zaterdag, september 06, 2014

Waarheid - 6 Augustus 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"Waarheid"
6 Augustus 2014 / Jamye Price
Terwijl je door het Leven heen verandert, verandert jouw Waarheid met jou mee. Jouw bekwaamheid om met onthecht, bekrachtigd mededogen waar te nemen, alsook met krachtige focus te kiezen vereist een comfort in jouw Waarheid welke alleen binnenin jou is. Terwijl je de wereld om jou heen observeert en ziet dat waarheden in/naar rechten omgezet worden, gefocust zijnde in/naar geluidsfragmenten die allerhande reacties inboezemen, en zelfs jouw bewustzijn binnen geslipt worden door de deuropening van schuldgevoel, angst, wetenschap of entertainment; heb je keuze.
De open geest is een datastroom welke zonder gehechtheid voor goed of fout geobserveerd wordt, louter vanuit het perspectief. Al het leven is een opinie vanuit het perspectief. Waarnemende data is alles dat er is, ongeacht hoe herhaalbaar het experiment ook is. Je observeert wat je gewaarwordt gebaseerd op de parameters van jouw voorafgaande kennis, jouw verwachting en jouw bekwaamheid om voorbij het bekende te strekken - wat voor de meesten minimaal is. Dat is geen slecht iets, het is de voortgang van het leven op een sterke fundering. Jullie creaties, jullie technologie en jullie relaties volgen deze zelfde traptredende voortgang en het is een noodzakelijk onderdeel van het aardse leven en de evolutie. Op waarheid wordt op vele manier gebouwd en het wordt verschoven, wat de bewuste geest toestaat een meer vollediger bereik te begrijpen van de creatie, het leven en de bekwaamheid van de mensheid om innerlijk zowel als uiterlijk uit te breiden

Er is altijd een grotere Waarheid voorbij iedere waarheid, want het leven breidt voortdurend uit en het breidt allereerst onzichtbaar uit totdat jouw 'ogen' aan het Licht gewend raken. Je ziet eerst de bomen, dan met een grotere focus wordt het bos duidelijk. Het zou gemakkelijk zijn om te focussen op de misleidingen en het gebrek van de systemen van de maatschappij. Jullie scholing, regeringen/de bestuursvormen, economieën, religies en gezondheidszorg hebben ieder een uniek perspectief van de waarheid. Deze verdeeldheid is waardevol als jij je geest opent voor de datastroom en ten gunste van jezelf filtert, opslaat en verwijdert. Dit is de waarde van de misleiding en het gebrek - het noodzaakt jou om te veranderen, het dwingt je naar jouw eigen uniekheid en de mensheid raakt bekrachtigd om een nieuw verlangen en geïnspireerde actie uit te stralen in/naar het gebied van het aardse leven. Je hebt dan de taak om jouw eigen data te filteren, op te slaan en te verwijderen terwijl je de subtiele veranderingen observeert die meer solide met jouw focus worden. Nieuwe Waarheid is gevormd.
Jij bent een wezen van bewustzijn en jouw besef is de katalysator welke creëert. Inderdaad, Al het Leven is een ervaring van het bewustzijn, met een paar bewust van het bewustzijn van water en nog steeds minder bewust van het bewustzijn van de lucht. Je wordt meer bewust als je een open datastroom houdt met je gefocuste geest. Als je begint om die data te harmoniseren met jouw krachtige elektromagnetische omhelzende hart, wordt het empirische bekrachtigd en begin je de veranderingen in de vorm te zien. Verminder jouw kracht om te creëren niet met betrekking tot diegenen die waarheid als een onwaarheid houden totdat het met de beperkte methoden bewezen is. Verminder jouw kracht om te creëren niet aangaande de vorm die jij voor jou ervaart. Houd jouw Waarheid in jouw wezen en sta de wereld toe om jouw ketel van Waarheid te zijn welke tevoorschijn komt. Meer belangrijk, de waarheid van jouw kracht om jouw wereld voor het betere te veranderen.
Terwijl wij zitten om Waarheid voort te branden, openen wij de geestesstroom naar een Universum van data omwikkeld in de Waarheid van Liefde. Wij ontdekken ons ingeboren bekwaamheid om de geest voorbij de grenzen van het lichaam uit te breiden in/naar de dieptes van de oneindige ruimte dat in afwachting van de focus is om te vormen. Wij zien Waarheid in diens vele herhalingen van de menselijke gewaarwording en waarderen de reflectie van de oppositie en ondersteuning. Wij kiezen stoutmoedig en focussen onze ogen op het Licht van de Liefde terwijl we dit gebied overstromen met nieuwe informatie. Wij zijn de waarheid binnenin een bredere Waarheid, dat vanzelfsprekend evolueert door verandering als wij ons bewustzijn in resonantie houden met de nieuwe oplossing.
Explodeer het voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2014 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten