vrijdag, oktober 24, 2014

Aartsengel Michael - Het Ritme van Nieuwe Aanvangen - 19 Oktober 2014 / Meredith Murphy


Aartsengel Michael
Het Ritme van Nieuwe Aanvangen
19 Oktober 2014 / Meredith Murphy
Hallo geliefde vrienden.
Vandaag wensen wij te spreken over nieuwe aanvangen.
Jullie zitten middenin het genereren van een zeer krachtige nieuwe aanvang. Jullie ervaren frequent nieuwe aanvangen in jullie leven, nochtans naderen jullie een zeer krachtige nieuwe aanvang.
Het thema van nieuwe aanvangen zit in de lucht en wij willen vandaag spreken over de ongelooflijke positieve energie hiervan, en ook over jullie besef van jullie eigen ervaring als een middel van het genereren van meer onbeperkte ervaringen. Jullie zijn bezig vollediger aanwezig te worden. Dat creëert een nieuwe aanvang in jullie levens. Jullie raken meer geconcentreerd in het huidige moment en dat verandert de potentiëlen van wat er voor jullie beschikbaar is.
Nu zijn er steeds meer paden die voor jullie open zijn. Hoe je kiest? Hoe jij je ervaring verdiept? Hoe jij het pad selecteert dat jou de grootste vreugde zal geven? Hoe weet je welke weg te gaan te midden van zoveel opties.
Wij spraken recentelijk over het leven vanuit je innerlijke weten. Wij zouden jullie aan willen moedigen te werken vanuit dat begeleidingssysteem. Maar in waarheid is het niet van belang welk specifiek pad jullie kiezen mijn vrienden. Want wat jullie ervaren en wat er voor jullie beschikbaar is is niet afhankelijk van de externe wereld, het is gebaseerd op en gecreëerd door jullie energie aanwezigheid en wat je toe kunt staan om van binnenuit naar boven te komen.
Dit is een radicale manier om naar het leven te verwijzen, om werkelijk te beseffen dat alles binnenin jou genereert. Het is ingrijpend om zo neutraal te worden dat je beseft dat alle paden in en van zichzelf neutraal zijn. Niet dat alle paden hetzelfde zijn maar dat je dezelfde dieptes van ervaring kunt krijgen en je evolutionaire voortgang verder kunt helpen en de emotionele ervaringen hebt die je wilt terwijl je op vele verschillende paden bent. Dit is omdat elk pad zich multidimensionaal tot uitdrukking brengt, en alles dat je ervaart, door je met dat pad binnenin jou te verbinden, naar boven aan het komen is.
Terwijl je steeds meer voort brengt van alles dat je bent, verandert de energetische kwaliteit van jouw vermengde wezen. Dit initieert voor jou nieuwe aanvangen in de wereld - die andere kwaliteiten hebben dan de nieuwe aanvangen in het verleden. Voelen jullie hoe fris alles aan het worden is?
Jullie leven in een ervaring die recentelijk gecreëerd werd. Dit was niet iets dat voorheen bekend was en deze zijn niet slechts woorden, zij zijn observaties over iets zeer concreets wat er zich voordoet.
Wij nodigen jullie in deze tijd ook uit, om in overweging te nemen hoe je omgaat met nieuwe aanvangen?

Jouw modus van omgaan met nieuwe aanvangen zal jouw wisselwerking beïnvloeden met deze nieuwe situaties als zij zich presenteren.
Velen van jullie zijn in feite comfortabeler met beëindigingen en voltooiingen dan dat jullie met aanvangen zijn. Nieuwe aanvangen roepen een gevoel van onschuld naar boven. Zij voelen licht aan en velen van jullie voelen dat lichte nu nog niet, dus wij spreken hierover om jullie een klein beetje te helpen verschuiven en je af te stemmen met wat er tevoorschijn komt en op een bepaalde manier meer bewust te worden van hoe jullie eigen deelname in jullie proces het mogelijk maakt dat jullie het volle voordeel van de nieuwe aanvangen nemen.
Jullie hebben gedurende zo een lange tijd binnenin de dualiteit geleefd dat jullie de neiging hebben om de dingen met inspanning en hard werken te benaderen. Wanneer een nieuwe aanvang zich voordoet, en wij zeggen dit met liefde en met de toonzetting van een grote glimlach misschien zelfs de energie van het grinniken - ja grinniken, stel je ons grinnikend voor omdat wat wij tegen jullie willen zeggen is dat jullie nieuwe aanvangen benaderen en een project van hen maken.
Wanneer iets nieuws en fris zich voor jullie voordoet, keren jullie het in een project en wij moeten houden van hoe toegewijd en bedrijvig jullie allemaal zijn … Maar … Deze vaardigheden van vastberadenheid en de bereidheid om je vast te blijven houden aan waar je om geeft heeft jullie aldus goed gediend! Maar het is nu tijd om jezelf een nieuwe ervaring te laten hebben, een nieuw begin. Deze ervaringen, terwijl zij op sommige manieren onbekend voor jullie mogen zijn, zijn waar jullie echt gereed voor zijn en voort roepen.
Een nieuwe aanvang is een kans om het wijd openstaande potentieel te ontvangen en te ervaren. Een nieuwe aanvang is een kans om alles te kiezen, alles. Wanneer je een nieuw moment nadert, een nieuwe dag, een nieuwe start van alles met dit soort van besef, voel jij je aldus krachtig en vreugdevol. Je voelt een bedoeling van alle mogelijkheden die binnenin deze nieuwheid gevat zijn. Het onbekende aspect ervan en de nieuwigheid belooft op een bepaalde manier alles voor jou omdat niets al gedefinieerd is. Er is iets waarlijk magisch aan het begin van iets, het moment wanneer je van start gaat of verwacht van start te gaan. Ook dat is zeer begerenswaardig.
Wanneer jij jezelf toestaat deze gevoelens te voelen herinner jij je hoe het werkelijk is om jou te zijn. Wanneer jij jezelf toestaat om je tot iets te verhouden met een gevoel van totale mogelijkheid, ben je dan wijd open. Je definieert de dingen niet door hen met wat voor idee dan ook van wat het is, wat het geweest is en wat niet mogelijk is te beperken. Je komt ertoe om de smeuïgheid van jouw wezen te voelen! De ongelooflijke kracht en het vertrouwen, de zuiverheid van de focus en het besef speelt dwars over en door de gehele creatie heen met het zuivere potentieel door alle verschillende manieren die je bent.
Wij willen dat jullie je herinneren hoe dit is en wij willen dat jullie het deel van jullie zelf vinden dat iets nieuws in het verleden begon met dit soort van frisheid en openheid en te herverbinden met dit gedeelte van jullie. Je mag precies nu middenin iets zitten, niettemin creëert dat iets het platform van een nieuw begin.
Vandaag oriënteren wij jullie ogen op de horizon van het leven dat voor jullie tevoorschijn komt in het materiële, en vanwege alles dat jullie aan het transformeren zijn in deze ervaring spreken wij hierover om jullie voor te bereiden aldus jullie de nieuwe dageraad van dit nieuwe begin op een andere manier kunnen begroeten.
Vele wezens verlaten de planeet deze dagen. Jullie mogen dat opgemerkt hebben. Zij willen een totaal nieuw begin en diegenen van jullie die blijven, jullie willen ten zeerste op een diep niveau nieuwe aanvangen die substantieel meer impact hebben dan de nieuwe aanvangen dat ooit eerder gehad hebben. Er zijn lagen om dit te creëren. Een deel van het bekrachtigen van deze evolutie om volledig te ontvouwen is te her/erkennen dat jullie in het midden zijn van het creëren van een zeer andere en zeer nieuwe start voor jullie zelf door jullie zuivere aanwezigheid zoals jullie geweest zijn en gewaarworden ermee te werken.
Jouw zuivere aanwezigheid raakt meer vertrouwd voor jou. De uitgebreidheid hiervan en de implicaties van jouw totale volmaaktheid zinken in en dit transformeert jouw energiesysteem.
Je bent aan het herijken om deze veranderingen te accommoderen. Je bezoekt de creatie van jouw energiesysteem opnieuw vanuit toenemende hogere perspectieven van Licht en terwijl je dit doet creëer je eindeloze nieuwe aanvangen. Het is belangrijk om hen te her/erkennen en te omhelzen.
Slechts omdat deze aanvangen zich herhalen, omdat zij in golven komen, vermindert op geen enkele manier hun schoonheid of hun geschenken aan jullie. Waar wij echt over spreken hier is te leren te oriënteren op wat er tevoorschijn komt. Dit is iets waar wij de laatste tijd steeds meer over gesproken hebben, leren bewust te zijn van je eigen proces van ontvouwing.
Wij hebben gesuggereerd dat jullie leren over jullie eigen creatieve processen en hen te her/erkennen. Hoe je de focus gebruikt om ervaring te genereren. Wij hebben gesproken over te leren leven vanuit het innerlijke weten. Nu spreken wij over het her/erkennen van leven vanuit de krachtige positieve verwachting van het zuivere potentieel dat op ieder niveau van expressie beschikbaar is dat jullie creëren met jullie ervaring als een serie van nieuwe aanvangen.
Deze nieuwe aanvangen zijn gelijkaardig aan de schone lei waar wij over gesproken hebben. Een geestestoestand van het volledig in het huidige moment te zijn maar het is ook meer dan dat. Waar wij over spreken vandaag is het bespeuren en begrijpen en het in jouw besef bijhouden van waar je bent in je eigen evolutionaire proces. Bespeuren wat er gaande is met jou op ieder gegeven moment zodat je met vaardigheid met jezelf om kunt gaan.  
Je ervaart een ritmische ontvouwing in de menselijke gestalte van jouw essentie energieën. Er is een proces aangaande deze ontwaking en je weet dat goed. Het begint met de verheffing. Je ontmoet hogere frequentie energieën vanuit een veelvoudigheid van hulpbronnen. Je voelt je opgetild. Deze energieën worden geïntegreerd en gecirculeerd terwijl je in staat bent om hen tegemoet te treden aldus zij een revisie van jouw energiesysteem tot actie aan mogen zetten of zij mogen gewoon gemakkelijk geassimileerd worden en vanuit jou beginnen uit te stralen. Dan lossen deze nieuwe energieën waar je mee bezield werd of die je tegenkwam verstopte energieën binnenin jou op. Je begint te herijken. Je laat energieën los of zoals wij onlangs zeiden ontlaad je de energieën die geen deel uit gaan maken van jouw nieuwe aanvang, jouw nieuwe energetische homeostase/evenwicht. Als je deze energieën loslaat dan kom je in geen-definitie tevoorschijn. Je komt tevoorschijn in/naar een zuivere breedvoerigheid en je staat jouw aanwezigheid toe, als je echt open en in de stroom bent sta jij je aanwezigheid toe niet gecreëerd te worden vanuit ideeën in jouw geest maar om van binnenuit gegenereerd te worden. Dit is de nieuwe ideale weg om om te gaan met jouw stroom.
Dit aangenomen, waar ben jij in deze tijd van jouw evolutionaire proces? Weet je dat?
Wanneer je eenmaal in deze breedvoerigheid arriveert, als je het wijd open kunt laten zijn, dan, daar ben je in een nieuwe aanvang, in een ruimte van alle mogelijkheden.
Als je omgaat met deze breedvoerigheid zonder je te haasten het te definiëren, zal de definitie vorm aannemen en van binnenuit je eigen boventonen opstijgen. Je zult de inspiratie en het weten ervaren dat komt vanuit een uitbreidende verbinding met alles dat je bent.
Dit is het levensproces dat plaatsvindt in degenen die nu in jullie rijk ontwaken. Het is hoe dit alles vorm aanneemt en het is hoe de wereld en de energie gebieden zich hier als menselijk, planetair, dierlijk en natuurlijk presenteren, het is hoe alles zich ontwikkelt. Het gebeurt door infusies van hoger frequentie Licht in/naar de energiesystemen hier en dit is allemaal aan het gebeuren en wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door de nabijheid van de Aarde jegens de fotonengordel.
Licht wordt door fotonen voorbij ruimte gedragen. En jullie worden routinematig, onophoudelijk bezield met kosmisch Licht door de nabijheid van de Aarde jegens de fotonengordel. Fotonen creëren de kracht/snelheid van het Licht dat jullie wereld verheft. Licht wordt gecreëerd wanneer energie een elektron met een elektromagnetische kracht raakt. Deze energie kan in de vorm van warmte/hitte of licht zijn. Deze duwen een elektron een niveau omhoog binnenin een energiestructuur en het elektron zoals jullie, streeft homeostase/evenwicht na. Het keert terug naar de laagste algemene stabiele structuur. Dus ook jullie ontladen overtollige energie dat in de vorm van warmte/hitte of licht gebeurt. Jullie hebben dit allemaal ervaren nietwaar? Geleidelijk conditioneren jullie jezelf zodat de laagste algemene stabiele structuur een verheven structuur is, een verfijnde structuur, een geascendeerde structuur. Jullie conditioneren jullie zelf om te bestaan als de verheven staten waar jullie op ingescheept zijn. Dit is de levende evolutie en het genereert een eindeloze stroom van nieuwe aanvangen.
Waarom spreken wij hierover? Omdat het ego ernaar neigt jullie te presenteren met beperkte ideeën en opties in het leven en deze opties neigen er in feite naar af te nemen als jullie langer leven in plaats van toe te nemen, hetgeen gevoelsmatig tegenstrijdig is omdat jullie allemaal naar capaciteit evolueren.
Waarom niet vrij breken van dat alles? Treed buiten de ideeën van het leven dat alleen vanuit het meer beperkte, locale perspectief van jullie externe ervaring kan komen.
Jullie doen dit door jullie eigen evolutionaire cyclus te weten te komen zodat jullie op ieder moment kunnen weten waar jullie zijn in dat zeer natuurlijke en zeer bekrachtigende proces. Ben boven alles zodat jullie je kunnen voorbereiden om vaardig deze krachtige nieuwe aanvangen met gereedheid en openheid tegemoet te treden.
Wat is er momenteel binnenin jou gaande?
Ik Ben Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All messages and articles are copyright © 2009-2014, Meredith Murphy| Expect Wonderful. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com 
This copyright, prohibits creating a audio or video version of this material, or using it in printed materials, as well as it's sale in any form except by the publisher without prior authorization. You may, however, print for your own person use, and the text version may be linked to or re-blogged, as you are inspired. It must be shared in it's entirety, without changes or exclusions, and include a link to www.expectwonderful.com and this copyright. Thank you!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten