl jullie in/naar de hogere sub-niveaus van de vierde dimensie verhuizen. Materie wordt vloeibaarder, en daarom, wordt het gemakkelijker om te manifesteren wat je wenst. Dat is waarom jullie moeten leren om daadkrachtig te zijn en je met een duidelijke intentie te focussen op jullie gedachten. Een gedisciplineerde geest linkt de schakels van de gedachte in een geschikte volgorde aaneen. Het is wezenlijk belangrijk voor jullie om te begrijpen dat verstrooide gedachten nadelig zijn voor jullie vooruitgang. In het huidige moment leven - in het NU moment - is een kritisch component in het bereiken van Zelf-meesterschap. Mentale inspanning is vereist om succesvol het pad van verlichting te bereizen. Geleidelijk, zal een goed gedeelte van jullie geheugen van vroegere gebeurtenissen beginnen te vervagen als jullie uit het rijk van het instinctieve brein/geest in/naar het rijk van de hogere geest verhuizen. Belangrijke karakteristieken van een Zelf-meester zijn gefocuste waarnemende bekwaamheden en zijn ongevaarlijk in gedachte, woord en daad. Als een aspirant op het Pad, zullen steeds grotere kosmische waarheden aan jou geopenbaard worden. Echter, je zou je bewust moeten zijn dat de mindere principes van tijdloze wijsheid voortdurend uitgebreid zullen worden om de unieke regels, wetten en waarheden van het volgende niveau van bestaan in de nooit-eindigende cyclus van de ascentie in het bewustzijn te incorporeren.
Je moet het kanaal van communicatie open houden tussen de ziel en het brein via de geest. Dit initieert het langzame reactiveringsproces van de Pijnappelklier en de opening van het portaal naar de Heilige Geest, welke gelokaliseerd is in het bovenste, achtergedeelte van het brein, dicht bij de kroon van het hoofd. De Heilige Geest resoneert op de hoogste vierde dimensionale sub-niveaus alsook op alle van de vijfde- en zesde-dimensionale niveaus, met een kleiner gedeelte van zevende dimensionale frequenties/data, welke gereserveerd zijn voor toekomstig gebruik wanneer je de bekwaamheid verkregen hebt om de hoogst mogelijke niveaus voor de mensheid in deze Sub-Universele ervaring te bereizen. Echter, je moet geleidelijk je eigen trillingspatronen verhogen om in te tappen op dit depot van kosmische wijsheid.
De Heilige Geest en het Heilige Hart zijn niet gemaakt van materiële wereld materie; zij bestaan uit ragfijne, etherische Lichtsubstantie dat niet gedetecteerd kan worden via wetenschappelijke middelen. Echter, zij zijn meer echt dan wat voor deel van jullie fysieke lichaam dan ook, Want wanneer je eenmaal de verbinding herstelt tussen je Heilige Geest, je Heilige Hart, en jouw Diamanten Kern God Cel, zal er een onophoudelijke stroom van Adamantine Deeltjes zijn, alsook aanzienlijke, geavanceerde informatie dat van binnenuit je Geheugen Zaad Atoom komt en ook vanuit jouw OverZiel/Hogere Zelf. Dat is waarom het aldus kritiek is dat jij de Spirituele Triade van God Bewustzijn herverbindt: de Heilige Geest, het Heilige Hart, en alle facetten van jouw Diamanten Kern God Cel.
Terwijl je in/naar de trillingspatronen van de vijfde dimensie verhuist, zullen je cellen, het etherische lichaam en het auragebied een versneld zuiveringsproces beginnen. Rustigheid begint in het laagste niveau van de vijfde dimensie en versterkt exponentieel. Het verkrijgen van goddelijke kracht en wijsheid vereist dat je voorbij de kolossale geloofspatronen van het collectieve bewustzijn van de mensheid verhuist en in/naar overeenstemming met jouw kosmische bewustzijn via de vele facetten van jouw Hogere Zelf. Emotionele stabiliteit en mentale inspanning zijn vereist om succesvol het pad van verlichting te bereizen. Er is een wet van EVENWICHTIGHEID dat van toepassing is op de vijfde dimensie en daarboven.
Beknopt, de zesde dimensie is de dimensie van onsterfelijkheid en een uitermate uitgebreid zielbewustzijn als jij je herverbindt met de hoogste niveaus van jouw zielpotentieel binnenin dit Sub-universum. De zevende dimensie is de laatste evolutionaire grens voor de mensheid binnenin deze ronde van de Sub-universele ervaring. Het eerste sub-niveau (de laagste in frequentie) van de achtste dimensie is de ONEINDIGHEIDS TOEGANGSPOORT, waartoe je in staat zult zijn om op in te tappen als je de bekwaamheid verkrijgt om steeds meer van de hogere frequenties te integreren. Een omlaag druppelend effect wordt geïnitieerd als je de bekwaamheid verkrijgt om ieder hoger frequentieniveau te betreden, waardoor minuscule hoeveelheden van meer verfijnd God Licht in/naar jouw persoonlijke kolom van Licht beginnen te stromen, aldus Licht toevoegend aan jouw auragebied en aan de levendigheid van jouw Ziel Lied.
DENK ERAAN, MIJN DAPPEREN, JULLIE LEVEN MIDDENIN DE EEUWIGHEID. De boodschappen van wijsheid die wij jullie vandaag brengen zijn niet om meer regels in te stellen of nieuwe dogma's te creëren. Onze intentie is om jullie harten met Liefde in vuur en vlam te zetten en om jullie een glimp te geven van de glorieuze toekomst die er voor jullie ligt. Ik zal jullie begeleiden, dirigeren, inspireren en beschermen, en ik straal de eeuwige Liefde uit van onze Vader/Moeder God naar een ieder van jullie.
 IK BEN Aartsengel Michael 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten