vrijdag, oktober 03, 2014

Aartsengel Michael - Het Tevoorschijn Komen van de Innerlijke Strijder van Licht - 1 Oktober 2014 / Celia Fenn


Aartsengel Michael
Het Tevoorschijn Komen van de Innerlijke Strijder van Licht


- In de Kracht en Liefde staan en een Focus Zijn van Stralend Licht voor de Aarde Overgang
- De Verduisteringen van Oktober 2014
1 Oktober 2014 /  Celia Fenn
In de periode na het Planetaire Nieuwe Jaar en de Wereldwijde Equinox, zijn de energieën van Verandering doorgegaan krachtig te zijn op de Aarde. Golven van Lichtcodes, Zonne-impulsen en het Diamanten Licht zijn doorgegaan door de Galaxy heen te pulseren, diepe veranderingen activerend voor alle levensvormen en structuren. Op de Aarde, worden deze Licht impulsen geïntegreerd in/naar de Licht Rasters en in/naar het Bewustzijn van diegenen wiens Lichtlichamen gereed zijn om hen te ontvangen. En wanneer zij eenmaal ontvangen zijn, dienen zij ertoe om zeer diepe veranderingen te initiëren die doorgaan met het proces van het afbreken van de oude driedimensionale patronen en het ontwaken van het nieuwe multidimensionale bewustzijn op Aarde.
De binnenkomende energieën van de Diamanten Kinderen sluiten zich aan bij diegenen van de Kristal Kinderen, een krachtige stimulans verstrekkend aan de Nieuwe Strijders van het Hart en de Strijders van het Licht. Deze jonge mensen zijn bezig de tijd van hun levens te betreden wanneer zij zich herinneren wie zij zijn en waarom zij hier zijn. Zij hebben krachtige missies om de ankerpunten te zijn voor de energie van de Innerlijke Macht, Liefde, Kracht, Oprechtheid en Transparantie. Zij hebben moed en focus, en zij beginnen ermee om hun aanwezigheid op de Aarde te laten voelen. Jullie zien dit nu in China, waar de meerderheid van de mensen die de straten opgaan om te protesteren in de leeftijdsgroep zijn van 17 tot 22. Deze zijn de Kristal Kinderen, en zij voelen dat dit hun tijd is om op te staan en te vragen voor wat zij nodig zijn voor hun toekomst op de Aarde. Het is niet alleen in China, het is in vele plaatsen op de Aarde, het zijn de jonge mensen die hun Innerlijke kracht en hun Innerlijke Strijder van Licht vinden en naar voren stappen.
Terwijl deze energie op de Aarde intensiveert, zullen al diegenen die resonant zijn met de binnenkomende Licht Codes en het Diamanten Licht hun Innerlijke Strijder van Licht geactiveerd voelen zijn en zij zullen de behoefte voelen om een krachtige Hart Verbinding tot uitdrukking te brengen met de Aarde en met Haar mensen. Deze energie zal op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht worden; voor de jongeren mag het in protest en organisatie zijn, voor anderen mag het in meer rustige en gefocuste  activiteiten van meditatie en andere groepsenergie activiteiten zijn.
In alle gevallen, wat er nu geboren wordt, terwijl jullie deze maand van Oktober binnengaan met diens Maan en Zon Verduisteringen, is het tevoorschijn komen van de Innerlijke Strijder van Licht, een krachtig expressie van het Goddelijke Licht binnenin, die jullie toestaat om het Licht voor iedereen om te zien voort te stralen en uit te stralen. Jullie zullen niet langer meer bang zijn om te zijn wie jullie zijn, maar zullen vreugdevol bevoegd zijn om de Liefde en het mededogen tot uitdrukking te brengen dat binnenin jullie leeft. Dit zullen jullie op manieren doen die voor jullie uniek zijn, terwijl jullie jullie unieke en prachtige essentie als een Ziel en Spirit in de Menselijke Gestalte tot uitdrukking brengen.


Het tevoorschijn komen van de Diamanten Licht Strijder energie zal meer Licht en meer Glans/Straling naar de Aarde brengen, jullie toestaand om de waarheid te beginnen te zien van wat er op de Planeet gebeurt. Jullie zullen niet langer meer verblind zijn met verwarring en misleid zijn door de verhalen van diegenen die ernaar streven om de emoties te manipuleren en rampen en oorlog te creëren. In plaats daarvan, zullen jullie de inspanningen en de moed zien, de schoonheid en de inspiratie, van diegenen die al in het proces zijn van het creëren en manifesteren van de Nieuwe Aarde. Zelfs als jullie Media weigert om deze verhalen mee te delen en probeert om jullie richting angst en kwaadheid te dirigeren, zullen jullie de Strijders van het Licht zijn en zullen jullie deze oude verhalen weigeren terwijl jullie diegenen van de Nieuwe Aarde Diamanten Gemeenschappen opzoeken die al nieuwe manieren/wegen om te leven en nieuwe oplossingen vinden voor de gecreëerde problemen door de oude energieën en inzichten. Dit is waar jullie je energie zullen plaatsen, en dit is waar jullie je zeer comfortabel zullen voelen als een Strijder van het Licht.
De Maansverduistering van 8 Oktober 2014: Galactische en Zonne Tijdpoorten en de Aarde "Herstart"
Op de 8ste van Oktober, wanneer de Volle Maan in Ram is, zal er ook een Totale Maansverduistering zijn. Dit zal de tweede Maansverduistering van het jaar zijn, welke volgt op de eerste van 15 April 2014. Deze eerste Maansverduistering was in Weegschaal, en dus zijn de twee verduisteringen verbonden door in oppositie te zijn en met het activeren van de energieën van Weegschaal en Ram. Deze twee Maansverduisteringen zijn Galactische en Zonne Tijdpoorten, en zij staan toe voor verschuivingen in het Tijd/Ruimte weefsel van jullie Aarde Werkelijkheid.
De eerste hercodering van de Tijdpoort staat toe voor het tevoorschijn komen van de Diamanten Strijder. Ram is het huis van de Strijder, en ook het Kind. Deze energie codeert de Strijder die het Diamanten Licht draagt en de Hogere "onschuld" tot uitdrukking brengt die zich uitlijnt met de Goddelijke Blauwdruk voor de Planeet Aarde. Het Kristal Kind is ook de Diamanten Licht Strijder, en het Licht straalt voort in deze tijd! Als jij je met deze nieuwe frequentie uitlijnt, kan je het niet helpen dan stromingen van innerlijke kracht te voelen alsook een diep gevoel dat alles goed zal zijn op de Aarde. Als het Diamanten Licht verankerd is en de Diamanten strijders geactiveerd zijn, wordt aldus ook de Nieuwe Aarde blauwdruk in jullie Harten, in jullie Lichtlichamen, en in de Lichtrasters van de Planeet geactiveerd.
Het tweede gebied waar dit hercoderen sterk gevoeld zal worden is in het gebied van de Relaties. Alle relaties die niet "in evenwicht" zijn hebben in dit afgelopen jaar onder druk gestaan. En, in de Diamanten Licht Energie, benadrukt dit concept van evenwicht de aspecten van wederzijds respect, oprechtheid en integriteit op een in staat stellende manier.
In het Diamanten Licht is het de "Goddelijke Soevereine" relatie die het hoogste bewustzijn en de meest krachtige energie bevat. Dit is waar twee partners op het Zielniveau naar elkaar aangetrokken worden om hun innerlijke Licht en Glans tot uitdrukking te brengen via de relatie en het partnerschap. Beide partners zijn volledig in evenwicht en soeverein binnenin zichzelf en hebben een liefdevolle primaire relatie met hun Ziel en Hogere Zelf gecreëerd. Deze band van Liefde op de innerlijke niveaus kan dan op de externe niveaus gereflecteerd en gemanifesteerd worden.
De twee partners zijn capabel om hun zielenergieën in extatische ziel vereniging te vermengen, maar zijn ook capabel om binnenin hun eigen recht individueel en heel te zijn. Zij mogen samen werken, of zij mogen ervoor kiezen om een werkend leven te hebben buiten de relatie om. Hoe zij ook kiezen om het partnerschap tot uitdrukking te brengen, het zal een gebied van Licht en Glans creëren dat Vreugde en Genezing naar anderen zal brengen door de ware kracht van diens reflectie van de Goddelijke Vlam van Liefde en Mededogen.
De 10/10 Herijking
Op de 10de van Oktober, de 10/10, zullen jullie de kans hebben om door een Planetaire Tijdpoort heen te gaan, waar de Nieuwe codes herijkt en geactiveerd zullen worden binnenin het Lichtlichaam van individuen en de Aarde.
Dit zal een kans representeren voor een "nieuw begin" op een hoger niveau van bewustzijn. Wat betekent dit? Het betekent dat op dit punt veel van de "blokkeringen" en "moeilijkheden" van de laatste 6 maanden weg zullen vallen, en het zal een tijd zijn wanneer jullie in staat zullen zijn om wederom voorwaarts te gaan.
Op het individuele niveau, mogen jullie je voelen alsof wat jullie teruggehouden heeft nu verwijderd werd, en jullie voelen je vrij om op een nieuwe manier in een nieuwe richting te creëren. Dit zal een hoger niveau van bewustzijn zijn dan dat eerder mogelijk was, en het zal gemakkelijker zijn om in uitlijning te creëren met jullie hoop en dromen.
Op het Planetaire niveau, diegenen die geprobeerd hebben om het collectieve bewustzijn te "Tijd Bewerken" richting oorlog en onenigheid zullen gewaarworden dat hun plannen niet zullen slagen. Het hogere bewustzijn dat nu beschikbaar is zal het zeer duidelijk maken dat hun motivaties en verklaringen niet in de beste interesse is van de mensheid en de toekomst van de mensheid.  
Wederom, zullen jullie in staat zijn om jullie aandacht te wenden richting het creëren van de Hemel op Aarde hetgeen jullie "thuis" is op deze Planeet, en jullie zullen voelen dat jullie creaties op een nieuwe manier ondersteund zullen zijn.
In de tijd van de volgende twee Planetaire Tijdpoorten, de 11/11 (11 November) en de 12/12 (12 December), zullen deze herijkingen "fijn afgestemd" worden terwijl jullie voorwaarts stromen in/naar jullie Nieuwe Werkelijkheid.
De Nieuwe Maan in Schorpioen en de Zonsverduistering: 23 Oktober
De Nieuwe Maan in Schorpioen op de 23ste van Oktober en de Zonsverduistering zal deze nieuwe energieën toestaan om gevoeld te worden op de Aarde als veranderingen en verschuivingen in het Economische Systeem. In deze tijd, en in de maand van Oktober, mogen er enige diepe spanningen zijn binnenin de financiële gemeenschap en de banksectoren op de Aarde. Deze spanningen zijn stijgende omdat er nieuwe energieën tevoorschijn komen in de gebieden van de financiën en zaken die de oude systemen zullen beginnen te verdringen. De nieuwe Lichtcodes die verankerd zullen worden ten tijde van de Zonsverduistering zullen helpen bij het activeren van deze verschuivingen en veranderingen.
Op het persoonlijke niveau, zal het een goede tijd zijn om jullie financiële leven in overweging te nemen en of jullie wel of niet wensen om jullie werk en jullie financiën te reorganiseren en te "herijken" op een manier dat jullie verlangen reflecteert om in harmonie met de Aarde te leven. Jullie mogen de behoefte/noodzaak voelen om anderen op te zoeken en te ondersteunen die ook dit diepe verlangen hebben om in harmonie met de Aarde te leven om een Vreedzaam en Harmonieus leven op Aarde in alle aspecten van het leven te creëren.
Het mag ook de tijd zijn om een andere benadering van het leven in overweging te nemen, en hoe jullie beter jullie passie en jullie vreugde tot uitdrukking mogen brengen terwijl jullie ook jullie leven in financiële termen ondersteunen. In dit nieuwe Diamanten Licht, zal met grote duidelijkheid aan jullie getoond worden waar jullie je energie moeten plaatsen om in uitlijning te zijn met het tevoorschijn komen van de Nieuwe Aarde en het Diamanten Licht.
Geliefden, gebruik de energie van de Schorpioen om door wat voor duisternis dan ook heen te gaan dat er mag zijn, en om duidelijk te zien wat er gedaan moet worden zodat jullie kunnen handelen als een Diamanten Licht Strijder en jullie Licht de Wereld in kunnen stralen. Laat niets jullie terughouden, laat angst jullie niet terughouden, terwijl jullie de zaden van creatie voor deze volgende cyclus van Licht planten.
Geliefde Familie van het Licht, wij wensen jullie een vreugdevol avontuur in het Licht in de maand van Oktober!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-14 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten